Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ Про концепцію створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України та хід упровадження цифрового телерадіомовлення "{ Рішення введено в дію Указом Президента N 189/2010 ( 189/2010 ) від 18.02.2010 }". РНБО України. 2009

Документ актуальний на 16.02.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

Про концепцію створення системи Суспільного

телебачення і радіомовлення України

та хід упровадження цифрового

телерадіомовлення

{ Рішення введено в дію Указом Президента

N 189/2010 ( 189/2010 ) від 18.02.2010 }

Розглянувши питання про створення системи Суспільного

телебачення і радіомовлення України, Рада національної безпеки і

оборони України відзначає, що тривале зволікання з вирішенням

цього питання, недооцінка органами державної влади ролі та потреб

державного телерадіомовлення спричинили ризик обмеження доступу

громадян до інформації, передумови для спроб маніпулювання

суспільною свідомістю, розповсюдження недостовірної інформації про

Україну за кордоном, що призвело до послаблення захищеності

національних інтересів України, створило загрозу її національній

безпеці.

Сучасний стан суспільного розвитку, а також ситуація, що

склалася в українському та світовому інформаційному просторі,

потребують посилення ролі держави у процесі забезпечення доступу

громадян України до оперативної, об'єктивної інформації,

гарантування захисту національного інформаційного простору від

негативних інформаційних впливів.

Невизначеність щодо шляхів створення суспільного мовлення

створює загрози для дальших демократичних змін в Україні, зокрема

щодо забезпечення громадян об'єктивною та достовірною інформацією,

плюралістичного характеру мовлення, та уповільнює її

євроінтеграційний рух.

Загрозливою для національної безпеки є й ситуація щодо

впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення.

Державною програмою впровадження цифрового телерадіомовлення,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від

26 листопада 2008 року N 1085 ( 1085-2008-п ), передбачено заходи,

зокрема, щодо технічного забезпечення переходу від аналогового до

цифрового телерадіомовлення, які можуть унеможливити її успішну

реалізацію.

Заходи з упровадження цифрового телерадіомовлення

здійснювалися у більшості випадків заінтересованими органами

державної влади без узгодження на загальнодержавному рівні, без

урахування інтересів суб'єктів телерадіоінформаційного ринку, їх

професійних спілок. Це призвело до несприйняття суб'єктами

телерадіоінформаційного ринку, насамперед загальнонаціональними

мовниками, а також громадськістю та експертами, шляхів і способів

упровадження в Україні цифрового телерадіомовлення.

Ураховуючи викладене, Рада національної безпеки і оборони

України в и р і ш и л а:

1. Визнати незадовільним стан здійснення Кабінетом Міністрів

України заходів щодо створення системи Суспільного телебачення і

радіомовлення України.

Роботу Кабінету Міністрів України щодо впровадження в Україні

цифрового телерадіомовлення визнати такою, що недостатньою мірою

відповідає національним інтересам України в інформаційній сфері та

ставить під загрозу забезпечення конституційного права громадян на

доступ до інформації та виконання міжнародних зобов'язань України

у зазначеній сфері.

2. Утворити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду

національної безпеки і оборони України" ( 183/98-ВР ) Міжвідомчу

комісію з питань координації впровадження цифрового

телерадіомовлення як робочий орган Ради національної безпеки і

оборони України (далі - Міжвідомча комісія).

Визнати за доцільне включити в установленому порядку до

складу Міжвідомчої комісії представників творчих спілок,

громадських організацій, учених, експертів у сфері

телерадіомовлення.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України

подати у двомісячний строк проект Положення про Міжвідомчу комісію

з питань координації впровадження цифрового телерадіомовлення та

пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії.

3. Кабінету Міністрів України:

1) подати у двомісячний строк на розгляд Ради національної

безпеки і оборони України проект концепції створення системи

Суспільного телебачення і радіомовлення України, в якому

передбачити, зокрема, дальше функціонування державного телебачення

та радіомовлення;

2) розробити та затвердити у місячний строк після схвалення

Радою національної безпеки і оборони України концепції створення

системи Суспільного телебачення і радіомовлення України план

заходів щодо реалізації концепції, в якому передбачити, зокрема,

утворення Координаційної ради з питань створення системи

Суспільного телебачення і радіомовлення України на чолі з

Віце-прем'єр-міністром України та залучення до її складу

представників Національної ради України з питань телебачення і

радіомовлення, Антимонопольного комітету України, Національної

телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, творчих

спілок, громадських організацій, учених;

3) у шестимісячний строк:

унести зміни до Державної програми впровадження цифрового

телерадіомовлення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів

України від 26 листопада 2008 року N 1085 ( 1085-2008-п ),

зокрема, щодо уточнення технічних умов переходу від аналогового до

цифрового телерадіомовлення, визначення порядку забезпечення

населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення,

визначення комплексу заходів, необхідних для завершення до

1 червня 2012 року переходу до цифрового способу наземного

ефірного розповсюдження теле- та радіопрограм у прикордонних

областях та Автономній Республіці Крим;

затвердити план заходів щодо вдосконалення

нормативно-правового регулювання питань впровадження і розвитку в

Україні цифрового телерадіомовлення;

розробити за участю Національної ради України з питань

телебачення і радіомовлення та внести на розгляд Верховної Ради

України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо ліцензування мовлення з використанням цифрових

технологій;

забезпечити підготовку пропозицій щодо внесення в

установленому порядку поправок до міжнародних договорів України у

сфері впровадження цифрового телерадіомовлення з метою коригування

технічних умов гармонізованого переходу від аналогового до

цифрового способу наземного ефірного розповсюдження в Україні

теле- і радіопрограм та започаткування відповідного переговорного

процесу;

опрацювати разом зі Службою безпеки України та забезпечити

вирішення в установленому порядку питання щодо вивільнення

радіочастотного ресурсу для потреб цифрового телерадіомовлення.

4. Запропонувати Національній раді України з питань

телебачення і радіомовлення вжити відповідних заходів щодо

посилення контролю за дотриманням законодавства України з питань

телерадіомовлення, ліцензійних умов телерадіоорганізаціями і

провайдерами програмної послуги, яким видано відповідні ліцензії.

Голова Ради національної

безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної

безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА

м. Київ, 11 вересня 2009 року


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 23.02.2010 — № 34
 • Офіційний вісник України від 01.03.2010 — 2010 р., № 12, стор. 109, стаття 569

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

РНБО України:

 1. РІШЕННЯ від 26 січня 2021 року "Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»". РНБО України. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 29 січня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 29 січня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості". РНБО України. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа". РНБО України. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 28 січня 2021 року "Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т". РНБО України. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Республіки Малі". РНБО України. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави". РНБО України. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Єменської Республіки". РНБО України. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства". РНБО України. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки". РНБО України. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". РНБО України. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 24 березня 2020 року "Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством оборони України". РНБО України. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (cанкцій)". РНБО України. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України". РНБО України. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 5 листопада 2020 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 5 листопада 2020 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -