Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021

Документ актуальний на 08.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

13.04.2021  № 66-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 травня 2021 р.

за № 627/36249

Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2021 року за № 341/35963, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що додаються.

2.

Управлінню розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 13 липня 2018 року № 174-18 «Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2018 року № 899/32351 (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.

Голова

Н. Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра освіти і науки України

М. Кизим


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

13 квітня 2021 року № 66-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 травня 2021 р.

за № 627/36249

КРИТЕРІЇ

конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

1. Критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Критерії) використовуються під час конкурсного відбору виконавців державного замовлення, а також оцінювання державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за вечірньою, заочною, дистанційною формами навчання (далі - підготовка магістрів) та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі - підвищення кваліфікації).

2. Терміни, що використовуються у цих Критеріях, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», у постановах Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», від 20 травня 2013 року № 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

3. Конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку магістрів або підвищення кваліфікації (далі - конкурсний відбір) проводить Конкурсна комісія Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі - конкурсна комісія) на підставі цих Критеріїв.

4. У конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку магістрів беруть участь заклади вищої освіти, на підвищення кваліфікації - заклади вищої та післядипломної освіти, наукові установи, що своєчасно подали заяву на участь у відборі виконавців державного замовлення з супровідними документами, що зазначені в пункті 6 цих Критеріїв.

5. Учасником конкурсу вважається заклад вищої та післядипломної освіти, наукова установа, конкурсна пропозиція якої відповідає вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу та конкурсній документації (далі - учасники конкурсу).

6. Основними Критеріями є:

1) наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти;

2) наявність сертифікату про акредитацію спеціальності «Публічне управління та адміністрування» або відповідної освітньо-професійної програми;

3) наявність висновків експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу;

4) наявність проєктних показників обсягу державного замовлення на підготовку магістрів або підвищення кваліфікації, які погоджені з територіальними органами НАДС відповідно до місцезнаходження учасника конкурсу;

5) довідка про діяльність учасника конкурсу, підготовлена відповідно до пункту 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363 (крім, показників комерціалізації наукових досліджень і розробок (кількості патентів, прибутку від комерціалізації); загальної чисельності студентів та відсотку загальної чисельності іноземних студентів, квоти прийому сільської молоді та її виконання; зв’язків з випускниками, їх працевлаштування та кар’єрного зростання; зв’язків з роботодавцями (кількості укладених договорів про працевлаштування випускників, кількості заявлених робіт, участі роботодавців у навчальному процесі); погоджених проєктних показників обсягу державного замовлення з регіональними центрами зайнятості, а також з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевими органами управління освітою (відповідно до місцезнаходження закладу освіти, наукової установи, їх відокремлених структурних підрозділів);

6) показники економічної ефективності, які підтверджуються розрахунком вартості надання освітніх послуг з підготовки магістрів або підвищення кваліфікації, що подаються учасником конкурсу згідно з додатками 1 та 2 цих Критеріїв.

7. У разі виявлення недостовірних даних у конкурсній пропозиції учасник конкурсу не допускається до участі у конкурсному відборі.

8. Обсяг державного замовлення встановлюється пропорційно отриманому учасником конкурсу конкурсному балу, що розраховується за формулою:

де:

R

-

питома вага критерію серед інших критеріїв;

K

-

коефіцієнт критерію, що визначається відповідно до показників учасника конкурсу;

i

-

кількість критеріїв конкурсного відбору.

9. Критеріями для визначення обсягу державного замовлення на підготовку магістрів є:

1) К1 - критерій якості кадрового забезпечення.

Конкурсний бал за критерієм визначається:

Конкурсний бал 1 = ((К1.1 × R1.1) + (К1.2 × R1.2) + (К1.3 × R1.3)) × R1,

де:

К1.1 - питома вага залучених до освітнього процесу підготовки магістрів науково-педагогічних та наукових працівників з науковим ступенем доктора наук з державного управління в загальному контингенті науково-педагогічних та наукових працівників, задіяних в освітньому процесі підготовки магістрів.

R1.1 = 0,4.

К1.2 = питома вага залучених до освітнього процесу підготовки магістрів науково-педагогічних та наукових працівників з науковим ступенем кандидата наук з державного управління / доктора філософії (PhD) публічного управління та адміністрування в загальному контингенті науково-педагогічних та наукових працівників, задіяних в освітньому процесі підготовки магістрів.

R1.2 = 0,2.

К1.3 = питома вага залучених до освітнього процесу підготовки магістрів науково-педагогічних та наукових працівників, які мають практичний досвід роботи в державних органах та/або органах місцевого самоврядування, в загальному контингенті науково-педагогічних та наукових працівників, задіяних в освітньому процесі підготовки магістрів.

R1.3 = 0,4.

R1 = 30;

2) К2 - критерій якості навчання, наукової роботи у закладі вищої освіти та міжнародного визнання.

Конкурсний бал за критерієм визначається:

Конкурсний бал 2 = ((К2.1 × R2.1) + (К2.2 × R2.2) + (К2.3 × R2.3) + (K2.4 × R2.4)) × R2,

де:

К2.1 = питома вага штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які мають наукові публікації в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» у періодичних виданнях, що на час публікації були включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection, в загальному контингенті науково-педагогічних і наукових працівників, задіяних в освітньому процесі підготовки магістрів.

R2.1 = 0.3.

К2.2 = питома вага штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які мають наукові публікації в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» у зарубіжних монографіях і наукових періодичних виданнях, в загальному контингенті науково-педагогічних і наукових працівників, задіяних в освітньому процесі підготовки магістрів.

R2.2 = 0,2.

К2.3 = 1 наявність виконаних науково-дослідних робіт у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за останні п’ять років;

К2.3 = 0 в інших випадках.

R2.3 = 0,3.

Беруться до уваги дані, опубліковані до 01 травня поточного року.

К2.4 = 1 (заклад вищої освіти посів місце в останньому опублікованому випуску хоча б одного з рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings чи Academic Ranking of World Universities та має угоди (меморандуми) про співпрацю у сфері підготовки магістрів, укладені з міжнародними партнерами упродовж останніх трьох років);

К2.4 = 0,9 (заклад вищої освіти посів місце в останньому опублікованому випуску хоча б одного з рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings чи Academic Ranking of World Universities та немає угоди (меморандуми) про співпрацю у сфері підготовки магістрів, укладені з міжнародними партнерами упродовж останніх трьох років);

К2.4 = 0,5 (заклад вищої освіти відсутній опублікованому випуску хоча б одного з рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings чи Academic Ranking of World Universities, але має угоди (меморандуми) про співпрацю у сфері підготовки магістрів, укладені з міжнародними партнерами упродовж останніх трьох років);

К2.4 = 0,2 в інших випадках.

R2.4 = 0,2.

R2 = 30;

3) К3 - регіональний критерій.

Конкурсний бал за критерієм визначається:

Конкурсний бал 3 = К3 × R3,

де:

К3 = 1 (для переміщених закладів вищої освіти, розташованих на території Донецької та Луганської областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації);

К3 = 0,4 (для інших закладів вищої освіти);

К3 = 0 (для закладів освіти у місті Києві).

R3 = 10;

4) К4 - критерій наявності аспірантури та/або докторантури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у учасника конкурсу за умови наявності контингенту аспірантів та/або докторантів.

Конкурсний бал за критерієм визначається:

Конкурсний бал 4 = К4 × R4,

де:

К4 = 1 (за наявності докторантури та аспірантури за умови наявності контингенту аспірантів та докторантів);

К4 = 0,5 (наявність докторантури або аспірантури за умови наявності контингенту аспірантів або докторантів відповідно);

К4 = 0 в інших випадках.

R4 = 10;

5) К5 - соціальний критерій.

Конкурсний бал за критерієм визначається:

Конкурсний бал 5 = К5 × R5,

де:

К5 = 1 (наявний доступ до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення);

К5 = 0 (відсутній доступ до приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення).

R5 = 20.

10. Критерії для визначення обсягу державного замовлення на підвищення кваліфікації:

1) К1 - критерій погодження НАДС програми підвищення кваліфікації за відповідним напрямом (темою) підвищення кваліфікації.

Конкурсний бал за критерієм визначається:

Конкурсний бал 1 = К1 × R1,

де:

К1 = 1 (наявність погодженої з НАДС програми підвищення кваліфікації за відповідним напрямом підвищення кваліфікації, визначеним наказом НАДС про затвердження натуральних показників державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування за конкурсним відбором виконавців державного замовлення у поточному році);

К1 = 0,2 в інших випадках.

R1 = 30;

2) К2 - критерій якості кадрового забезпечення.

Конкурсний бал за критерієм визначається:

Конкурсний бал 2 = ((К2.1 × R2.1) + (К2.2 × R2.2)) × R2,

де:

К2.1 = питома вага науково-педагогічних, наукових працівників, тренерів/викладачів - фахівців у відповідній сфері, які мають практичний досвід роботи в органах державної влади та/або органах місцевого самоврядування, до загальної кількості науково-педагогічних та наукових працівників, тренерів/викладачів, залучених до освітнього процесу.

R2.1 = 1.

К2.2 = питома вага залучених до освітнього процесу викладачів, науково-педагогічних та наукових кадрів, які не мають практичного досвіду роботи в органах державної влади та/або органах місцевого самоврядування, у загальній кількості викладачів, науково-педагогічних та наукових кадрів, залучених до навчального процесу.

R2.2 = 0,5.

R2 = 30;

3) К3 - критерій міжнародної співпраці.

Конкурсний бал за критерієм визначається:

Конкурсний бал 3 = К3 × R3,

де:

К3 = 1 (наявність угод (меморандумів) про співпрацю у сфері підготовки магістрів / підвищення кваліфікації, укладених з міжнародними партнерами упродовж останніх трьох років учасником конкурсу);

К3 = 0 (відсутність угод (меморандумів) про співпрацю у сфері підготовки магістрів / підвищення кваліфікації, укладених з міжнародними партнерами упродовж останніх трьох років учасником конкурсу).

R3 = 10;

4) регіональний критерій.

Конкурсний бал за критерієм визначається:

Конкурсний бал 4 = К4 × R4,

де:

К4 = 1 (для переміщених закладів освіти, наукових установ, розташованих на території Донецької та Луганської областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації);

К4 = 0,4 (для інших закладів вищої освіти);

К4 = 0 (для закладів освіти у місті Києві).

R4 = 10;

5) К5 - критерій досвіду надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування поза межами державного замовлення НАДС.

Конкурсний бал за критерієм визначається:

Конкурсний бал 5 = К5 × R5,

де:

К5.1 = 1 (підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, юридичних та фізичних осіб, інших коштів не заборонених законодавством та/або із залученням проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги упродовж останніх трьох років учасником конкурсу).

К5.2 = 0 (в інших випадках).

R5 = 20.

11. Сумарний конкурсний бал розраховується за формулою:

де:

i

-

кількість критеріїв конкурсного відбору.

12. Обсяг державного замовлення для учасників конкурсу визначається за формулою:

де:

Q

-

кількість осіб, що припадає на одинцю конкурсного балу.

Кількість місць державного замовлення для учасників конкурсу округлюється до одиниць. Якщо округлена кількість місць державного замовлення для учасника конкурсу є більшою за визначену у його конкурсній пропозиції, обсяг державного замовлення встановлюється в обсязі, визначеному у його конкурсній пропозиції.

13. Учасник конкурсного відбору, що отримав державне замовлення на підготовку магістрів або підвищення кваліфікації упродовж місяця з дня оприлюднення наказу НАДС про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування подає НАДС проєкт державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» або про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

14. Оцінювання конкурсних пропозицій учасників конкурсу здійснюється конкурсною комісією згідно з Таблицею оцінки відповідності критеріям конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (додаток 3) / Таблицею оцінки відповідності критеріям конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (додаток 4).

15. Результати засідання конкурсної комісії розміщуються на офіційному вебсайті НАДС.

Начальник Управління

розміщення та виконання

державного замовлення

на професійне навчання

Н. Донченко

Додаток 1

до Критеріїв конкурсного відбору

виконавців державного замовлення

Національного агентства України

з питань державної служби на підготовку

здобувачів вищої освіти за освітнім

ступенем магістра за спеціальністю

«Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління

та адміністрування» та підвищення

кваліфікації державних службовців

та посадових осіб місцевого

самоврядування

(підпункт 6 пункту 6)

РОЗРАХУНОК

вартості надання послуг з підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

__________________________________________________________________________

(найменування закладу вищої освіти)

Показники

I етап

II етап

Усього

1

2

3

4

Кількість слухачів

Кількість місяців навчання

Середньорічна кількість слухачів

2111

Заробітна плата

Науково-педагогічний персонал

фонд оплати праці штатних працівників

фонд посадових окладів

кількість місяців, в яких залучені до навчального процесу штатні працівники

середня кількість ставок на місяць

кількість годин до оплати штатним працівникам

середньозважений розмір посадового окладу

обов’язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

інші виплати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

фонд погодинної оплати праці

кількість годин за погодинною оплатою

середньозважений розмір погодинної оплати

Адміністративний персонал

фонд оплати праці штатних працівників

кількість місяців, в яких залучені до навчального процесу штатні працівники

середня кількість ставок на місяць

середньозважений розмір посадового окладу

обов’язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

інші виплати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

2120

Нарахування на оплату праці

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:

витрати на слухачів

витрати на супроводження навчального процесу

2271

теплопостачання

тариф за одиницю (одиниця виміру)

норма споживання на 1 особу в день

витрати на слухачів

кількість днів споживання слухачами (людино-днів)

витрати на супроводження навчального процесу

кількість днів споживання персоналом (людино-днів)

2272

водопостачання та водовідведення

тариф за одиницю (одиниця виміру)

норма споживання на 1 особу в день

витрати на слухачів

кількість днів споживання слухачами (людино-днів)

витрати на супроводження навчального процесу

кількість днів споживання персоналом (людино-днів)

2273

електроенергії

тариф за одиницю (одиниця виміру)

норма споживання на 1 особу в день

витрати на слухачів

кількість днів споживання слухачами (людино-днів)

витрати на супроводження навчального процесу

кількість днів споживання персоналом (людино-днів)

2274

природного газу

тариф за одиницю (одиниця виміру)

норма споживання на 1 особу в день

витрати на слухачів

кількість днів споживання слухачами (людино-днів)

витрати на супроводження навчального процесу

кількість днів споживання персоналом (людино-днів)

2275

інше

тариф за одиницю (одиниця виміру)

норма споживання на 1 особу в день

витрати на слухачів

кількість днів споживання слухачами (людино-днів)

витрати на супроводження навчального процесу

кількість днів споживання персоналом (людино-днів)

5000

Інші видатки, у тому числі:

витрати на слухачів

витрати на супроводження навчального процесу

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

витрати на слухачів

придбання канцтоварів, паперу, конвертів, марок, картриджів

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв тощо

придбання господарських товарів

інші витрати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

витрати на супроводження навчального процесу

придбання канцтоварів, паперу, конвертів, марок, картриджів

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв тощо

придбання господарських товарів

інші витрати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

витрати на слухачів

послуги зв’язку, Інтернет

послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання

інші витрати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

витрати на супроводження навчального процесу

послуги зв’язку, Інтернет

послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання

інші витрати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

2250

Видатки на відрядження

витрати на супроводження навчального процесу (мета та ціль відрядження)

кількість відряджень

кількість осіб, які їдуть у відрядження

середні витрати 1 особи на 1 відрядження

Усього витрат

Середньорічна вартість підготовки 1 слухача, грн

Середні витрати на 1 слухача

____________________________

(посада керівника закладу вищої освіти)

_____________

(підпис)

_______________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

___________________________

(посада керівника фінансової служби

закладу вищої освіти)

_____________

(підпис)

_______________________

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

____  ____________ 20___ року

Додаток 2

до Критеріїв конкурсного відбору

виконавців державного замовлення

Національного агентства України

з питань державної служби на підготовку

здобувачів вищої освіти за освітнім

ступенем магістра за спеціальністю

«Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління

та адміністрування» та підвищення

кваліфікації державних службовців

та посадових осіб місцевого

самоврядування

(підпункт 6 пункту 6)

РОЗРАХУНОК

вартості надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

__________________________________________________________________________

(напрям підвищення кваліфікації)

__________________________________________________________________________

(найменування закладу освіти)

Показники

На базі закладу освіти*

Виїзні*

Усього*

1

2

3

4

Кількість слухачів, осіб, у тому числі:

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання (дні/години)

Кількість груп, у тому числі:

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання (дні/години)

Середня чисельність слухачів у групі

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання (дні/години)

Кількість годин, які оплачуються викладачам, у тому числі:

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання (дні/години)

Середньорічна кількість слухачів, у тому числі:

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання (дні/години)

2110

Оплата праці, грн

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання (дні/години)

Науково-педагогічний персонал

фонд оплати праці штатних працівників

фонд посадових окладів

кількість місяців, у яких до навчального процесу

залучені штатні працівники

середня кількість ставок на місяць

кількість годин до оплати штатним працівникам

середньозважений розмір посадового окладу

обов’язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

інші виплати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

фонд погодинної оплати праці

кількість годин за погодинною оплатою

середньозважений розмір погодинної оплати

Адміністративний персонал

фонд оплати праці штатних працівників

фонд посадових окладів

кількість місяців, у яких до навчального процесу залучені штатні працівники

середня кількість ставок на місяць

середньозважений розмір посадового окладу

обов’язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

інші виплати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

2120

Нарахування на оплату праці

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання

(дні/години)

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання

(дні/години)

2271

теплопостачання, грн

тариф за одиницю (одиниці виміру)

норма споживання на 1 особу в день

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання

(дні/години)

витрати на слухачів

витрати на супроводження навчального процесу

кількість людино-днів споживання слухачами

кількість людино-днів споживання персоналом

2272

водопостачання та водовідведення, грн

тариф за одиницю (одиниці виміру)

норма споживання на 1 особу в день

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання

(дні/години)

витрати на слухачів

витрати на супроводження навчального процесу

кількість людино-днів споживання слухачами

кількість людино-днів споживання персоналом

2273

електроенергії, грн

тариф за одиницю (одиниці виміру)

норма споживання на 1 особу в день

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання

витрати на слухачів

витрати на супроводження навчального процесу

кількість людино-днів споживання слухачами

кількість людино-днів споживання персоналом

2274

природного газу, грн

тариф за одиницю (одиниці виміру)

норма споживання на 1 особу в день

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання

витрати на слухачів

витрати на супроводження навчального процесу

кількість людино-днів споживання слухачами

кількість людино-днів споживання персоналом

2275

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, грн

тариф за одиницю (одиниці виміру)

норма споживання на 1 особу в день

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання

витрати на слухачів

витрати на супроводження навчального процесу

кількість людино-днів споживання слухачами

кількість людино-днів споживання персоналом

5000

Інші видатки, у тому числі:

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання

(дні/години)

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, грн

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання

(дні/години)

витрати на слухачів (розшифрувати)

витрати на супроводження навчального процесу (розшифрувати)

2240

Оплата послуг (крім комунальних), грн

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання

(дні/години)

витрати на слухачів (розшифрувати)

витрати на супроводження навчального процесу (розшифрувати)

2250

Видатки на відрядження, грн

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання

(дні/години)

витрати на супроводження навчального процесу

кількість відряджень

кількість осіб

середні витрати 1 особи на 1 відрядження

(добові, проїзд, проживання)

Середньорічна вартість навчання 1 слухача, грн

Середні витрати на 1 слухача, грн

форма навчання, вид навчальної програми, строк навчання (дні/години)

__________

* Заповнюється за наявності інформації.

_____________________________

(посада керівника закладу вищої освіти)

_____________

(підпис)

________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

_____________________________

(посада керівника фінансової служби

закладу освіти)

_____________

(підпис)

________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

____  ______________ 20___ року

Додаток 3

до Критеріїв конкурсного відбору

виконавців державного замовлення

Національного агентства України

з питань державної служби на підготовку

здобувачів вищої освіти за освітнім

ступенем магістра за спеціальністю

«Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління

та адміністрування» та підвищення

кваліфікації державних службовців

та посадових осіб місцевого

самоврядування

(підпункт 14)

ТАБЛИЦЯ

оцінки відповідності критеріям конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

Додаток 4

до Критеріїв конкурсного відбору

виконавців державного замовлення

Національного агентства України

з питань державної служби на підготовку

здобувачів вищої освіти за освітнім

ступенем магістра за спеціальністю

«Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління

та адміністрування» та підвищення

кваліфікації державних службовців

та посадових осіб місцевого

самоврядування

(підпункт 14)

ТАБЛИЦЯ

оцінки відповідності критеріям конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування


Документи та файли

Сигнальний документ — f506195n155.doc
Сигнальний документ — f506195n154.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.05.2021 — 2021 р., № 39, стор. 268, стаття 2352, код акта 104839/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 21.02.2020 № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.04.2020 № 64-20 "Про внесення змін до пункту 7 Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А"відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.03.2020 № 49-20/56 "Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 19.05.2020 № 76-20 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 19.05.2020 № 77-20 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.05.2020 № 80-20 "Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 26.05.2020 № 84-20 "Про внесення зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 17. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи. Нацдержслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 05.06.2020 № 96-20 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 16.07.2020 № 118-20 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 13.07.2020 № 115-20 "Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -