Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 08.09.2014 № 378 "Про внесення змін до Положення про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій". МЗС України. 2014

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2014  № 378

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 вересня 2014 р.

за № 1176/25953

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства закордонних справ № 506 від 17.12.2020}

Про внесення змін до Положення про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій

Відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затвердженого Указом Президента України від 10 червня 1993 року № 198, Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 567, та з метою вдосконалення порядку акредитації співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій і членів їхніх сімей НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій, затвердженого наказом МЗС України від 13 січня 2003 року № 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2003 року за № 62/7383, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Протокольному департаменту МЗС України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.

Управлінню генерального секретаріату довести цей наказ до відома першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, заступників Міністра, керівників структурних підрозділів МЗС України і представництв МЗС України на території України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

П. Клімкін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

13.01.2003  № 11

(у редакції наказу Міністерства

закордонних справ України

08.09.2014  № 378)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 вересня 2014 р.

за № 1176/25953

ПОЛОЖЕННЯ

про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій

І. Загальні положення

1. Належність до осіб, які користуються привілеями та імунітетами згідно із законодавством України та міжнародними договорами України, посвідчується документами, що видаються Міністерством закордонних справ України у порядку, визначеному цим Положенням.

2. У МЗС України акредитуються іноземці, які є співробітниками посольств, консульських установ, представництв міжнародних організацій, міжнародних організацій, інших іноземних організацій, якщо це передбачено міжнародними договорами України, та члени сімей співробітників таких установ (далі - акредитуючі установи).

II. Порядок акредитації

1. Акредитуючі установи вербальною нотою інформують Протокольний департамент МЗС України (далі - ПД) про прибуття в Україну своїх співробітників та членів їхніх сімей.

Вербальна нота з проханням акредитувати новоприбулого співробітника та членів його сім'ї надсилається до ПД не пізніше ніж через три робочі дні після перетину ними державного кордону України. У вербальній ноті зазначаються імена та прізвища співробітника, членів його сім'ї, посада, коло обов'язків співробітника (українською і англійською мовами), дата прибуття і строк перебування співробітника та членів його сім'ї в Україні.

2. Разом з вербальною нотою надсилаються:

а) паспортні документи з візою (якщо інше не передбачено чинним законодавством та міжнародними договорами України) та відміткою про перетин кордону;

б) заповнена реєстраційна анкета з вклеєними фотокартками новоприбулого співробітника та членів його сім'ї розміром 3,5 х 4,5 см;

в) копії сторінок паспортного документа з прізвищем, датою народження, строком дії, зазначенням посади, візою (якщо інше не передбачено чинним законодавством та міжнародними договорами України) та відміткою про перетин кордону;

г) копія контракту, засвідчена підписом керівника та печаткою акредитуючої установи (подають тільки міжнародні організації та представництва міжнародних організацій, інші іноземні організації, якщо це передбачено міжнародними договорами України, додатково до документів, зазначених у підпунктах «а» - «в» цього пункту).

Кольорове фото заявника у форматі JPЕG надсилається на електронну адресу ПД.

3. ПД здійснює акредитацію протягом 10 робочих днів.

4. Неповний пакет документів та/або неповністю та/або неправильно заповнені реєстраційні анкети акредитуючої установи не приймаються для розгляду в ПД.

5. На прохання акредитучої установи ПД видає довідку про прийняття документів для оформлення акредитації.

6. Посол іноземної держави в Україні за сумісництвом подає документи, визначені в пункті 2 цього розділу, безпосередньо до ПД під час приїзду до Києва з метою вручення копій вірчих грамот в МЗС України. ПД здійснює акредитацію посла за сумісництвом до його від'їзду з Києва після вручення копій вірчих грамот.

ІІІ. Види акредитаційних карток

1. Акредитаційні картки відповідно до статусу працівників акредитуючої установи поділяються на такі види:

дипломатичні картки;

консульські картки;

службові картки.

2. Дипломатичні картки оформлюються на підставі:

а) дипломатичних паспортних документів, запису в них, що підтверджує акредитаційний статус, і відповідної вербальної ноти:

членам дипломатичного персоналу посольств іноземних держав з резиденцією в Україні;

послам іноземних держав в Україні за сумісництвом;

військовим аташе іноземних держав в Україні за сумісництвом;

представникам торговельно-економічних місій іноземних держав в Україні за сумісництвом;

співробітникам міжнародних організацій та їхніх представництв, розташованих в Україні, з якими укладено міжнародні договори України, що передбачають надання цій категорії осіб дипломатичних привілеїв та імунітетів, передбачених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, Конвенцією про привілеї та імунітети спеціалізованих установ;

співробітникам інших іноземних організацій, розташованих в Україні, якщо це передбачено міжнародними договорами України;

б) дипломатичних, службових, звичайних паспортних документів, запису в них, що підтверджує акредитаційний статус, відповідної вербальної ноти незалежно від громадянства осіб, яким вони належать, за винятком громадян України:

членам сімей співробітників посольств, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій з резиденцією в Україні;

дружинам (чоловікам) послів іноземних держав в Україні за сумісництвом.

3. Консульські картки оформлюються на підставі:

а) дипломатичних паспортних документів, запису в них, що підтверджує акредитаційний статус, і відповідної вербальної ноти:

штатним консульським посадовим особам генеральних консульств, консульств, віце-консульств та консульських агентств (далі - консульські установи) іноземних держав в Україні;

б) дипломатичних, службових, звичайних паспортних документів, запису в них, що підтверджує акредитаційний статус, відповідної вербальної ноти незалежно від громадянства осіб, яким вони належать, за винятком громадян України:

членам сімей штатних консульських посадових осіб консульських установ іноземних держав в Україні.

4. Службові картки оформлюються на підставі:

а) службових паспортних документів, запису в них, що підтверджує акредитаційний статус, відповідної вербальної ноти незалежно від громадянства осіб, яким вони належать, за винятком громадян України:

членам адміністративно-технічного персоналу посольств іноземних держав з резиденцією в Україні;

членам адміністративно-технічного персоналу консульських установ іноземних держав в Україні;

співробітникам міжнародних організацій та їхніх представництв, розташованих в Україні;

співробітникам інших іноземних організацій, розташованих в Україні, якщо це передбачено міжнародними договорами України;

б) службових та звичайних паспортних документів, запису в них, що підтверджує акредитаційний статус, відповідної вербальної ноти незалежно від громадянства осіб, яким вони належать, за винятком громадян України:

членам сімей зазначених у підпункті «а» цього пункту категорій співробітників.

5. ПД веде облік оформлених акредитаційних карток, послідовно пронумерованих за порядком в окремих журналах відповідно до кожного виду акредитаційного документа.

IV. Строк акредитації

1. Акредитаційні картки оформлюються на строк, вказаний у вербальній ноті посольств, консульських установ, представництв міжнародних організацій, міжнародних організацій, інших іноземних організацій відповідно до права країни походження.

Мінімальний строк акредитації - 30 днів.

2. Строк дії акредитаційних документів не може перевищувати термін дійсності паспортного документа особи, якій він належить, а також термін перебування цієї особи в Україні.

3. Акредитаційні картки підписуються директором ПД, а у разі його відсутності - особою, що його заміщує.

4. Строк акредитації продовжується на підставі вербальної ноти акредитуючої установи. Разом з вербальною нотою до ПД подаються:

акредитаційна картка, термін дії якої закінчується;

паспортний документ;

кольорове фото заявника у форматі JPЕG, що надсилається на електронну адресу ПД.

5. Акредитуючі установи подають зазначені в пункті 4 цього розділу документи за 14 календарних днів до закінчення строку дії акредитаційної картки.

Кожного разу при продовженні строку акредитації акредитаційні картки оформлюються на строк, визначений у вербальній ноті, але не менше ніж на 30 днів.

V. Порядок зберігання та знищення акредитаційних карток

1. Бланки акредитаційних карток зберігаються на складі МЗС України, де у разі потреби ПД отримує за видатковою накладною їх необхідну кількість.

2. Видані ПД бланки акредитаційних карток зберігаються в сейфі директора ПД або заступника директора ПД. У разі видачі із сейфа бланків акредитаційних карток робиться відмітка в журналі видачі бланків із зазначенням їх порядкових номерів.

3. Виготовлення акредитаційних карток здійснюється в ПД на спеціальному обладнанні.

4. ПД веде журнал видачі акредитаційних карток співробітникам дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій та членів їх сімей, отримання яких засвідчується підписом.

5. До МЗС України повертаються акредитаційні картки:

строк дії яких закінчився;

у зв'язку із зміною посади або статусу осіб, яким вони належать;

осіб, які закінчили свою місію, та членів їхніх сімей (протягом 30 днів з дня завершення строку акредитації).

6. Знищення повернутих до МЗС України акредитаційних карток, а також зіпсованих бланків акредитаційних карток здійснюється в такому порядку:

ПД знімає повернуті до МЗС України акредитаційні картки з обліку в базі даних «Дипломат» та робить відмітки в досьє відповідних співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій;

ПД раз на місяць складає перелік повернутих до МЗС України акредитаційних карток, а також зіпсованих бланків акредитаційних карток та готує акт про їх знищення;

комісія з представників ПД один раз на квартал відповідно до акта знищує акредитаційні картки.

7. Про випадки втрати акредитаційних карток особи, яким вони належали, повідомляють свої акредитуючі установи, про що ті вербальною нотою інформують МЗС України.

8. Про випадки пошкодження акредитаційних карток особи, яким вони належали, повідомляють відповідні акредитуючі установи, а останні інформують МЗС України. Разом з нотою про пошкодження акредитаційної картки до МЗС України надсилається сам документ. Строк виготовлення нової акредитаційної картки - 10 робочих днів.

VІ. Порядок реєстрації паспортних документів

1. Паспортні документи осіб, які відповідно до цього Положення підлягають акредитації, реєструються в МЗС України.

Реєстрація паспортних документів здійснюється шляхом проставлення у них відповідного штампа із записом про строк реєстрації, який підписується директором ПД або особою, яка його заміщує, та скріплюється відповідною печаткою ПД.

Паспортні документи реєструються на строк акредитації особи в МЗС України з можливістю продовження такої реєстрації на строк, на який продовжується строк акредитації.

2. Реєстрації без здійснення процедури акредитації також підлягають паспортні документи:

працівників органів закордонних справ іноземних держав, які прибули в Україну у службових справах і мають дипломатичний чи службовий паспорт, та членів їх сімей - на строк, визначений акредитуючою установою, але не більше ніж 90 днів;

посадових осіб міжнародних організацій, які прибули в Україну у службових справах, працівників представництв таких організацій в Україні, а також працівників представництв держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів зазначених організацій чи відповідних міжнародних договорів України користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також членів їх сімей - на 30 днів або на термін їх перебування в Україні, якщо він перевищує 30 днів, але не більше ніж 90 днів.

3. Реєстрація паспортних документів категорії осіб, зазначених у пункті 2 цього розділу, здійснюється на підставі документів, наведених у пункті 2 розділу II цього Положення, які подаються співробітниками акредитуючих установ для здійснення процедури акредитації.

4. Звільняються від реєстрації паспортних документів особи, які прибули в Україну за посвідченнями ООН та організацій системи ООН. Члени сімей осіб, які прибули в Україну за посвідченнями ООН та організацій системи ООН, акредитуються в МЗС України відповідно до пункту 2 розділу II цього Положення.

5. Приймання документів для здійснення процедури акредитації та видача акредитаційних карток здійснюються працівниками ПД відповідно до графіка прийому та видачі документів.

6. Документи, прийняті працівниками ПД, реєструються в канцелярії ПД та опрацьовуються відповідно до цього Положення.

Директор ПД

М. Бродович


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.10.2014 — 2014 р., № 83, стор. 54, стаття 2363, код акта 74269/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 08.06.2021 № 234 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188". МЗС України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 17.05.2021 № 199 "Про затвердження Положення про забезпечення закордонних дипломатичних установ України службовими транспортними засобами". МЗС України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 02.07.2021 № 279 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.07.2021 № 293 "Про затвердження Порядку надання відпусток, здійснення відряджень та погодження приватних поїздок працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 10.11.2021 № 505 "Про внесення зміни до наказу Міністерства закордонних справ України від 06 жовтня 2021 року № 430". МЗС України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 06.10.2021 № 430 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про консульський збір України". МЗС України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 25.11.2021 № 539 "Про внесення змін до наказу МЗС від 05 лютого 2013 року № 41". МЗС України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 17.12.2021 № 591 "Про затвердження Положення про почесних консулів іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими консулами". МЗС України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 19. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 20. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -