Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 09.04.2019 № 66-19 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2019

Документ актуальний на 22.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

09.04.2019  № 66-19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2019 р.

за № 424/33395

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2017 року № 80 «Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 619/30487, такі зміни:

у заголовку та тексті наказу слова «і посадових осіб місцевого самоврядування» замінити словами «, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування».

2. У заголовку та тексті наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 липня 2018 року № 174-18 «Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2018 року за № 899/32351, слова «і посадових осіб місцевого самоврядування» замінити словами «, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування».

3.

Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби, що додаються.

4. Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку Національного агентства України з питань державної служби (Токарчук Т.В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків.

В.о. Голови

В.О. Купрій

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

П. Хобзей


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

09 квітня 2019 року № 66-19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2019 р.

за № 424/33395

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби

1. У Положенні про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженому наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2017 року № 80, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 619/30487:

1) підпункт 3 пункту 3 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 4 вважати підпунктом 3;

2) пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. Наказ НАДС про результати конкурсного відбору є підставою для укладання державного контракту на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.»;

3) у заголовку та тексті Положення слова «і посадових осіб місцевого самоврядування» замінити словами «, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування».

2. У Критеріях конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 липня 2018 року № 174-18, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2018 року за № 899/32351:

1) у заголовку та тексті Критеріїв слова «і посадових осіб місцевого самоврядування», «та посадових осіб місцевого самоврядування» замінити словами «, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування»;

2) у додатках до Критеріїв:

у додатку 3:

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Показники економічної ефективності

Чисельність слухачів на одного науково-педагогічного працівника

41 і більше

від 26 до 40

від 18 до 25

менше 18

пропозиція

не розглядається

6

7

пропозиція

не розглядається

Середньозважений розмір посадового окладу/ погодинної оплати науково-педагогічного працівника (грн)

до 5501/101

від 5502/111

до 6844/130

від 6845/131

до 7761/164

від 7762/165

0

3

5

7

Середні витрати на одного слухача за I етап

(у дужках вартісний показник, грн)

до 2100

від 2101

до 2600

від 2601

до 3000

більше 3001

2

6

4

пропозиція не розглядається

Середні витрати на одного слухача

за II етап

(у дужках вартісний показник, грн)

до 6000

від 6001 до 8400

від 8401 до 10200

більше 10201

1

6

4

пропозиція не розглядається;

у додатку 4:

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Показники економічної ефективності (пункт заповнюється відповідно до обраного напряму підвищення кваліфікації, зазначеного у заяві на участь у конкурсному відборі виконавців державного замовлення)

Середні витрати на одного слухача

(у дужках вартісний показник, грн)

короткострокові програми

328 і більше

до 327

пропозиція

не розглядається

24

професійні (сертифікатні) програми

1 091 і більше

до 1 090

пропозиція

не розглядається

24;

у тексті та назві додатків слова «і посадових осіб місцевого самоврядування», «та посадових осіб місцевого самоврядування» замінити словами «, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування».

Директор

Департаменту фінансів

та бухгалтерського обліку

Т.В. Токарчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.05.2019 — 2019 р., № 34, стор. 464, стаття 1235, код акта 94324/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2020 № 64-20 "Про внесення змін до пункту 7 Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А"відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2020 № 49-20/56 "Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 19.05.2020 № 76-20 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 19.05.2020 № 77-20 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 20.05.2020 № 80-20 "Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 26.05.2020 № 84-20 "Про внесення зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 12. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи. Нацдержслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 05.06.2020 № 96-20 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 16.07.2020 № 118-20 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 13.07.2020 № 115-20 "Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 31.07.2020 № 141-20 "Про внесення змін до Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.07.2020 № 132-20 "Про затвердження Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 15.09.2020 № 171-20 "Про внесення змін до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 15.09.2020 № 171-20 "Про внесення змін до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 30.09.2020 № 187-20 "Про затвердження Методики проведення класифікації посад державної служби". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -