>>

ПОСТАНОВА від 25 червня 2020 року № 114 "Про Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 30.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2020 року № 114

Про Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів

Відповідно до частини шостої статті 32, статей 34, 204, частини третьої статті 216 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 4 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 14 вересня 2015 року № 291 "Про Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ";

від 2 жовтня 2015 року № 379 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 14 вересня 2015 року № 291";

від 12 лютого 2016 року № 23 "Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2015 року № 197 та від 14 вересня 2015 року № 291" у частині внесення змін до постанови Комісії від 14 вересня 2015 року № 291;

від 23 березня 2016 року № 87 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії" у частині внесення змін до постанови Комісії від 14 вересня 2015 року № 291.

3.

Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій після сформування їх нового складу.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 червня 2020 року № 114

ПОРЯДОК

проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів

Цей Порядок відповідно до частини першої статті 204 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) визначає механізм проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (далі - дільничні виборчі комісії).

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районною у місті виборчою комісією не пізніш як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості:

1) для малих дільниць - 10 - 14 осіб;

2) для середніх дільниць - 12 - 16 осіб;

3) для великих дільниць - 14 - 18 осіб.

На виборчих дільницях, на яких кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.

Відповідні районні, міські (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районні у місті виборчі комісії утворюють дільничні виборчі комісії незалежно від проведення чи непроведення ними виборів до районних, міських, районних у місті рад та відповідних міських голів.

2. У разі проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.

У разі проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.

У разі проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів одночасно з всеукраїнським референдумом дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії з референдуму.

3. Право подання кандидатур (з урахуванням обмежень, установлених частиною третьою статті 216 Кодексу) до складу дільничних виборчих комісій мають:

1) місцеві організації політичних партій (далі - організації партій), про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;

2) організації партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатних виборчих округах;

3) кандидати в депутати районних, міських (міст з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районних у містах, сільських, селищних рад;

4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

4. При цьому суб’єкти подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, зазначені в пункті 3 цього Порядку, мають право подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії лише в разі, якщо така дільнична виборча комісія забезпечуватиме підготовку та проведення відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі, тобто відповідно виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, міські (крім міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), сільські, селищні виборчі комісії після закінчення реєстрації кандидатів у депутати на відповідних місцевих виборах у відповідних виборчих округах, але не пізніш як за 16 днів до дня голосування повідомляють відповідні районні, міські (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районні у містах виборчі комісії, які утворюють дільничні виборчі комісії, про:

організації партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано в єдиному республіканському виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, в єдиному обласному, єдиному міському (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборчому окрузі з виборів депутатів обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад;

організації партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів міських (міст з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), сільських, селищних рад;

кандидатів у депутати, зареєстрованих в багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів міських (міст з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), сільських, селищних рад;

кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

Відповідні територіальні виборчі комісії повідомляють:

виборча комісія Автономної Республіки Крим - районні, міські (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районні у містах виборчі комісії;

обласна виборча комісія - районні, міські (міст обласного значення без районного поділу), районні у містах виборчі комісії;

міська виборча комісія (міст з районним поділом) - районні у містах виборчі комісії;

сільська, селищна, міська виборча комісія (сіл, селищ, міст, що входять до складу району) - районну виборчу комісію;

сільська, селищна, міська (села, селища, міста, що входить до складу міста) виборча комісія - міську (міста, до складу якого входить таке село, селище, місто) виборчу комісію.

6. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій подаються до відповідної районної, міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 21 лютого 2020 року № 50 "Про форми подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ" (додатки 7 - 11), не пізніш як за 20 днів до дня виборів.

7. У разі невідповідності кандидатур, внесених до складу дільничної виборчої комісії, вимогам, зазначеним у статті 34 Кодексу, а також у разі невідповідності внесеного подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій та доданих до нього документів вимогам частин першої, другої, четвертої статті 204 Кодексу внесені кандидатури вважаються відхиленими. Технічні описки та неточності, допущені в поданні щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій та доданих до нього документів, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.

Рішення щодо відхилення кандидатур не приймається.

8. За наявності відповідного подання та за умови його відповідності вимогам Кодексу до складу дільничної виборчої комісії включаються:

не більше однієї кандидатури від суб’єкта подання, зазначеного в підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, - обов’язково;

не більше однієї кандидатури від суб’єктів подання, зазначених у підпунктах 2 - 4 пункту 3 цього Порядку, - шляхом жеребкування.

9. Жеребкування проводиться на засіданні територіальної виборчої комісії, яка утворює склад відповідних дільничних виборчих комісій, не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

10. Кількість вакантних місць, на які включаються кандидатури шляхом жеребкування (далі - вакантні місця), встановлюється знаходженням різниці між максимально можливою кількістю членів відповідної дільничної виборчої комісії, передбаченою частиною третьою статті 204 Кодексу (пункт 1 цього Порядку), та кількістю кандидатур, які включаються до складу дільничної виборчої комісії обов’язково.

11. Жеребкування проводиться в разі, якщо кількість внесених кандидатур, які відповідають вимогам Кодексу і можуть включатися до складу відповідної дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, є більшою, ніж кількість вакантних місць у складі дільничної виборчої комісії.

12. Жеребкування не проводиться в разі, якщо кількість внесених кандидатур, які запропоновані до складу дільничної виборчої комісії, відповідають вимогам Кодексу та можуть бути включені до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, дорівнює або є меншою, ніж кількість вакантних місць у складі відповідної дільничної виборчої комісії.

13. Для проведення жеребкування окремо для кожної дільничної виборчої комісії складається у вигляді таблиці список кандидатур, які відповідають вимогам Кодексу та можуть бути включені до її складу шляхом жеребкування. До такого списку в алфавітному порядку включаються кандидатури із зазначенням порядкового номера кожної з них, їх прізвищ, власних імен (усіх власних імен), по батькові (за наявності), суб’єкта їх подання (для організації партії - її повна назва, для кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости - прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності). У разі коли дві або більше кандидатури мають однакові прізвища, власні імена (усі власні імена), по батькові (за наявності), такі кандидатури включаються до списку в порядку зростання дати їх народження. Список також містить графу для фіксації результатів жеребкування шляхом проставлення проти кандидатур, які включаються до складу комісії за результатами жеребкування, відмітки про включення цієї особи до складу комісії.

14. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, який дає змогу провести жеребкування (далі - пристрій), з використанням однакових за розміром та кольором аркушів паперу, карток, кульок тощо (далі - жеребки) з нанесенням на кожному жеребку одного з порядкових номерів згідно зі списком кандидатур, які відповідають вимогам Кодексу та можуть бути включені до складу комісії шляхом жеребкування.

Перед початком жеребкування територіальна виборча комісія визначає дільничну виборчу комісію, до складу якої згідно зі списками кандидатур, які відповідають вимогам Кодексу та можуть бути включені до її складу шляхом жеребкування, складеними відповідно до пункту 13 цього Порядку, подано для включення найбільшу кількість кандидатур. Необхідна кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатур, запропонованих для включення до складу такої дільничної виборчої комісії.

Якщо жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування може проводитися за допомогою пристрою з прозорого матеріалу.

Якщо жеребки виготовляються у спосіб, що дає можливість ознайомитися з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з непрозорого матеріалу.

Види матеріалу пристрою (прозорий чи непрозорий) та жеребків для проведення жеребкування визначаються виборчою комісією до її засідання, на якому відбувається жеребкування.

15. Територіальною виборчою комісією до проведення процедури жеребкування протокольним рішенням визначаються:

член комісії для фіксування результатів жеребкування;

член комісії або особа з числа залучених працівників для діставання жеребків із пристрою, оголошення та демонстрації присутнім на засіданні комісії нанесеного на кожному жеребку порядкового номера;

член комісії або особа з числа залучених працівників для виконання технічної роботи (вкидання жеребків у пристрій, його обертання, розкриття конвертів тощо);

два члени комісії для опрацювання результатів жеребкування.

16. Перед початком жеребкування голова (головуючий на засіданні) виборчої комісії (чи за його дорученням - інший член комісії) оголошує: максимальний граничний склад кожної дільничної виборчої комісії, у якому вона буде утворена, кількість кандидатур, які включаються до складу дільничної виборчої комісії обов’язково, та кількість кандидатур, які за результатами розгляду подань можуть бути включені до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування.

Жеребки поміщаються у пристрій для жеребкування та перемішуються. При цьому присутні на засіданні комісії представники суб’єктів подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій перед поміщенням жеребків у пристрій можуть їх оглянути.

За дорученням головуючого на засіданні територіальної виборчої комісії член цієї комісії або особа з числа залучених працівників дістає з пристрою жеребок і розпаковує його, якщо жеребок запакований, демонструючи та оголошуючи нанесений на ньому номер.

Такі номери заносяться членом територіальної виборчої комісії до відомості, де зазначається визначена жеребкуванням черговість включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

17. Процедура жеребкування проводиться один раз щодо всіх дільничних виборчих комісій одночасно. Після діставання із пристрою для жеребкування останнього жеребка та його розпакування, якщо жеребок запакований, згідно з установленою жеребкуванням черговістю визначається послідовність включення кандидатур до складу кожної дільничної виборчої комісії.

Особи, внесені до списків кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, складених відповідно до пункту 13 цього Порядку, під номерами, зазначеними у відомості, підлягають включенню до складу кожної дільничної виборчої комісії у черговості, визначеній жеребкуванням.

Для цього два визначені для опрацювання результатів жеребкування члени територіальної виборчої комісії послідовно щодо кожної дільничної виборчої комісії в порядку черговості, визначеної жеребкуванням, встановлюють у списку кандидатур до складу відповідної комісії наявність кандидатури за відповідним номером і в графі для фіксації результатів жеребкування проти зазначеної кандидатури роблять відмітку про включення цієї особи до складу комісії.

Після заповнення всіх вакантних місць у складі відповідної дільничної виборчої комісії список передається голові (головуючому на засіданні) виборчої комісії, який оголошує прізвища осіб, які включаються до складу комісії за результатами жеребкування, зазначаючи суб’єктів їх подання.

Під час оголошення списку кандидатур, які включаються до складу однієї дільничної виборчої комісії, процедура опрацювання результатів жеребкування членами територіальної виборчої комісії продовжується щодо інших комісій.

Така процедура повторюється щодо кожної дільничної виборчої комісії.

Жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій завершується після заповнення вакантних місць у всіх дільничних виборчих комісіях.

18. Визначені за результатами жеребкування кандидатури підлягають включенню до складу відповідних дільничних виборчих комісій під час їх утворення.

19. Після закінчення процедури жеребкування територіальна виборча комісія щодо кожної дільничної виборчої комісії складає список осіб, які включаються до її складу. До таких списків включаються особи, що підлягають обов’язковому включенню до складу дільничних виборчих комісій (за умови наявності відповідних подань від організацій партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, та їх відповідності встановленим Кодексом вимогам), та особи, визначені шляхом жеребкування. Особи, внесені до таких списків, підлягають включенню до складу дільничних виборчих комісій під час їх утворення.

20. Одночасно з утворенням кожної дільничної виборчої комісії територіальна виборча комісія призначає від різних суб’єктів подання кандидатур до її складу, зазначених у пункті 3 цього Порядку, керівний склад такої дільничної виборчої комісії - голову, заступника голови, секретаря дільничної виборчої комісії.

При цьому в разі, якщо до складу дільничної виборчої комісії включено дві особи від організації (організацій) однієї партії (організації цієї партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, та організації цієї партії, кандидатів у депутати від якої зареєстровано відповідною територіальною виборчою комісією в багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів), ці дві особи не можуть бути одночасно призначені на керівні посади в такій дільничній виборчій комісії.

21. У разі проведення жеребкування щодо однієї дільничної виборчої комісії визначення кандидатур до її складу припиняється після заповнення всіх вакантних місць у цій комісії. Для цього із пристрою дістаються жеребки у кількості, що дорівнює кількості вакантних місць у складі дільничної виборчої комісії, та в разі, якщо жеребки запаковані, їх розпаковують, демонструють та оголошують нанесені на них номери, які вносяться до відповідної відомості в порядку визначеної жеребкуванням черговості.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки (у разі, якщо вони запаковані - без розпаковування) та вкладаються в окремий конверт (пакет), який запаковується та скріплюється печаткою виборчої комісії, яка утворює склад відповідної дільничної виборчої комісії.

На вимогу присутніх на засіданні територіальної виборчої комісії представників суб’єктів подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії запаковані жеребки можуть розпаковуватися та оголошуватися нанесені на них порядкові номери.

22. Результати жеребкування вносяться до протоколу засідання територіальної виборчої комісії.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 лютого 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -