<<
>>

НАКАЗ від 14.09.2022 № 80-22 "Про затвердження Порядку відеофіксації процедури проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» та фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В»". Нацдержслужба України. 2022

Документ актуальний на 01.12.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

14.09.2022  № 80-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2022 р.

за № 1333/38669

Про затвердження Порядку відеофіксації процедури проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» та фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В»

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу», пунктів 23 та 72 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відеофіксації процедури проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» та фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В», що додається.

2. Управлінню забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Н.

Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Керівник Секретаріату Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини

О. Вискуб

Р. Романюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

від 14 вересня 2022 року № 80-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2022 р.

за № 1333/38669

ПОРЯДОК

відеофіксації процедури проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» та фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В»

1. Цей Порядок встановлює єдині вимоги до відеофіксації етапів конкурсу на зайняття посад категорії «А» та фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В», у тому числі перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А», відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) технічні засоби відеофіксації (відеозапису) - сукупність програмно-апаратних засобів та пристроїв, що призначені для фіксування, зберігання, копіювання (дублювання) і використання відеоінформації (у тому числі переносна фото- та відеотехніка, стаціонарно розміщені камери відеофіксації (відеозапису), ІР камери, інше) процесу проведення етапів конкурсу;

2) інформаційне сховище - програмно-апаратні засоби призначені для зберігання цифрової відеоінформації з усіх видів технічних засобів відеофіксації;

3) електронний носій - носій інформації (USB-флеш-накопичувач (USB Flash drive), переносний оптичний диск (компакт-диск), інше), що використовується для зберігання інформації;

4) відеофіксація - процеси фіксації динамічних властивостей об’єктів, подій, явищ за допомогою технічних засобів відеофіксації;

5) відеозапис - зафіксовані процеси динамічних властивостей об’єктів, подій, явищ за допомогою технічних засобів відеофіксації, які зберігаються на певному носії;

6) робоча копія відеофіксації (відеозапису) (далі - робоча копія) - запис копії відеофіксації (відеозапису) з технічних засобів відеозапису на носій відеозапису;

7) уповноважена особа - особа, яка займає посаду в органі державної влади, іншому державному органі в якому проводиться конкурс, його апараті (секретаріаті), Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби і є відповідальною за проведення відеофіксації етапів конкурсу на зайняття посад категорії «А» та фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В», у тому числі перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А».

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про державну службу», інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

3. Під час проведення тестування, у тому числі перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А», розв’язання ситуаційних завдань (у разі їх розв’язання), та визначення їх результатів відеофіксація здійснюється уповноваженою особою за допомогою стаціонарно розміщених технічних засобів відеофіксації, що відповідають вимогам, зазначеним у додатку 1 до цього Порядку.

4. Під час проведення Комісією з питань вищого корпусу державної служби співбесіди з кандидатом, відеофіксація здійснюється уповноваженою особою за допомогою стаціонарно розміщених у приміщенні, в якому проводиться відповідний етап конкурсу, технічних засобів відеофіксації або переносних технічних засобів відеофіксації, що відповідають вимогам, зазначеним у додатку 2 до цього Порядку.

5. Під час проведення конкурсною комісією співбесіди з кандидатом, відеофіксація здійснюється уповноваженою особою за допомогою стаціонарно розміщених у приміщенні, в якому проводиться відповідний етап конкурсу, технічних засобів відеофіксації або переносних технічних засобів відеофіксації, що відповідають вимогам, зазначеним у додатку 2 до цього Порядку.

6. Під час визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу відеофіксація здійснюється уповноваженою особою за допомогою стаціонарно розміщених у приміщенні, в якому проводиться відповідний етап конкурсу, технічних засобів відеофіксації або переносних технічних засобів відеофіксації, що відповідають вимогам, зазначеним у додатку 2 до цього Порядку.

7. Дотримання вимог передбачених пунктами 3, 5 цього Порядку здійснюється у разі прийняття рішення конкурсної комісії про здійснення відеофіксації під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» відповідно до абзацу другого пункту 23 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

8. Перед початком відеофіксації уповноважена особа перевіряє працездатність технічних засобів відеофіксації, правильність встановлених та відображених на них дати і часу, проводить їх тестування.

У разі виявлення непрацездатності технічних засобів відеофіксації, уповноважена особа вживає заходів щодо їх усунення відповідно до її повноважень.

Втручання в процес відеофіксації не допускається.

9. Відеозапис за результатами відеофіксації етапів конкурсу, у тому числі перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А», зберігається тимчасово на технічному засобі відеофіксації та не може бути видалений до часу створення робочої копії.

10. Створення робочої копії здійснюється уповноваженою особою шляхом копіювання оригінального примірника відеозапису за результатами відеофіксації на електронний носій.

11. Електронний носій з робочою копією пакується в окремий конверт, що маркується таким чином:

робоча копія № _______;

назва конкурсу та номер оголошення, оприлюдненого на Єдиному порталі вакансій державної служби;

позначення - «відеофіксація (відеозапис)»;

дата проведення;

підпис уповноваженої особи;

об’єм (Гб/Мб).

12. Видалення інформації з електронних носіїв, заміна таких носіїв, копіювання, передавання інформації з відповідних електронних носіїв третім особам забороняється, окрім випадків передбачених законодавством.

13. Під час відеофіксації етапу конкурсу, у тому числі перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А», до його закінчення забороняється:

вимкнення технічних засобів відеофіксації (відеозапису);

вмикання та/або використання будь-яких звукових, звукопідсилювальних (мобільних засобів стільникового зв’язку, портативних музичних пристроїв тощо), світловипромінювальних приладів, засобів рухомого (мобільного) зв’язку, що можуть погіршити якість відеофіксації, заважають роботі технічних засобів відеофіксації та/або можуть вивести їх з ладу;

здійснення інших дій, що перешкоджають відеофіксації, збереженню інформації.

В.о. начальника Управління

забезпечення діяльності

Комісії з питань вищого

корпусу державної служби

М. Губа


Додаток 1

до Порядку відеофіксації процедури

проведення конкурсу на зайняття посад

державної служби категорії «А»

та фахівців з питань реформ

категорій «Б» і «В»

(пункт 3)

ВИМОГИ

до відеозапису при здійсненні відеофіксації

Мінімальна роздільна здатність камери - не нижче 1.3 Мп.

Співвідношення сторін відеоформату 4 : 3 або 16 : 9.

Мінімальна роздільна здатність:

для формату 4 : 3 - не менше 1024 × 768;

для формату 16 : 9 - не менше 1280 × 720 (рекомендовано 1920 × 1080).

Допустимі формати відео файлу:

MPEG-2;

Аудіокодек: MPEG Layer II або Dolby AC-3;

Швидкість передавання аудіоданих: 128 Кбіт/с і вище;

MPEG-4;

Відеокодек: H.264;

Аудіокодек: AAC;

Швидкість передавання аудіоданих: 128 Кбіт/с і вище.

Допустимі контейнери (розширення файлу):

*.mp4;

*.mkv;

*.avi.

Відео мають бути з частотою кадрів не нижче 25 кадрів на секунду у прогресивній розгортці. Відеозапис може містити звукове супроводження.

Назва файлу відеозапису має містити: дату проведення (день, місяць, рік), назву посади та найменування державного органу, наприклад: «15122021_посада_державний орган.mp4».

Розмір файлу має бути не більше 1024 Мб.


Додаток 2

до Порядку відеофіксації процедури

проведення конкурсу на зайняття посад

державної служби категорії «А»

та фахівців з питань реформ

категорій «Б» і «В»

(пункти 4-6)

ВИМОГИ

до відеозапису при здійсненні відеофіксації

Мінімальна роздільна здатність камери - не нижче 2 Мп.

Співвідношення сторін відеоформату 4 : 3 або 16 : 9.

Мінімальна роздільна здатність:

для формату 4 : 3 - не менше 1024 × 768,

для формату 16 : 9 - не менше 1280 × 720 (рекомендовано 1920 × 1080).

Допустимі формати відео файлу:

MPEG-2;

Аудіокодек: MPEG Layer II або Dolby AC-3;

Швидкість передавання аудіоданих: 128 Кбіт/с і вище;

MPEG-4;

Відеокодек: H.264;

Аудіокодек: AAC;

Швидкість передавання аудіоданих: 128 Кбіт/с і вище.

Допустимі контейнери (розширення файлу):

*.mp4;

*.mkv;

*.avi.

Відео мають бути з частотою кадрів не нижче 25 кадрів на секунду у прогресивній розгортці.

Відеозапис має містити звукове супроводження співбесіди з кандидатами. Мінімальний бітрейт аудіо має дорівнювати 128 Кбіт/с (рекомендовано 320 Кбіт/с).

Неприпустимі параметри для звукового супроводження:

фон та шуми рівня більше - 50 dВFS;

рівень звукового сигналу більше - 7 dВFS;

рівень звукового сигналу нижче - 15 dВFS.

Назва файлу відеозапису має містити: дату проведення (день, місяць, рік), назву посади та прізвище кандидата, наприклад: «15122021_посада_державний орган_П.І.Б кандидата.mp4».

Розмір файлу має бути не більше 1024 Мб.

У запису повинно бути чітко видно та добре чути учасників співбесіди.

Про затвердження Порядку відеофіксації процедури проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» та фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В»

Наказ; НАДС від 14.09.2022 № 80-22

Прийняття від 14.09.2022

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z1333-22

Законодавство України

станом на 20.04.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.11.2022 — 2022 р., № 87, стор. 258, стаття 5445, код акта 114595/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 29.03.2023 № 43-23 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 березня 2023 року № 40-23". Нацдержслужба України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 21.03.2023 № 40-23 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 31.03.2023 № 47-23 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 березня 2023 року № 37-23". Нацдержслужба України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 31.03.2023 № 48-23 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 березня 2023 року № 36-23". Нацдержслужба України. 2023 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2023 № 37-23 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2023 рікк
 6. НАКАЗ від 13.03.2023 № 36-23 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 01.06.2022 № 40-22 "Про внесення змін до Типового положення про службу управління персоналом державного органу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 15.06.2022 № 45-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 травня 2022 року № 36-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 27.05.2022 № 36-22 "Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 04.07.2022 № 53-22 "Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 14.07.2022 № 57-22 "Про затвердження Методики проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади в умовах воєнного стану". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 07.09.2022 № 79-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 серпня 2022 року № 68-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 15.08.2022 № 68-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 27.07.2022 № 61-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06 липня 2022 року № 54-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 06.07.2022 № 54-22 "Про внесення змін до Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -