<<
>>

НАКАЗ від 24.03.2020 № 49-20/56 "Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України". Нацдержслужба України. 2020

Документ актуальний на 07.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2020  № 49-20/56

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2020 р.

за № 367/34650

Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, з метою оптимізації обміну інформацією (документами) між державними органами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади щодо проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, що додається.

2. Відділу автоматизації перевірок Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству цифрової трансформації України забезпечити методично-консультативне супроводження електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами, передбаченого Інструкцією, затвердженою цим наказом.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти в:

Міністерстві цифрової трансформації України на заступника Міністра цифрової трансформації України згідно з розподілом функціональних обов’язків;

Національному агентстві України з питань державної служби на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби згідно з розподілом функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови

Національного агентства

з питань державної служби

В. Купрій

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр цифрової

трансформації України

М. Федоров

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

В. Петров


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби,

Міністерства цифрової

трансформації України

24 березня 2020 року № 49-20/50

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2020 р.

за № 367/34650

ІНСТРУКЦІЯ

електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає процедуру електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами, визначеними пунктом 9 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, та Апаратом Верховної Ради України, Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Національним агентством України з питань державної служби (далі - уповноважені державні органи) щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України (далі - претенденти).

2. Правове регулювання електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між уповноваженими державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно претендентів здійснюється:

Законом України «Про інформацію»;

Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Законом України «Про захист персональних даних»;

Законом України «Про запобігання корупції»;

Законом України «Про електронні довірчі послуги»;

Указом Президента України від 22 травня 1998 року № 505 «Про Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні»;

постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»;

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком»;

постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;

постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 липня 2007 року № 141 «Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 року за № 862/14129 (у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 14.12.2015 № 767);

наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18 грудня 2012 року № 739 «Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за № 108/22640.

3. У цій Інструкції терміни використано у таких значеннях:

уповноважена особа - посадова особа уповноваженого державного органу, на яку покладено обов’язки з проведення/організації спеціальної перевірки стосовно претендентів;

інформація щодо спеціальної перевірки стосовно претендентів та документи щодо її проведення/організації (далі - інформація) - електронний документ, зашифрований за допомогою накладення кваліфікованого електронного підпису;

електронний супровідний лист - електронний документ, що відповідає вимогам діловодства в центральних органах виконавчої влади, до якого додається інформація для реєстрації вхідної кореспонденції в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) (далі - система взаємодії) адресата.

II. Вимоги до обміну та захисту інформації

1. Обмін інформацією між уповноваженими державними органами стосовно претендентів здійснюється у зашифрованому вигляді у форматі криптографічного повідомлення, визначеного законодавством України у сфері захисту інформації, через систему взаємодії.

2. Обробка інформації здійснюється лише на об’єкті електронно-обчислювальної техніки не нижче четвертої категорії на автоматизованих системах (далі - АС) із встановленим засобом шифрування та застосуванням комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) з підтвердженою відповідністю.

3. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством. Таким підтвердженням є атестат відповідності на КСЗІ в АС, який зареєстрований Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Уповноважений державний орган забезпечує:

захист інформації в АС відповідно до вимог цієї Інструкції та Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373;

експлуатацію засобів шифрування відповідно до вимог Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 липня 2007 року № 141, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 року за № 862/14129;

отримання електронних довірчих послуг (у обсязі необхідному для виконання цієї Інструкції) відповідно до вимог Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.

5. Зашифрування інформації на АС здійснюється уповноваженою особою у такій послідовності:

архівування інформації (папки (файлу) з електронним документом) з використанням штатного програмного засобу АС;

визначення прізвища, ім’я та по батькові уповноваженої особи адресата;

з використанням засобу шифрування, власного особистого ключа та сертифіката шифрування уповноваженої особи адресата здійснює зашифрування заархівованої інформації відповідно до експлуатаційної документації (інструкції користувача) на засіб шифрування;

записування зашифрованої інформації на з’ємний носій інформації (флеш-пам’ять, оптичний диск тощо).

6. Уповноважена особа відправника передає працівнику служби діловодства електронний супровідний лист та додатки до нього (зашифровану інформацію).

Служба діловодства відправника забезпечує реєстрацію та передачу документів адресату через систему взаємодії, та інформує про це уповноважену особу відправника.

7. Розшифрування інформації на АС здійснюється уповноваженою особою у такій послідовності:

з використанням засобу шифрування, власного особистого ключа та сертифіката шифрування уповноваженої особи відправника здійснює розшифрування інформації відповідно до експлуатаційної документації (інструкції користувача) на засіб шифрування;

з використанням штатного програмного засобу АС розархівовує інформацію (папку (файл) з електронним документом).

Начальник

Відділу автоматизації

перевірок Національного

агентства України

з питань державної служби

О. Музиченко

Державний секретар

Міністерства цифрової

трансформації України

Д. Маковський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.05.2020 — 2020 р., № 34, стор. 149, стаття 1149, код акта 98907/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 21.02.2020 № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.04.2020 № 64-20 "Про внесення змін до пункту 7 Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А"відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 19.05.2020 № 76-20 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 19.05.2020 № 77-20 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 20.05.2020 № 80-20 "Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 26.05.2020 № 84-20 "Про внесення зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 16. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи. Нацдержслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 05.06.2020 № 96-20 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 16.07.2020 № 118-20 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 13.07.2020 № 115-20 "Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 31.07.2020 № 141-20 "Про внесення змін до Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -