>>

НАКАЗ від 15.08.2022 № 68-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19". Нацдержслужба України. 2022

Документ актуальний на 23.09.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

15.08.2022  № 68-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 вересня 2022 р.

за № 997/38333

Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу", підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19 "Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 5/34288, такі зміни:

1) назву наказу та пункт 1 після слова "самоврядування" доповнити словами "та депутатів місцевих рад";

2) у пункті 4 слово "першого" виключити, після слова "служби" доповнити словами "відповідно до розподілу обов'язків та повноважень.".

2. Затвердити Зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 5/34288, що додаються.

3.

Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов'язків та повноважень.

Голова

Н. Алюшина


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

15 серпня 2022 року № 68-22

ЗМІНИ

до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

1. Назву Порядку після слова "самоврядування" доповнити словами "та депутатів місцевих рад";

2. У розділі I:

пункт 1 після слова "самоврядування" доповнити словами "та депутатів місцевих рад";

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3. Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням НАДС здійснюється в закладах вищої та післядипломної освіти, наукових установах, які провадять освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, з якими укладено державний контракт.

Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на умовах регіонального замовлення здійснюється в регіональних центрах підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації учасників професійного навчання за рахунок коштів проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством, здійснюється суб'єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами).

4. Підвищення кваліфікації учасників професійного навчання проводиться з дотриманням вимог, визначених:

Положенням про регіональний центр підвищення кваліфікації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681;

Концепцією реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 974;

Положенням про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 (далі - Положення про систему професійного навчання).";

3. У пункті 3 розділу II слова "у якому працює учасник професійного навчання" замінити словами "який є замовником освітніх послуг";

4. У розділі III:

пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2. Програми підвищення кваліфікації затверджуються шляхом прийняття рішення колегіального органу управління / розпорядчого документа керівника суб'єкта надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдера).

Програми підвищення кваліфікації, розроблені з власної ініціативи міжнародними та іноземними установами, організаціями, які реалізують проекти (програми) міжнародної технічної допомоги, затверджуються керівниками відповідних проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

3. Програми підвищення кваліфікації підлягають акредитації/погодженню відповідно до Положення про систему професійного навчання, крім програм підвищення кваліфікації, розроблених та затверджених суб'єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) на основі типових загальних програм підвищення кваліфікації.

Акредитовані/погоджені програми підвищення кваліфікації з метою приведення їх змісту у відповідність із законодавством, урахування інноваційних процесів у державному управлінні та місцевому самоврядуванні, а також у разі прийняття/перегляду відповідних професійних стандартів тощо переглядаються та оновлюються суб'єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) не рідше одного разу на три роки (від дати ухвалення останнього рішення про акредитацію/погодження таких програм). Після перегляду та оновлення програми підвищення кваліфікації підлягають акредитації/погодженню.";

5. У розділі IV:

у пункті 4:

абзаци третій, четвертий після слова "модулів" доповнити словом "/тем";

в абзаці четвертому пункту 5 слова "програмами (проєктами) міжнародної технічної допомоги" замінити словами "проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги";

доповнити розділ пунктом 11-1 такого змісту:

"11-1. За результатами проходження підвищення кваліфікації суб'єкт надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдер) видає учаснику професійного навчання документ про підвищення кваліфікації відповідно до Положення про систему професійного навчання.";

6. У розділі V:

у пункті 2:

в абзаці другому слова "міжнародними та іноземними установами, організаціями, проєктами міжнародної технічної допомоги" замінити словами "іншими суб'єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами)";

в абзаці третьому слова "програм (проєктів) міжнародної технічної допомоги (за згодою)" замінити словами "проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (за згодою)";

7. Абзац другий розділу VI викласти в такій редакції:

"постійний моніторинг і періодичний перегляд та оновлення програм підвищення кваліфікації з метою актуалізації їх змісту, визначення відповідності потребам у підвищенні кваліфікації учасників професійного навчання;".

Директор Генерального

департаменту з питань

професійного розвитку

державних службовців

та посадових осіб місцевого

самоврядування

Л. Рикова

{Текст взято з сайту Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів https://www.reestrnpa.gov.ua/}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.09.2022 — 2022 р., № 74, код акта 113689/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 01.06.2022 № 40-22 "Про внесення змін до Типового положення про службу управління персоналом державного органу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 15.06.2022 № 45-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 травня 2022 року № 36-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 27.05.2022 № 36-22 "Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 04.07.2022 № 53-22 "Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 14.07.2022 № 57-22 "Про затвердження Методики проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади в умовах воєнного стану". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 07.09.2022 № 79-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 серпня 2022 року № 68-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -