Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 30.03.2018 № 71 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2018

Документ актуальний на 31.05.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

30.03.2018  № 71

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2018 р.

за № 516/31968

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби

Відповідно до абзацу першого пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби, що додається.

2. Структурним підрозділам апарату НАДС, територіальним органам та установам, що належать до сфери управління НАДС, забезпечити повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод осіб з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.

3. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Голова громадської організації

«Всеукраїнська організація Союз

осіб з інвалідністю України»

А. Рева

Р. Іллічов

Г.В. Осовий

В.В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

30.03.2018  № 71

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2018 р.

за № 516/31968

МЕТОДИКА

оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту та забезпечення повного й рівного здійснення прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в НАДС (далі - оцінювання) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах апарату НАДС, його територіальних органах та установах, що належать до сфери управління НАДС (далі - підрозділи НАДС).

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками підрозділів НАДС щороку до 20 грудня шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, з урахуванням вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

2. Керівник підрозділу НАДС обирає одну з відповідей у кожному запитанні, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю в підрозділі НАДС, та надає відповідь шляхом позначення відповідним символом (+).

За відповідь «так» надається 1 бал, за відповідь «ні» - 3 бали, за іншу відповідь - 2 бали.

3. Оцінювання складається з 8 загальних запитань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в НАДС, який наведено у додатку до цієї Методики.

4. Керівники підрозділів НАДС щороку до 15 січня подають уповноваженій особі, визначеній постійно діючою робочою групою у НАДС, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, що відповідає за проведення оцінювання (далі - відповідальна особа), заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання.

5. Відповідальна особа узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному підрозділу НАДС за результатами оцінювання загальну оцінку.

6. Якщо за результатами оцінювання підрозділу НАДС загальна оцінка становить більше ніж 14 балів, такий підрозділ НАДС вважається підрозділом, в якому неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

7. Керівники підрозділів НАДС, які подають заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

8. Відповідальна особа щороку:

1) до 15 березня доповідає керівництву НАДС про результати оцінювання підрозділів НАДС щодо забезпечення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю;

2) подає узагальнену інформацію до постійно діючої робочої групи у НАДС, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, для подальшого її опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

Заступник директора

Департаменту

нормативно-правової роботи

та юридичного забезпечення

НАДС -

начальник відділу підготовки

та правової експертизи

проектів актів

С.М. Кривошия

Додаток

до Методики оцінювання роботи

із забезпечення прав осіб з інвалідністю

в Національному агентстві України

з питань державної служби

(пункт 3 розділу II)

ПЕРЕЛІК

питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби


Документи та файли

Сигнальний документ — f475143n37.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.05.2018 — 2018 р., № 40, стор. 183, стаття 1420, код акта 90197/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2020 № 64-20 "Про внесення змін до пункту 7 Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А"відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2020 № 49-20/56 "Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 19.05.2020 № 76-20 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 19.05.2020 № 77-20 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 20.05.2020 № 80-20 "Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 26.05.2020 № 84-20 "Про внесення зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 12. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи. Нацдержслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 05.06.2020 № 96-20 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 16.07.2020 № 118-20 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 13.07.2020 № 115-20 "Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 31.07.2020 № 141-20 "Про внесення змін до Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.07.2020 № 132-20 "Про затвердження Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 15.09.2020 № 171-20 "Про внесення змін до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 15.09.2020 № 171-20 "Про внесення змін до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 30.09.2020 № 187-20 "Про затвердження Методики проведення класифікації посад державної служби". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -