Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 1 березня 2021 року № 88 "Про забезпечення одноразової передачі відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстрів територіальних громад у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою України". Центрвиборчком України. 2021

Документ актуальний на 11.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2021 року № 88

Про забезпечення одноразової передачі відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстрів територіальних громад у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою України

Законом України від 16 квітня 2020 року № 562-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" внесено зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", якими Кабінет Міністрів України уповноважено до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України здійснювати визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад (пункт 7-1 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 707 - 730 визначено адміністративні центри та затверджено території територіальних громад усіх областей України.

{Розпорядження КМ: №№ 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730}

На виконання вимоги підпункту 2 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" одночасно з черговими місцевими виборами 25 жовтня 2020 року проведено перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджено Кабінетом Міністрів України на підставі зазначеного Закону.

Таким чином, у всіх областях України у територіальних громадах, території яких затверджено Кабінетом Міністрів України, відбулося формування представницьких органів місцевого самоврядування.

При цьому згідно з підпунктом 4 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" вказаного Закону повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ територіальних громад, які увійшли до складу територіальних громад, території яких затверджено Кабінетом Міністрів України, припинилися в день набуття повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законами України, новообраними сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" створюються їх виконавчі органи.

Згідно зі статтею 37-1 указаного Закону до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону.

За змістом абзацу сьомого статті 3, частини першої статті 11-2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" орган реєстрації - виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі, якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) - для потреб реєстрації місця проживання відповідно до цього Закону формує та веде реєстр територіальної громади.

Орган реєстрації є розпорядником відповідного реєстру територіальної громади.

Кабінетом Міністрів України 23 грудня 2020 року прийнято постанову № 1362, якою внесено зміни до своєї постанови від 2 березня 2016 року № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру", якими актуалізовано положення зазначених Правил, зокрема, в частині створення та ведення органом реєстрації реєстру територіальної громади в електронній формі, передачі відповідних даних новоутвореному органу реєстрації, а Порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру викладено в новій редакції.

При цьому постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207 доповнено новим пунктом 3, яким передбачено, що для створення реєстрів територіальних громад орган ведення Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) на запит органу реєстрації одноразово подає на електронному носії протягом десяти днів з дня надходження такого запиту відомості з Реєстру про громадян України - жителів відповідних сіл, селищ, міст, виборчі адреси яких включають дані, зазначені у пунктах 1 - 9, 11 частини восьмої статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон).

Дотримання органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб контролює відповідно до покладених на неї завдань Державна міграційна служба України (підпункт 24 пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360).

Ураховуючи викладене, відповідні органи реєстрації зобов’язані забезпечити формування реєстрів територіальних громад, території яких затверджено Кабінетом Міністрів України.

Частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Комісія зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Пунктом 8 статті 17 указаного Закону встановлено, що Центральна виборча комісія є розпорядником Реєстру, забезпечує його ведення та функціонування відповідно до закону.

Правові та організаційні засади ведення Реєстру визначено Законом, згідно зі статтею 1 якого Реєстр - це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборці).

Згідно з частиною другою статті 2 Закону база даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 Закону.

При цьому частиною четвертою статті 26 Закону встановлено, що персональні дані Реєстру можуть бути одноразово використані на підставі закону для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення, а також для створення реєстрів територіальних громад.

Питання використання персональних даних Реєстру для створення реєстрів територіальних громад урегульовано Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг".

Так, за змістом пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" вказаного Закону для створення реєстрів територіальних громад за запитами органів реєстрації органи ведення Реєстру одноразово передають на електронному носії протягом 10 днів з дня надходження такого запиту відомості Реєстру про громадян України - жителів відповідних сіл, селищ, міст, виборчі адреси яких включають дані, зазначені у статті 8 Закону.

Постановою Центральної виборчої комісії від 17 лютого 2016 року № 55 затверджено Порядок одноразової передачі відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстру територіальної громади (далі - Порядок), пунктом 2 якого встановлено, що орган ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію відповідного села, селища, міста, передає відомості Реєстру про громадян України - жителів села, селища, міста, виборчими адресами яких є зареєстроване місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", органу реєстрації.

З огляду на викладене, з метою забезпечення одноразової передачі органами ведення Реєстру персональних даних Реєстру органам реєстрації для створення реєстрів сформованих територіальних громад, відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг", статей 2, 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців", статті 37-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 3, 11-2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360 "Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України" та від 2 березня 2016 року № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру", постанови Центральної виборчої комісії від 17 лютого 2016 року № 55 "Про Порядок одноразової передачі відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстру територіальної громади", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити форму запиту органу реєстрації щодо одноразової передачі електронного носія з відомостями Державного реєстру виборців для створення реєстру територіальної громади, територію якої затверджено Кабінетом Міністрів України (додається).

2. Органам ведення Державного реєстру виборців забезпечити одноразову передачу відомостей Державного реєстру виборців відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 17 лютого 2016 року № 55 "Про Порядок одноразової передачі відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстру територіальної громади" за запитами органів реєстрації, поданими за формою, встановленою пунктом 1 цієї постанови.

3. Службі розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Центральної виборчої комісії забезпечити можливість формування відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстрів територіальних громад, території яких затверджено Кабінетом Міністрів України, обліку запитів органів реєстрації на отримання таких відомостей та переданих їм електронних носіїв із застосуванням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

4. Цю постанову надіслати Державній міграційній службі України для доведення до відома органів реєстрації, а також органам ведення Державного реєстру виборців.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Документи та файли

Сигнальний документ — f503378n32.doc

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -