<<
>>

ПОСТАНОВА від 6 березня 2020 року № 72 "Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 13.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 6 березня 2020 року № 72

Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Згідно з частиною першою статті 1, частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України та законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, установлених законами України.

Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України (частина перша статті 2 вказаного Закону).

З метою забезпечення виконання своїх повноважень, передбачених указаним Законом та іншими законами України, Комісія зазначає.

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України організація і порядок проведення, зокрема, референдумів визначаються виключно законами України.

Так, організація і порядок проведення всеукраїнського та місцевих референдумів до 28 листопада 2012 року визначалися Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 року № 1286-XII, який втратив чинність згідно з пунктом 4 розділу XIII Закону України "Про всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2012 року № 5475-VI.

Як наслідок, після набрання чинності Законом України "Про всеукраїнський референдум" більшість питань організації і порядку проведення місцевих референдумів залишилася законодавчо невизначеною.

Водночас організація і порядок проведення всеукраїнського референдуму почали регулюватися положеннями зазначеного Закону.

Рішенням Конституційного Суду України від 26 квітня 2018 року № 4-р/2018 у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про всеукраїнський референдум" Закон України "Про всеукраїнський референдум" визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), у зв’язку з чим з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення він втратив чинність.

Після ухвалення Конституційним Судом України вказаного Рішення до Центральної виборчої комісії почали надходити звернення, в яких, зокрема, наголошувалося на тому, що визнання неконституційним у повному обсязі Закону України "Про всеукраїнський референдум" відновило з 26 квітня 2018 року чинність Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", оскільки такий самий підхід щодо відновлення дії редакції Конституції України від 28 червня 1996 року, що існувала до внесення до неї змін Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, був застосований за наслідками ухвалення Конституційним Судом України Рішення від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010.

При цьому в Рішенні Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 містилися відповідні положення щодо відновлення попередньої редакції норм Конституції України. Так, у мотивувальній частині Рішення Конституційний Суд України визначив, що визнання неконституційним Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та ухвалення означає відновлення дії попередньої редакції норм Конституції України, які були змінені, доповнені та виключені вказаним Законом. Як наслідок, у пункті 3 резолютивної частини зазначеного Рішення Конституційний Суд України поклав на органи державної влади обов’язок щодо невідкладного виконання цього Рішення стосовно приведення нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України від 28 червня 1996 року в редакції, що діяла до внесення до неї змін Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV.

Натомість у Рішенні Конституційного Суду України від 26 квітня 2018 року № 4-р/2018 висновку про відновлення дії Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" не міститься.

Враховуючи відсутність правової визначеності стосовно наслідків визнання неконституційним Закону України "Про всеукраїнський референдум" та в зв’язку з цим втрати ним чинності, Центральна виборча комісія листом від 22 травня 2018 року № 21-18-860 звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя як комітету, до предмета відання якого належало питання законодавчого забезпечення організації та порядку проведення виборів і референдумів, з проханням надати роз’яснення щодо наявного законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні.

Крім того, для отримання роз’яснень з того самого та деяких інших питань, а також за необхідності внесення відповідних змін до законодавчих актів з метою усунення правових колізій та неузгодженостей Комісія зверталася до вказаного Комітету також постановою від 9 серпня 2018 року № 122 "Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя".

Однак відповіді на порушене питання Комісія не отримала.

Разом з тим проблема, що стосується правової невизначеності щодо можливості застосування Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" у зв’язку з втратою чинності через визнання неконституційним Закону України "Про всеукраїнський референдум", є актуальною й на сьогодні.

Зокрема, суди в ході розгляду деяких справ щодо призначення Комісією перших місцевих виборів у мотивувальній частині своїх рішень висловлюють позицію стосовно одночасного з втратою чинності Законом України "Про всеукраїнський референдум" відновлення дії Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

Так, постановою Верховного Суду від 25 жовтня 2019 року в справі № 826/17872/18, якою залишено без змін рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 березня 2019 року і постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 13 червня 2019 року в цій справі, вказано: "як вірно зазначено судами, рішенням Конституційного Суду України від 26 квітня 2018 року у справі № 4-р визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), Закон України "Про всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2012 року. Аналізуючи техніку з відновлення попередньої редакції нормативно-правового акту, яка застосовується Конституційним Судом України, суди дійшли вірних висновків про те, що з дати прийняття вказаного рішення Конституційним Судом України відновив свою дію Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 року. Відтак, між частиною другою статті 6 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" та положеннями статей 5 - 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" дійсно існує неузгодженість. У таких випадках судом застосовується тлумачення законодавства, як один із способів усунення відповідних неузгодженостей".

Разом з тим Комісія зауважує, що частина друга статті 19 Конституції України зобов’язує органи державної влади, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України, є Конституційний Суд України, до повноважень якого належить, зокрема, вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів та інших правових актів Верховної Ради України.

Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені (стаття 147, абзац другий пункту 1 частини першої статті 150, стаття 151-2, частини перша, друга статті 152 Конституції України, статті 1, 91 Закону України "Про Конституційний Суд України").

Конституційний Суд України в рішенні, висновку може встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов’язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку (абзац перший частини другої статті 95, частина перша статті 97 указаного Закону).

Так, зокрема, у Рішеннях від 8 червня 2016 року № 4-рп/2016, від 17 липня 2018 року № 6-р/2018, від 4 грудня 2018 року № 11-р/2018, від 12 грудня 2018 року № 12-р/2018, від 23 січня 2020 року № 1-р/2020 Конституційний Суд України визнав певні положення законів України неконституційними, а також відновив редакцію відповідних положень законів.

У свою чергу Конституційний Суд України в Рішенні від 26 квітня 2018 року № 4-р/2018 юридичної позиції стосовно відновлення дії Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" не висловлював.

Комісія зазначає, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу (частини перша, друга статті 8 Конституції України).

Елементами верховенства права є принципи рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005).

Про те, що принцип правової визначеності є невід’ємною, органічною складовою принципу верховенства права, у низці своїх рішень зазначав також Європейський Суд з прав людини, який неодноразово звертав увагу на необхідність його дотримання.

Згідно зі статтею 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

Разом з тим згідно з Конституцією України єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України. До повноважень Верховної Ради України належить, зокрема, прийняття законів (стаття 75, пункт 3 частини першої статті 85, стаття 91).

Конституційний Суд України в Рішенні від 17 жовтня 2002 року № 17-рп (щодо повноважності Верховної Ради України) дійшов висновку, що Верховна Рада України за своєю природою є представницьким органом державної влади і здійснює законодавчу владу. Визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони.

На підставі принципів верховенства права та поділу влади Конституційний Суд України в Рішенні від 26 квітня 2018 року № 4-р/2018 (пункт 5 мотивувальної частини) наголосив, що Верховна Рада України, здійснюючи законодавче регулювання суспільних відносин, зобов’язана забезпечити верховенство Конституції України.

Окремо Центральна виборча комісія зауважує, що згідно з відомостями розділу "Законодавство України", розміщеного на офіційному вебсайті Верховної Ради України, Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" означений таким, що втратив чинність.

Указані обставини обумовлюють висновок про необхідність надання роз’яснень щодо відновлення дії (чинності) Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" у зв’язку з визнанням рішенням Конституційного Суду України від 26 квітня 2018 року № 4-р/2018 Закону України "Про всеукраїнський референдум" неконституційним, можливості застосування положень указаного Закону за потреби проведення всеукраїнського та місцевих референдумів, а також наявного на сьогодні законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" комітети Верховної Ради України з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз’яснення щодо застосування положень законів України.

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року № 19-IX "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" питання законодавчого забезпечення організації та порядку проведення виборів і референдумів належать до предмета відання Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 6, 8, статті 75, пункту 3 частини першої статті 85, статті 91, пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України, частини третьої статті 21 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", керуючись частиною першою статті 1, частиною першою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо надання роз’яснень з питань:

- відновлення дії (чинності) Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 року № 1286-XII у зв’язку з визнанням рішенням Конституційного Суду України від 26 квітня 2018 року № 4-р/2018 Закону України "Про всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2012 року № 5475-VI неконституційним;

- можливості застосування положень Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 року № 1286-XII у разі необхідності проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;

- наявного на сьогодні законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні.

2. Цю постанову надіслати Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


В.ПЛУКАР

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 лютого 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -