Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ Про ситуацію в сфері залізничного транспорту України "{ Рішення введено в дію Указом Президента України N 714/2009 ( 714/2009 ) від 04.09.2009 }". РНБО України. 2009

Документ актуальний на 16.02.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

Про ситуацію в сфері

залізничного транспорту України

{ Рішення введено в дію Указом Президента України

N 714/2009 ( 714/2009 ) від 04.09.2009 }

Розглянувши ситуацію, що склалася в сфері залізничного

транспорту України, технічний стан основних виробничих фондів,

стан безпеки руху і безпеки праці, фінансово-економічні показники

діяльності підприємств зазначеної сфери, проаналізувавши

нормативно-правові акти, що регламентують функціонування

залізничного транспорту, Рада національної безпеки і оборони

України відзначає наявність у цій сфері системних проблем, які

становлять реальну загрозу економічній, соціальній та оборонній

безпеці держави.

Унаслідок непродуманого державного управління

фінансово-економічною та інвестиційною діяльністю у сфері

залізничного транспорту не забезпечується системне оновлення його

основних фондів, має місце високий фізичний та моральний знос

рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту.

Фізичний знос основних фондів становить уже понад 80

відсотків, що в 1,8 раза перевищує допустимий світовою практикою

рівень. Вичерпали свій ресурс близько 70 відсотків залізничних

мостів, з перевищенням терміну експлуатується понад 60 відсотків

стрілочних переводів та більше половини загальної протяжності

ліній автоблокування і зв'язку, що створює реальні загрози безпеці

перевезень та життю людей.

Існуючі фінансово-економічні механізми господарювання на

залізницях унеможливлюють підвищення ефективності використання

локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів.

Дестабілізуючим чинником є істотні недоліки в організації та

забезпеченні пасажирських перевезень, які на сьогодні є

збитковими, надзвичайно гострою залишається проблема підвищення

якості перевезень та надання послуг пасажирам, особливо на

приміських маршрутах.

Останніми роками спостерігається стала тенденція до зниження

рівня платоспроможності залізниць, яка різко погіршилася в умовах

світової фінансової кризи.

Сфера залізничного транспорту потребує невідкладної

структурної перебудови, що обумовлено необхідністю формування на

залізничному транспорті сучасних ринкових відносин та забезпечення

його конкурентоспроможності. На цей час практично усі держави

Європи та СНД, крім України, завершили структурні реформи

залізниць.

Протягом тривалого періоду органами виконавчої влади не

здійснюються заходи щодо вдосконалення структури, методів та

принципів державного управління залізничним транспортом.

Протидія негативним тенденціям у сфері залізничного

транспорту, у тому числі тим, що обумовлені світовою фінансовою

кризою, істотно ускладнюється недосконалістю нормативно-правових

актів, якими регламентується функціонування залізничного

транспорту.

Державна адміністрація залізничного транспорту України

(далі - Укрзалізниця) є юридичною особою, що поєднує функції

управління в сфері залізничного транспорту та господарюючого

суб'єкта.

Існуюча система державного управління на залізничному

транспорті є складною, з дублюванням функцій на всіх рівнях

управління, що призводить до надзвичайно витратних методів

господарювання з великою збитковістю та низькою ефективністю

використання рухомого складу, продуктивність якого удвічі нижча

європейської.

З огляду на існуючі у сфері залізничного транспорту ризики, а

також ураховуючи, що ослаблення системи державного регулювання і

контролю у сфері економіки та критичний стан основних виробничих

фондів у провідних галузях промисловості, системах

життєзабезпечення (зокрема, у сфері залізничного транспорту)

відповідно до статті 7 Закону України "Про основи національної

безпеки України" ( 964-15 ) є основними загрозами національній

безпеці в економічній сфері, Рада національної безпеки і оборони

України в и р і ш и л а:

1. Визнати незадовільними і такими, що не відповідають

інтересам національної безпеки, технічний та фінансово-економічний

стан сфери залізничного транспорту, існуючу у зазначеній сфері

систему державного управління, а також рівень використання

наявного транзитного потенціалу України.

2. Вважати незадовільною роботу Кабінету Міністрів України зі

структурної перебудови та реалізації засад державної політики у

сфері залізничного транспорту.

3. Визнати за необхідне забезпечення Кабінетом Міністрів

України до кінця 2009 року розроблення та затвердження в

установленому порядку Стратегії розвитку залізничного транспорту

України на період до 2020 року, яка передбачала б напрями

реалізації державної політики, зокрема, структурну та інституційну

реформу сфери залізничного транспорту, оновлення залізничного

рухомого складу, модернізацію та розвиток інфраструктури

залізничного транспорту для підвищення пропускних спроможностей

залізниць, розвиток швидкісного та високошвидкісного залізничного

пасажирського руху, підвищення конкурентоспроможності українських

залізниць на міжнародних ринках залізничних перевезень, а також

соціальну захищеність залізничників.

4. Кабінету Міністрів України:

1) з метою підвищення ефективності функціонування сфери

залізничного транспорту розглянути із залученням заінтересованих

центральних органів виконавчої влади і галузевих профспілок та

затвердити до 1 грудня 2009 року Державну програму реформування

залізничного транспорту, передбачивши на засадах, визначених

Концепцією Державної програми реформування залізничного

транспорту, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2006 року N 651-р ( 651-2006-р ), заходи щодо

збереження у державній власності цілісного

виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту і

створення на його базі на кінцевому етапі реформування державної

акціонерної компанії (із закріпленням 100 відсотків акцій у

власності держави), діяльність якої б забезпечувала високу

ефективність, інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність

залізничного транспорту;

2) з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання у

сфері залізничного транспорту до 1 грудня 2009 року:

розробити та внести на розгляд Верховної Ради України

законопроекти про особливості реформування залізничного транспорту

України, про змішані внутрішні та міжнародні перевезення, про

безпеку на транспорті;

розробити та запровадити заходи, які б унеможливлювали

незаконне втручання в роботу (несанкціонований доступ) об'єктів

залізничного транспорту сторонніх осіб;

опрацювати питання законодавчого врегулювання організації

руху міжнародних поїздів із проведенням контрольних процедур на

початковій та кінцевих станціях, зокрема, на першому етапі для

поїзда N 2/1 Київ (Україна) - Москва (Російська Федерація);

3) опрацювати до 1 жовтня 2009 року питання підтримки

вітчизняного машинобудування для залізничного транспорту, зокрема,

державного замовлення на закупівлю рейкового рухомого складу

вітчизняного виробництва;

4) з метою збільшення обсягів вантажних перевезень, посилення

протидії контрабандному переміщенню через митний кордон України

товарів залізничним транспортом, поліпшення іміджу України як

транзитної держави, європейської інтеграції України розробити та

затвердити до 1 листопада 2009 року план дій, спрямованих на:

розвиток інтермодальних перевезень в Україні;

спрощення порядку розгляду звернень відправників/одержувачів

(вантажовласників, експедиторських організацій) щодо узгодження

перевезення окремих отруйних речовин;

впровадження комплексу заходів із підвищення якості

обслуговування пасажирів, протидії контрабанді в пасажирських

потягах;

формування ефективного конкурентного середовища у сфері

діяльності операторів транспортно-експедиторських послуг на

українському ринку зазначених послуг.

5. Кабінету Міністрів України за участю Національного банку

України з метою своєчасного виконання Укрзалізницею зобов'язань за

запозиченнями від міжнародних фінансових установ, у тому числі

залучених під гарантії Уряду України, опрацювати до 1 жовтня

2009 року питання щодо залучення Укрзалізницею довгострокових

кредитних ресурсів на внутрішньому ринку України.

6. Запропонувати Генеральній прокуратурі України з метою

посилення нагляду за додержанням законів у сфері залізничного

транспорту перевірити до 1 жовтня 2009 року разом зі Службою

безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною

митною службою України, Державною податковою адміністрацією

України законність створення та діяльності посередницьких структур

у сфері залізничного транспорту України.

7. Прем'єр-міністрові України інформувати щоквартально,

починаючи з жовтня 2009 року, Раду національної безпеки і оборони

України про хід виконання цього рішення.

Голова Ради національної

безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної

безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА

м. Київ, 26 червня 2009 року


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 09.09.2009 — № 164
 • Офіційний вісник України від 18.09.2009 — 2009 р., № 69, стор. 15, стаття 2376, код акта 47848/2009
 • Офіційний вісник Президента України від 21.09.2009 — 2009 р., № 28, стор. 33, стаття 920

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

РНБО України:

 1. РІШЕННЯ від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки". РНБО України. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". РНБО України. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 24 березня 2020 року "Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством оборони України". РНБО України. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (cанкцій)". РНБО України. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України". РНБО України. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 5 листопада 2020 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 5 листопада 2020 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 28 грудня 2020 року "Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України". РНБО України. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 29 грудня 2020 року "Про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". РНБО України. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 29 грудня 2020 року "Про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту". РНБО України. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 6 березня 2019 року "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення". РНБО України. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 25 квітня 2019 року "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 7 травня 2019 року "Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави". РНБО України. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 16 травня 2019 року "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України". РНБО України. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 2 листопада 2019 року "Про Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу". РНБО України. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки". РНБО України. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки". РНБО України. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 20 грудня 2019 року "Про удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України". РНБО України. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 2 листопада 2019 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -