<<
>>

Протокол про співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Угорської Республіки. МЗС України. 1995

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 

про співробітництво між Міністерством

закордонних справ України та Міністерством

закордонних справ Угорської Республіки

Дата підписання: 19.05.1995 Дата набуття чинності: 19.05.1995

Міністерство закордонних справ України та Міністерство

закордонних справ Угорської Республіки (далі "Сторони"),

виявляючи обопільне бажання сприяти подальшому поглибленню

співробітництва та добросусідських відносин між двома державами,

зміцненню співробітництва та безпеки в регіональному та

загальноєвропейському масштабах,

діючи згідно з цілями та принципами, визначеними Договором

про основи добросусідства та співробітництва між Україною та

Угорською Республікою, який був підписаний в м. Києві 6 грудня

1991 року ( 348_004 ), та бажаючи сприяти його ефективній

реалізації і наповненню конкретним змістом з урахуванням постійних

змін, що відбуваються в обох державах,

прагнучи до підтримки та розвитку нових форм двостороннього

співробітництва та спільних дій двох держав на основі принципів

партнерства та взаємної вигоди,

підкреслюючи важливість продовження на різних рівнях діалогу

з питань, що становлять взаємний інтерес, а також необхідність

активного співробітництва в європейському інтеграційному процесі

та в рамках міжнародних організацій і форумів,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони проводитимуть регулярні консультації з питань

двосторонніх відносин, а також з міжнародних питань, що становлять

взаємний інтерес.

Стаття 2

1. Міністри закордонних справ Сторін або їх заступники

зустрічатимуться принаймні один раз на півріччя почергово в Києві

та Будапешті, а також на відповідних міжнародних форумах.

Сторони створять двосторонній консультативний комітет з

питань зовнішніх зв'язків на рівні заступників держсекретарів або

заступників міністрів у тримісячний термін після підписання цього

Протоколу, регламент діяльності якого вирішить сам комітет.

2. В разі потреби, але принаймні один раз на рік, Сторони

проводитимуть консультації на рівні начальників управлінь і за

взаємною згодою після вивчення відповідного кола питань

створюватимуть ad hoc робочі групи або групи експертів.

3. Рівень представництва, порядок денний та час проведення

таких консультацій Сторони узгоджуватимуть дипломатичними

каналами.

Стаття 3

Двосторонні консультації будуть присвячені темам, пов'язаним,

насамперед, з:

політичним, економічним, культурним, науково-технічним

співробітництвом, а також співробітництвом в екологічній та

гуманітарній сферах, включаючи можливості розвитку і поглиблення

співробітництва з питань національних меншин та їх культурної

спадщини;

реалізацією двосторонніх угод, а також переглядом раніше

підписаних угод;

двосторонньою взаємодією під час форумів ООН, в її

спеціалізованих установах, а також в інших міжнародних

організаціях;

двостороннім співробітництвом у рамках ОБСЄ;

поглибленням процесу політичної та економічної інтеграції в

Європі, розвитком зв'язків та співробітництва із

загальноєвропейськими та іншими політичними та інтеграційними

об'єднаннями;

регіональним та субрегіональним співробітництвом;

зміцненням міжнародного миру і безпеки, роззброєнням і

контролю над озброєннями;

захистом прав людини і в цих рамках проблемами юридичного

захисту осіб, що належать до національних, етнічних та релігійних

меншин;

міжнародним становищем, зокрема регіональними конфліктами.

Стаття 4

Дипломатичні місії обох країн, що діють у третіх державах,

при ООН та інших міжнародних організаціях, а також представники

Сторін на міжнародних конференціях та зустрічах, які проходитимуть

в рамках ОБСЄ, здійснюватимуть, в разі потреби, консультації з

питань, що становлять взаємний інтерес.

Стаття 5

Сторони сприятимуть співробітництву між науковими установами

своїх держав, які досліджують міжнародні проблеми та міжнародні

відносини.

Стаття 6

Сторони сприятимуть поглибленню досвіду і знань дипломатичних

кадрів, а також їхньої участі в курсах підвищення кваліфікації,

організованих державними установами обох держав.

Стаття 7

Цей Протокол набуває чинності з дня його підписання і діє

протягом трьох років. Строк дії Протоколу автоматично

продовжуватиметься на наступні два роки, якщо жодна із Сторін не

повідомить іншу у письмовій формі про свій намір припинити дію

цього Протоколу не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку

його чинності.

З набуттям чинності цим Протоколом втрачає силу Протокол про

консультації між Міністерством закордонних справ Української

Радянської Соціалістичної Республіки та Міністерством закордонних

справ Угорської Республіки, підписаний в м. Києві 9 серпня 1991 р.

( 348_324 ).

Вчинено в м. Києві 19 травня 1995 р. у двох примірниках,

кожний українською та угорською мовами, при цьому обидва тексти є

автентичними.

За Міністерство закордонних За Міністерство закордонних

справ України справ Угорської Республіки

(підпис) (підпис)


Публікації документа

 • Зібрання чинних міжнародних договорів України від 2006 — 2006 р., № 5, / Книга 1 /, стор. 607, стаття 1161
 • Офіційний вісник України від 21.05.2007 — 2007 р., № 34, стор. 117, стаття 1383, код акта 39702/2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -