Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 21.05.2015 № 98 "Про затвердження Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". Нацдержслужба України. 2015

Документ актуальний на 29.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

21.05.2015  № 98

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 травня 2015 р.

за № 600/27045

Про затвердження Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного агентства

України з питань державної служби

№ 159 від 23.07.2015

№ 261 від 29.11.2016

№ 77 від 03.04.2018

№ 157-19 від 19.08.2019

№ 115-20 від 13.07.2020}

Відповідно до статті 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 7 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, та пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року № 30 «Питання оптимізації діяльності територіальних органів Національного агентства з питань державної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що додається.

2. Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. Ващенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Нацдержслужби

21.05.2015  № 98

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 травня 2015 р.

за № 600/27045

ПОЛОЖЕННЯ

про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

{У тексті Положення слово «Нацдержслужба» в усіх відмінках замінено абревіатурою «НАДС» згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

1. Міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Управління) підпорядковуються Національному агентству України з питань державної служби (далі - НАДС) та є його територіальними органами.

2. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції, законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами НАДС, дорученнями керівництва НАДС, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

3. Основними завданнями Управлінь є:

1) реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом на відповідній території;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

2) внесення на розгляд НАДС пропозицій щодо формування державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом, а також служби в органах місцевого самоврядування;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

3) здійснення функціонального управління державною службою на відповідній території.

4. Управління відповідно до покладених на них завдань:

1) узагальнюють практику застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції, готують та вносять НАДС пропозиції щодо його вдосконалення;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

{Підпункт 2 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016}

{Підпункт 2 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

2) здійснюють розгляд звернень, запитів на інформацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що стосуються застосування Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, надають на них узагальнені відповіді, крім тих, вимоги до порядку розгляду та надання відповіді на які визначено законом;

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018; в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

3) здійснюють методичне та консультативне забезпечення діяльності служб управління персоналом  місцевих державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування з питань служби в таких органах;

{Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

4) здійснюють контроль за додержанням визначених законодавством про державну службу умов реалізації громадянами права на державну службу на відповідній території;

{Підпункт 5 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

5) проводять в установленому порядку службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 159 від 23.07.2015; в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

{Підпункт 6 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

{Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

{Підпункт 8 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

6) вивчають та узагальнюють потреби у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування на відповідній території, зокрема у підвищенні кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, відповідно до вимог професійних стандартів;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказів Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018, № 157-19 від 19.08.2019}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 157-19 від 19.08.2019}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 157-19 від 19.08.2019}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 157-19 від 19.08.2019}

7) беруть участь у межах повноважень, передбачених законом, у реалізації проектів та виконанні програм у сфері вдосконалення державного управління та державної служби, в тому числі міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги в рамках виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до їх компетенції;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

8) вносять до НАДС пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;

9) здійснюють розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції;

{Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

10) здійснюють інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

{Підпункт 11 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

{Підпункт 12 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 157-19 від 19.08.2019}

5. Управління з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечують у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції в Управліннях;

2) здійснюють добір персоналу до Управлінь, забезпечують підвищення кваліфікації державних службовців в Управліннях;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016, № 77 від 03.04.2018}

3) забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

4) організовують планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію і вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

5) забезпечують в установленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, розпорядниками якої є Управління, а також розгляд запитів на інформацію;

{Підпункт 5 пункту 5 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

6) забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

7) забезпечують у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

8) організовують ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених законодавством правил;

9) забезпечують в установленому порядку самопредставництво інтересів НАДС та Управління в судах та інших державних органах через осіб, уповноважених діяти від їх імені, а також забезпечують представництво інтересів Управління у судах та інших державних органах через представників;

{Пункт 5 доповнено новим підпунктом 9 згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

10) забезпечують в установленому порядку представництво Комісії з питань вищого корпусу державної служби в судах та інших державних органах через осіб, уповноважених діяти від її імені.

{Пункт 5 доповнено новим підпунктом 10 згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

6. Управління мають право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадянського суспільства;

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;

{Підпункт 2 пункту 6 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

3) скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи), проводити конференції, семінари та інші заходи з питань, що належать до їх компетенції;

4) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

{Підпункт 5 пункту 6 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

7. Управління під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями на відповідній території.

8. Управління у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Накази можуть бути скасовані Головою НАДС повністю чи в окремій частині.

{Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду, звільняється з посади Головою НАДС відповідно до законодавства про державну службу.

Начальник Управління має заступника (заступників), якого (яких) призначає на посаду (посади) і звільняє з посади (посад) Голова НАДС відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 9 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

10. Начальник Управління:

здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів НАДС, доручень Голови НАДС, його першого заступника та заступників, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації;

{Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

вносить Голові НАДС пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань;

подає на затвердження Голові НАДС плани роботи Управління, організовує та контролює їх виконання, затверджує звіти про їх виконання;

{Абзац п’ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з відповідними місцевими державними адміністраціями;

здійснює добір персоналу до Управління;

{Абзац сьомий пункту 10 зі змінами, внесеними згідно з Наказами Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016, № 157-19 від 19.08.2019}

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління;

призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 Закону України "Про державну службу" у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

{Абзац дев'ятий пункту 10 в редакції Наказів Національного агентства України з питань державної служби № 157-19 від 19.08.2019, № 115-20 від 13.07.2020}

вирішує питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Управління у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

{Пункт 10 доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

{Пункт 10 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 115-20 від 13.07.2020}

порушує перед Головою НАДС питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

підписує накази Управління;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

затверджує посадові інструкції працівників та положення про структурні підрозділи (у разі їх наявності);

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Управління підзвітний та підконтрольний Голові НАДС.

{Абзац пункту 10 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

11. Управління утримуються за рахунок державного бюджету.

Структури, штатні розписи та кошториси Управлінь затверджує Голова НАДС.

12. Управління є юридичними особами публічного права, мають самостійні баланси, рахунки в органах Казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України і своїми найменуваннями.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

13. Управління є неприбутковими установами.

{Положення доповнено новим пунктом 13 згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016}

Директор Департаменту

контролю та взаємодії

з органами влади

Нацдержслужби

С.М. Іголкін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.06.2015 — 2015 р., № 46, стор. 225, стаття 1507, код акта 77213/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 21.02.2020 № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.04.2020 № 64-20 "Про внесення змін до пункту 7 Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А"відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.03.2020 № 49-20/56 "Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 19.05.2020 № 76-20 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 19.05.2020 № 77-20 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.05.2020 № 80-20 "Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 26.05.2020 № 84-20 "Про внесення зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 17. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи. Нацдержслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 05.06.2020 № 96-20 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 16.07.2020 № 118-20 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 13.07.2020 № 115-20 "Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -