<<
>>

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И " В И С Н О В О К КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ" у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 85, 118, 119, 133, 136, 140, 141, 142, 143 Конституції України). Конституційний Суд України. 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

          І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И 

В И С Н О В О К

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за зверненням

Верховної Ради України про надання висновку

щодо відповідності законопроекту про внесення

змін до Конституції України щодо удосконалення

системи місцевого самоврядування вимогам

статей 157 і 158 Конституції України

(справа про внесення змін до статей 85, 118, 119,

133, 136, 140, 141, 142, 143 Конституції України)

м.

Київ Справа N 1-16/2008

15 січня 2008 року

N 1-в/2008

Конституційний Суд України у складі суддів:

Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бринцева Василя Дмитровича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича - доповідача, Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу про надання висновку

щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції

України ( 254к/96-ВР ) щодо удосконалення системи місцевого

самоврядування (реєстр. N 3207-1) вимогам статей 157 і 158

Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Приводом для розгляду справи відповідно до статті 159

Конституції України ( 254к/96-ВР ) стало надходження до

Конституційного Суду України згідно з Постановою Верховної Ради

України "Про попереднє схвалення і направлення до Конституційного

Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції

України" від 23 грудня 2005 року N 3288-IV ( 3288-15 )

законопроекту про внесення змін до Конституції України

( 254к/96-ВР ) щодо удосконалення системи місцевого самоврядування

(реєстр. N 3207-1) для надання висновку щодо його відповідності

вимогам статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Підставою для розгляду справи є необхідність висновку

Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту про

внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо

удосконалення системи місцевого самоврядування вимогам статей 157

і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ) для його розгляду

Верховною Радою України.

Заслухавши суддю-доповідача Ткачука П.М. та дослідивши

матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в:

1. Верховна Рада України згідно з Постановою "Про попереднє

схвалення і направлення до Конституційного Суду України

законопроекту про внесення змін до Конституції України" від

23 грудня 2005 року N 3288-IV ( 3288-15 ) (далі - Постанова)

звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням дати

висновок щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції

України ( 254к/96-ВР ) законопроекту про внесення змін до

Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо удосконалення системи

місцевого самоврядування (реєстр. N 3207-1) (далі - Законопроект),

яким пропонується внести зміни до пункту 29 частини першої статті

85, статей 118, 119, 133, частини першої статті 136, статті 140,

частин другої, четвертої статті 141, частин першої, третьої статті

142, частин першої, другої, третьої статті 143, абзацу третього

пункту 8 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України

( 254к/96-ВР ).

Внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ), як

зазначено в Постанові ( 3288-15 ), зумовлено необхідністю

удосконалення системи місцевого самоврядування в Україні.

Конституційний Суд України вже розглядав зареєстрований за

N 3207-1 законопроект, схвалений Постановою Верховної Ради України

від 8 грудня 2004 року N 2223-IV ( 2223-15 ), і визнав його таким,

що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України

( 254к/96-ВР ) (Висновок Конституційного Суду України від

7 вересня 2005 року N 1-в/2005) ( v001v710-05 ).

У зв'язку з уточненням Верховною Радою України редакції

Законопроекту після надання Конституційним Судом України

зазначеного Висновку ( v001v710-05 ) цей Законопроект, відповідно

до Рішення Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року

N 8-рп/98 ( v008p710-98 ), Верховна Рада України знову направила

до Конституційного Суду України для перевірки його на

відповідність вимогам статей 157 і 158 Конституції України

( 254к/96-ВР ).

2. Оцінюючи Законопроект на предмет його відповідності

вимогам статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ),

Конституційний Суд України виходить з такого.

Статтею 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ) (частина

перша) визначено, що законопроект про внесення змін до Конституції

України ( 254к/96-ВР ), який розглядався Верховною Радою України,

і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради

України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього

законопроекту. Частиною другою зазначеної статті передбачено, що

Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може

двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України

( 254к/96-ВР ).

Конституційний Суд України відзначає, що Законопроект про

внесення змін до пункту 29 частини першої статті 85, статей 118,

119, 133, частини першої статті 136, статті 140, частин другої,

четвертої статті 141, частин першої, третьої статті 142, частин

першої, другої, третьої статті 143, абзацу третього пункту 8

розділу XV "Перехідні положення" Конституції України

( 254к/96-ВР ) не був предметом голосування у Верховній Раді

України для його прийняття не менш як двома третинами від її

конституційного складу.

Отже, Законопроект відповідає вимогам статті 158 Конституції

України ( 254к/96-ВР ).

3. Згідно з частиною першою статті 157 Конституції України

Основний Закон ( 254к/96-ВР ) держави не може бути змінений, якщо

зміни спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення

територіальної цілісності України.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що запропоновані

в Законопроекті зміни до пункту 29 частини першої статті 85,

статей 118, 119, 133, частини першої статті 136, статті 140,

частин другої, четвертої статті 141, частин першої, третьої статті

142, частин першої, другої, третьої статті 143, абзацу третього

пункту 8 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України

( 254к/96-ВР ) не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на

порушення територіальної цілісності України. Отже, стосовно цього

Законопроект відповідає вимогам статті 157 Конституції України

( 254к/96-ВР ).

4. Здійснюючи перевірку Законопроекту щодо неприпустимості

наявності в ньому положень, які передбачають скасування чи

обмеження прав і свобод людини і громадянина (вимоги частини

першої статті 157 Конституції України) ( 254к/96-ВР ),

Конституційний Суд України виходив з відповідної оцінки кожного

його положення.

4.1. У Законопроекті пропонується викласти пункт 29 частини

першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в такій

редакції:

"29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж

районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст,

найменування і перейменування населених пунктів, округ і районів,

утворення і ліквідація населених пунктів та округ".

Цими змінами доповнюються повноваження Верховної Ради України

у сфері адміністративно-територіального устрою в частині

найменування і перейменування округ, утворення і ліквідації

населених пунктів та округ.

Конституційний Суд України вважає, що запропонована редакція

пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України

( 254к/96-ВР ) не передбачає скасування чи обмеження прав і

свобод людини і громадянина.

4.2. У Законопроекті пропонується статтю 118 Конституції

України ( 254к/96-ВР ) викласти в такій редакції:

"Стаття 118. В областях, містах Києві та Севастополі для

виконання повноважень у межах та порядку, визначених законом,

утворюються місцеві державні адміністрації.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на

посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням

Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних

адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед

Президентом України, підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів

України".

Зазначені положення спрямовані на реорганізацію існуючої

системи органів місцевої влади. На рівні таких

адміністративно-територіальних одиниць, як райони, не

передбачається місцевих державних адміністрацій.

Згідно з пропонованою редакцією статті 118 Конституції

України ( 254к/96-ВР ) фактично скасовується інститут висловлення

недовіри голові обласної державної адміністрації депутатами

обласної ради, в тому числі і можливість настання відповідних

наслідків (частини дев'ята, десята статті 118 чинної Конституції

України) ( 254к/96-ВР ).

Конституційний Суд України дійшов висновку, що скасування

інституту висловлення недовіри голові обласної державної

адміністрації депутатами обласної ради може призвести до обмеження

прав громадян, що суперечить вимогам статті 157 Конституції

України ( 254к/96-ВР ).

4.3. У Законопроекті статтю 119 Конституції України

( 254к/96-ВР ) пропонується викласти в такій редакції:

"Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній

території здійснюють:

1) контроль за додержанням законів місцевими органами

виконавчої влади, підпорядкованими центральним органам виконавчої

влади;

2) взаємодію місцевих органів виконавчої влади з органами

місцевого самоврядування;

3) інші визначені законом повноваження".

У цій статті викладені основні повноваження обласних, міст

Києва та Севастополя місцевих державних адміністрацій. Інші

повноваження передбачається визначати Законом.

Запропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження

прав і свобод людини і громадянина.

Слід зазначити, що положення, за яким місцеві державні

адміністрації "здійснюють ...взаємодію місцевих органів виконавчої

влади з органами місцевого самоврядування", сформульоване таким

чином, що допускає адміністрування з боку місцевих державних

адміністрацій у сфері взаємодії органів місцевого самоврядування з

місцевими органами виконавчої влади.

4.4. У Законопроекті статтю 133 Конституції України

( 254к/96-ВР ) пропонується викласти в такій редакції:

"Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою

України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони,

міста, райони в містах, селища і села, а також округи.

Округою є утворена на основі добровільного об'єднання жителів

адміністративно-територіальна одиниця, у складі якої кілька

населених пунктів.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим,

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська,

Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська,

Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська,

Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська,

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська

області, міста Київ та Севастополь, межі яких визначаються

законом.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який

визначається законами України".

Систему адміністративно-територіального устрою України

пропонується доповнити новою адміністративно-територіальною

одиницею - округою. Округи утворюються на основі добровільного

об'єднання жителів кількох населених пунктів.

Запропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження

прав і свобод людини і громадянина.

На думку Конституційного Суду України, у запропонованій

редакції статті має бути чіткіше визначено поняття округи та її

меж.

4.5. У Законопроекті частину першу статті 136 Конституції

України ( 254к/96-ВР ) пропонується викласти в такій редакції:

"Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна

Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на

основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом

таємного голосування строком на п'ять років".

Змінами до частини першої статті 136 Конституції України

( 254к/96-ВР ) пропонується закріпити правову природу виборів до

Верховної Ради Автономної Республіки Крим і встановити п'ятирічний

термін повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки

Крим, тобто такий, як у депутатів усіх представницьких органів

України.

Запропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження

прав і свобод людини і громадянина.

4.6. У Законопроекті пропонується статтю 140 Конституції

України ( 254к/96-ВР ) викласти в такій редакції:

"Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної

громади - жителів села, селища чи міста або добровільного

об'єднання у територіальну громаду жителів кількох населених

пунктів - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах

Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється в межах

адміністративно-територіальних одиниць.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах

Києві та Севастополі визначаються законом.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в

порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через

органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та

їх виконавчі органи.

Питання організації управління районами в містах належить до

компетенції міських рад.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні

інтереси жителів громад, є районні та обласні ради, їх виконавчі

органи, повноваження яких визначаються законом.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за

ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та

інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною

власної компетенції, фінансів, майна".

Запропоновані зміни уточнюють поняття місцевого

самоврядування, зокрема його основи - територіальної громади, якою

вважаються жителі окремих населених пунктів або добровільне

об'єднання у територіальну громаду жителів кількох населених

пунктів (незалежно від їх категорії - сільських чи міських). У

чинній же редакції статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР )

йдеться про добровільне об'єднання в одну громаду жителів кількох

сіл.

Передбачається утворення районними і обласними радами власних

виконавчих органів, що має на меті підвищити ефективність

діяльності рад, на районному та обласному рівнях належним чином

представляти спільні інтереси територіальних громад.

Конституційний Суд України вважає, що запропоновані зміни не

передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і

громадянина.

Треба зауважити, що надання виконавчим органам районних і

обласних рад права представляти спільні інтереси громад (частина

шоста статті 140 Законопроекту) може призвести до порушення

принципу функціонального розмежування органів місцевого

самоврядування та покладення на них не властивих їм повноважень.

Невдалим є застосоване у частині шостій статті 140

Законопроекту словосполучення "жителів громад".

4.7. У Законопроекті частини другу, четверту статті 141

Конституції України ( 254к/96-ВР ) пропонується викласти в такій

редакції:

"Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого

виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на

п'ять років відповідно сільського, селищного, міського голову,

який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях";

"Голова районної та голова обласної ради обираються

відповідною радою з числа її депутатів і очолюють виконавчий орган

ради".

Зазначеними змінами пропонується строки повноважень

сільського, селищного, міського голови привести у відповідність до

строку повноважень депутатів місцевих рад, який становить 5 років.

Уточнюється порядок обрання голів районної та обласної ради,

визначається, що вони мають очолювати виконавчий орган рад.

Пропоновані у статті 141 Законопроекту зміни не передбачають

скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.8. Законопроектом пропонується нова редакція частин першої,

третьої статті 142 Конституції України ( 254к/96-ВР ):

"Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є

рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти,

земля, природні ресурси, що є у комунальній власності

територіальних громад, а також об'єкти їхньої спільної власності,

що перебувають в управлінні районних і обласних рад";

"Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого

самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.

Законом визначається мінімальна частка від податків і зборів, які

спрямовуються на формування доходів місцевих бюджетів. Витрати

органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень

органів державної влади, компенсуються державою".

Запропонованими змінами, з урахуванням запровадження округ,

визначається матеріально-фінансова база місцевого самоврядування.

На конституційному рівні пропонується закріпити положення, що

законом має визначатися мінімальна частка від податків і зборів,

яка спрямовується на формування доходів місцевих бюджетів.

Запропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження

прав і свобод людини і громадянина.

Водночас Конституційний Суд України вважає, що для уникнення

неоднозначного розуміння положень частини третьої статті 142

Законопроекту в ньому слід вказати, від яких саме податків і

зборів (загальнодержавних чи інших) має визначатися мінімальна

частка, що спрямовується на формування доходів місцевих бюджетів,

а також вказати, чи ця частка має бути від усієї податкової маси,

чи від окремих податків і зборів.

4.9. У Законопроекті частини першу, другу, третю статті 143

Конституції України ( 254к/96-ВР ) пропонується викласти в такій

редакції:

"Територіальні громади безпосередньо або через утворені ними

органи місцевого самоврядування відповідно до закону управляють

майном, що є в комунальній власності; затверджують програми

соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх

виконання; затверджують відповідні місцеві бюджети і контролюють

їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори; забезпечують

проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;

утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні

підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль

за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення,

віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми

соціально-економічного та культурного розвитку відповідних

областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують

районні і обласні бюджети та контролюють їх виконання; вирішують в

межах, визначених законом, питання адміністративно-територіального

устрою; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої

компетенції.

Органам місцевого самоврядування в межах і порядку,

встановлених законом, можуть надаватися окремі повноваження

органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих

повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету

України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому

законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає

органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної

власності".

Зазначені зміни передбачають закріплення на конституційному

рівні положення щодо вирішення обласними і районними радами у

визначених законами межах питань адміністративно-територіального

устрою.

Вносяться корективи щодо порядку надання органам місцевого

самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади. Якщо

зі змісту чинної редакції статті 143 Конституції України

( 254к/96-ВР ) випливає, що надання того чи іншого повноваження

органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування

здійснюється окремим законом, то за запропонованою в Законопроекті

редакцією цієї статті надання повноважень може здійснюватися в

установлених законом межах і порядку.

Запропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження

прав і свобод людини і громадянина.

4.10. У Законопроекті пропонується виключити абзац третій

пункту 8 розділу XV "Перехідні положення", в якому зазначається,

що "районні в містах ради та голови цих рад після набуття чинності

цією Конституцією ( 254к/96-ВР ) здійснюють свої повноваження

відповідно до закону".

Перехідні положення Конституції України ( 254к/96-ВР )

спрямовані на її запровадження в життя. Значна частина перехідних

положень згодом вичерпує свою дію і має лише історичне значення.

Конституційний Суд України вважає, що абзац третій пункту 8

розділу XV "Перехідні положення" вичерпав свою дію і не може бути

предметом розгляду Конституційного Суду України.

4.11. Законопроект містить прикінцеві та перехідні положення

такого змісту:

"Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня обрання місцевих рад

п'ятого скликання у 2006 році, за винятком статей 118 і 119

Конституції України ( 254к/96-ВР ) в редакції цього Закону, які

вводяться в дію через 60 днів після набрання чинності цим Законом,

а також пункту 6 цього розділу, який набуває чинності з дня

опублікування цього Закону.

2. Виконавчі органи районних та обласних рад утворюються

протягом двох місяців з дня проведення виборів до місцевих рад

п'ятого скликання.

3. Передача районними та обласними державними адміністраціями

виконавчим органам районних та обласних рад документації,

пов'язаної з підготовкою та виконанням районних та обласних

бюджетів, здійсненням делегованих їм відповідними районними чи

обласними радами повноважень, проводиться протягом двох місяців

після утворення виконавчих органів районних та обласних рад.

4. Ліквідація районних державних адміністрацій завершується

не пізніше ніж за чотири місяці після обрання місцевих рад п'ятого

скликання.

5. На період дії Угоди між Україною та Російською Федерацією

про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської

Федерації на території України ( 643_076 ) Севастопольська міська

державна адміністрація здійснює повноваження, передбачені Законом

України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) в редакції

станом на 1 січня 2006 року.

6. Реалізація на чергових місцевих виборах конституційного

права на обрання сільських, селищних, міських рад та відповідних

голів жителями населених пунктів, які на час набуття чинності

Конституцією України ( 254к/96-ВР ) обирали єдиного сільського,

селищного чи міського голову та відповідний спільний орган

місцевого самоврядування, здійснюється на основі загального,

рівного і прямого виборчого права шляхом виборів спільного органу

місцевого самоврядування та єдиного сільського, селищного чи

міського голови. При цьому у тих населених пунктах, жителі яких

об'єдналися в одну територіальну громаду, вибори сільського,

селищного, міського голови та органу місцевого самоврядування,

крім відповідного спільного органу місцевого самоврядування та

єдиного голови, не проводяться".

"Прикінцеві та перехідні положення" Законопроекту спрямовані

на реалізацію змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Пропоновані "Прикінцеві та перехідні положення" не

передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і

громадянина.

Слід зауважити, що передбачене пунктом 5 "Прикінцеві та

перехідні положення" Законопроекту здійснення повноважень

Севастопольською міською державною адміністрацією відповідно до

Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) в

редакції за станом на 1 січня 2006 року на період дії Угоди між

Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування

Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

( 643_076 ) є недостатньо обґрунтованим, оскільки визнання

Севастопольської міської державної адміністрації як одного з

компетентних органів України в міжнародних договорах, укладених

відповідно до вказаної Угоди ( 643_076 ), не є підставою не

змінювати її правовий статус. Крім того, такий виняток щодо

повноважень Севастопольської міської державної адміністрації може

загальмувати законодавче врегулювання спеціального статусу міста

Севастополя та особливостей здійснення в ньому місцевого

самоврядування, що передбачено статтями 133 та 140 Законопроекту.

Керуючись статтями 147, 157, 158, 159 Конституції України

( 254к/96-ВР ), статтями 51, 63, 66, 67, 69 Закону України "Про

Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд

України

д і й ш о в в и с н о в к у:

1. Визнати Законопроект про внесення змін до Конституції

України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування

(реєстр. N 3207-1), схвалений Постановою Верховної Ради України

від 23 грудня 2005 року N 3288-IV ( 3288-15 ), таким, що

відповідає вимогам статті 158, а також вимогам статті 157

Конституції України ( 254к/96-ВР ) в частині пропонованих змін до:

1.1. Статті 119 Конституції України ( 254к/96-ВР ):

"Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній

території здійснюють:

1) контроль за додержанням законів місцевими органами

виконавчої влади, підпорядкованими центральним органам виконавчої

влади;

2) взаємодію місцевих органів виконавчої влади з органами

місцевого самоврядування;

3) інші визначені законом повноваження".

1.2. Статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ):

"Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою

України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони,

міста, райони в містах, селища і села, а також округи.

Округою є утворена на основі добровільного об'єднання жителів

адміністративно-територіальна одиниця, у складі якої кілька

населених пунктів.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим,

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська,

Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська,

Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська,

Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська,

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська

області, міста Київ та Севастополь, межі яких визначаються

законом.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який

визначається законами України".

1.3. Статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР ):

"Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної

громади - жителів села, селища чи міста або добровільного

об'єднання у територіальну громаду жителів кількох населених

пунктів - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах

Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється в межах

адміністративно-територіальних одиниць.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах

Києві та Севастополі визначаються законом.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в

порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через

органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та

їх виконавчі органи.

Питання організації управління районами в містах належить до

компетенції міських рад.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні

інтереси жителів громад, є районні та обласні ради, їх виконавчі

органи, повноваження яких визначаються законом.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за

ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та

інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною

власної компетенції, фінансів, майна".

1.4. Пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України

( 254к/96-ВР ):

"29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж

районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст,

найменування і перейменування населених пунктів, округ і районів,

утворення і ліквідація населених пунктів та округ".

1.5. Частини першої статті 136 Конституції України

( 254к/96-ВР ):

"Представницьким органом Автономної Республіки Крим є

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються

на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом

таємного голосування строком на п'ять років".

1.6. Частин другої, четвертої статті 141 Конституції України

( 254к/96-ВР ):

"Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого

виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на

п'ять років відповідно сільського, селищного, міського голову,

який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях";

"Голова районної та голова обласної ради обираються

відповідною радою з числа її депутатів і очолюють виконавчий орган

ради".

1.7. Частин першої, третьої статті 142 Конституції України

( 254к/96-ВР ):

"Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є

рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти,

земля, природні ресурси, що є у комунальній власності

територіальних громад, а також об'єкти їхньої спільної власності,

що перебувають в управлінні районних і обласних рад";

"Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого

самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.

Законом визначається мінімальна частка від податків і зборів, які

спрямовуються на формування доходів місцевих бюджетів. Витрати

органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень

органів державної влади, компенсуються державою".

1.8. Частин першої, другої, третьої статті 143 Конституції

України ( 254к/96-ВР ):

"Територіальні громади безпосередньо або через утворені ними

органи місцевого самоврядування відповідно до закону управляють

майном, що є в комунальній власності; затверджують програми

соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх

виконання; затверджують відповідні місцеві бюджети і контролюють

їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори; забезпечують

проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;

утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні

підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль

за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення,

віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних областей

і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і

обласні бюджети та контролюють їх виконання; вирішують у межах,

визначених законом, питання адміністративно-територіального

устрою; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої

компетенції.

Органом місцевого самоврядування в межах і порядку,

встановлених законом, можуть надаватися окремі повноваження

органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих

повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету

України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому

законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає

органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної

власності".

1.9. В частині прикінцевих та перехідних положень

Законопроекту:

"Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня обрання місцевих рад

п'ятого скликання у 2006 році, за винятком статей 118 і 119

Конституції України ( 254к/96-ВР ) в редакції цього Закону, які

вводяться в дію через 60 днів після набрання чинності цим Законом,

а також пункту 6 цього розділу, який набуває чинності з дня

опублікування цього Закону.

2. Виконавчі органи районних та обласних рад утворюються

протягом двох місяців з дня проведення виборів до місцевих рад

п'ятого скликання.

3. Передача районними та обласними державними адміністраціями

виконавчим органам районних та обласних рад документації,

пов'язаної з підготовкою та виконанням районних та обласних

бюджетів, здійсненням делегованих їм відповідними районними чи

обласними радами повноважень, проводиться протягом двох місяців

після утворення виконавчих органів районних та обласних рад.

4. Ліквідація районних державних адміністрацій завершується

не пізніше ніж за чотири місяці після обрання місцевих рад п'ятого

скликання.

5. На період дії Угоди між Україною та Російською Федерацією

про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської

Федерації на території України ( 643_076 ) Севастопольська міська

державна адміністрація здійснює повноваження, передбачені Законом

України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) в редакції

станом на 1 січня 2006 року.

6. Реалізація на чергових місцевих виборах конституційного

права на обрання сільських, селищних, міських рад та відповідних

голів жителями населених пунктів, які на час набуття чинності

Конституцією України ( 254к/96-ВР ) обирали єдиного сільського,

селищного чи міського голову та відповідний спільний орган

місцевого самоврядування, здійснюється на основі загального,

рівного і прямого виборчого права шляхом виборів спільного органу

місцевого самоврядування та єдиного сільського, селищного чи

міського голови. При цьому у тих населених пунктах, жителі яких

об'єдналися в одну територіальну громаду, вибори сільського,

селищного, міського голови та органу місцевого самоврядування,

крім відповідного спільного органу місцевого самоврядування та

єдиного голови, не проводяться".

2. Визнати законопроект про внесення змін до Конституції

України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування

(реєстр. N 3207-1), схвалений Постановою Верховної Ради України

від 23 грудня 2005 року N 3288-IV ( 3288-15 ), таким, що не

відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України (

254к/96-ВР ) в частині пропонованих змін до статті 118 Конституції

України ( 254к/96-ВР ):

"Стаття 118. В областях, містах Києві та Севастополі для

виконання повноважень у межах та порядку, визначених законом,

утворюються місцеві державні адміністрації.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на

посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням

Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних

адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед

Президентом України, підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів

України."

3. Висновок Конституційного Суду України у справі за

зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо

відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції

України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування

(реєстр. N 3207-1), схваленого Постановою Верховної Ради України

від 23 грудня 2005 року N 3288-IV ( 3288-15 ), вимогам статей 157

і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ) є обов'язковим до

виконання, остаточним і не може бути оскаржений.

Висновок Конституційного Суду України підлягає опублікуванню

у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних

виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

ОКРЕМА ДУМКА

судді Конституційного Суду України

Лилака Д.Д. стосовно Висновку Конституційного

Суду України у справі за зверненням

Верховної Ради України про надання висновку

щодо відповідності законопроекту про внесення

змін до Конституції України щодо удосконалення

системи місцевого самоврядування вимогам

статей 157 і 158 Конституції України

(справа про внесення змін до статей

85, 118, 119, 133, 136, 140, 141, 142, 143

Конституції України)

15 січня 2008 року Конституційний Суд України за зверненням

Верховної Ради України дав висновок про відповідність вимогам

статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ) "Законопроекту

про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення

системи місцевого самоврядування" (далі - Законопроект). За

вказаний висновок проголосувало 11 суддів Конституційний Суд

України із п'ятнадцяти присутніх на пленарному засіданні Суду.

Вважаю, що у даній справі Конституційний Суд України дав

висновок за результатами перевірки на відповідність Конституції

України ( 254к/96-ВР ) акта, який за своїм змістом не може бути

об'єктом конституційного контролю.

Повноваження Конституційного Суду України щодо перевірки на

конституційність законопроектів про внесення змін до Конституції

України ( 254к/96-ВР ) передбачене у статті 159 Конституції

України ( 254к/96-ВР ), згідно з якою такі законопроекти

розглядаються Верховною Радою України за наявності висновку

Конституційного Суду України щодо його відповідності вимогам

статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Отже, стаття 159 Конституції України ( 254к/96-ВР ) нарівні

із статтями 85 (пункти 10, 28), 111, 137, 147, 157 Конституції

України ( 254к/96-ВР ) є самостійною нормою, що наділяє

Конституційний Суд України повноваженням вирішувати питання про

відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР )

(конституційність) законопроекту про внесення змін до Конституції

України ( 254к/96-ВР ), а відтак визначає такий законопроект

об'єктом конституційного контролю.

За своєю юридичною суттю законопроект про внесення змін до

Конституції України ( 254к/96-ВР ) в статусі об'єкта

конституційного контролю в Конституційному Суді України є актом

законодавчого органу - Верховної Ради України. Цей висновок

узгоджується із статтею 91 та пунктом 1 частини першої статті 150

Конституції України ( 254к/96-ВР ), згідно з якими Верховна Рада

України, крім законів і постанов, приймає й інші акти, які також

підлягають перевірці на предмет їх конституційності в

Конституційному Суді України.

Мета перевірки законопроекту (а не закону) про внесення змін

до Конституції України ( 254к/96-ВР ) на конституційність випливає

з аналізу змісту статті 157 Конституції України ( 254к/96-ВР ) і

полягає в недопущенні внесення таких змін до Конституції

( 254к/96-ВР ), які б передбачали скасування чи обмеження прав і

свобод людини і громадянина або спрямовувалися на ліквідацію

незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, а

також - недопущення змін Конституції ( 254к/96-ВР ) в умовах

воєнного або надзвичайного стану.

Вирішення питання про відповідність законопроекту про

внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) статтям 157 і

158 цієї Конституції ( 254к/96-ВР ) Конституційний Суд України

назвав попереднім (превентивним) конституційним контролем (абзац

п'ятий пункту 2 мотивувальної частини рішення N 8-рп/98

( v008p710-98 ) від 9 червня 1998 року (справа щодо внесення змін

до Конституції України) ( 254к/96-ВР ). У цьому рішенні Суд також

зазначив, що наявність висновку Конституційного Суду України

зумовлена не поданням таких законопроектів до Верховної Ради

України, а їх розглядом, тобто висновок має бути надано після

внесення законопроекту до Верховної Ради України, але до його

розгляду на її пленарному засіданні (абзац четвертий пункту 3

мотивувальної частини).

Про те, що суб'єктом звернення до Конституційного Суду

України щодо перевірки на відповідність статтям 157 і 158

Конституції України ( 254к/96-ВР ) законопроектів про внесення

змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) є Верховна Рада України

також визначився Конституційний Суд України у вказаній справі

(абзац четвертий пункту 4 мотивувальної частини рішення), як і про

те, що одержання висновку є необхідною умовою його розгляду і

прийняття в якості закону (абзац п'ятий пункту 3 мотивувальної

частини рішення N 8-рп/98 ( v008p710-98 ) від 9 червня

1998 року).

Звідси випливає, що зазначена конституційна процедура має на

меті забезпечення проходження (допуску, передачі) цього

законопроекту на завершальну стадію законотворчого процесу -

прийняття закону на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Це означає, що законопроект про внесення змін до Конституції

України ( 254к/96-ВР ) після відповідного висновку Конституційного

Суду України повинен мати перспективу бути переданим на розгляд

пленарного засідання Верховної Ради України в тій редакції, в якій

він передавався для перевірки на конституційність до

Конституційного Суду України. Якщо така перспектива відсутня, то

втрачається юридичний сенс в наданні щодо нього висновку

Конституційного Суду України.

Тобто, Конституційний Суд України повинен перевіряти на

відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР ) тільки той

законопроект, який має перспективу бути внесеним на розгляд і

розглянутим на пленарному засіданні Верховної Ради України з метою

його прийняття як закону. До того ж текст прийнятого закону

повинен повністю відтворювати зміст законопроекту, що пройшов

контроль в Конституційному Суді України. Якщо в процесі розгляду

законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України до

нього будуть внесені будь-які поправки, то це унеможливлює його

прийняття як закону, бо факт внесення поправок зумовлює перевірку

Конституційним Судом України також і зміненого (поправленого)

законопроекту (абзац шостий, сьомий пункту 3 мотивувальної частини

рішення у справі щодо внесення змін до Конституції України

( 254к/96-ВР ). Тобто Верховна Рада України має право прийняти

закон про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) в

незмінній стосовно законопроекту, що одержав висновок

Конституційного Суду України, редакції, або ухвалити на пленарному

засіданні поправки до цього законопроекту, припинити його розгляд

і звернутися до Конституційного Суду України за висновком щодо

конституційності законопроекту в новій (виправленій) редакції.

Законопроект, що є предметом конституційного провадження в

даній справі, втратив (вичерпав) своє юридичне значення як об'єкта

конституційного контролю, а тому питання щодо дачі висновку про

його конституційність не повинно було розглядатися Конституційним

Судом України (не належить до його повноважень).

Цей висновок ґрунтується на нормах "Прикінцевих та перехідних

положень" Законопроекту, які встановлюють строки для реалізації

його положень після його прийняття як закону і щодо яких у

наданому висновку Конституційний Суд України висловився на предмет

їх конституційності (відповідності статтям 157 і 158 Конституції

України ( 254к/96-ВР ).

Наприклад, пунктами 1-4 зазначених положень передбачено, що:

"1. Цей Закон набуває чинності з дня обрання місцевих рад

п'ятого скликання у 2006 році; за винятком статей 118 і 119

Конституції України ( 254к/96-ВР ) в редакції цього Закону, які

вводяться в дію через 60 днів після набрання чинності цим Законом,

а також пункту 6 цього розділу, який набуває чинності з дня

опублікування цього Закону.

2. Виконавчі органи районних та обласних рад утворюються

протягом двох місяців з дня проведення виборів до місцевих рад

п'ятого скликання.

3. Передача районними та обласними державними адміністраціями

виконавчим органам районних та обласних рад документації,

пов'язаної з підготовкою та виконанням районних та обласних

бюджетів, здійсненням делегованих їм відповідними районними чи

обласними радами повноважень, проводиться протягом двох місяців

після утворення виконавчих органів районних та обласних рад.

4. Ліквідація районних державних адміністрацій завершується

не пізніше ніж за чотири місяці після обрання місцевих рад п'ятого

скликання".

Виходячи з їх змісту вбачається, що в зазначені терміни

майбутній закон не зможе набрати чинності і, відповідно,

запропоновані в ньому зміни не будуть внесені до Конституції

України ( 254к/96-ВР ) (зокрема, не будуть утворені виконавчі

органи районних та обласних рад, а районні та обласні державні

адміністрації не передадуть їм вказану документацію; не будуть

ліквідовані районні державні адміністрації).

Відтак, "Прикінцеві та перехідні положення" Законопроекту не

дають Верховній Раді України можливості реально скористатися

висновком Конституційного Суду України, а саме розглянути і

прийняти законопроект в якості закону у переданій на розгляд

Конституційного Суду України редакції. У зв'язку з цим такий

Законопроект не повинен бути об'єктом конституційного контролю в

Конституційному Суді України.

Суддя Д.Д.Лилак


Публікації документа

 • Вісник Конституційного Суду України від 2008 — 2008 р., № 1, стор. 60
 • Офіційний вісник України від 31.10.2008 — 2008 р., № 80, стор. 89, стаття 2702, код акта 44710/2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Конституційний Суд України:

 1. РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ "у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу I, пункту 2 розділу III „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213-VIII". Конституційний Суд України. 2020 рікк
 2. ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПЕРШИЙ СЕНАТ "у справі за конституційною скаргою Плескача В’ячеслава Юрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини четвертої статті 42 Закону України „Про Конституційний Суд України“". Конституційний Суд України. 2020 рікк
 3. УХВАЛАВЕЛИКОЇ ПАЛАТИКОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ "про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", Закону України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", проєкту Закону України про недопущення переслідування та покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей (реєстр. № 5082)". Конституційний Суд України. 2020 рікк
 4. Рішення Конституційного Суду України (Перший сенат) у справі за конституційною скаргою Плескача В'ячеслава Юрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини четвертої статті 42 Закону України Про Конституційний Суд України. Конституційний Суд України. 2020 рікк
 5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу I, пункту 2 розділу III Прикінцеві положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення від 2 березня 2015 року № 213-VIII. Конституційний Суд України. 2020 рікк
 6. ОКРЕМА ДУМКА судді Конституційного Суду України Первомайського О.О. стосовно Ухвали Великої палати Конституційного Суду України від 27 січня 2020 року про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, Закону України Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, проєкту Закону України Про недопущення переслідування та покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей (реєстр. № 5082). Конституційний Суд України. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ "у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402-VIII". Конституційний Суд України. 2020 рікк
 8. УХВАЛА ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ "про подовження строку постановлення колегіями суддів Конституційного Суду України ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами". Конституційний Суд України. 2020 рікк
 9. судді Сергія Головатого у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення"Закону України "Про судоустрій і статус суддів"від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Конституційний Суд України. 2020 рікк
 10. ОКРЕМА ДУМКА судді Конституційного Суду України Первомайського О.О. у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про судоустрій і статус суддів від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Конституційний Суд України. 2020 рікк
 11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9,11, 13,14,17, 20, 22, 23, 25 розділу XII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Конституційний Суд України. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ "у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 26 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України". Конституційний Суд України. 2020 рікк
 13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про судоустрій і статус суддів від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Конституційний Суд України. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ "у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів"від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування"від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, "Про Вищу раду правосуддя"від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII". Конституційний Суд України. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ "у справі за конституційною скаргою Татькова Віктора Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини п’ятої статті 190, пункту 1 частини першої, частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України". Конституційний Суд України. 2020 рікк
 16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України Про судоустрій і статус суддів від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, «Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, Про Вищу раду правосуддя від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII. Конституційний Суд України. 2020 рікк
 17. ОКРЕМА ДУМКА ОКРЕМА ДУМКА судді Конституційного Суду України Первомайського О.О. у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 26 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України. Конституційний Суд України. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ "у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"Бюджетного кодексу України". Конституційний Суд України. 2020 рікк
 19. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України Про судоустрій і статус суддів від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, «Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, Про Вищу раду правосуддя від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII. Конституційний Суд України. 2020 рікк
 20. Рішення Конституційного Суду України за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення"Закону України "Про судоустрій і статус суддів"від 2 червня 2016 року № 1402-VIII". Конституційний Суд України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -