>>

ПОСТАНОВА від 9 березня 2023 року № 15 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2023

Документ актуальний на 16.03.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 9 березня 2023 року № 15

Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів

До Центральної виборчої комісії надійшла заява члена Костопільської міської територіальної виборчої комісії Рівненського району Рівненської області Масовець Марини Василівни про складення нею повноважень члена вказаної виборчої комісії.

Крім того, до Комісії надійшли подання про заміну членів окремих територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій.

Відповідно до частин першої, другої статті 32, частин першої, четвертої статті 33 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) територіальні виборчі комісії утворюються і діють як незалежні органи адміністрування виборчих процесів та забезпечують організацію підготовки та проведення місцевих виборів у межах визначених Кодексом повноважень. Територіальні виборчі комісії є постійно діючими органами (частина восьма статті 33 Кодексу).

За змістом частини четвертої статті 203 Кодексу не пізніш як за 75 днів до дня чергових місцевих виборів Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у містах Києві, Севастополі виборчих комісій.

Суб’єктами внесення подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій є зареєстровані в установленому законом порядку місцеві організації політичних партій (частини перша, друга статті 203 Кодексу).

Центральна виборча комісія постановою від 10 серпня 2020 року № 172 утворила та сформувала склад обласних, районних, міських, районних у місті Києві територіальних виборчих комісій.

Порядок та підстави внесення змін до складу територіальних виборчих комісій унормовано статтею 208 Кодексу, а також Роз’ясненням щодо порядку дострокового припинення повноважень усього складу та окремих членів виборчих комісій з місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 06 жовтня 2020 року № 351 (далі - Роз’яснення).

Зокрема, згідно з пунктом 1 частини четвертої статті 208 Кодексу, пунктом 3.1 Роз’яснення повноваження члена відповідної територіальної виборчої комісії припиняються достроково у зв’язку з особистою заявою про складення повноважень члена комісії.

Така заява подається суб’єкту внесення кандидатури відповідного члена комісії для передачі відповідній виборчій комісії або для внесення подання про заміну члена виборчої комісії.

Пунктом 1.5 Роз’яснення передбачено, що суб’єктом, за поданням якого кандидатуру члена комісії було включено до складу виборчої комісії (далі - суб’єкт подання кандидатури), є місцева організація політичної партії, яка внесла подання щодо кандидатури до складу відповідної виборчої комісії.

Таким суб’єктом, за поданням якого Масовець М.В. було включено до складу відповідної територіальної виборчої комісії, є місцева організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ".

Комісія зазначає, що за змістом статті 36 Конституції України та Закону України "Про політичні партії в Україні" (далі - Закон) одним із ключових напрямів провадження діяльності політичної партії є діяльність, пов’язана з реалізацією права політичної партії брати участь у відповідних виборах.

Місцеві організації політичної партії та її місцеві осередки є елементами структури політичної партії, презентують та реалізують її статутні цілі на місцях.

При цьому відповідно до положень Кодексу, зокрема статей 203 та 208, однією зі складових права політичної партії на участь у виборах є її участь або участь її місцевих організацій у формуванні складу виборчих комісій, і, як наслідок, - внесення до нього змін.

Отже, зважаючи на вимоги статті 208 Кодексу та положень Роз’яснення, дострокове припинення повноважень члена територіальної виборчої комісії у зв’язку з особистою заявою про складення повноважень члена комісії має відбуватися за участі відповідної місцевої організації політичної партії, яка запропонувала цю кандидатуру до складу виборчої комісії. Саме місцева організація політичної партії як суб’єкт подання кандидатури має розпорядитись своїм правом участі у формуванні складу виборчої комісії - або передати таку заяву про складення повноважень члена комісії відповідній виборчій комісії, або внести подання про заміну цього члена виборчої комісії іншою кандидатурою.

Водночас під час розгляду зазначеного питання Комісія бере до уваги таке.

За змістом частини четвертої статті 37 Конституції України, частини третьої статті 5, статті 21 Закону діяльність політичної партії може бути заборонено лише в судовому порядку.

Рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в справі П/857/8/22 за позовом Міністерства юстиції України, залишеним без змін постановою Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 15 вересня 2022 року в цій самій справі, заборонено діяльність ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ".

Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених статутом політичної партії, припинення членства в політичній партії, а також прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, та його територіальними органами рішень про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно (частина друга статті 21 Закону).

Враховуючи такі положення Закону, вказане судове рішення унеможливлює подальшу реалізацію ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" та її місцевими організаціями передбачених Кодексом повноважень, зокрема, щодо участі у формуванні складу виборчих комісій та внесенні до нього змін, у тому числі і розгляд Центральною виборчою комісією відповідних подань чи звернень цієї політичної партії  (її місцевих організацій) та ухвалення за результатами розгляду відповідних рішень.

Пунктами 4.5, 4.6 Роз’яснення передбачено, що в разі подання членом виборчої комісії особистої заяви про складення своїх повноважень безпосередньо до виборчої комісії, яка утворила таку виборчу комісію (сформувала її склад), зазначена заява у строки, визначені пунктом 1.4 Роз’яснення, повертається суб’єкту звернення без розгляду з відповідними роз’ясненнями щодо порядку подання такої заяви (крім випадків, коли кандидатуру такого члена виборчої комісії було включено до складу виборчої комісії за поданням голови відповідної комісії згідно з частиною шістнадцятою статті 203, частиною восьмою статті 204 Кодексу).

Особа, яка подала заяву про складення повноважень члена виборчої комісії, продовжує виконувати обов’язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення про дострокове припинення її повноважень.

Таким чином, заява Масовець М.В. про складення нею повноважень члена виборчої комісії мала б бути їй повернута з роз’ясненням щодо необхідності її подання до відповідної місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" для передачі Центральній виборчій комісії або для внесення до Комісії цією місцевою організацією політичної партії подання про заміну члена виборчої комісії.

Разом з тим, зважаючи на рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в справі П/857/8/22, що набрало законної сили, дотримання встановленої Кодексом та Роз’ясненням процедури дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії за його особистою заявою за участю відповідної місцевої організації політичної партії - суб’єкта подання кандидатури в цьому разі є неможливим.

Конституційний Суд України в Рішенні від 19 жовтня 2009 року № 26-рп/2009 зауважив, що виборчі комісії є суб’єктом виборчого процесу, його невід’ємною складовою, вони наділені повноваженнями вирішувати важливі для держави питання щодо організації та проведення виборів, отже, є підстави стверджувати, що участь у роботі таких виборчих комісій є способом реалізації права громадян на участь в управлінні державними справами (абзац п’ятий підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини вказаного Рішення).

Право виборців бути членами виборчих комісій пов’язане з їх основними виборчими правами - правом вільно обирати та бути обраним (частина третя статті 6, частина перша статті 9 Кодексу).

Участь громадян України у виборах є добровільною, внесенню пропозиції щодо включення особи до складу територіальної виборчої комісії передує отримання від такої особи заяви про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання (частина перша статті 15, абзац п’ятий частини дев’ятої статті 203 Кодексу).

Викладене обумовлює висновок про те, що особа вільно користується своїми правами, і в разі подання нею заяви про складення повноважень члена виборчої комісії вона не може бути примушена до реалізації права бути членом такої комісії. Це право реалізується за її волею.

Також Комісія звертає увагу, що частиною третьою статті 8 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права встановлено, що нікого не можуть приневолювати до примусової чи обов’язкової праці.

Отже, за наявності заборони діяльності ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" відповідно до рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в справі П/857/8/22, яке набрало законної сили, і, як наслідок, - її місцевих організацій, що унеможливлює реалізацію їх повноважень, передбачених Кодексом, повернення заявниці її особистої заяви про складення повноважень члена відповідної територіальної виборчої комісії без розгляду з відповідними роз’ясненнями щодо порядку подання такої заяви матиме негативні наслідки для зазначеної особи, оскільки за вказаних обставин вона на сьогодні не зможе реалізувати своє право достроково скласти повноваження як член виборчої комісії.

Водночас продовження виконання Масовець М.В. своїх повноважень, враховуючи її намір припинити повноваження як члена Костопільської міської територіальної виборчої комісії Рівненського району Рівненської області та надходження від неї до Комісії відповідної заяви, буде порушувати конституційні права і свободи такої особи, а також основні засади проведення вільних виборів, складовою яких є принцип добровільної участі громадян у виборах та виборчому процесі.

За Законом України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів і референдумів у порядку та в межах, встановлених законами України. Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України. Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності (частина перша статті 1, стаття 2, пункти 1, 4 статті 17 зазначеного Закону).

Таким чином, з метою забезпечення прав члена територіальної виборчої комісії, який подав особисту заяву про складення повноважень, дотримуючись принципів та засад виборчого процесу, керуючись конституційними правами і свободами людини і громадянина, зважаючи на заборону діяльності ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" відповідно до рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в справі П/857/8/22, яке набрало законної сили, і, як наслідок, - її місцевих організацій, Комісія вбачає підстави для прийняття рішення про дострокове припинення повноважень указаного члена виборчої комісії.

При цьому Комісія бере до уваги висновок Великої Палати Верховного Суду, сформульований в постанові від 06 листопада 2018 року у справі № 812/292/18, щодо необхідності врахування правової позиції Європейського суду з прав людини, викладеної, зокрема, в рішенні від 14 жовтня 2010 року у справі "Щокін проти України" (заяви № 23759/03 та № 37943/06), стосовно визначення концепції якості закону, зокрема з вимогою, щоб він був доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у своєму застосуванні. Відсутність у національному законодавстві необхідної чіткості й точності порушує вимогу "якості закону". У разі коли національне законодавство припустило неоднозначне або множинне тлумачення прав та обов’язків осіб, національні органи зобов’язані застосувати найбільш сприятливий для осіб підхід.

Під час розгляду інших справ Європейський суд з прав людини визнавав, що логічним наслідком принципу загального застосування законів є те, що законодавчі акти не завжди чітко сформульовано. Необхідність уникати надмірної жорсткості у формулюваннях та відповідати обставинам, що змінюються, означає, що багато законів неминуче мають більшою або меншою мірою нечіткі формулювання. Тлумачення та застосування таких актів залежить від практики (пункт 175 рішення Європейського суду з прав людини від 09 січня 2013 року у справі "Олександр Волков проти України", заява № 21722/11).

Щодо інших документів стосовно членів територіальних виборчих комісій, які надійшли до Центральної виборчої комісії, а саме подань про заміну членів окремих територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій, Комісія звертає увагу на таке.

Відповідно до положень Кодексу та Роз’яснення повноваження окремого члена відповідної виборчої комісії припиняються достроково, зокрема, у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії (пункт 2 частини четвертої статті 208 Кодексу, підпункт 2 пункту 3.1 Роз’яснення).

За змістом частини шостої статті 208 Кодексу, пункту 5.1 Роз’яснення в разі надходження до відповідної виборчої комісії, яка утворила виборчу комісію (сформувала її склад), подання про заміну члена виборчої комісії від суб’єкта, за поданням якого кандидатуру цього члена комісії було включено до складу виборчої комісії, така виборча комісія одночасно з рішенням про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймає рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того самого суб’єкта подання кандидатури з одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинено.

Враховуючи викладене та положення статей 8, 19, 36, 37, 43 Конституції України, відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, пункту 1 частини другої статті 23, частин першої, другої статті 32, частин першої, четвертої, восьмої статті 33, статей 34, 203, 208 Виборчого кодексу України, статті 21 Закону України "Про політичні партії в Україні", керуючись статтями 2, 11 - 13, пунктами 1, 4, 5 статті 17, пунктами 2, 9 частини першої статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  постановляє:

1. Внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановами Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 172 "Про утворення та формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих комісій", від 16 липня 2021 року № 270 "Про новий склад Бучанської районної територіальної виборчої комісії Київської області", згідно з додатками 1 - 7.

2. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.

3. Копію цієї постанови разом з належним додатком (у двох примірниках для відповідних територіальних виборчих комісій) надіслати Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській обласним військовим адміністраціям та Масовець М.В.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О. ДІДЕНКО

Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів

Постанова; Центрвиборчком від 09.03.2023 № 15

Прийняття від 09.03.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/v0015359-23

Законодавство України

станом на 16.03.2023

поточна редакція


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f524215n48.docx від 16.03.23 15:55, 22 кб

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2023 року № 3 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2023 року № 2 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 12 січня 2023 року № 1 "Про скаргу Рівненської обласної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 грудня 2022 року за № 21-34-3806". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 19 січня 2023 року № 4 "Про розгляд питання призначення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 159 (Сумська область)". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 19 січня 2023 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 19 січня 2023 року № 5 "Про питання визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 1 лютого 2023 року № 9 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 172". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 1 лютого 2023 року № 8 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 1 лютого 2023 року № 7 "Про розгляд питання призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 186 (Херсонська область)". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 10 лютого 2023 року № 10 "Про питання визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 10 лютого 2023 року № 11 "Про заяву кандидата в народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Тригуба В.В., включеного до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 10 лютого 2023 року № 12 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 2 березня 2023 року № 14 "Про питання визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 2 березня 2023 року № 13 "Про розгляд питання призначення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 40 (Дніпропетровська область) та № 47 (Донецька область)". Центрвиборчком України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 3 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 04 січня 2022 року за № 21-30-40". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 2 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на повторних місцевих виборах 16, 23, 30 січня та 13, 20 лютого 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 1 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2020 року № 191". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 10 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 9 "Про розмір грошової застави на повторних та проміжних місцевих виборах у 2022 році". Центрвиборчком України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -