<<
>>

НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020

Документ актуальний на 25.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

24.01.2020  № 8-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 лютого 2020 р.

за № 135/34418

Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації

Відповідно до пункту 13 Положення про регіональний центр підвищення кваліфікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681, підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ НАДС від 17 квітня 2015 року № 81 «Про затвердження Порядку погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 525/26970.

3. Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних службовців в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

Голова

О. Стародубцев


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

24 січня 2020 року № 8-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 лютого 2020 р.

за № 135/34418

ПОРЯДОК

погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації

1. Цей Порядок визначає організаційні засади погодження з НАДС призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації (далі - Центр) та застосовується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі - засновники).

2. Кандидат на посаду директора Центру, як правило, повинен мати науковий ступінь, вчене звання та досвід роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

3. Директор Центру призначається на посаду засновником (засновниками) за погодженням з НАДС на підставі результатів конкурсного відбору.

4. До подання НАДС щодо погодження призначення на посаду директора Центру засновниками додаються засвідчені в установленому законодавством порядку копії:

заяви кандидата на зайняття посади;

резюме в довільній формі;

документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації кандидата.

5. У поданні НАДС щодо погодження звільнення з посади директора Центру обґрунтовуються підстави припинення трудового договору.

До зазначеного подання додаються копії заяви директора Центру про звільнення, інших документів, що стосуються підстав звільнення.

6. У разі необхідності для прийняття обґрунтованого рішення щодо погодження призначення кандидатури на посаду або звільнення з посади директора Центру НАДС може запросити інші необхідні документи.

7. За результатами розгляду в НАДС документів, зазначених в пункті 4 цього Порядку, та з метою вивчення досвіду роботи, професійного рівня, ділових та моральних якостей кандидата проводиться співбесіда.

Співбесіда із кандидатом на посаду директора Центру проводиться Головою НАДС або заступником Голови НАДС відповідно до розподілу функціональних обов’язків або керівником структурного підрозділу з питань професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування НАДС.

8. Протягом 15 робочих днів з дня отримання документів НАДС листом повідомляє засновника про погодження (відмову у погодженні) призначення кандидата на посаду директора Центру.

9. Протягом 5 робочих днів з дня отримання документів НАДС листом повідомляє засновника про погодження (відмову у погодженні) звільнення директора Центру з посади.

10. У разі відмови у погодженні призначення кандидата на посаду директора Центру або звільнення директора Центру з посади НАДС у листі зазначає обґрунтовані підстави прийняття такого рішення.

11. Якщо надіслані документи оформлено з порушенням установлених вимог, весь комплект повертається засновнику на доопрацювання впродовж 3 робочих днів з дня отримання НАДС відповідних документів.

12. У разі відмови у погодженні призначення кандидата на посаду директора Центру засновник подає документи на іншого кандидата відповідно до цього Порядку.

13. Копія розпорядження про призначення на посаду або звільнення з посади директора Центру надсилається до НАДС засновниками впродовж 5 робочих днів після його видання.

14. Рішення НАДС, прийняті відповідно до цього Порядку, можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

В.о. директора

Генерального департаменту

з питань професійного розвитку

державних службовців

Л. Рикова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.02.2020 — 2020 р., № 14, стор. 304, стаття 595, код акта 97987/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 01.06.2022 № 40-22 "Про внесення змін до Типового положення про службу управління персоналом державного органу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 15.06.2022 № 45-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 травня 2022 року № 36-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 27.05.2022 № 36-22 "Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 04.07.2022 № 53-22 "Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 14.07.2022 № 57-22 "Про затвердження Методики проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади в умовах воєнного стану". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 07.09.2022 № 79-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 серпня 2022 року № 68-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.08.2022 № 68-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 27.07.2022 № 61-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06 липня 2022 року № 54-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 06.07.2022 № 54-22 "Про внесення змін до Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2022 № 66-22 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 01.07.2022 № 52-22 "Про внесення змін до Порядку здійснення Національним агентством України з питань державної служби, його територіальними органами контролю за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 07.10.2022 № 93-22 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 14.09.2022 № 80-22 "Про затвердження Порядку відеофіксації процедури проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» та фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 23.11.2022 № 120-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 02 листопада 2022 року № 107-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 15.11.2022 № 114-22 "Про затвердження Положення про Єдиний портал вакансій державної служби". Нацдержслужба України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -