Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 15.09.2020 № 171-20 "Про внесення змін до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020

Документ актуальний на 09.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

15.09.2020  № 171-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 жовтня 2020 р.

за № 1031/35314

Про внесення змін до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, та з метою належної організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 5/34288, такі зміни:

1) абзац десятий пункту 2 розділу III викласти в такій редакції:

«підвищення рівня володіння іноземними мовами;»;

2) у розділі IV:

абзац сьомий пункту 2 виключити.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом сьомим;

абзац четвертий пункту 5 після слова «кваліфікації» доповнити словами «, окрім програм, що реалізуються у партнерстві з міжнародними, іноземними організаціями, установами, програмами (проєктами) міжнародної технічної допомоги»;

у пункті 6:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Під час дистанційних занять взаємодія між учасниками професійного навчання та викладачем може здійснюватися в асинхронному режимі (режимі відкладеного часу) із застосуванням електронної пошти, соціальних мереж, блогів, чатів інтернет-форумів тощо та/або у синхронному режимі (режимі реального часу), протягом якого учасники професійного навчання перебувають у вебсередовищі дистанційного навчання.»;

в абзаці четвертому слово «онлайн» замінити словами «реального часу»;

3) додаток до Порядку викласти в редакції, що додається.

2.

Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.

Голова

Н. Алюшина


Додаток

до Порядку організації підвищення

кваліфікації державних службовців,

голів місцевих державних адміністрацій,

їх перших заступників та заступників,

посадових осіб місцевого самоврядування

(пункт 12 розділу IV)

НОРМИ ЧАСУ

для планування й обліку навчальної роботи викладачів, які забезпечують навчання за програмами підвищення кваліфікації

№ з/п

Вид навчальної роботи

Норма часу (в академічних годинах)

Примітка

1

Читання лекцій (очна форма навчання, дистанційна форма навчання в режимі реального часу)

1 година за одну академічну годину

Один викладач на одну чи більше груп

2

Читання лекцій (дистанційна форма навчання в режимі відкладеного часу)

1 година за одну академічну годину для кожного викладача

Читання лекції одним викладачем у межах відеозапису онлайн частини професійної (сертифікатної), короткострокової програми підвищення кваліфікації

3

Проведення практичних занять, у тому числі у формі групового та/або індивідуального виконання ситуаційного завдання (очна форма навчання, дистанційна форма навчання в режимі реального часу)

1 година за одну академічну годину

Один викладач на одну групу (не менше ніж 7 осіб у групі)

4

Проведення семінарських занять (очна форма навчання, дистанційна форма навчання в режимі реального часу)

1 година за одну академічну годину

Один викладач на одну групу (одну підгрупу у разі необхідності);

кожна група слухачів за необхідності ділиться на підгрупи

5

Проведення семінарських занять (дистанційна форма навчання в режимі відкладеного часу)

2 години на одну групу

Один викладач на одну групу

6

Проведення тренінгу (очна форма навчання, дистанційна форма навчання в режимі реального часу)

1 година за одну академічну годину для кожного викладача

Не більше ніж 3 викладачі на одну групу (від 7 до 20 осіб у групі);

кількість годин для проведення тренінгу - від 4 до 6 годин на день;

тривалість одного тренінгу - не більше ніж 5 днів

7

Проведення майстер-класу (очна форма навчання, дистанційна форма навчання в режимі реального часу)

1 година за одну академічну годину

Один викладач на одну групу;

тривалість одного майстер-класу - не більше ніж 6 годин на день

8

Проведення ділової гри, круглого столу, дискусії, конференції (очна форма навчання)

1 година за одну академічну годину для кожного викладача

Не більше ніж 3 викладачі

9

Проведення тематичної зустрічі (очна форма навчання, дистанційна форма навчання в режимі реального часу)

1 година за одну академічну годину для кожного викладача

Не більше ніж 2 викладачі

10

Проведення дискусії у режимі відео- (аудіо-) конференції (дистанційна форма навчання в режимі реального часу)

1 година за одну академічну годину для кожного викладача

Не більше ніж 2 викладачі

11

Проведення консультацій протягом навчання за професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації

До 6 відсотків від загальної кількості годин, відведених на опанування програми підвищення кваліфікації

Один викладач на одну групу (не менше ніж 7 осіб у групі) в межах вивчення одного модуля програми підвищення кваліфікації

12

Організація та проведення навчального візиту

6 годин на день на одну групу

Визначається відповідною програмою підвищення кваліфікації та розкладом занять

13

Проведення співбесіди з учасниками професійного навчання з метою виявлення початкового рівня володіння державною, іноземною мовами

0,25 години кожному викладачу на одного учасника професійного навчання

Не більше ніж 2 викладачі на одну групу (від 7 до 15 осіб у групі)

14

Проведення поточних та підсумкових контрольних заходів у формі співбесіди з метою виявлення рівня володіння державною, іноземною мовами

15

Проведення поточних та підсумкових контрольних заходів у формі тестування без застосування комп’ютерної техніки під час аудиторних занять

До 2 годин для проведення тестування на одну групу

Не більше ніж 2 викладачі на одну групу

16

Перевірка виконаних робіт під час тестування без застосування комп’ютерної техніки під час аудиторних занять

0,25 години на кожного учасника професійного навчання

Роботу перевіряє один викладач

17

Проведення поточних та підсумкових контрольних заходів у формі комп’ютерного тестування

1 академічна година для проведення тестування на одну групу

Один викладач на одну групу (від 5 до 20 осіб у групі)

18

Проведення контрольних заходів у формі усного розв’язання ситуаційного завдання (очна форма навчання, дистанційна форма навчання в режимі реального часу)

0,25 години на кожного учасника професійного навчання

Не більше ніж 3 викладачі

19

Проведення контрольних заходів у формі письмового розв’язання ситуаційного завдання, написання есе, письмових відповідей на запитання

До 2 годин на одну групу

Не більше ніж 3 викладачі

20

Перевірка виконаних робіт під час письмового розв’язання ситуаційного завдання, написаного есе, письмових відповідей на запитання

0,33 години на кожну роботу, що перевіряється

Роботу перевіряє один викладач

21

Керівництво, консультування, рецензування підсумкових робіт учасників професійного навчання та участь у їх презентації (захисті)

2 години на одну підсумкову роботу, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення презентації (захисту) та 0,33 - рецензенту

Не більше ніж 3 викладачі

22

Проведення контрольного заходу у формі ділової гри

1 година на одну групу для кожного викладача

Не більше ніж 3 викладачі

23

Проведення в дистанційному режимі тестів поточного, підсумкового контролю; аналіз результатів тесту

1 академічна година на одну групу; 0,25 години на кожного учасника професійного навчання

Здійснюється за тижневим розкладом

24

Проведення консультацій (консультативних форумів) з навчальних модулів для учасників професійного навчання дистанційної форми

12 відсотків від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчального модуля на групу

25

Перевірка індивідуальних (групових) завдань, підсумкових робіт, у тому числі практичних завдань, що виконуються у дистанційному режимі

2 години на одну групу; 0,25 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

26

Рецензування рефератів учасників професійного навчання

3 години на реферат

27

Розроблення (оновлення) професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації

5 годин на розроблення (оновлення) одного модуля програми

Один модуль програми розробляє (оновлює) один викладач

28

Розроблення (оновлення) короткострокової програми підвищення кваліфікації

До 10 годин на одну програму

До 2 викладачів на одну програму

29

Розроблення (оновлення) методичних матеріалів (навчально-методичних посібників, роздаткових матеріалів, робочих зошитів, глосаріїв тощо)

До 10 годин

30

Розроблення (оновлення) методичних рекомендацій для учасників навчання щодо послідовності навчання, використання вебсередовища, вебресурсів, виконання завдань тощо (дистанційна форма навчання)

До 3 годин на одну програму

Один викладач

31

Розроблення (оновлення) тестів для проведення контрольних заходів

До 0,2 годин на один тест

32

Розроблення (оновлення) ситуаційних завдань із методичними рекомендаціями щодо їх розв’язання

До 0,5 годин на одне ситуаційне завдання із методичними рекомендаціями щодо його розв’язання

Один викладач

33

Розроблення (оновлення) практичних завдань із методичними рекомендаціями для їх виконання

До 0,2 години на одне практичне завдання із методичними рекомендаціями щодо його виконання

Один викладач

34

Розроблення (оновлення) сценарію ділової гри із методичними рекомендаціями щодо її використання

До 0,5 годин на один сценарій ділової гри із методичними рекомендаціями щодо її використання

До 2 викладачів

35

Розроблення (оновлення) презентацій для читання лекції, проведення семінару, дискусії, конференції (дистанційна форма навчання в режимі реального часу)

0,5 годин на 1 набір презентаційних слайдів (не менше 10 слайдів) для однієї лекції, семінару, дискусії, конференції

Один викладач

36

Розроблення (оновлення) сценарію (конспекту) відеозаписів лекцій, семінарів, дискусій (дистанційна форма навчання)

6 годин для 1 умовного друкованого аркуша

Розраховується пропорційно фактичному обсягу


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.11.2020 — 2020 р., № 86, стор. 192, стаття 2779, код акта 101387/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 21.02.2020 № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.04.2020 № 64-20 "Про внесення змін до пункту 7 Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А"відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.03.2020 № 49-20/56 "Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 19.05.2020 № 76-20 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 19.05.2020 № 77-20 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.05.2020 № 80-20 "Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 26.05.2020 № 84-20 "Про внесення зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 17. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи. Нацдержслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 05.06.2020 № 96-20 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 16.07.2020 № 118-20 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 13.07.2020 № 115-20 "Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -