<<
>>

УМОВ. Президент України. 2021

Документ актуальний на 06.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

Розпорядження

Президента України

Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу":

1. Оголосити конкурс на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами.

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами (додаються).

3. Це Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

28 грудня 2021 року

№ 590/2021-рп


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України

від 28 грудня 2021 року № 590/2021-рп

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами

Загальні умови

1. Посадові обов'язки:

1) спрямовує, координує і контролює відповідно до розподілу обов'язків між заступниками Керівника Державного управління справами (далі - розподіл обов'язків) діяльність структурних підрозділів Державного управління справами;

2) за дорученням Керівника Державного управління справами представляє Державне управління справами у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

3) організовує в межах компетенції роботу Державного управління справами з питань:

забезпечення в установленому порядку послугами транспорту Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, відповідних категорій працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, а також керівників інших державних органів - у межах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі;

утримання, забезпечення функціонування та ефективної експлуатації адміністративних будинків, споруд, державних резиденцій, об'єктів соціальної інфраструктури, інженерних та інших мереж і обладнання, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

ефективності використання коштів державного бюджету, що виділяються на виконання покладених на Державне управління справами завдань;

публічних закупівель, що здійснюються Державним управлінням справами;

4) організовує відповідно до розподілу обов'язків виконання Державним управлінням справами повноважень щодо управління державним майном, зокрема:

здійснення контролю за ефективністю використання і збереження державного майна, закріпленого за підприємствами, установами і організаціями, що перебувають в управлінні Державного управління справами (далі - підвідомчі підприємства);

затвердження фінансових планів підвідомчих підприємств, здійснення контролю за їх дотриманням;

передачі в оренду державного майна підвідомчих підприємств;

формування проектно-кошторисної документації, планів капітального будівництва та капітального ремонту, розподілу коштів, виділених на капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів, які перебувають в управлінні Державного управління справами;

5) вирішує згідно з розподілом обов'язків інші питання, віднесені законодавством до компетенції Державного управління справами.

2.

Умови оплати праці:

1) посадовий оклад - 44330 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";

3) інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу";

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п'ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов'язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов'язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов'язковою;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

6) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (подається у разі потреби особою з інвалідністю);

7) інформація приймається до 17.00 години 17 січня 2022 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів - 19 січня 2022 року о 09.00 годині.

Місце або спосіб проведення тестування - м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно) - м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу - м. Київ, вул. Банкова, 11.

6. Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Герман Ганна Юріївна, (044) 256-00-94, herman@nads.gov.ua.

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

- ступінь вищої освіти - не нижче магістра у сфері управління та адміністрування або економічна вища освіта

2.

Досвід роботи

- загальний стаж роботи - не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об'єктами державної власності, державними фінансами, економічної діяльності - не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;

- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;

- здатність надихати команду та мотивувати людей на самовіддану роботу, досягнення індивідуального та командного результату;

- вміння ефективно делегувати задачі та управляти результативністю команди;

- створення культури відкритості та відповідальності

2.

Комунікація та взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові сторони, розбудовувати партнерські стосунки;

- здатність ефективно взаємодіяти - слухати, сприймати та доносити думку;

- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на аудиторію;

- здатність впливати на думку інших, використовуючи переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3.

Розуміння сфери державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній сфері державної політики;

- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері;

- бачення шляхів розв'язання поточних проблем у відповідній сфері;

- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4.

Стратегічне бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, розуміння середньо- та довгострокових цілей;

- здатність визначати напрями розвитку та покращень у сфері своєї відповідальності;

- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне бачення у конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі та послідовні плани дій;

- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики

5.

Управління змінами та інновації

- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

- вміння планувати, оцінювати ефективність та коригувати плани;

- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи

6.

Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки державних службовців;

- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або небезсторонність кандидата;

- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;

- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", та утримуватися від їх порушення

7.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання:

- Конституції України;

- Закону України "Про державну службу";

- Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи заступника Керівника Державного управління справами

знання:

- Бюджетного кодексу України;

- Цивільного кодексу України;

- Господарського кодексу України;

- Закону України "Про центральні органи виконавчої влади";

- Закону України "Про публічні закупівлі";

- Закону України "Про управління об'єктами державної власності";

- Закону України "Про доступ до публічної інформації";

- Положення про Державне управління справами, затвердженого Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180.

Керівник Офісу

Президента України

А. ЄРМАК

Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами

Розпорядження Президента України; Умови від 28.12.2021 № 590/2021-рп

Прийняття від 28.12.2021

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/590/2021-%D1%80%D0%BF

Законодавство України

станом на 29.04.2023

чинний


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 30.12.2021 — № 251
 • Офіційний вісник Президента України від 05.01.2022 — 2022 р., № 1, стор. 92, стаття 44
 • Офіційний вісник України від 11.01.2022 — 2022 р., № 3, стор. 31, стаття 126, код акта 109307/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Президент України:

 1. Указ Президента України Про утворення військової адміністрації. Президент України. 2023 рікк
 2. Указ Президента України Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 січня 2020 року № 28/2020. Президент України. 2023 рікк
 3. Розпорядження Президента України Про призначення Т. Гасаненко начальником Олешківської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області. Президент України. 2023 рікк
 4. Указ Президента України Про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських та Паралімпійських ігор. Президент України. 2023 рікк
 5. Розпорядження Президента України Про уповноваження С. Марченка на підписання Листа про відмову до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект. Президент України. 2023 рікк
 6. Розпорядження Президента України Про призначення Т. Гасаненко начальником Олешківської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області. Президент України. 2023 рікк
 7. Указ Президента України Про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських та Паралімпійських ігор. Президент України. 2023 рікк
 8. Розпорядження Президента України Про уповноваження С. Марченка на підписання Листа про відмову до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект. Президент України. 2023 рікк
 9. Указ Президента України Про утворення військової адміністрації. Президент України. 2023 рікк
 10. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 січня 2023 року. Президент України. 2023 рікк
 11. Розпорядження Президента України Про призначення О. Баткалова начальником Бехтерської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області. Президент України. 2023 рікк
 12. Указ Президента України Про делегацію України для участі у роботі Спільного комітету, створеного відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Президент України. 2023 рікк
 13. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 січня 2023 року. Президент України. 2023 рікк
 14. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року. Президент України. 2023 рікк
 15. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2023 року. Президент України. 2023 рікк
 16. Розпорядження Президента України Про уповноваження С. Марченка та А. Пишного на підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором (Інструмент надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +) на суму до 18 мільярдів євро) і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (Макрофінансова допомога + для України). Президент України. 2023 рікк
 17. Указ Президента України Про звільнення К. Тимошенка з посади Заступника Керівника Офісу Президента України. Президент України. 2023 рікк
 18. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року. Президент України. 2023 рікк
 19. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року. Президент України. 2023 рікк
 20. Указ Президента України Про призначення О. Кулеби Заступником Керівника Офісу Президента України. Президент України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -