<<
>>

Протокол між Міністерством внутрішніх справ, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції Грузії про виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Виконавчою владою Грузії про приймання і передачу осіб (реадмісію), які знаходяться на територіях держав незаконно. МВС України. 2005

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 

між Міністерством внутрішніх справ,

Адміністрацією Державної прикордонної служби

України та Міністерством внутрішніх справ,

Міністерством юстиції Грузії про виконання

Угоди між Кабінетом Міністрів України і

Виконавчою владою Грузії про приймання

і передачу осіб (реадмісію), які

знаходяться на територіях держав

незаконно

Дата підписання: 25.03.2005 Дата набуття чинності: 23.06.2005

Міністерство внутрішніх справ, Адміністрація Державної

прикордонної служби України та Міністерство внутрішніх справ,

Міністерство юстиції Грузії (далі - "Сторони"):

- керуючись статтею 10 Угоди між Кабінетом Міністрів України

і Виконавчою владою Грузії про приймання і передачу осіб

(реадмісію), які знаходяться на територіях держав незаконно, від

22 квітня 2003 року ( 268_050 ) (далі - "Угода");

- з метою співробітництва з питань приймання і передачі осіб,

які порушили правила в'їзду або перебування на території держав

Сторін,

домовилися про наступне:

Стаття 1

Громадянство осіб, зазначених у статті 1 Угоди ( 268_050 ),

вважається доведеним на підставі:

1. Документів, що підтверджують громадянство України:

- паспорт громадянина України;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- дипломатичний паспорт;

- службовий паспорт;

- проїзний документ дитини;

- свідоцтво про належність до громадянства України;

- тимчасове посвідчення громадянина України;

- посвідчення члена екіпажу;

- посвідчення особи моряка;

- посвідчення особи на повернення в Україну.

2. Документів, що підтверджують громадянство Грузії:

- паспорт громадянина Грузії;

- посвідчення особи громадянина Грузії;

- дипломатичний паспорт;

- службовий паспорт;

- посвідчення особи моряка;

- посвідчення особи на повернення в Грузію.

Стаття 2

1. Сумніви щодо належності до громадянства України або Грузії

можуть виникнути на підставі:

- відсутності чинних документів, перерахованих у статті 1

цього Протоколу;

- закінчення терміну дії пред'явлених на контроль документів.

2. За наявності вищевказаних підстав Сторона, що передає,

звертається із запитом до приймаючої Сторони з проханням про

підтвердження громадянства.

Запит повинен містити наступну інформацію:

- прізвище, ім'я, по батькові (для жінок також і дівоче

прізвище);

- число, місяць, рік і місце народження;

- прізвища, імена батьків;

- останнє місце проживання в країні, громадянином якої є

ймовірно;

- копії документів, згаданих у пунктах 1 та 2 статті 1 (за їх

наявності);

- фотографія;

- опис обставин, що стали підставою для направлення запиту;

- пропозиції щодо транспортування, часу й місця передачі.

3. Громадянство підтверджується на підставі офіційної

відповіді Сторін, яка містить інформацію:

- прізвище, ім'я, по батькові (для жінок і дівоче прізвище);

- число, місяць, рік і місце народження;

- точна адреса місця проживання в державі приймаючої Сторони;

- фотографія.

Приймаюча Сторона невідкладно, але не пізніше 30 днів після

отримання запиту від Сторони, яка передає, повинна надіслати

офіційну відповідь.

Стаття 3

У випадку, коли одна Сторона має намір передати громадянина

іншої Сторони, який потребує спеціального догляду у зв'язку з

літнім віком, за станом здоров'я або через іншу поважну причину,

Сторона, що передає, направляє повідомлення, яке повинно містити

наступне:

- прізвище, ім'я, по батькові (для жінок і дівоче прізвище);

- число, місяць, рік і місце народження;

- точну адресу проживання особи, яка передається, в державі

приймаючої Сторони;

- вид, серію, номер, дату видачі й термін дії документа, що

засвідчує особистість;

- опис стану здоров'я і, за необхідності, рекомендоване

лікування;

- пропозиції щодо транспортування, часу й місця передачі.

Відповідь про місце й час приймання згаданої особи повинна

бути направлена в найкоротший термін, але не пізніше семи днів

після одержання повідомлення.

Стаття 4

1. Відповідно до статті 3 Угоди ( 268_050 ) передача громадян

іншої держави, громадян третіх країн та осіб без громадянства

здійснюється після письмового повідомлення приймаючої Сторони.

Повідомлення повинно містити наступну інформацію:

- повні прізвище, ім'я, по батькові;

- число, місяць, рік і місце народження;

- громадянство;

- мови, якими володіє;

- адресу постійного проживання в державі приймаючої Сторони;

- вид, серію, номер чинного документа, що засвідчує

особистість і підтверджує постійне проживання, назву органу, що

його видав, дату, місце видачі й термін дії (копії);

- копії інших документів, що підтверджують постійне

проживання й засвідчують особистість;

- опис стану здоров'я (за необхідності).

2. Постійне проживання на території України громадян третіх

країн і осіб без громадянства підтверджують документи:

- посвідка на проживання, видана органами внутрішніх справ

України;

- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

- штамп у національному паспорті.

3. Постійне проживання на території Грузії громадян третіх

країн і осіб без громадянства підтверджують документи:

- посвідка на проживання іноземця, який постійно проживає в

Грузії;

- посвідка на проживання особи без громадянства, яка постійно

проживає в Грузії;

- проїзний документ особи без громадянства, яка постійно

проживає в Грузії.

Стаття 5

Заява про намір передати громадян третіх країн або осіб без

громадянства повинна містити:

- повні прізвище, ім'я, по батькові;

- число, місяць, рік і місце народження;

- громадянство;

- мови, якими володіє;

- виявлені документи, що засвідчують особистість: вид, серія,

номер, назва органу, що його видав, дата, місце видачі й термін

дії (копії);

- опис стану здоров'я;

- копії інших документів, що побічно підтверджують

особистість;

- фотографію;

- обставини і докази, які підтверджують невиконання або

припинення виконання умов в'їзду або перебування на території

держави іншої Сторони особами, зазначеними в статті 3 Угоди

( 268_050 ).

Стаття 6

1. Відповідними органами, які направляють або приймають запит

про конвоювання, є:

б) в Україні:

Міністерство внутрішніх справ України, поштова адреса: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел.: (044) 256-0333, факс: (044) 256-1633. e-mail: mail@centrmia.gov.ua

а) у Грузії:

Міністерство внутрішніх справ Грузії, поштова адреса: 0014, вул. Г. Гулуа, 10, м. Тбілісі тел. факс: (995) 35 93 69 93, e-mail: dk@pol.ge

2. У запиті на конвоювання особи, яку необхідно перевезти,

зазначається наступне:

- прізвище, ім'я, по батькові (для жінок і дівоче прізвище);

- число, місяць, рік і місце народження;

- громадянство;

- точна адреса місця проживання особи в державі призначення;

- документи, що засвідчують особу: вид, серія, номер, термін

дії, назва органу, який його видав, дата й місце видачі (копії);

- підтвердження відсутності причин для відмови в конвоюванні

або причин, що перешкоджають транспортному перевезенню;

- підтвердження того, що приймання в країні призначення

(транзиту) буде забезпечено;

- пропозиції про місце й час передачі;

- вказівка про необхідність особливих заходів безпеки,

медичного контролю відносно особи, яку конвоюють.

3. Приймання й передача осіб на конвоювання здійснюється

представниками органів внутрішніх справ разом з представниками

прикордонних органів України та представниками органів внутрішніх

справ Грузії й оформляється протоколом відповідно до зразка,

передбаченого в Додатку до цього Протоколу.

Стаття 7

1. Конвоювання здійснюється найбільш раціональним і дешевим

способом, що забезпечує при цьому необхідну й достатню безпеку.

2. Кошти на перевезення, охорону й можливе повернення особи,

яку конвоюють, Сторона, що надсилає запит на конвоювання,

перераховує на банківський рахунок іншої Сторони в американських

доларах протягом 30 днів після одержання рахунків.

3. Керівники фінансових служб Міністерств внутрішніх справ

України та Грузії в тримісячний термін після набуття чинності цим

Протоколом поінформують одна одну про норми розрахунків,

пов'язаних з витратами, зазначеними в статті 9 Угоди ( 268_050 ).

Надалі про зміни цих норм Сторони поінформують одна одну в

10-денний термін.

Стаття 8

1. Відправлення й одержання запитів про приймання і передачу

осіб здійснюють:

а) в Україні:

представники компетентних прикордонних органів і органів

внутрішніх справ;

б) у Грузії:

представники компетентних органів внутрішніх справ та

Міністерства юстиції.

2. Приймання й передача громадян України або Грузії, а також

громадян третіх країн і осіб без громадянства на державному

кордоні здійснюється представниками Сторін у пунктах пропуску:

- з Української Сторони міжнародний аеропорт "Київ-Бориспіль"

та міжнародний морський порт "Іллічівськ";

- з Грузинської Сторони міжнародний аеропорт "Тбілісі" та

міжнародний морський порт "Поті".

3. Приймання й передача у всіх випадках здійснюються в

пунктах пропуску на території держави приймаючої Сторони.

Стаття 9

1. Приймання й передача осіб здійснюється представниками

компетентних прикордонних органів України та Грузії і оформлюється

протоколом відповідно до зразка, передбаченого в Додатку до цього

Протоколу.

2. На кожну особу, що передається (приймається), складається

окремий протокол про приймання (передачу).

Стаття 10

1. Запити й повідомлення, а також відповіді на них у

письмовому вигляді направляються в терміни, установлені Угодою

( 268_050 ) і цим Протоколом.

2. Компетентні органи Сторін при виконанні Угоди ( 268_050 )

і цього Протоколу користуються державними мовами своїх держав з

перекладом, за необхідності, на мову, прийнятну для обох Сторін.

Стаття 11

Видатки, пов'язані з процедурою передачі громадян приймаючої

Сторони до пункту пропуску бере на себе Сторона, яка передає.

Стаття 12

1. Відповідальність за практичне виконання прийнятих в Угоді

( 268_050 ) і цьому Протоколі зобов'язань покладається:

а) з боку України:

- на Міністерство внутрішніх справ України, поштова адреса: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел.: 256-0333, факс: 256-1633, e-mail: mail@centrmia.gov.ua

- на Адміністрацію Державної прикордонної служби України, поштова адреса: вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01034, тел. 235-11-00, факс: 239-8580, e-mail: dkk@pvu.gov.ua

б) з боку Грузії:

- на Міністерство внутрішніх справ Грузії, поштова адреса: вул. Г. Гулуа, 10, м. Тбілісі, 0014, тел. факс: (995) 32 93 69 93, e-mail: dk@pol.ge

- на Міністерство юстиції Грузії, поштова адреса: вул. Руставелі, 30, м. Тбілісі, 0146, тел.: (995) 32 75 82 00, факс: (995) 32 75 82 37, e-mail: readmission@justice.gov.ge

2. Про зміну даних, зазначених у пункті 1 цієї статті,

Сторони інформують одна одну в 10-денний термін.

Стаття 13

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися

зміни й доповнення.

Стаття 14

Цей Протокол набуває чинності через 90 днів з дня його

підписання й припиняє дію одночасно з Угодою між Кабінетом

Міністрів України і Виконавчою владою Грузії про приймання і

передачу осіб (реадмісія), які знаходяться на територіях держав

незаконно, від 22 квітня 2003 року ( 268_050 ).

Вчинено в м. Київ 25 березня 2005 року у двох примірниках,

кожний українською, грузинською і російською мовами, тексти яких є

автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні цього Протоколу

Сторони будуть брати за основу текст російською мовою.

За Міністерство внутрішніх За Міністерство внутрішніх

справ України справ Грузії

(підпис) (підпис)

За Адміністрацію Державної За Міністерство юстиції

прикордонної служби України Грузії

(підпис) (підпис)

Додаток

ПРОТОКОЛ

про приймання (передачу) осіб на державному кордоні

___ (число) ___________ (місяць) 200_ р. ______________________

(пункт пропуску)

Відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Виконавчою

владою Грузії про приймання і передачу осіб (реадмісію), які

знаходяться на територіях держав незаконно, від 22 квітня

2003 року

з боку Прикордонних органів України (МВС Грузії)

(у разі конвоювання також з боку Міністерства внутрішніх справ

України (Грузії) передає:

__________________________________________________________________

(посада, звання, прізвище, ініціали)

з боку МВС Грузії (прикордонних органів України)

(у разі конвоювання також з боку Міністерства внутрішніх справ

Грузії (України) приймає:

__________________________________________________________________

(посада, звання, прізвище, ініціали)

Прізвище _________________________________ Ім'я __________________

По батькові ______________________________________________________

Прізвища й імена батьків _________________________________________ __________________________________________________________________

Дата, місяць, рік і місце народження _____________________________

Громадянство _____________________________________________________

Адреса місця проживання __________________________________________

Мови, якими володіє ______________________________________________

Стан здоров'я ____________________________________________________

який (яка) _______________________________________________________

(опис обставин порушення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.08.2006 — 2006 р., № 33, стор. 160, стаття 2406, код акта 37194/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -