>>

РІШЕННЯ від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства". РНБО України. 2021

Документ актуальний на 10.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 лютого 2021 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 4 березня 2021 року № 85/2021

Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства

З метою забезпечення реалізації права громадян України щодо набуття громадянства (підданства) інших держав та протидії використанню подвійного (множинного) громадянства як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України забезпечити:

1) разом із Центральною виборчою комісією і Службою безпеки України проведення у двомісячний строк інвентаризації та змістовного аналізу законодавства України щодо стану унормування питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством, зокрема в частині наявності (відсутності), термінологічної ідентичності та правової визначеності положень про:

а) заборону громадянам України, які мають (набули) громадянство (підданство) іноземної держави, претендувати на:

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якими наділені уповноважені особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;

зайняття керівних посад на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

оформлення допуску до державної таємниці;

участь у виборчому процесі членом виборчої комісії або офіційним спостерігачем на загальнодержавних та місцевих виборах;

членство в політичній партії;

б) дострокове припинення особами, які мають (набули) громадянство (підданство) іноземної держави, повноважень:

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якими наділені уповноважені особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;

на керівних посадах на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

члена виборчої комісії або офіційного спостерігача на загальнодержавних та місцевих виборах;

в) зупинення та припинення членства в політичній партії;

2) за результатами виконання завдання, визначеного в підпункті 1 пункту 1 цього рішення, разом із Центральною виборчою комісією, Службою безпеки України та розвідувальними органами України розроблення та у шестимісячний строк внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України про внесення змін до законодавчих актів, якими:

а) передбачити термінологічну уніфікацію та правову визначеність чинних та пропонованих положень стосовно громадян України, які мають (набули) громадянство (підданство) іноземної держави, насамперед у частині визнання встановленим факту наявності (набуття) іноземного громадянства;

б) встановити громадянам України, які мають (набули) громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи (проходять процедуру) для набуття громадянства (підданства) іноземної держави, заборону:

претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якими наділені уповноважені особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», претендувати на зайняття керівних посад на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

мати допуск до державної таємниці;

бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборну агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах;

бути членом політичної партії;

в) встановити порядок підтвердження відмови та виходу із громадянства (підданства) іноземної держави для громадян України, які набули громадянство (підданство) іноземної держави та претендують:

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якими наділені уповноважені особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;

на зайняття керівних посад на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборну агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах;

на вступ до політичної партії;

бути зарахованими до державних закладів вищої освіти на навчання за кошти державного бюджету;

передбачити, що повноваження осіб, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», щодо виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також осіб, які перебувають на керівних посадах на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, припиняються достроково у разі встановлення факту:

наявності у вказаних осіб громадянства (підданства) іноземної держави;

набуття такими особами громадянства (підданства) іноземної держави під час виконання зазначених повноважень;

подання документів (проходження процедури) цими особами для набуття громадянства (підданства) іноземної держави;

ґ) визначити, що повноваження члена виборчої комісії або офіційного спостерігача на загальнодержавних та місцевих виборах припиняються у разі встановлення факту наявності в особи, яка є членом виборчої комісії або офіційним спостерігачем, громадянства іноземної держави, чи набуття особою громадянства іноземної держави під час виконання обов’язків члена виборчої комісії або офіційного спостерігача;

д) визначити, що членство в політичній партії припиняється у разі встановлення факту наявності в особи, яка є членом цієї партії, громадянства (підданства) іноземної держави, набуття особою громадянства (підданства) іноземної держави під час належності до політичної партії, подання документів (проходження процедури) особою, яка є членом політичної партії, для набуття громадянства (підданства) іноземної держави;

е) встановити, що реєстрація кандидата (кандидатів) або партії (партій) на загальнодержавних та місцевих виборах скасовується у разі встановлення факту ведення в інтересах цього кандидата (цих кандидатів) або цієї партії (цих партій) передвиборної агітації іноземними громадянами та особами без громадянства або громадянами України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави;

є) визначити розпорядникам, органам ведення, суб’єктам Єдиного державного демографічного реєстру та Державного реєстру виборців завдання і повноваження щодо:

внесення до названих реєстрів відомостей про громадян України, які мають (набули) громадянство (підданство) іноземної держави;

структуризації в окремих підсистемах відомостей про громадян України, які мають (набули) громадянство (підданство) іноземної держави, іноземців (осіб без громадянства), які набули громадянство України, та осіб, громадянство України яких припинено;

оновлення, зберігання, обробки, захисту і використання за призначенням відомостей, що містяться в цих підсистемах;

ж) встановити порядок подання громадянами України декларацій про набуття (наявність) громадянства (підданства) іноземної держави, визначивши, що для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, зазначений порядок вводиться в дію з моменту відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаного державного кордону;

з) встановити порядок подання декларацій про наявність/відсутність громадянства (підданства) іноземної держави та перебування/неперебування у процесі набуття громадянства (підданства) іноземної держави разом із письмовою згодою на використання персональних даних для перевірки достовірності поданих відомостей громадянами України, які претендують на:

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якими наділені уповноважені особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;

зайняття керівних посад на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

оформлення допуску до державної таємниці;

участь у виборчому процесі у складі виборчої комісії та офіційним спостерігачем на загальнодержавних і місцевих виборах;

членство в політичній партії;

зарахування до державних закладів вищої освіти України на навчання за кошти державного бюджету;

и) встановити порядок повідомлення про подання документів (проходження процедури) для набуття громадянства (підданства) іноземної держави громадянами України, які:

виконують функції держави або місцевого самоврядування, якими наділені уповноважені особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;

обіймають керівні посади на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

мають допуск до державної таємниці;

є членами виборчої комісії та офіційними спостерігачами на загальнодержавних і місцевих виборах;

є членами політичної партії;

зараховані до державних закладів вищої освіти на навчання за кошти державного бюджету;

і) встановити відповідальність за:

подання недостовірних відомостей у деклараціях про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави та неперебування у процесі набуття громадянства (підданства) іноземної держави;

порушення порядку повідомлення про набуття (наявність) громадянства (підданства) іноземної держави та про подання документів (проходження процедури) для набуття громадянства (підданства) іноземної держави;

ї) визначити державний орган (державні органи) та передбачити цьому державному органу (цим державним органам) завдання і повноваження щодо:

виявлення і розслідування фактів, пов’язаних із набуттям (наявністю) громадянства (підданства) іноземної держави, та порушень порядку подання декларацій про набуття (наявність, відсутність) громадянства (підданства) іноземної держави;

перевірки достовірності поданих у деклараціях відомостей про набуття (наявність, відсутність) громадянства (підданства) іноземної держави;

внесення до Єдиного державного демографічного реєстру та Державного реєстру виборців відомостей про громадян України, стосовно яких встановлено факт набуття (наявності) громадянства (підданства) іноземної держави;

3) опрацювання можливості започаткування міждержавного діалогу щодо укладення двосторонніх угод із заінтересованими державами, крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, спрямованих на врегулювання та унормування проблемних питань, пов’язаних із подвійним (множинним) громадянством.

Секретар Ради національної

безпеки і оборони України

О.ДАНІЛОВ


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 05.03.2021 — № 44

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

РНБО України:

 1. РІШЕННЯ від 26 січня 2021 року "Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»". РНБО України. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 29 січня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 29 січня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості". РНБО України. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа". РНБО України. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 28 січня 2021 року "Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т". РНБО України. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Республіки Малі". РНБО України. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави". РНБО України. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Єменської Республіки". РНБО України. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки". РНБО України. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". РНБО України. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 24 березня 2020 року "Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством оборони України". РНБО України. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (cанкцій)". РНБО України. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України". РНБО України. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 5 листопада 2020 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 5 листопада 2020 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 28 грудня 2020 року "Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України". РНБО України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -