<<
>>

Указ Президента України Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2019 року. Президент України. 2019

Документ актуальний на 21.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

Указ

Президента України

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2019 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити премії Президента України для молодих вчених 2019 року:

- за роботу "Оптимізація конструкцій вантажних вагонів":

ФОМІНУ Олексію Вікторовичу - докторові технічних наук, професорові Державного університету інфраструктури та технологій;

- за роботу "Математичне та комп'ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об'єктів з урахуванням технологічних обмежень":

ЧУГАЮ Андрію Михайловичу - докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України;

- за роботу "Розробка термоелектричних приладів для медицини":

КОБИЛЯНСЬКОМУ Роману Романовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту термоелектрики НАН та МОН України;

- за роботу "Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, активовані тривалентними елементами":

КОНОНЦЮ Валерію Вадимовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

КРЕЧУ Антону Владиславовичу - кандидатові технічних наук, виконуючому обов'язки наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

БОРДУНУ Івану Олеговичу - кандидатові фізико-математичних наук, інженерові Львівського національного університету імені Івана Франка;

- за роботу "Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів":

БОРИСУ Руслану Степановичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЧОРНОМУ Андрію Вячеславовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

- за роботу "Квантові ефекти взаємодії в наносистемах":

СКОРОБАГАТЬКУ Глібу Олександровичу - кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

- за роботу "Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах":

АНОП Анні Вікторівні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України

СОЛДАТОВУ Віталію Олександровичу - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України

ЧЕПУРУХІНІЙ Ірині Сергіївні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

- за роботу "Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС":

ГЛУШКО Альоні Валеріївні - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ПЕРЕПІЧАЙ Андрію Олександровичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НІМКУ Максиму Олександровичу - молодшому науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.

Патона НАН України

ШАРОМУ Віталію Андрійовичу - інженерові-технологу І категорії акціонерного товариства "Турбоатом";

- за роботу "Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект":

ЧУРСІ Юлії Володимирівні - кандидатові технічних наук, начальнику науково-дослідницької частини Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

АВРАМЕНКУ Юрію Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ЗИМІ Олександру Євгеновичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

МАСЛІЙ Олександрі Анатоліївні - кандидатові економічних наук, доцентові Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

- за роботу "Теоретичні засади прогнозування та попередження несанкціонованого доступу в спеціальних інформаційних мережах":

ОПІРСЬКОМУ Івану Романовичу - докторові технічних наук, професорові Національного університету "Львівська політехніка";

- за роботу "Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж":

ЄВДОКИМЕНКО Марині Олександрівні - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного університету радіоелектроніки;

- за роботу "Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву":

КОЛОТІЮ Андрію Всеволодовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України

ЯЙЛИМОВУ Богдану Ялкаповичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України

ЛАВРЕНЮКУ Миколі Сергійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України;

- за роботу "Моделювання системи соціальних комунікацій "розумного" міста":

НАЗАРУК Марії Володимирівні - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Рівненського державного гуманітарного університету

ВЕРЕТЕННІКОВІЙ Наталії Вячеславівні - кандидатові наук із соціальних комунікацій, асистентові кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

РЖЕУСЬКОМУ Антонію Валентиновичу - кандидатові наук із соціальних комунікацій, бібліотекареві І категорії Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка";

- за роботу "Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст":

ЗУБРОВСЬКІЙ Ользі Миколаївні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Криворізького ботанічного саду НАН України;

- за роботу "Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель":

СУХОДУБ Ірині Олегівні - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

БУЯК Надії Андріївні - кандидатові технічних наук, асистентові кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ШЕВЧЕНКО Олені Миколаївні - кандидатові технічних наук, асистентові кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

БОЖКУ Ігорю Костянтиновичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України;

- за роботу "Методи і засоби контролю якості палив та підвищення ефективності їх спалювання":

ЗАПОРОЖЦЮ Артуру Олександровичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

ІВАНОВУ Сергію Олександровичу - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

СЕРГІЄНКУ Роману Володимировичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України;

- за роботу "Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами":

КОСТЕНКО Анні Вікторівні - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

МАЛЯКОВІЙ Марії Сергіївні - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

МЕЛЬНИКОВУ Вячеславу Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ЗАЙЧЕНКУ Олегу Анатолійовичу - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України;

- за роботу "Наукові основи ефективної інтеграції електротранспорту в інфраструктуру населених пунктів України":

ЛУЦЕНКУ Івану Миколайовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

ФЕДОРЯЧЕНКУ Сергію Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

ВЕСЕЛІЙ Марії Анатоліївні - асистентові кафедри Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

БЕШТІ Олександру Олександровичу - аспірантові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";

- за роботу "Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями":

РАДЧЕНКУ Роману Миколайовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

БУРУНСУЗ Катерині Сергіївні - кандидатові технічних наук, викладачеві Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ПОРТНОМУ Богдану Сергійовичу - аспірантові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

КОРНІЄНКО Вікторії Сергіївні - кандидатові технічних наук, викладачеві Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

- за роботу "Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія":

КУЗНЕЦОВУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ТРОФИМЕНКО Яні Віталіївні - молодшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України;

- за роботу "Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів":

РАДОВЕНЧИКУ Ярославу Вячеславовичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ГАЛИШ Віті Василівні - кандидатові хімічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ТРУС Інні Миколаївні - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СКИБІ Маргариті Іванівні - кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет";

- за роботу "Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України":

ГАЛЕНКУ Олегу Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету харчових технологій

ШЕВЧЕНКО Анастасії Олександрівні - кандидатові технічних наук, провідному інженерові Національного університету харчових технологій

КОВАЛЬ Ользі Володимирівні - кандидатові технічних наук, голові підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;

- за роботу "Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії":

БІЛЯВСЬКІЙ Любові Олексіївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

НАУМЕНКО Кристині Сергіївні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

ШИДЛОВСЬКІЙ Ользі Андріївні - кандидатові біологічних наук, провідному інженерові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України;

- за роботу "Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь":

БОРОДАЮ Артему Олександровичу - докторові медичних наук, виконуючому обов'язки старшого наукового співробітника державної установи "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" Національної академії медичних наук України;

- за роботу "Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин":

КРОПИВКУ Сергію Вікторовичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

- за роботу "Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології - гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу":

ШАЛІМОВІЙ Анні Сергіївні - докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України";

- за роботу "Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах":

ЛИТВИНЧУК Лесі Михайлівні - докторові психологічних наук, старшому науковому співробітникові Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

- за роботу "Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика":

БУЛИГІНІЙ Тетяні Володимирівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

ГНАТЮК Тетяні Тарасівні - молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

БОЙКО Марії Вікторівні - кандидатові сільськогосподарських наук, асистентові кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України

КИСЛИНСЬКІЙ Анні Сергіївні - кандидатові сільськогосподарських наук, науковому співробітникові Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України;

- за роботу "Модель оптимального шару ґрунту для опрацювання технологій та знарядь передпосівного обробітку":

КРИЛАЧ Світлані Іванівні - кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського";

- за роботу "Системне обґрунтування структури і використання технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур":

ДНЕСЮ Віктору Ігоровичу - кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"

СКІБЧИКУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства";

- за роботу "Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні":

РЕЗНІК Надії Петрівні - докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України

СЛОБОДЯНИК Анні Миколаївні - кандидатові економічних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- за роботу "Державна фінансова політика суспільного розвитку":

КОЗАРЕЗЕНКО Людмилі Володимирівні - докторові економічних наук, професорові Київського національного торговельно-економічного університету

МАКОГОН Валентині Дмитрівні - докторові економічних наук, доцентові Київського національного торговельно-економічного університету

ПАСІЧНОМУ Миколі Дмитровичу - докторові економічних наук, доцентові Київського національного торговельно-економічного університету;

- за роботу "Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем":

ДАНЬКУ Юрію Івановичу - докторові економічних наук, проректорові Сумського національного аграрного університету

МЕДВІДЬ Вікторії Юріївні - докторові економічних наук, професорові Сумського національного аграрного університету

КОБЛЯНСЬКІЙ Інні Ігорівні - кандидатові економічних наук, доцентові Сумського національного аграрного університету;

- за роботу "Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров'я України за умов внутрішніх трансформацій і глобальних викликів":

ЛЕВИЦЬКІЙ Ользі Олександрівні - кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України";

- за роботу "Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомогою хмарного сервісу СoСalc":

ПОПЕЛЬ Майї Володимирівні - кандидатові педагогічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;

- за роботу "Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу":

ЧАРКІНІЙ Анастасії Олегівні - кандидатові наук з державного управління, доцентові приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"

ЧЕРНЯХІВСЬКІЙ Вікторії Валеріївні - кандидатові наук з державного управління, доцентові приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом";

- за роботу "Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів":

ЧОРНОУС Юлії Миколаївні - докторові юридичних наук, професорові Національної академії внутрішніх справ;

- за роботу "Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України: адміністративно-правове дослідження":

ШАТРАВІ Сергію Олександровичу - докторові юридичних наук, професорові Харківського національного університету внутрішніх справ;

- за роботу "Юридичні факти в доктрині приватного права України":

ПЛЕНЮК Мар'яні Дмитрівні - докторові юридичних наук, завідувачеві сектору Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України;

- за роботу "Моральні засади правомірної поведінки":

СУНЄГІНУ Сергію Олександровичу - кандидатові юридичних наук, науковому співробітникові Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України

СВИРИДЕНКО Ганні Вікторівні - кандидатові юридичних наук, старшому юрисконсультові товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Добродії".

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

13 грудня 2019 року

№ 903/2019


Публікації документа

 • Офіційний вісник Президента України від 20.12.2019 — 2019 р., № 26, стор. 34, стаття 1173

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Президент України:

 1. Указ Президента України Про призначення Ю. Галушкіна Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Президент України. 2022 рікк
 2. Указ Президента України Про створення національного природного парку. Президент України. 2022 рікк
 3. ПЕРЕЛІ. Президент України. 2022 рікк
 4. Указ Президента України Про зміну меж території національного природного парку. Президент України. 2022 рікк
 5. Указ Президента України Про зміну меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Президент України. 2022 рікк
 6. Про зміну меж території Карпатського біосферного заповідника від Про зміну меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Президент України. 2022 рікк
 7. Указ Президента України Про створення національного природного парку. Президент України. 2022 рікк
 8. Указ Президента України Про зміни у складі Національної інвестиційної ради. Президент України. 2022 рікк
 9. Розпорядження Президента України Про уповноваження Д. Малюськи на підписання Договору між Україною та Алжирською Народною Демократичною Республікою про правову допомогу у цивільних справах. Президент України. 2022 рікк
 10. Розпорядження Президента України Про уповноваження Д. Малюськи на підписання Договору між Україною та Алжирською Народною Демократичною Республікою про правову допомогу у кримінальних справах. Президент України. 2022 рікк
 11. Указ Президента України Про призначення П. Бешти Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці. Президент України. 2022 рікк
 12. Указ Президента України Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 січня 2020 року № 28. Президент України. 2022 рікк
 13. Указ Президента України Про відзначення державними нагородами України. Президент України. 2022 рікк
 14. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року. Президент України. 2022 рікк
 15. ПОЛОЖЕНН. Президент України. 2022 рікк
 16. Розпорядження Президента України Про звільнення Д. Дунця з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області. Президент України. 2022 рікк
 17. Указ Президента України Про внесення змін до деяких указів Президента України. Президент України. 2022 рікк
 18. Указ Президента України Про призначення О. Тарасовського заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України. Президент України. 2022 рікк
 19. Указ Президента України Про призначення А. Петренка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Саудівська Аравія. Президент України. 2022 рікк
 20. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року. Президент України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -