>>

ПОСТАНОВА від 25 червня 2020 року № 115 "Про Порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 30.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2020 року № 115

Про Порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 205, частини другої статті 240, частини другої статті 243, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад (додаток 1).

2. Встановити форми:

списку організацій політичних партій для участі в першому етапі жеребкування (технічному жеребкуванні) щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів (додаток 2);

списку організацій політичних партій, складеного за результатами першого етапу жеребкування (технічного жеребкування), для участі в жеребкуванні (другому етапі) щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів (додаток 3);

списку організацій політичних партій відповідно до визначених жеребкуванням номерів, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів депутатів (додаток 4).

3.

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 164 "Про Порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад для голосування в багатомандатному виборчому окрузі".

4. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій після сформування їх нового складу.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 червня 2020 року № 115

ПОРЯДОК

проведення жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад

Цей Порядок розроблено на виконання вимог частини другої статті 243 Виборчого кодексу України, з метою забезпечення проведення виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласними, міськими виборчими комісіями (далі - виборча комісія) жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад (далі - жеребкування).

1. Загальні положення

1.1. У жеребкуванні беруть участь місцеві організації політичних партій, від яких виборчою комісією зареєстровано кандидатів у депутати, включених до єдиного республіканського, єдиних обласних, єдиних міських та відповідних регіональних виборчих списків на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад (далі - організації партій).

1.2. Жеребкування проводиться відповідною виборчою комісією після закінчення реєстрації кандидатів у депутати, включених до єдиного республіканського, єдиних обласних, єдиних міських та відповідних регіональних виборчих списків організацій партій (далі - виборчі списки), та до затвердження не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування текстів виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад (далі - виборчий бюлетень).

1.3. Жеребкування серед організацій партій проводиться на засіданні виборчої комісії за участю представників цих організацій партій у відповідній виборчій комісії з правом дорадчого голосу чи уповноважених осіб цих організацій партій у відповідному єдиному багатомандатному виборчому окрузі або кандидатів у депутати, включених до виборчих списків цих організацій партій (далі - представник організації партії).

1.4. Жеребкування проводиться у два етапи:

- перший - технічне жеребкування щодо встановлення черговості участі організацій партій у жеребкуванні на другому етапі (далі - перший етап);

- другий - жеребкування щодо визначення номерів організацій партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені (далі - другий етап).

1.5. Кожний етап жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, який забезпечує проведення жеребкування (далі - пристрій), з використанням однакових за розміром та кольором аркушів паперу, карток, кульок тощо (далі - жеребки) з нанесенням на кожному жеребку одного з порядкових номерів.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості організацій партій, які беруть участь у жеребкуванні відповідно до пункту 1.1 цього Порядку.

Якщо жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування може проводитися за допомогою пристрою з прозорого матеріалу.

Якщо жеребки виготовляються у спосіб, що дає можливість ознайомитися з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з непрозорого матеріалу.

Види матеріалу пристрою (прозорий чи непрозорий) та жеребків для проведення жеребкування визначаються виборчою комісією до засідання, на якому відбувається жеребкування.

2. Перший етап жеребкування (технічне жеребкування) щодо встановлення черговості участі організацій партій у жеребкуванні на другому етапі

2.1. Для проведення першого етапу жеребкування складається список організацій партій (додаток 2), черговість розміщення назв організацій партій у якому визначається за датою та номером постанови відповідної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку цих організацій партій.

2.2. Перший етап жеребкування проводиться в такій послідовності:

1) жеребки поміщаються визначеним виборчою комісією членом цієї комісії у пристрій та перемішуються. При цьому представники організацій партій перед поміщенням жеребків у пристрій можуть їх оглянути;

2) після кожного перемішування жеребків представник організації партії за встановленою черговістю згідно зі списком організацій партій дістає із пристрою жеребок і розпаковує його, якщо жеребок запакований, демонструючи та оголошуючи нанесений на ньому номер. У разі відсутності на засіданні виборчої комісії представника організації партії участь у жеребкуванні замість нього бере визначений виборчою комісією член цієї комісії. Відсутність представника організації партії на засіданні не перешкоджає проведенню жеребкування;

3) після діставання останнього жеребка головою (головуючим на засіданні) виборчої комісії оголошуються номери, які отримали організації партій, для встановлення черговості їх участі у другому етапі жеребкування.

3. Жеребкування (другий етап) щодо визначення номерів організацій партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені

3.1. Для проведення другого етапу жеребкування складається список організацій партій (додаток 3). Черговість розміщення назв організацій партій у списку визначається відповідно до результатів проведеного першого етапу жеребкування.

3.2. Другий етап жеребкування проводиться в такій послідовності:

1) жеребки поміщаються визначеним виборчою комісією членом цієї комісії у пристрій та перемішуються. При цьому представники організацій партій перед поміщенням жеребків у пристрій можуть їх оглянути;

2) після кожного перемішування жеребків представник організації партії за черговістю, встановленою під час технічного жеребкування, дістає з пристрою жеребок і розпаковує його, якщо жеребок запакований, демонструючи та оголошуючи нанесений на ньому номер. Такий номер вноситься до списку організацій партій відповідно до визначених жеребкуванням номерів, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені (додаток 4). У разі відсутності на засіданні виборчої комісії представника організації партії участь у жеребкуванні замість нього бере визначений виборчою комісією член цієї комісії. Відсутність представника організації партії на засіданні не перешкоджає проведенню жеребкування;

3) після діставання останнього жеребка головою (головуючим на засіданні) виборчої комісії оголошуються номери, отримані організаціями партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені.

3.3. Відомості про хід та результати жеребкування вносяться до протоколу засідання виборчої комісії.

3.4. На підставі визначеної жеребкуванням нумерації назви організацій партій розміщуються у виборчому бюлетені.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА


Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 червня 2020 року № 115

СПИСОК

організацій політичних партій для участі у першому етапі жеребкування (технічному жеребкуванні) щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів

__________________________________________________________________

(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, міської ради)

Черговість участі організації політичної партії у технічному жеребкуванні

Назва організації політичної партії

Дата та номер постанови територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати організації політичної партії

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА


Додаток 3

до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 червня 2020 року № 115

СПИСОК

організацій політичних партій, складений за результатами першого етапу жеребкування (технічного жеребкування), для участі в жеребкуванні (другому етапі) щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів

__________________________________________________________________

(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, міської ради)

Черговість участі організації політичної партії у жеребкуванні (другий етап)

Назва організації політичної партії

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА


Додаток 4

до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 червня 2020 року № 115

СПИСОК

організацій політичних партій відповідно до визначених жеребкуванням номерів, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів депутатів

__________________________________________________________________

(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, міської ради)

Номер організації політичної партії, за яким її назва розміщується у виборчому бюлетені з виборів депутатів ради

Назва організації політичної партії

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 лютого 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -