>>

ПОЛОЖЕНН. Президент України. 2022

Документ актуальний на 19.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

Указ

Президента України

Питання Ради з молодіжних питань

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про Раду з молодіжних питань;

2) персональний склад Ради з молодіжних питань.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

17 січня 2022 року

№ 14/2022


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 17 січня 2022 року № 14/2022

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з молодіжних питань

1. Рада з молодіжних питань (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) напрацювання та внесення пропозицій щодо:

удосконалення механізмів залучення молоді до безпосередньої участі у громадському житті, прийняття рішень на всіх етапах формування та реалізації молодіжної політики, вирішення питань місцевого значення, розвитку спроможних інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю;

сприяння координації зусиль та забезпечення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами молодіжної роботи, у тому числі для ефективної реалізації Національної молодіжної стратегії до 2030 року, затвердженої Указом Президента України від 12 березня 2021 року № 94;

удосконалення законодавства у сфері молодіжної політики;

2) участь у підготовці проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України з питань, що стосуються молоді;

3) сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на ознайомлення молоді з процесами державотворення, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4.

Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) утворювати в разі потреби робочі, експертні групи, залучати до роботи в них представників державних органів, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, організацій, а також вітчизняних та іноземних експертів з відповідних питань (за погодженням з їх керівниками або за їх згодою);

2) визначати порядок роботи Ради та утворених нею робочих, експертних груп;

3) залучати у разі потреби до опрацювання окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, а також експертів, учених, фахівців;

4) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;

5) брати участь у підготовці, розгляді законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України і стосуються питань молоді, розгляді проектів актів Президента України з цих питань та підготовці пропозицій щодо таких проектів;

6) ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до відання Ради.

5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Національним інститутом стратегічних досліджень, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

6. Рада утворюється у складі двох співголів Ради, їх заступників та інших членів Ради, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

Персональний склад Ради затверджує Президент України.

7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини від її складу.

Засідання Ради за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

За результатами засідання Ради оформлюється протокол, який підписує співголова Ради, головуючий на її засіданні.

8. Рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос співголови Ради, головуючого на засіданні.

9. Діяльність Ради є відкритою і гласною.

Інформація про діяльність Ради розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється відповідним структурним підрозділом Офісу Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

11. Рада використовує в роботі бланк зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу

Президента України

А. ЄРМАК


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 17 січня 2022 року № 14/2022

СКЛАД

Ради з молодіжних питань

ДНІПРОВ

Олексій Сергійович

-

Заступник Керівника Офісу Президента України, співголова Ради

САНЧЕНКО

Олександр Володимирович

-

народний депутат України, голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, співголова Ради (за згодою)

ТОПОЛЯ

Тарас Володимирович

-

співзасновник благодійної організації “Благодійний фонд “Вільні-ЮА”, молодіжний посол UNICEF в Україні, громадський діяч, волонтер, заступник співголови Ради (за згодою)

ЯРЕМА

Олександр Йосипович

-

Державний секретар Кабінету Міністрів України, заступник співголови Ради

БЕВЗ

Олександр Олександрович

-

експерт з питань регулювання фінансового сектору, засновник громадської організації “Спільнота випускників юридичного факультету” (за згодою)

БОРЗОВА

Ірина Наумівна

-

народний депутат України, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту (за згодою)

ВАСИЛИК

Віталій Валентинович

-

заступник Міністра юстиції України

ГАНЖА

Денис Олегович

-

засновник Платформи публічної дипломатії, молодіжний делегат України до ООН у 2021-2022 роках (за згодою)

ГРЕЧЕНЮК

Олександр

-

президент Світового конгресу українських молодіжних організацій (за згодою)

ДЕМЧЕНКО

Валерій Андрійович

-

директор державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою)

ЗАРІВНА

Дарія Олександрівна

-

радник Керівника Офісу Президента України (поза штатом)

ЗОЛОТАР

Степан Андрійович

-

директор Директорату розбудови миру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

ІВАНОВ

Дмитро Валерійович

-

заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації

КОБИСЯ

Микола Володимирович

-

радник голови Вінницької обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики (за згодою)

КОЛЯДЕНКО

Ірина Володимирівна

-

секретар громадської організації “Федерація вільної боротьби міста Ірпінь” (за згодою)

МАЛЯР

Станіслав Анатолійович

-

голова громадської організації “Країна гідних людей” (за згодою)

МАТЮХІН

Георгій Вікторович

-

голова громадської організації “Центр вуличних культур”, радник Міністра молоді та спорту України (за згодою)

ОСТАПЧУК

Андрій Володимирович

-

керівник товариства з обмеженою відповідальністю “Янг бізнес клаб” (за згодою)

ПОПАТЕНКО

Марина Миколаївна

-

заступник Міністра молоді та спорту України

РАШКОВАН

Софія Владиславівна

-

засновник громадської організації “Молодіжна громадська організація “Проактивні українські школярі” (за згодою)

РЄЗНІК

Олег Миколайович

-

секретар Сумської міської ради (за згодою)

СЛАВІНСЬКА-РІЦНЕР

Ірина Олексіївна

-

засновник та керівник платформи “Донор UA”, керівник громадської організації “Всеукраїнська асоціація донорів України” (за згодою)

СТЕПАНЕЦЬ

Юрій Леонідович

-

депутат Миколаївської міської ради (за згодою)

ТАШЕВА

Таміла Равілівна

-

заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

ФЕДОРОВ

Михайло Альбертович

-

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України.

Керівник Офісу

Президента України

А.ЄРМАК


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 19.01.2022 — № 10

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Президент України:

 1. Указ Президента України Про призначення Ю. Галушкіна Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Президент України. 2022 рікк
 2. Указ Президента України Про створення національного природного парку. Президент України. 2022 рікк
 3. ПЕРЕЛІ. Президент України. 2022 рікк
 4. Указ Президента України Про зміну меж території національного природного парку. Президент України. 2022 рікк
 5. Указ Президента України Про зміну меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Президент України. 2022 рікк
 6. Про зміну меж території Карпатського біосферного заповідника від Про зміну меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Президент України. 2022 рікк
 7. Указ Президента України Про створення національного природного парку. Президент України. 2022 рікк
 8. Указ Президента України Про зміни у складі Національної інвестиційної ради. Президент України. 2022 рікк
 9. Розпорядження Президента України Про уповноваження Д. Малюськи на підписання Договору між Україною та Алжирською Народною Демократичною Республікою про правову допомогу у цивільних справах. Президент України. 2022 рікк
 10. Розпорядження Президента України Про уповноваження Д. Малюськи на підписання Договору між Україною та Алжирською Народною Демократичною Республікою про правову допомогу у кримінальних справах. Президент України. 2022 рікк
 11. Указ Президента України Про призначення П. Бешти Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці. Президент України. 2022 рікк
 12. Указ Президента України Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 січня 2020 року № 28. Президент України. 2022 рікк
 13. Указ Президента України Про відзначення державними нагородами України. Президент України. 2022 рікк
 14. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року. Президент України. 2022 рікк
 15. Указ Президента України Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія. Президент України. 2021 рікк
 16. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Пилипченка з посади голови Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області. Президент України. 2021 рікк
 17. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Рєзнікова з посади голови Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області. Президент України. 2021 рікк
 18. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Химича з посади голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області. Президент України. 2021 рікк
 19. Указ Президента України Про зміну меж території національного природного парку. Президент України. 2021 рікк
 20. Розпорядження Президента України Про звільнення О. Голованя з посади голови Благовіщенської районної державної адміністрації Кіровоградської області. Президент України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -