>>

НАКАЗ від 10.08.2022 № 66-22 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2022

Документ актуальний на 12.10.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

10.08.2022  № 66-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 серпня 2022 р.

за № 963/38299

Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»

Вiдповiдно до підпунктів 4, 13 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України вiд 01 жовтня 2014 року № 500, з метою удосконалення процедури проведення Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики управління персоналом»

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 вересня 2018 року № 212-18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 року за № 1075/32527, такі зміни:

1) пункти 4 та 5 розділу II викласти в такій редакції:

«4. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом» (далі - заявка) (додаток 1).

Заявка заповнюється в електронній формі та підписується керівником служби управління персоналом відповідного органу шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису.

5.

Заповнена та підписана заявка може бути надіслана:

на електронну пошту, зазначену в оголошенні про проведення Конкурсу;

через вебсайт, адреса якого зазначається в оголошенні про проведення Конкурсу.

Спосіб надсилання заявки зазначається в оголошенні про проведення Конкурсу.

Перед надсиланням заявки керівник служби управління персоналом відповідного органу узгоджує її з керівником державної служби або керівником цього органу.»;

2) у пункті 2 розділу IV слова «голова Конкурсної ради та всі її члени, присутні на засіданні» замінити словами «голова та секретар Конкурсної ради»;

3) додаток 1 викласти в такій редакції:

«Додаток 1

до Положення про Всеукраїнський конкурс

«Кращі практики управління персоналом»

(пункт 4 розділу II)

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом»

______________________________________

(найменування органу)

______________________________________

(номінація)

______________________________________

(найменування посади керівника

служби управління персоналом)

______________________________________

(рівень)

Краща практика управління персоналом

Назва кращої практики

1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована діяльність служби управління персоналом (не більше 0,5 стор.)

Опишіть та визначте: існуючі проблеми в органі; цільові групи, на які спрямовані результати кращої практики.

2. Мета та завдання кращої практики (не більше 0,5 стор.)

Чітко сформулюйте мету проекту (1-2 речення).

Визначте завдання (послідовні кроки для досягнення бажаних результатів) для досягнення поставленої мети.

3. Інноваційність кращої практики (не більше 0,5 стор.)

Опишіть, у чому полягає інноваційність кращої практики.

Зазначте відповідність кращої практики законодавству.

4. Технологія досягнення цілей (не більше 2 стор.)

Опишіть заходи, вжиті для реалізації кращої практики (стислий опис кожного заходу має дати можливість уявити, що і як відбувалося).

5. Результати впровадження кращої практики в діяльність органу (не більше 1 стор.)

Зазначте, яких результатів ви досягли після впровадження кращої практики, опишіть очікувані зміни.

__________________________________________

(власне ім’я та прізвище керівника

служби управління персоналом)».

2. Генеральному департаменту з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Н. Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України

О. Вискуб


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.09.2022 — 2022 р., № 69, стор. 77, стаття 4199, код акта 113380/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 01.06.2022 № 40-22 "Про внесення змін до Типового положення про службу управління персоналом державного органу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 15.06.2022 № 45-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 травня 2022 року № 36-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 27.05.2022 № 36-22 "Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 04.07.2022 № 53-22 "Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 14.07.2022 № 57-22 "Про затвердження Методики проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади в умовах воєнного стану". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 07.09.2022 № 79-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 серпня 2022 року № 68-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.08.2022 № 68-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 27.07.2022 № 61-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06 липня 2022 року № 54-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 06.07.2022 № 54-22 "Про внесення змін до Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -