<<
>>

НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019

Документ актуальний на 24.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2019  № 421

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 жовтня 2019 р.

за № 1083/34054

Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата

Відповідно до пункту 28 Порядку здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 332, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму розрахунку-атестата та Порядок складення розрахунку-атестата, що додаються.

2. Фінансовому департаменту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.

Міністр

В. Пристайко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

17 вересня 2019 року № 421

РОЗРАХУНОК-АТЕСТАТ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

17 вересня 2019 року № 421

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 жовтня 2019 р.

за № 1083/34054

ПОРЯДОК

складення розрахунку-атестата

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює вимоги до складення розрахунку-атестата, який видається працівникам дипломатичної служби (далі - працівники) та є підставою для здійснення розрахунків після прибуття за місцем призначення.

2. Розрахунок-атестат видається працівникам у разі направлення у довготермінове відрядження до закордонної дипломатичної установи (далі - ЗДУ), переведення з однієї ЗДУ до іншої, повернення в Україну у зв’язку із закінченням довготермінового відрядження.

3. У разі одночасного проходження дипломатичної служби у ЗДУ членами однієї сім’ї (подружжям) розрахунок-атестат видається кожному працівнику.

II. Складення та видача розрахунку-атестата в апараті МЗС

1. Працівникам, направленим у довготермінове відрядження до ЗДУ, видається розрахунок-атестат, підписаний начальником відділу штатів, оплати праці та відряджень та спеціалістом Фінансового департаменту (далі - ФД) МЗС.

2. Розрахунок-атестат складається у національній валюті України (у випадках оплати проїзду до місця довготермінового відрядження) та у доларах США або євро (для ЗДУ, розміщених у країнах, на території яких євро є законним платіжним засобом).

3. У розрахунку-атестаті зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові працівника, направленого у довготермінове відрядження;

найменування ЗДУ, до якої направлено працівника, та його посада;

дата призначення/переведення згідно з наказом МЗС, вид транспорту, яким здійснюється проїзд, та маршрут;

прізвища, імена, по батькові членів сім’ї, які слідують разом з працівником, із зазначенням дати народження дітей;

встановлена норма компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць та розмір надбавок до неї;

вартість проїзних квитків;

вартість перевезення багажу;

сума коштів, виданих працівнику під звіт, із зазначенням їх цільового призначення (придбання квитків, оплата багажу, добові, найм житлового приміщення тощо);

сума компенсаційних виплат в іноземній валюті для облаштування за місцем довготермінового відрядження, яка підлягає видачі в ЗДУ, у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 332 «Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження».

4. Розрахунок-атестат працівника складається у двох примірниках. Перший примірник видається працівнику для проведення розрахунків за місцем призначення, другий - зберігається у ФД МЗС.

Працівник, направлений у довготермінове відрядження до ЗДУ, зобов’язаний передати розрахунок-атестат спеціалісту з фінансових питань ЗДУ, до якої його направлено.

III. Складення та видача розрахунку-атестата в ЗДУ

1. Працівникам, які повертаються в Україну у зв’язку із закінченням довготермінового відрядження або переводяться з однієї ЗДУ до іншої, видається розрахунок-атестат, підписаний керівником ЗДУ та спеціалістом з фінансових питань ЗДУ. Підписи засвідчуються відбитком печатки ЗДУ.

2. Розрахунок-атестат складається у доларах США або євро (для ЗДУ, розміщених у країнах, на території яких євро є законним платіжним засобом).

3. У розрахунку-атестаті зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові працівника, який повертається із довготермінового відрядження;

найменування ЗДУ, із якої відкликається/переводиться працівник, та його посада;

дата відкликання/переведення працівника згідно з наказом МЗС;

погоджена МЗС дата виїзду (якщо не збігається з датою відкликання), вид транспорту, яким здійснюється проїзд, маршрут із зазначенням країн транзиту, кількість днів перебування у дорозі;

прізвища, імена, по батькові членів сім’ї, які слідують разом з працівником, із зазначенням дати народження дітей;

дата, до якої включно здійснено розрахунок компенсаційних виплат в іноземній валюті, та сума компенсаційних виплат в іноземній валюті, виплачених у поточному місяці;

встановлена норма компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць та встановлені надбавки до неї, а також виплати, передбачені пунктом 2 Порядку формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 882;

сума компенсаційних виплат в іноземній валюті для облаштування за місцем довготермінового відрядження, яку вирахувано на підставі наказу ЗДУ з компенсаційних виплат працівника за останній місяць перебування у довготерміновому відрядженні, у разі дострокового відкликання працівника;

вартість проїзних квитків, оплачених за рахунок коштів ЗДУ;

вартість перевезення багажу, оплаченого за рахунок коштів ЗДУ;

сума коштів, виданих під звіт, із зазначенням їх цільового призначення (придбання квитків, оплата перевезення багажу, найм житлового приміщення тощо);

види використаних працівником відпусток під час перебування у довготерміновому відрядженні, номери та дати наказів ЗДУ (для керівників ЗДУ - наказів МЗС) із зазначенням періоду відпусток, а також тривалості у календарних днях;

види використаних працівником відпусток за попереднім місцем довготермінового відрядження, номери та дати наказів ЗДУ (для керівників ЗДУ - наказів МЗС) із зазначенням періоду відпусток, а також тривалості у календарних днях на підставі розрахунку-атестата, виданого ЗДУ, з якої переведено працівника.

4. У розрахунку-атестаті на дату відкликання/переведення зазначається (за наявності) заборгованість працівника перед ЗДУ.

5. Розрахунок-атестат працівника, який повертається в Україну у зв’язку із закінченням довготермінового відрядження, складається у двох примірниках. Перший примірник розрахунку-атестата зберігається в ЗДУ, другий - видається працівнику для подання до ФД МЗС для проведення остаточних розрахунків із працівником у зв’язку із закінченням довготермінового відрядження.

6. У разі неотримання працівником розрахунку-атестата його копія надсилається на електронну пошту ФД МЗС, а оригінал - найближчою дипломатичною (командирською) поштою або дипломатичним кур’єром ad hoc.

7. У разі переведення працівника з однієї ЗДУ до іншої попередня ЗДУ видає йому розрахунок--атестат у порядку, передбаченому пунктами 1-5 цього розділу.

8. Розрахунок-атестат у разі переведення з однієї ЗДУ до іншої складається у трьох примірниках. Перший примірник розрахунку-атестата видається працівнику для проведення розрахунків за місцем призначення, другий - зберігається в ЗДУ, з якої працівника було переведено, третій примірник працівник подає до ФД МЗС під час повернення в Україну у зв’язку із закінченням довготермінового відрядження.

Директор

Фінансового департаменту

МЗС

О.А. Чумак


Документи та файли

Сигнальний документ — f489062n60.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.10.2019 — 2019 р., № 81, стор. 95, стаття 2787, код акта 96397/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 9. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 10. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -