Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 1 березня 2021 року № 82 "Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих в одномандатному виборчому окрузі № 50 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року". Центрвиборчком України. 2021

Документ актуальний на 05.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2021 року № 82

Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих в одномандатному виборчому окрузі № 50 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року

До Центральної виборчої комісії 25 лютого 2021 року надійшли документи щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України Пазюрича Олега Анатолійовича, Сахна Михайла Михайловича, Шаповалова Сергія Сергійовича в одномандатному виборчому окрузі № 50 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року, у яких зазначено, що Пазюрича О.А., Сахна М.М., Шаповалова С.С. висунуто кандидатами в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 50 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року на позачергових з’їздах відповідно політичної партії "Динамо" (код ЄДРПОУ 34624528), політичної партії "Альтруїсти" (код ЄДРПОУ 33400434), політичної партії "Успіх" (код ЄДРПОУ 36764590), що відбулися 15 лютого 2021 року.

Розглянувши вказані документи та наявну в Центральній виборчій комісії інформацію, Комісія встановила.

Згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України положення Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) щодо організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України є чинними до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України.

За змістом частини першої статті 59 Закону та пункту 1 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 січня 2020 року № 3 (далі - Роз’яснення), Центральна виборча комісія реєструє кандидата в народні депутати України, висунутого політичною партією у відповідному одномандатному виборчому окрузі, за умови отримання нею документів, передбачених частиною першою статті 55 Закону, які обов’язково повинні містити відомості, зазначені в указаній нормі Закону.

Пунктом 1 частини першої статті 55 Закону передбачено подання до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидата в народні депутати України, висунутого політичною партією у відповідному одномандатному виборчому окрузі, заяви про реєстрацію такого кандидата в народні депутати України, підписаної керівником політичної партії та скріпленої печаткою цієї партії.

Натомість на порушення вказаних вимог Закону в поданій до Комісії заяві про реєстрацію кандидата в народні депутати України Шаповалова С.С. підпис керівника політичної партії не скріплено її печаткою, а отже, такий документ не можна вважати заявою про реєстрацію кандидата в народні депутати України в розумінні пункту 1 частини першої статті 55 Закону.

За таких обставин документа, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 55 Закону, а саме: заяви про реєстрацію кандидата в народні депутати України Шаповалова С.С., скріпленої печаткою політичної партії, до Комісії не подано.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 55 Закону для реєстрації кандидата в народні депутати України, висунутого політичною партією у відповідному одномандатному виборчому окрузі, до Центральної виборчої комісії подається декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидата в народні депутати України відповідно до статті 57 Закону.

Частиною першою статті 57 Закону встановлено, що декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у народні депутати України за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

За змістом частини першої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" подання декларації здійснюється шляхом її заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за встановленою ним формою.

Згідно з пунктом 2 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 січня 2020 року № 4, на проміжних виборах народних депутатів України декларація (усі сторінки декларації, у тому числі ті сторінки її розділів, стосовно яких у суб’єкта декларування та членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування у відповідному розділі) кандидата в народні депутати України разом з іншими документами, передбаченими статтею 55 Закону, подається до Центральної виборчої комісії для реєстрації особи кандидатом у народні депутати України після присвоєння такій декларації унікального ідентифікатора документа в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на паперових носіях та в електронному вигляді:

на паперових носіях - роздрукована декларація, розміщена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, засвідчена підписом кандидата в народні депутати України шляхом проставлення його на останній сторінці декларації;

в електронному вигляді - у форматі PDF (*.pdf) на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флешнакопичувачі чи іншому пристрої для запам’ятовування, що використовує інтерфейс USB.

Однак усупереч зазначеному подані на паперових носіях декларації для реєстрації кандидатів у народні депутати Пазюрича О.А., Сахна М.М., Шаповалова С.С. не розміщено в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а їх подання здійснювалося не шляхом її заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Крім того, декларації вказаних осіб в електронному вигляді до Комісії не подавалися.

Пунктом 6 частини першої статті 55 Закону передбачено, що для реєстрації кандидата в народні депутати України, висунутого політичною партією у відповідному одномандатному виборчому окрузі, необхідно подати до Центральної виборчої комісії документ про внесення грошової застави відповідно до статті 56 Закону.

Так, згідно з частиною другою статті 56 Закону політична партія, яка висунула кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації вносить на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в розмірі десяти розмірів мінімальної заробітної плати. При цьому Центральна виборча комісія зауважує, що на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року розмір грошової застави кандидата в народні депутати України становить 60000 (шістдесят тисяч) гривень.

За змістом пункту 6 Роз’яснення документ про внесення грошової застави відповідно до статті 56 Закону, який подається до Комісії разом з іншими документами для реєстрації кандидата в народні депутати України, повинен підтверджувати здійснення банківської операції та відображати, зокрема:

внесення грошової застави саме політичною партією, яка висунула кандидата в народні депутати України;

внесення грошової застави в розмірі, встановленому частиною другою статті 56 Закону.

У документі про внесення грошової застави платник повинен зазначити політичну партію в разі внесення нею грошової застави для реєстрації висунутих нею кандидатів у народні депутати України.

Внесення грошової застави політичною партією здійснюється шляхом перерахування коштів з банківського рахунку політичної партії на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.

Для реєстрації кандидата в народні депутати України Пазюрича О.А. додано квитанцію, у якій зазначено, зокрема: "НА IBAN З КАРТКОВОГО РАХУНКУ", "Операцію проведено через: Веб-банкінг; Призначення платежу грошова застава кандидата в народні депутати України від ПП "ДИНАМО ПАЗЮРИЧ О.А."; Сума операції: 1,00 UAH"; для реєстрації кандидата в народні депутати України Сахна М.М. додано квитанцію, у якій указано, зокрема: "НА IBAN З КАРТКОВОГО РАХУНКУ", "Операцію проведено через: Веб-банкінг; Призначення платежу грошова застава кандидата в народні депутати України від ПП "АЛЬТРУЇСТИ Сахно М.М."; Сума операції: 1,00 UAH"; для реєстрації кандидата в народні депутати України Шаповалова С.С. додано квитанцію, у якій зазначено, зокрема: "НА IBAN З КАРТКОВОГО РАХУНКУ", "Операцію проведено через: Веб-банкінг; Призначення платежу грошова застава кандидата в народні депутати України від ПП "УСПІХ" Шаповалова С.С.; Сума операції: 1,00 UAH".

Крім того, згідно з випискою за 26 лютого 2021 року зі спеціального рахунку Центральної виборчої комісії, відкритого для зарахування грошової застави кандидатів у народні депутати України, всі зазначені кошти надійшли від Нечепорука Тараса Івановича.

З огляду на викладене вказані квитанції не можна вважати документами про внесення грошової застави відповідно до статті 56 Закону.

Таким чином, визначеного пунктом 6 частини першої статті 55 Закону документа про внесення грошової застави згідно зі статтею 56 Закону, необхідного для реєстрації кандидатів у народні депутати України Пазюрича О.А., Сахна М.М., Шаповалова С.С., до Комісії не подано.

Пунктом 7 частини першої статті 55 Закону встановлено, що для реєстрації кандидата в народні депутати України, висунутого політичною партією у відповідному одномандатному виборчому окрузі, до Центральної виборчої комісії подається 4 фотографії кандидата розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді.

Разом з тим фотографій на паперових носіях та в електронному вигляді для реєстрації кандидатів у народні депутати України Пазюрича О.А., Сахна М.М., Шаповалова С.С. до Комісії не подано.

Натомість подано ксерокопії фотографій Пазюрича О.А., Сахна М.М., Шаповалова С.С., які мають розмір відповідно 7,5 х 8 см, 8 х 9,5 см, 6,5 х 8 см.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 60 Закону Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата в народні депутати України в разі відсутності документів, зазначених у частині першій статті 55 Закону.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 55 Закону та пункту 5 Роз’яснення для реєстрації кандидата в народні депутати України до Центральної виборчої комісії подаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки.

З наданої ксерокопії паспорта громадянина України у вигляді картки Сахна М.М. вбачається розбіжність у зазначенні по батькові вказаного кандидата в народні депутати України ("Михайлович" замість "Миколайович") в поданих для реєстрації документах.

Окремо Центральна виборча комісія зауважує, що відповідно до частини третьої статті 55 Закону разом з документами, передбаченими частиною першою або частиною другою цієї статті, до Центральної виборчої комісії подається в електронному вигляді передвиборна програма кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, викладена державною мовою, яка оприлюднюється на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Однак передвиборних програм кандидатів у народні депутати України Пазюрича О.А., Сахна М.М., Шаповалова С.С. в електронному вигляді до Центральної виборчої комісії не подано.

Стосовно документів, поданих на підтвердження суб’єктів висування кандидатів у народні депутати України, Комісія звертає увагу, що за змістом Закону України "Про політичні партії в Україні":

діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації; не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій (частина тринадцята статті 10);

реєстрація політичних партій здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", після перевірки поданих матеріалів (частина перша статті 11);

політична партія забезпечує внесення змін до відомостей про політичну партію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у 10-денний строк після прийняття рішень з цих питань (частина дев’ята статті 11).

Згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" суб’єктом державної реєстрації політичних партій є Міністерство юстиції України (пункт 14 частини першої статті 1).

Водночас Комісія зауважує, що на момент ухвалення цієї постанови змін до відомостей про політичні партії, від імені яких надійшли документи для реєстрації кандидатів у народні депутати України, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не внесено. Разом з тим оцінка достовірності наданих зазначеними політичними партіями підтвердних документів щодо зміни попередніх найменувань цих партій, їх керівників та правомірності таких змін виходить за межі компетенції Комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 55, частини другої статті 56, частини першої статті 57, частин першої, шостої статті 59, пункту 2 частини першої, частини другої статті 60 Закону України "Про вибори народних депутатів України", підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в реєстрації кандидатів у народні депутати України Пазюрича Олега Анатолійовича, Сахна Михайла Михайловича, Шаповалова Сергія Сергійовича, висунутих в одномандатному виборчому окрузі № 50 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року.

2. Копію цієї постанови видати представникам політичних партій, якими подавалися документи щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, указаних в пункті 1 цієї постанови.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -