<<
>>

НАКАЗ від 15.11.2022 № 114-22 "Про затвердження Положення про Єдиний портал вакансій державної служби". Нацдержслужба України. 2022

Документ актуальний на 26.12.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

15.11.2022  № 114-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2022 р.

за № 1496/38832

Про затвердження Положення про Єдиний портал вакансій державної служби

Відповідно до пункту 17-3 частини третьої статті 13 Закону ікраїни «Про державну службу», підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдиний портал вакансій державної служби, що додається.

2. Генеральному департаменту з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Н. Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України  з питань

державної служби

15 листопада 2022 року № 114-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2022 р.

за № 1496/38832

ПОЛОЖЕННЯ

про Єдиний портал вакансій державної служби

I.

Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, структуру, функції, інформаційні та комунікаційні можливості Єдиного порталу вакансій державної служби (далі - Єдиний портал вакансій).

2. Єдиний портал вакансій - інформаційно-комунікаційна система, яка призначена для розміщення актуальних вакансій посад державної служби, на які оголошено конкурси на зайняття посад державної служби (далі - конкурс), пошуку таких вакансій, подання інформації для участі у конкурсі, обробки поданої інформації для участі у конкурсі, проходження тестування, оприлюднення результатів конкурсу та здійснення комунікації.

Єдиний портал вакансій має офіційну адресу в Інтернеті - https://career.gov.ua.

3. У цьому Положенні терміни вжито у таких значеннях:

адміністратор Єдиного порталу вакансій - НАДС, що забезпечує вирішення організаційних питань функціонування, захисту інформації, вжиття заходів щодо розвитку Єдиного порталу вакансій;

зареєстрований користувач - особа, яка зареєстрована на Єдиному порталі вакансій;

кандидат - зареєстрований користувач, який подав необхідну інформацію для участі у конкурсі;

незареєстрований користувач - будь-яка особа, яка використовує інформацію, розміщену на Єдиному порталі вакансій;

особистий кабінет - розділ Єдиного порталу вакансій, в якому розміщується персоналізована інформація, необхідна для роботи в Єдиному порталі вакансій, доступ до якого мають тільки зареєстрований користувач, кандидат, уповноважена особа державного органу, в якому проводиться конкурс, уповноважена особа спеціального структурного підрозділу НАДС, який утворюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі - спеціальний структурний підрозділ НАДС);

тестування - окремий етап оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, передбачений Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі - Порядок проведення конкурсу);

уповноважена особа державного органу, в якому проводиться конкурс - особа, визначена керівником державної служби органу, в якому проводиться конкурс, з числа працівників служби управління персоналом або з числа інших працівників такого органу, яка виконуватиме функції адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В»;

уповноважена особа спеціального структурного підрозділу НАДС - особа, визначена Головою НАДС за поданням керівника спеціального структурного підрозділу НАДС з числа працівників такого підрозділу, яка виконуватиме функції адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття посад категорії «А»;

суб’єкт Єдиного порталу вакансій - зареєстрований користувач, користувач, кандидат, уповноважена особа державного органу, в якому проводиться конкурс, уповноважена особа спеціального структурного підрозділу НАДС.

II. Структура, функції та засади функціонування Єдиного порталу вакансій

1. Єдиний портал вакансій має сервісно-орієнтовану архітектуру та складається зі структурних елементів та функціональних модулів.

Структурними елементами Єдиного порталу вакансій є адміністративна частина, загальнодоступна частина та особисті кабінети.

Функціональні модулі реалізують певні його функції і можуть працювати як незалежно, так і разом зі структурними елементами Єдиного порталу вакансій, створюючи єдину систему.

2. Взаємодія основних структурних елементів та функціональних модулів Єдиного порталу вакансій визначає його функціональні можливості, зокрема:

пошуку вакансій посад державної служби;

подання необхідної інформації для участі у конкурсі;

публікація оголошень про проведення конкурсів та умов їх проведення;

проведення тестування та визначення його результатів.

3. Адміністратор Єдиного порталу вакансій забезпечує адміністрування, функціонування та експлуатацію Єдиного порталу вакансій, його інформаційну підтримку, розвиток, а також можливість електронної взаємодії Єдиного порталу вакансій з іншими інформаційними системами і вебпорталами.

4. Функції Єдиного порталу вакансій:

створення особистих кабінетів;

публікація оголошень про проведення конкурсів та умов їх проведення;

пошук оголошень про проведення конкурсів;

подача необхідної інформації для участі у конкурсі;

проведення тестування та визначення його результатів;

оприлюднення інформації про переможця (переможців) конкурсу, відсутність переможця конкурсу та відсутність визначених Комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією кандидатур;

створення, накопичення, зберігання, систематизація, обробка, видалення, поширення інформації щодо оголошених конкурсів;

забезпечення електронної взаємодії через особисті кабінети;

надання консультаційної підтримки суб’єктам Єдиного порталу вакансій;

забезпечення розміщення на Єдиному порталі вакансій нормативно-правових актів з питань проведення конкурсів;

представлення загальної інформації щодо проведення конкурсів.

5. Власником Єдиного порталу вакансій та виключних майнових прав на його програмне забезпечення є держава в особі НАДС.

Забезпечення роботи Єдиного порталу вакансій здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших, не заборонених законодавством, джерел.

6. Єдиний портал вакансій розміщується на програмно-апаратному комплексі НАДС.

7. Користування Єдиним порталом вакансій здійснюється на безоплатній основі.

Єдиний портал вакансій забезпечує вільний доступ користувачів до інформації, що міститься у загальнодоступній частині, а також розміщення інформації відповідно до цього Положення.

8. Єдиний портал вакансій повинен бути доступним для користувачів з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень.

9. Мовою ведення Єдиного порталу вакансій є державна мова. Окремі матеріали (інформація) можуть розміщуватися іноземними мовами.

III. Інформаційне наповнення та супроводження Єдиного порталу вакансій

1. Інформаційними ресурсами Єдиного порталу вакансій є інформація, утворена в процесі діяльності суб’єктів Єдиного порталу вакансій, яка використовується для формування та наповнення баз даних, а також використання результатів тестування.

2. Інформаційну підтримку, супроводження та розмежування прав доступу здійснює адміністратор Єдиного порталу вакансій.

3. Адміністратор Єдиного порталу вакансій забезпечує:

захист інформації (в тому числі персональних даних) в системі, відповідно до законодавства України;

розробку, створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення цього порталу;

виконання всіх етапів життєвого циклу програмного забезпечення;

технічні та технологічні заходи щодо надання, блокування та анулювання доступу до особистого кабінету;

модернізацію прикладного, системного програмного та апаратного забезпечення Єдиного порталу вакансій;

консультативну підтримку суб’єктів Єдиного порталу вакансій;

безперебійну роботу Єдиного порталу, крім часу, необхідного для його технічного обслуговування та випадків, коли конкурси на посади державної служби не проводяться відповідно до законодавства;

розмежування прав доступу до Єдиного порталу вакансій;

електронну взаємодію Єдиного порталу вакансій з іншими інформаційними системами;

збір необхідних статистичних даних;

інформаційне наповнення Єдиного порталу вакансій.

4. Суб’єкти Єдиного порталу вакансій забезпечують інформаційне наповнення такого порталу відповідно до Порядку проведення конкурсу.

IV. Права та обов’язки суб’єктів Єдиного порталу вакансій

1. Суб’єкти Єдиного порталу вакансій мають право на:

доступ до інформації, розміщеної на Єдиному порталі вакансій;

доступ до оголошень про проведення конкурсів та умов їх проведення, що опубліковані на Єдиному порталі вакансій;

надання та отримання консультаційної підтримки;

інші права, передбачені законодавством.

2. Окрім прав передбачених пунктом 1 цього розділу, суб’єкти Єдиного порталу вакансій мають право:

зареєстрований користувач - на подання необхідної інформації для участі у конкурсі;

кандидат - на подання необхідної інформації для участі у конкурсі та проходження тестування;

уповноважена особа державного органу, в якому проводиться конкурс та уповноважена особа спеціального структурного підрозділу НАДС - на публікацію оголошень про проведення конкурсів та умов їх проведення, розгляд інформації поданої для участі у конкурсі та надсилання повідомлень про розгляд такої інформації, оприлюднення інформації про переможця (переможців) конкурсу, відсутність переможця конкурсу та відсутність визначених Комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією кандидатур.

3. Суб’єкти Єдиного порталу вакансій зобов’язані:

дотримуватися вимог законодавства щодо користування Єдиним порталом вакансій та розміщеними на ньому інформаційними ресурсами;

поважати права, свободи та законні інтереси всіх користувачів Єдиного порталу вакансій;

дотримуватися вимог законодавства про авторське право і суміжні права.

V. Порядок доступу до інформаційних ресурсів Єдиного порталу вакансій та пошуку інформації на цьому порталі

1. Гіперпосилання на Єдиний портал вакансій розміщується на офіційному вебсайті НАДС.

2. Доступ до структурних елементів та функціональних модулів здійснюється відповідно до функціональних можливостей Єдиного порталу вакансій.

VI. Захист інформації на Єдиному порталі вакансій

1. Захист інформації на Єдиному порталі вакансій забезпечує адміністратор Єдиного порталу вакансій відповідно до законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

2. Достовірність відомостей, що вносяться до Єдиного порталу вакансій, забезпечують суб’єкти Єдиного порталу вакансій, які надають цю інформацію.

Директор Генерального

департаменту з питань

управління персоналом

на державній службі

та в органах місцевого

самоврядування

Ю. Марушкевич


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.12.2022 — 2022 р., № 95, стор. 339, стаття 5945, код акта 115167/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 01.06.2022 № 40-22 "Про внесення змін до Типового положення про службу управління персоналом державного органу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 15.06.2022 № 45-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 травня 2022 року № 36-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 27.05.2022 № 36-22 "Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 04.07.2022 № 53-22 "Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 14.07.2022 № 57-22 "Про затвердження Методики проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади в умовах воєнного стану". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 07.09.2022 № 79-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 серпня 2022 року № 68-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.08.2022 № 68-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 27.07.2022 № 61-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06 липня 2022 року № 54-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 06.07.2022 № 54-22 "Про внесення змін до Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2022 № 66-22 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 01.07.2022 № 52-22 "Про внесення змін до Порядку здійснення Національним агентством України з питань державної служби, його територіальними органами контролю за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 07.10.2022 № 93-22 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 14.09.2022 № 80-22 "Про затвердження Порядку відеофіксації процедури проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» та фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 23.11.2022 № 120-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 02 листопада 2022 року № 107-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 02.11.2022 № 107-22 "Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -