Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 19.03.2007 N 48 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур на посади керівників культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2007

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.03.2007 N 48

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2007 р.

за N 279/13546

Про затвердження Порядку погодження кандидатур

на посади керівників культурно-інформаційних центрів

у складі закордонних дипломатичних установ України

Відповідно до Положення про культурно-інформаційний центр у

складі закордонної дипломатичної установи України, затвердженого

Указом Президента України від 20 лютого 2006 року N 142

( 142/2006 ), та з метою встановлення порядку погодження

кандидатур на посади керівників культурно-інформаційних центрів у

складі закордонних дипломатичних установ України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур на посади

керівників культурно-інформаційних центрів у складі закордонних

дипломатичних установ України (додається).

2. Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва

спільно з Департаментом кадрів та Управлінням юридичного

забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента

України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів

виконавчої влади" (із змінами) та забезпечити його виконання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого

заступника Міністра закордонних справ України.

4. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ

до відома структурних підрозділів Міністерства закордонних справ

України та закордонних дипломатичних установ України, а також

надіслати його до Міністерства культури і туризму України,

Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у

справах сім'ї, молоді та спорту, Державного комітету телебачення і

радіомовлення України.

В.о.Міністра В.С.Огризко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр культури

і туризму України Ю.П.Богуцький

Міністр освіти

і науки України С.М.Ніколаєнко

Міністр України у справах

сім'ї, молоді та спорту В.П.Корж

Голова Державного комітету

телебачення та радіомовлення

України Е.А.Прутнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МЗС України

19.03.2007 N 48

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2007 р.

за N 279/13546

ПОРЯДОК

погодження кандидатур на посади

керівників культурно-інформаційних центрів

у складі закордонних дипломатичних установ України

1. Порядок погодження кандидатур на посади керівників

культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних

установ України (далі - Порядок) розроблено відповідно до

Положення про культурно-інформаційний центр у складі закордонної

дипломатичної установи України, затвердженого Указом Президента

України від 20 лютого 2006 року N 142 ( 142/2006 ).

2. Цей Порядок визначає процедуру погодження кандидатур на

посади керівників культурно-інформаційних центрів у складі

закордонних дипломатичних установ України (далі - керівник

культурно-інформаційного центру) Міністром культури і туризму

України, Міністром освіти і науки України, Міністром України у

справах сім'ї, молоді та спорту та Головою Державного комітету

телебачення і радіомовлення України.

3. Департамент кадрів МЗС України готує та надсилає листи до

Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і

науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та

спорту та Державного комітету телебачення і радіомовлення України,

в яких інформує про наявність вакантних посад керівників

культурно-інформаційних центрів.

4. Після отримання відповідей (не пізніше ніж через 25 днів

після звернення) Департамент кадрів, Департамент культурного та

гуманітарного співробітництва МЗС України попередньо розглядають

документи (подання), що надійшли від структурних підрозділів МЗС

України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства

освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї,

молоді та спорту, Державного комітету телебачення і радіомовлення

України, організовують проведення співбесід кандидатів на посади

керівників культурно-інформаційних центрів у першого заступника

Міністра закордонних справ України, під час якої з'ясовується

рівень знань законодавства, що регламентує діяльність

дипломатичної служби, обізнаність кандидата з специфікою країни,

до якої його планується направити. Попередньо кандидати складають іспит з мови країни

перебування на Вищих курсах іноземних мов Дипломатичної академії

України при МЗС України.

5. За результатами співбесід кандидатів з першим заступником

Міністра закордонних справ України Департамент кадрів МЗС України

готує подання про погодження кандидатур на посади керівників

культурно-інформаційних центрів, які надсилаються Міністру

культури і туризму України, Міністру освіти і науки України,

Міністру України у справах сім'ї, молоді та спорту та Голові

Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

6. У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата

народження, громадянство, займана посада, стаж роботи, ділові та

інші якості, відомості про перебування в кадровому резерві, рівень

володіння мовами, у разі необхідності інша додаткова інформація.

7. За результатами розгляду подань заповнюється картка

погодження кандидатури для призначення на посаду керівника

культурно-інформаційного центру у складі закордонної дипломатичної

установи України (далі - картка погодження) за формою, наведеною у

додатку до цього Порядку, яку підписує відповідно Міністр культури

і туризму України, Міністр освіти і науки України, Міністр України

у справах сім'ї, молоді та спорту, Голова Державного комітету

телебачення і радіомовлення України або особи, які їх заміщують.

8. Картки погодження надсилаються до МЗС України протягом

п'яти робочих днів з дня отримання подання, зазначеного у пункті 5

Порядку.

9. За результатами розгляду кандидатур на посаду керівника

культурно-інформаційного центру Конкурсна комісія Міністерства

закордонних справ України приймає відповідне рішення, яке разом із

картками погоджень подається Міністру закордонних справ України. Представники керівного складу Міністерства культури і туризму

України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту та Державного комітету

телебачення і радіомовлення України запрошуються на засідання

Конкурсної комісії Міністерства закордонних справ України та

беруть участь у обговоренні зазначених кандидатур, вносять

пропозиції та зауваження, які заносяться до протоколу засідання

Конкурсної комісії МЗС України.

10. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника

культурно-інформаційного центру оформлюються наказом Міністра

закордонних справ України.

Директор Департаменту

культурного та гуманітарного

співробітництва Т.І.Іжевська

Додаток

до пункту 7 Порядку

погодження кандидатур

на посади керівників

культурно-інформаційних

центрів у складі закордонних

дипломатичних установ

України

КАРТКА

погодження кандидатури для призначення на посаду

керівника культурно-інформаційного центру у складі

закордонної дипломатичної установи України

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________

Дата народження _________________________________________________

Громадянство ____________________________________________________

Освіта та рівень володіння іноземними мовами ____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Стаж роботи за фахом ____________________________________________

Назва культурно-інформаційного __________________________________

центру у складі закордонної __________________________________

дипломатичної установи України __________________________________

та посади, на яку здійснюється

погодження кандидатури __________________________________________

Місце роботи та посада, _________________________________________

яку займає на даний час _________________________________________

кандидат (з якого року) _________________________________________

Висновки та результати погодження _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Міністр (підпис, дата, печатка) (ініціали, прізвище)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.04.2007 — 2007 р., № 23, стор. 85, стаття 951, код акта 39284/2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 6. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 7. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 20. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -