Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021

Документ актуальний на 10.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

19.05.2021  № 83-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2021 р.

за № 870/36492

Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Відповідно до статті 53-1 Закону України «Про запобігання корупції», підпункту 1 пункту 5, пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 500, з метою впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що додається.

2. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити надання консультативно-методичної допомоги з питань реалізації цього наказу структурним підрозділам апарату НАДС, його територіальним органам, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління.

3.

Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Н. Алюшина


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

19 травня 2021 року № 83-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2021 р.

за № 870/36492

ПОЛОЖЕННЯ

про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

I. Загальні положення

1. Це Положення регламентує організаційні засади щодо функціонування в НАДС, його територіальних органах, підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі - НАДС, підвідомча установа), механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

2. НАДС, підвідомчі установи заохочують викривачів та сприяють їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

3. Це Положення поширюється на працівників апарату НАДС, підвідомчих установ (далі - працівники) та викривачів, які є працівниками.

4. Метою заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в НАДС, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління (далі - повідомлення), є сприяння працівникам виявляти та повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншими працівниками, що має забезпечити формування поваги до викривачів як сталої норми та частини корпоративної культури НАДС, підвідомчих установ.

5. Правову основу формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення складають Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Закон та інші нормативно-правові акти у сфері запобігання корупції.

6. НАДС, підвідомча установа забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення шляхом впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення відповідно до Закону.

II. Форми заохочення та формування культури повідомлення

1. Механізми заохочення повідомлення реалізуються у таких формах:

1) затвердження локальних актів, які визначають форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення;

2) надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення;

3) впровадження морального та матеріального заохочення викривачів.

2. Механізми формування культури повідомлення реалізуються у таких формах:

1) затвердження локальних актів щодо етичної поведінки в НАДС, зокрема формування поваги до викривачів як відповідальних громадян;

2) проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення;

3) проведення комунікаційної кампанії та систематичне здійснення просвітницьких заходів.

III. Організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення

1. НАДС, підвідомча установа організовує заходи заохочення та формування культури повідомлення шляхом:

1) послідовної та систематичної роботи щодо запобігання корупції;

2) забезпечення неприпустимості корупційних практик;

3) об’єктивного та неупередженого реагування на повідомлення відповідно до Закону;

4) забезпечення конфіденційності при взаємодії з викривачами;

5) негайного реагування на негативні заходи впливу або загрозу їх застосування щодо викривачів.

2. Голова НАДС, керівник підвідомчої установи організовує та контролює роботу щодо формування культури повідомлення про корупцію та забезпечення функціонування механізму заохочення викривачів.

3. Організаційне забезпечення функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення здійснює уповноважений структурний підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції НАДС, підвідомчої установи (далі - уповноважений підрозділ (особа)).

4. Уповноважений підрозділ (особа) здійснює заходи заохочення та формування культури повідомлень в НАДС, підвідомчій установі шляхом:

1) ефективної організації роботи внутрішніх каналів повідомлення;

2) якісного та своєчасного розгляду повідомлень, що надійшли через внутрішні канали та регулярні канали, в частині порушень корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками;

3) постійної взаємодії з викривачем та інформування його про стан та результати розгляду повідомлення;

4) надання методичної допомоги, консультацій, проведення внутрішніх навчань щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів;

5) розміщення на офіційному вебсайті, інформаційних стендах, дошках тощо НАДС, підвідомчої установи інформації про внутрішні та регулярні канали для повідомлень.

5. Матеріальне стимулювання працівників, які є викривачами, може здійснюватись відповідно до законодавства, в межах фонду оплати праці НАДС, підвідомчої установи, за дотримання таких умов:

1) повідомлення про корупцію подане працівником добровільно, тобто без впливу зовнішніх факторів, таких як здійснення стосовно нього дисциплінарного провадження тощо;

2) виплата не призведе до розкриття особи викривача.

6. Уповноважений підрозділ (особа) вживає заходів щодо захисту працівників, які є викривачами.

7. Уповноважений підрозділ (особа) не менше одного разу на рік проводить навчальні заходи для працівників щодо формування культури повідомлення та поваги до викривачів.

IV. Проведення аналізу функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення

1. НАДС, підвідомча установа щорічно проводить аналіз стану заохочення та культури повідомлення, що забезпечується уповноваженим підрозділом (особою).

Про результати аналізу уповноважений підрозділ (уповноважена особа) у доповідає Голові НАДС, керівнику підвідомчої установи до 31 січня року, наступного за звітним.

2. При проведенні аналізу застосовуються такі індикатори:

1) кількість просвітницьких заходів, спрямованих на формування поваги до викривачів, проведених в НАДС, підвідомчій установі;

2) кількість працівників НАДС, підвідомчої установи, що пройшли навчання, проведені уповноваженим підрозділом (особою);

3) кількість поширених методичних та просвітницьких матеріалів, підготовлених уповноваженим підрозділом (особою);

4) кількість звернень щодо порушення прав викривачів через здійснене повідомлення;

5) кількість повідомлень від викривачів;

6) кількість та види застосованих заохочень.

3. За погодженням Голови НАДС, керівника підвідомчої установи результати аналізу можуть доводитися уповноваженим підрозділом (особою) до відома працівників.

Заступник директора

Департаменту

нормативно-правової роботи

та юридичного забезпечення -

начальник відділу правової

експертизи проектів актів

Д. Стадник


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.07.2021 — 2021 р., № 56, стор. 174, стаття 3500, код акта 105969/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2020 № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 13.04.2020 № 64-20 "Про внесення змін до пункту 7 Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А"відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.03.2020 № 49-20/56 "Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 19.05.2020 № 76-20 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 19.05.2020 № 77-20 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -