Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

. Президент України. 2020

Документ актуальний на 22.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

Указ

Президента України

Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва

З метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та суб'єктів малого підприємництва, їх громадських об'єднань, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва (додається).

3. Призначити СВИРИДЕНКО Юлію Анатоліївну - Заступника Керівника Офісу Президента України - головою Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

4. Голові Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва у п'ятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

22 грудня 2020 року

№ 582/2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 22 грудня 2020 року № 582/2020

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва

1. Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3.

Основними завданнями Ради є:

системний аналіз ситуації щодо економічних, соціальних та інших процесів, що відбуваються в Україні, практики формування та реалізації державної політики щодо забезпечення додержання гарантій права на підприємництво суб'єктів малого підприємництва, у тому числі суб'єктів мікропідприємництва, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд Президентові України пропозицій про можливі шляхи, механізми та способи вирішення проблемних питань розвитку малого підприємництва, у тому числі мікропідприємництва;

розгляд законопроектів з питань сталості та розвитку підприємництва, напрацювання пропозицій щодо удосконалення законодавства України щодо провадження діяльності суб'єктами малого підприємництва, у тому числі суб'єктами мікропідприємництва;

сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктами малого підприємництва, у тому числі суб'єктами мікропідприємництва, їх громадськими об'єднаннями у вирішенні питань сталості та розвитку підприємництва, сприяння поширенню найкращого міжнародного досвіду.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

запитувати та одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, суб'єктів малого підприємництва, у тому числі суб'єктів мікропідприємництва, та громадських об'єднань, що представляють їх інтереси, необхідні інформацію та матеріали;

утворювати робочі групи за окремими напрямами діяльності Ради;

залучати до участі у своїй роботі представників державних органів (за погодженням з їх керівниками), а також суб'єктів малого підприємництва, у тому числі суб'єктів мікропідприємництва, та громадських об'єднань, що представляють їх інтереси, незалежних експертів та фахівців (за їх згодою).

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами малого підприємництва, у тому числі суб'єктами мікропідприємництва, та громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси.

6. Рада утворюється у складі голови Ради, секретаря та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Склад Ради формується з числа представників Офісу Президента України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також представників громадських об'єднань, що представляють інтереси суб'єктів малого підприємництва, у тому числі суб'єктів мікропідприємництва, експертів з питань розвитку малого підприємництва.

Персональний склад Ради затверджує Президент України за поданням голови Ради.

7. Голова Ради:

здійснює керівництво діяльністю Ради;

призначає засідання Ради;

визначає порядок денний засідання Ради;

головує на засіданнях Ради;

утворює робочі групи.

8. Секретар Ради:

за дорученням голови Ради забезпечує інформування членів Ради про дату, час та місце проведення засідання Ради;

забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Ради відповідно до порядку денного, надсилає їх разом із проектом порядку денного членам Ради;

формує проект порядку денного засідань ради відповідно до пропозицій членів Ради;

веде протокол засідання Ради;

виконує інші завдання, пов'язані з організацією та проведенням засідань Ради.

9. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

За результатами засідання Ради оформлюється протокол, який підписується головою Ради та секретарем Ради.

10. Рішення Ради вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним.

11. Організаційне, консультативне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності Ради здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Керівник Офісу

Президента України

А.ЄРМАК


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 24.12.2020 — № 251
 • Офіційний вісник України від 06.01.2021 — 2021 р., № 2, стор. 33, стаття 83, код акта 102313/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Президент України:

 1. Указ Президента України Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія. Президент України. 2021 рікк
 2. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Пилипченка з посади голови Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області. Президент України. 2021 рікк
 3. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Рєзнікова з посади голови Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області. Президент України. 2021 рікк
 4. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Химича з посади голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області. Президент України. 2021 рікк
 5. Указ Президента України Про зміну меж території національного природного парку. Президент України. 2021 рікк
 6. Розпорядження Президента України Про звільнення О. Голованя з посади голови Благовіщенської районної державної адміністрації Кіровоградської області. Президент України. 2021 рікк
 7. Указ Президента України Про направлення національного персоналу для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косово. Президент України. 2021 рікк
 8. Указ Президента України Про визначення осіб до складу Наглядової ради Українського культурного фонду. Президент України. 2021 рікк
 9. Указ Президента України Про внесення змін до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Президент України. 2021 рікк
 10. Указ Президента України Про присвоєння військового звання. Президент України. 2021 рікк
 11. Указ Президента України Про присвоєння військового звання. Президент України. 2021 рікк
 12. Указ Президента України Про звільнення С. Кудінова з посади ректора Національної академії Служби безпеки України. Президент України. 2021 рікк
 13. Указ Президента України Про призначення А. Черняка ректором Національної академії Служби безпеки України. Президент України. 2021 рікк
 14. Указ Президента України Про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва. Президент України. 2021 рікк
 15. Розпорядження Президента України Про звільнення О. Шевченко з посади голови Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області. Президент України. 2021 рікк
 16. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Васильчишиної з посади голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області. Президент України. 2021 рікк
 17. Розпорядження Президента України Про деякі питання, пов'язані з реорганізацією районних державних адміністрацій. Президент України. 2021 рікк
 18. Розпорядження Президента України Про делегацію України для участі у XI сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA). Президент України. 2021 рікк
 19. Розпорядження Президента України Про звільнення І. Петрушки з посади голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Президент України. 2021 рікк
 20. Указ Президента України Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України. Президент України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -