<<
>>

НАКАЗ від 18.12.2017 № 558 "Про затвердження Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2017

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2017  № 558


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2018 р.
за № 71/31523

Про затвердження Вимог до оформлення віз в електронному вигляді

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ
№ 525 від 06.12.2018}

Відповідно до пункту 18 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до оформлення віз в електронному вигляді.

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Міністра
закордонних справ України


О.В. Зеркаль

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Служби зовнішньої розвідки України

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

В.о. Голови
Національного банку України

Голова Державної
казначейської служби України

Міністр фінансів України

Голова Державної
міграційної служби УкраїниА.

Алєксєєнко


П. Демчина


Я.В. Смолій


Т.Я. Слюз

О. Данилюк


М.Ю. СоколюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
18.12.2017  № 558


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2018 р.
за № 71/31523

ВИМОГИ
до оформлення віз в електронному вигляді

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до пункту 18 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118 (далі - Правила).

2. Терміни в цих Вимогах вживаються у значеннях, наведених у Правилах.

3. Вимоги встановлюють процедуру подання візового клопотання, його розгляду та оформлення віз в електронному вигляді (далі - е-Віза), форму е-Візи (додаток 1), форму візової анкети (додаток 2), перелік держав, громадянам яких оформлюється е-Віза (додаток 3), та форму рішення про відмову в оформленні е-Візи (додаток 4).

4. Оформлення е-Візи здійснюється уповноваженою особою департаменту консульської служби МЗС (далі - уповноважена особа) дистанційно он-лайн засобами Інтернету та візової інформаційно-телекомунікаційної системи.

5. Візове клопотання про оформлення е-Візи подається іноземцем дистанційно он-лайн засобами складової візової інформаційно-телекомунікаційної системи веб-сайту МЗС.

6. е-Віза оформлюється як разова на строк до 30 днів для в’їзду в Україну з діловою, приватною, туристичною метою, а також з метою лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, з метою виконання службових обов’язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації.

{Пункт 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 525 від 06.12.2018}

7. В’їзд в Україну іноземця на підставі е-Візи здійснюється у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон.

8. Департамент консульської служби МЗС забезпечує здійснення перекладу візової анкети та рішення про відмову в оформленні е-Візи англійською, арабською та іспанською мовами.

ІІ. Подання візового клопотання іноземцем

1. Для оформлення е-Візи іноземець подає візове клопотання не раніше ніж за три місяці та не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку запланованої поїздки. Візове клопотання від імені неповнолітньої або недієздатної особи подається одним із батьків або іншим законним представником.

2. Подання візового клопотання включає:

реєстрацію на веб-сайті МЗС;

заповнення візової анкети та завантаження фотокартки;

долучення до заповненої візової анкети сканованих копій: сторінок персональних даних паспортного документа; дійсного полісу медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України; документа, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України; документа, що підтверджує мету поїздки (українською або англійською мовами) відповідно до пунктів 3-8 цього розділу;

{Абзац четвертий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 525 від 06.12.2018}

сплату консульського збору у безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів через веб-сайт МЗС.

3. При оформленні е-Візи для поїздок з діловою метою подається один з таких документів:

запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене відповідно до підпункту 1 пункту 7 Правил;

запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України.

4. При оформленні е-Візи для поїздок з туристичною метою подаються документи, що підтверджують туристичний характер поїздки.

5. При оформленні е-Візи для поїздок з приватною метою подається один з таких документів:

запрошення фізичної особи - громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України, оформлене відповідно до підпункту 2 пункту 7 Правил;

документ, що підтверджує право власності іноземця на нерухомість на території України;

підтвердний документ, що іноземець є чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, дитиною громадянина України.

озділ II доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 525 від 06.12.2018}

6. При оформленні е-Візи для поїздок з метою лікування подається запрошення закладу охорони здоров’я.

озділ II доповнено новим пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 525 від 06.12.2018}

7. При оформленні е-Візи для поїздок з метою провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту подається один з таких документів:

запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене відповідно до підпункту 1 пункту 7 Правил;

запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

звернення державного органу іноземної держави або міжнародної організації.

озділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 525 від 06.12.2018}

8. При оформленні е-Візи для поїздок з метою виконання службових обов’язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації подається звернення відповідного іноземного засобу масової інформації згідно з підпунктом 11 пункту 7 Правил.

озділ II доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 525 від 06.12.2018}

9. Після здійснення іноземцем операцій, передбачених пунктом 2 цього розділу, візове клопотання вважається поданим. На вказану іноземцем при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти надсилається автоматично сформоване повідомлення про завершення подання візового клопотання.

ІІІ. Розгляд візового клопотання уповноваженою особою

1. Уповноважена особа здійснює розгляд поданого візового клопотання у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі протягом строку, що не перевищує 9 робочих днів.

2. Розгляд візового клопотання включає:

звірку наданих іноземцем відомостей;

аналіз наявної інформації у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

перевірку наявності платіжного документа про сплату консульського збору за оформлення е-Візи відповідно до пункту 1 розділу VI цих Вимог;

визначення строку дії е-Візи та строку перебування на території України.

3. За результатами розгляду візового клопотання уповноважена особа приймає рішення про оформлення е-Візи або відмову в її оформленні.

ІV. Оформлення е-Візи

1. Оформлена е-Віза надсилається уповноваженою особою іноземцю на вказану ним при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти.

2. До е-Візи вноситься така інформація:

номер е-Візи;

двовимірний штрих-код (QR-код);

сканована копія фотокартки іноземця;

прізвище та ім’я іноземця, дата народження, місце народження, стать, громадянство, номер паспортного документа;

дати початку та закінчення строку дії е-Візи;

строк перебування на території України;

кодове позначення мети поїздки;

дата оформлення е-Візи.

3. До двовимірного штрих-коду (QR-коду) вноситься інформація, передбачена пунктом 2 цього розділу.

4. У разі відсутності у паспортному документі іноземця відомостей про:

прізвище або ім’я - у відповідних полях е-Візи проставляються символи ХХ;

дату народження або її частину - проставляються символи ХХ - для дня, ХХ - для місяця, ХХ - для року.

5. Залежно від мети поїздки встановлюються кодові позначення:

С-01 (е) - ділова;

С-02 (е) - приватна;

С-06 (е) - туризм;

С-07 (е) - лікування;

С-09 (е) - діяльність у сфері культури, науки, освіти, спорту;

С-11 (е) - виконання службових обов’язків кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації.

{Пункт 5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 525 від 06.12.2018}

6. Для в’їзду на територію України та виїзду з території України е-Віза подається іноземцем у роздрукованому вигляді разом з паспортним документом посадовій особі органів охорони державного кордону та зберігається протягом усього часу перебування в Україні.

7. Департамент консульської служби МЗС надає інформацію про оформлені е-Візи Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній міграційній службі України, Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки України у порядку, визначеному Положенням про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України від 03 квітня 2008 року № 284/287/214/150/64/175/266/75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2008 року за № 396/15087.

V. Відмова в оформленні е-Візи

1. Рішення про відмову в оформленні е-Візи із зазначенням підстав такої відмови надсилається уповноваженою особою іноземцю на вказану ним при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти.

2. У разі відмови в оформленні е-Візи іноземець може подати повторне звернення про оформлення е-Візи відповідно до цих Вимог.

3. Оскарження іноземцем рішення про відмову в оформленні е-Візи здійснюється відповідно до пункту 30 Правил.

VI. Консульський збір за оформлення е-Візи

1. За оформлення е-Візи справляється консульський збір відповідно до пункту 33 Правил.

Консульський збір, сплачений в іноземній валюті з використанням електронних платіжних засобів через веб-сайт МЗС, перераховується в національній валюті України за курсом, визначеним відповідно до умов договору між МЗС та банком-еквайром, до державного бюджету на бюджетний рахунок, відкритий в Державній казначейській службі України за кодом класифікації доходів бюджету 22060000 «Кошти, отримані за вчинення консульських дій».

{Пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 525 від 06.12.2018}

2. Сплачений консульський збір поверненню не підлягає.

Директор Департаменту
консульської служби
Міністерства закордонних
справ України
С.О. Погорельцев


Додаток 1
до Вимог до оформлення віз
в електронному вигляді
(пункт 3 розділу І)

ФОРМА е-ВІЗИ


Додаток 2
до Вимог до оформлення віз
в електронному вигляді
(пункт 3 розділу І)

ВІЗОВА АНКЕТА

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 525 від 06.12.2018}Додаток 3
до Вимог до оформлення віз
в електронному вигляді
(пункт 3 розділу І)

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ,
громадянам яких оформлюється е-Віза

Австралія

Співдружність Багамських островів

Барбадос

Королівство Бахрейн

Беліз

Багатонаціональна держава Болівія

Королівство Бутан

Республіка Вануату

Республіка Гаїті

Республіка Ґватемала

Республіка Гондурас

Ґренада

Співдружність Домініки

Домініканська Республіка

Республіка Еквадор

Республіка Індонезія

Королівство Камбоджа

Китайська Народна Республіка

Республіка Кірібаті

Республіка Колумбія

Республіка Коста-Ріка

Держава Кувейт

Лаоська Народно-Демократична Республіка

Республіка Маврикій

Малайзія

Мальдівська Республіка

Республіка Маршаллові Острови

Мексиканські Сполучені Штати

Федеративні Штати Мікронезії

Республіка Союзу М’янма

Республіка Науру

Федеративна Демократична Республіка Непал

Республіка Нікараґуа

Нова Зеландія

Султанат Оман

Республіка Палау

Республіка Перу

Республіка Ель-Сальвадор

Незалежна держава Самоа

Королівство Саудівська Аравія

Республіка Сейшельські Острови

Сент-Вінсент і Ґренадини

Сент-Люсія

Республіка Сінгапур

Соломонові Острови

Республіка Сурінам

Королівство Таїланд

Демократична Республіка Тімор-Лешті

Республіка Трінідад і Тобаґо

Тувалу

Республіка Фіджі

Ямайка

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 525 від 06.12.2018}Додаток 4
до Вимог до оформлення віз
в електронному вигляді
(пункт 3 розділу І)

РІШЕННЯ
про відмову в оформленні е-Візи


Документи та файли

Сигнальний документ — f472619n133.doc
Сигнальний документ — f472619n163.doc
Сигнальний документ — f472619n135.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.02.2018 — 2018 р., № 12, стор. 136, стаття 429, код акта 89014/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -