<<
>>

МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Індонезія про співробітництво у сфері підготовки дипломатичних працівників. МЗС України. 2016

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Індонезія про співробітництво у сфері підготовки дипломатичних працівників


Дата підписання:

05.08.2016


Дата набрання чинності для України:

05.08.2016

Міністерство закордонних справ України та Міністерство закордонних справ Республіки Індонезія (далі - Сторони);

Бажаючи встановити та розвивати співробітництво у сфері підготовки дипломатичних працівників;

Враховуючи спільний інтерес щодо створення умов для підтримання постійних контактів і розвитку співробітництва у сфері підготовки дипломатичних працівників на основі взаємності та взаємної вигоди;

Керуючись Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Індонезія про економічне та технічне співробітництво, яка була підписана у м. Джакарта у лютому 1996 року;

Відповідно до чинного законодавства держав Сторін;

Домовились про таке:

Стаття 1
Цілі

Цілями цього Меморандуму про взаєморозуміння є:

1. Створення і підтримання постійних контактів та сприяння співробітництву у сфері підготовки дипломатичних працівників між Сторонами;

2. Визначення рамок співробітництва та сприяння нарощуванню потенціалу в сфері дипломатичної освіти та підготовки кадрів між двома державами. Така співпраця не повинна містити будь-якої комерційної складової.

Стаття 2
Форми співробітництва

Форми співробітництва в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння можуть включати:

1. Обмін навчальними матеріалами, знаннями та досвідом, методами щодо організації дипломатичних курсів, навчальних програм, семінарів.

2.

Обмін відповідною літературою та виданнями, опублікованими Сторонами або іншими установами у їхніх державах у сфері зовнішньої політики, міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, політичних наук або з інших питань, що становлять спільний інтерес.

3. Обмін знаннями та досвідом з питань організації роботи в бібліотеках.

4. Спільні консультації щодо курсів з вивчення іноземних мов.

5. Організація зустрічей з питань, які становлять взаємний інтерес, а також обмін професорсько-викладацьким складом двох Сторін.

6. Обмін експертами, викладачами та студентами з метою обміну знаннями та досвідом щодо дипломатичних тренінгів, конференцій, симпозіумів та дискусій.

7. Будь-які інші форми співробітництва, які можуть бути спільно визначені Сторонами.

Стаття 3
Виконавчі Органи

Виконавчими Органами, відповідальними за реалізацію цього Меморандуму про взаєморозуміння, є такі:

1. Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, яку призначає Міністерство закордонних справ України.

2. Центр освіти та підготовки кадрів Міністерства закордонних справ Республіки Індонезія, який призначає Міністерство закордонних справ Республіки Індонезія.

Стаття 4
Виконання

1. Для виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння, між Виконавчими Органами мають бути досягнуті конкретні домовленості, які включатимуть терміни та умови, процедури, плани, рекомендовані програми та інші узгоджені положення співробітництва в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2. Сторони будуть проводити, за необхідності, періодичні консультації з метою розгляду стану виконання Меморандуму про взаєморозуміння та рекомендувати інші проекти співробітництва в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 5
Фінансування

1. Фінансові заходи для реалізації цього Меморандуму про взаєморозуміння визначатимуться Сторонами в індивідуальному порядку і мають бути предметом для обговорення щодо наявності коштів та персоналу.

2. Якщо інше не буде спільно домовлено, кожна Сторона буде відповідальною щодо забезпечення власних видатків, понесених в ході реалізації цього Меморандуму про взаєморозуміння.

3. Сторони можуть укладати інші домовленості, що стосуються фінансових питань, з Третіми Сторонами за взаємною письмовою згодою.

Стаття 6
Вирішення спорів

Будь-які спори, що виникають у зв’язку з тлумаченням і застосуванням цього Меморандуму про взаєморозуміння, будуть вирішуватись мирним шляхом за допомогою консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 7
Обмеження для персоналу

Кожна Сторона гарантує, що увесь персонал, який задіяний в роботі в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, не братиме участі в будь-яких політичних акціях та/або комерційних заходах у приймаючій країні, за виключенням діяльності або програм співробітництва в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 8
Поправки

Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути переглянутий або змінений в будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін. Такі зміни або доповнення набирають чинності з дати, визначеної Сторонами, і є невід'ємною частиною цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 9
Набрання чинності, термін дії та припинення дії

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання і буде залишатися чинним строком на 3 (три) роки. Він буде автоматично продовжуватися на наступні однорічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу в письмовій формі про свій намір припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння принаймні за три місяці до дати припинення його дії.

2. Припинення дії Меморандуму про взаєморозуміння не впливає на чинність та термін дії будь-яких поточних програм і заходів відповідно до цього Меморандуму до завершення таких програм чи заходів, якщо Сторони не домовляться про інше.

На свідчення чого, уповноважені представники підписали цей Меморандум про взаєморозуміння.

Учинено в м. Джакарта 5 серпня 2016 року у двох примірниках, українською, індонезійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цього Меморандуму про взаєморозуміння, перевага надається тексту англійською мовою.


За
Міністерство
закордонних справ України

За
Міністерство
закордонних справ
Республіки Індонезія


(підпис)

(підпис)


Павло КЛІМКІН

Ретно Л.П.МАРСУДІПублікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.09.2016 — 2016 р., № 67, стор. 119, стаття 2266, код акта 82888/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -