<<
>>

НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020

Документ актуальний на 25.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

24.01.2020  № 8-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 лютого 2020 р.

за № 135/34418

Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації

Відповідно до пункту 13 Положення про регіональний центр підвищення кваліфікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681, підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ НАДС від 17 квітня 2015 року № 81 «Про затвердження Порядку погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 525/26970.

3. Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних службовців в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

Голова

О.

Стародубцев


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

24 січня 2020 року № 8-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 лютого 2020 р.

за № 135/34418

ПОРЯДОК

погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації

1. Цей Порядок визначає організаційні засади погодження з НАДС призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації (далі - Центр) та застосовується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі - засновники).

2. Кандидат на посаду директора Центру, як правило, повинен мати науковий ступінь, вчене звання та досвід роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

3. Директор Центру призначається на посаду засновником (засновниками) за погодженням з НАДС на підставі результатів конкурсного відбору.

4. До подання НАДС щодо погодження призначення на посаду директора Центру засновниками додаються засвідчені в установленому законодавством порядку копії:

заяви кандидата на зайняття посади;

резюме в довільній формі;

документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації кандидата.

5. У поданні НАДС щодо погодження звільнення з посади директора Центру обґрунтовуються підстави припинення трудового договору.

До зазначеного подання додаються копії заяви директора Центру про звільнення, інших документів, що стосуються підстав звільнення.

6. У разі необхідності для прийняття обґрунтованого рішення щодо погодження призначення кандидатури на посаду або звільнення з посади директора Центру НАДС може запросити інші необхідні документи.

7. За результатами розгляду в НАДС документів, зазначених в пункті 4 цього Порядку, та з метою вивчення досвіду роботи, професійного рівня, ділових та моральних якостей кандидата проводиться співбесіда.

Співбесіда із кандидатом на посаду директора Центру проводиться Головою НАДС або заступником Голови НАДС відповідно до розподілу функціональних обов’язків або керівником структурного підрозділу з питань професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування НАДС.

8. Протягом 15 робочих днів з дня отримання документів НАДС листом повідомляє засновника про погодження (відмову у погодженні) призначення кандидата на посаду директора Центру.

9. Протягом 5 робочих днів з дня отримання документів НАДС листом повідомляє засновника про погодження (відмову у погодженні) звільнення директора Центру з посади.

10. У разі відмови у погодженні призначення кандидата на посаду директора Центру або звільнення директора Центру з посади НАДС у листі зазначає обґрунтовані підстави прийняття такого рішення.

11. Якщо надіслані документи оформлено з порушенням установлених вимог, весь комплект повертається засновнику на доопрацювання впродовж 3 робочих днів з дня отримання НАДС відповідних документів.

12. У разі відмови у погодженні призначення кандидата на посаду директора Центру засновник подає документи на іншого кандидата відповідно до цього Порядку.

13. Копія розпорядження про призначення на посаду або звільнення з посади директора Центру надсилається до НАДС засновниками впродовж 5 робочих днів після його видання.

14. Рішення НАДС, прийняті відповідно до цього Порядку, можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

В.о. директора

Генерального департаменту

з питань професійного розвитку

державних службовців

Л. Рикова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.02.2020 — 2020 р., № 14, стор. 304, стаття 595, код акта 97987/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 21.02.2020 № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 13.04.2020 № 64-20 "Про внесення змін до пункту 7 Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А"відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 24.03.2020 № 49-20/56 "Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 19.05.2020 № 76-20 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 19.05.2020 № 77-20 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 20.05.2020 № 80-20 "Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 26.05.2020 № 84-20 "Про внесення зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 16. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи. Нацдержслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 05.06.2020 № 96-20 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 16.07.2020 № 118-20 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 13.07.2020 № 115-20 "Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 31.07.2020 № 141-20 "Про внесення змін до Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -