<<
>>

ПОСТАНОВА від 25 червня 2020 року № 116 "Про Порядок утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені виборчі дільниці". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 30.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2020 року № 116

Про Порядок утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені виборчі дільниці

Відповідно до статей 28 - 31, частин першої - четвертої статті 62 Виборчого кодексу України, частин першої, четвертої статті 30 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 7-1, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені виборчі дільниці (додаток 1).

2. Встановити форми:

подання щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі (додаток 2);

подання щодо внесення змін до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі (додаток 3);

подання щодо тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці, яка існує на постійній основі (додаток 4).

3. Районним, районним у місті Києві державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад у місячний строк внести до Центральної виборчої комісії подання щодо утворення нових спеціальних виборчих дільниць на постійній основі у слідчих ізоляторах згідно з Порядком, затвердженим цією постановою.

4.

Міністерству закордонних справ України, районним, районним у місті Києві державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад у місячний строк подати відповідним органам ведення Державного реєстру виборців передбачені пунктом 10.1 Порядку, затвердженого цією постановою, додаткові відомості щодо приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування виборчих дільниць, які утворені на постійній основі.

5. Службі розпорядника Державного реєстру виборців вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації Порядку, затвердженого цією постановою.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 24 січня 2012 року № 11 "Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі";

від 14 серпня 2012 року № 381 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2012 року № 11";

від 1 липня 2013 року № 163 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2012 року № 11";

від 27 березня 2014 року № 90 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2012 року № 11";

від 29 вересня 2014 року № 1352 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2012 року № 11".

7. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, а також обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та органів ведення Державного реєстру виборців.

8. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 червня 2020 року № 116

ПОРЯДОК

утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені виборчі дільниці

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру утворення звичайних, спеціальних та закордонних виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття (для спеціальних виборчих дільниць), ліквідації та зміни меж, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій, інших відомостей щодо таких дільниць, із здійсненням їх обліку.

1.2. Утворення виборчих дільниць на постійній основі здійснюється за рішенням Центральної виборчої комісії.

1.3. Звичайні виборчі дільниці утворюються на постійній основі для організації та проведення голосування виборців за місцем їх проживання.

Спеціальні виборчі дільниці утворюються на постійній основі у стаціонарних закладах охорони здоров’я, на полярних станціях України, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.

Закордонні виборчі дільниці утворюються на постійній основі для організації та проведення голосування виборців, які проживають або на день проведення голосування на виборах перебувають на території іноземної держави.

1.4. Рішення щодо утворення нових виборчих дільниць на постійній основі, зміни меж виборчих дільниць, утворених на постійній основі, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій, інших відомостей щодо таких дільниць, їх тимчасового закриття (для спеціальної виборчої дільниці) та ліквідації приймається Центральною виборчою комісією за поданнями відповідно районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та Міністерства закордонних справ України (далі - суб’єкти внесення подання).

Зазначені подання повинні бути сформовані органами ведення Державного реєстру виборців з використанням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців". Суб’єкти внесення подань забезпечують надання органам ведення Державного реєстру виборців передбачених цим Порядком відомостей, необхідних для формування подань.

Міністерство оборони України надає Міністерству закордонних справ України свої пропозиції щодо утворення закордонних виборчих дільниць у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничних виборчих комісій, інших відомостей щодо таких виборчих дільниць, їх ліквідації для включення до відповідного подання Міністерства закордонних справ України. Такі пропозиції надаються з використанням форми відповідного подання, встановленої Центральною виборчою комісією (додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 116), підписуються Міністром оборони України та скріплюються печаткою Міністерства оборони України.

Подання щодо утворення виборчих дільниць на постійній основі, зміни їх меж, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій, інших відомостей щодо таких дільниць, їх тимчасового закриття (для спеціальної виборчої дільниці) та ліквідації вносяться за встановленими Центральною виборчою комісією формами (додатки 2 - 4 до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 116).

Подання вноситься разом із супровідним листом, у якому зазначається перелік усіх доданих до нього документів (копій документів), у тому числі тих, якими обґрунтовується необхідність внесення змін до переліку виборчих дільниць, утворених на постійній основі, чи їх тимчасового закриття.

Подання разом із супровідним листом може вноситися в паперовій або електронній формі.

Подання та супровідний лист у паперовій формі підписуються Міністром закордонних справ України або іншою посадовою особою, яка здійснює його повноваження, головою районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, міським головою чи іншою посадовою особою, яка згідно із законом здійснює його повноваження, та скріплюється відповідною печаткою.

Подання та супровідний лист в електронній формі оформлюються з дотриманням вимог, установлених до створення електронних документів.

1.5. Кожна виборча дільниця має порядковий номер, адресу приміщення для голосування та місцезнаходження (адресу приміщення) дільничної виборчої комісії.

1.6. Виборчі дільниці забезпечуються належними приміщеннями для голосування та приміщеннями для організації роботи дільничних виборчих комісій відповідно до вимог Виборчого кодексу України та нормативів облаштування таких приміщень, установлених Центральною виборчою комісією.

1.7. У разі якщо утворення на постійній основі виборчої дільниці, зміна її меж або ліквідація виборчої дільниці, яка існує на постійній основі, потребує зміни меж суміжних виборчих дільниць, які існують на постійній основі, у відповідному поданні одночасно зазначаються пропозиції щодо зміни їх меж.

1.8. Нова виборча дільниця на постійній основі утворюється поза строками виборчого процесу відповідних виборів.

Подання щодо утворення нової виборчої дільниці на постійній основі повинні надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за десять днів до початку виборчого процесу відповідних виборів.

Центральна виборча комісія може розглянути подання щодо утворення нової закордонної виборчої дільниці на постійній основі, яке надійшло пізніше ніж за десять днів до початку виборчого процесу відповідних виборів, та у разі потреби, як виняток, утворити нову закордонну виборчу дільницю під час виборчого процесу.

II. Порядок внесення подання щодо утворення нової звичайної виборчої дільниці на постійній основі

2.1. Нова звичайна виборча дільниця на постійній основі може бути утворена у випадках:

наявності в Державному реєстрі виборців записів стосовно виборців, яких неможливо або недоцільно віднести до існуючих на постійній основі виборчих дільниць (у зв’язку із зміною в адміністративно-територіальному устрої України, найменуванням нової вулиці, присвоєнням номера новому житловому будинку тощо);

збільшення чисельності виборців на звичайній виборчій дільниці понад 2500 (крім виняткових випадків) у разі неможливості чи недоцільності віднесення таких виборців до суміжних виборчих дільниць.

2.2. Подання щодо утворення нової звичайної виборчої дільниці на постійній основі формується з урахуванням чисельності виборців, які проживають у межах території виборчої дільниці, а також на підставі відповідних відомостей підсистеми ведення адресного реєстру автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

2.3. Подання щодо утворення нової звичайної виборчої дільниці на постійній основі повинно містити:

назву району, міста, району в місті (для міст з районним поділом), на території якого пропонується утворити звичайну виборчу дільницю, із зазначенням області, Автономної Республіки Крим;

опис меж виборчої дільниці;

адресу та місцезнаходження (назву закладу (установи), наприклад школа, будинок культури тощо) приміщення для голосування;

площу приміщення для голосування (кв. м);

адресу та місцезнаходження (назву закладу (установи), наприклад школа, будинок культури тощо) приміщення дільничної виборчої комісії;

площу приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м);

обґрунтування необхідності утворення нової звичайної виборчої дільниці з посиланням на реквізити відповідного документа.

2.4. Якщо на території населеного пункту (кількох населених пунктів) пропонується утворити одну виборчу дільницю, в описі її меж зазначається лише назва населеного пункту (населених пунктів). Наприклад, с. Маяківка, с. Лукім’я, с. Загребля, с. Колодна.

Якщо в межах однієї виборчої дільниці знаходяться всі будинки, розташовані на відповідній вулиці (проспекті, бульварі, площі, провулку тощо), в описі її меж вказуються населений пункт, а також вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок тощо) без зазначення номерів будинків. Наприклад, с. Маяківка - вул. Висоцького, вул. Гагаріна, вул. Гелевера.

Якщо в межах однієї виборчої дільниці знаходиться частина будинків вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо), в описі її меж вказуються населений пункт, вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок тощо) із зазначенням номерів будинків. Наприклад, с. Маяківка - вул. Висоцького: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; с. Маяківка - вул. Висоцького: 1 - 7. При цьому зазначаються всі житлові будинки незалежно від того, чи зареєстровано в них виборців.

У випадку, якщо у складі району (міста) є населені пункти з однаковим найменуванням, в описі меж виборчих дільниць також зазначається найменування відповідної місцевої ради.

2.5. Межі виборчої дільниці, яку пропонується утворити, не можуть виходити за територію відповідної територіальної громади.

У місті з районним поділом межі виборчої дільниці, яку пропонується утворити, не можуть виходити за територію відповідного району в місті.

2.6. Чисельність виборців на виборчій дільниці визначається на основі статистичної інформації щодо кількості виборців на відповідній території на підставі відомостей Державного реєстру виборців.

III. Порядок внесення подання щодо утворення нової спеціальної виборчої дільниці на постійній основі

3.1. Нова спеціальна виборча дільниця може бути утворена на постійній основі у зв’язку з:

утворенням нового стаціонарного закладу охорони здоров’я, полярної станції України, установи виконання покарань, слідчого ізолятора;

необхідністю утворення виборчої дільниці в існуючому стаціонарному закладі охорони здоров’я, установі виконання покарань, слідчому ізоляторі;

збільшенням орієнтовної кількості виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на постійній основі, понад 2500.

3.2. Подання щодо утворення нової спеціальної виборчої дільниці на постійній основі у відповідному закладі чи установі повинно містити;

назву району, міста, району в місті (для міст із районним поділом), на території якого пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю, із зазначенням області, Автономної Республіки Крим;

назву закладу чи установи;

адресу та місцезнаходження приміщення для голосування;

площу приміщення для голосування (кв. м);

адресу та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії;

площу приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м);

обґрунтування необхідності утворення нової спеціальної виборчої дільниці на постійній основі з посиланням на реквізити відповідного документа.

IV. Порядок внесення подання щодо утворення нової закордонної виборчої дільниці на постійній основі

4.1. Нова закордонна виборча дільниця може бути утворена на постійній основі у зв’язку з:

відкриттям нової закордонної дипломатичної установи України;

дислокацією нової військової частини (формування) за межами України.

Нова закордонна виборча дільниця може бути утворена на постійній основі за поданням Міністерства закордонних справ України в інших випадках у разі існування обґрунтованої необхідності.

4.2. Подання Міністерства закордонних справ України щодо утворення нової закордонної виборчої дільниці на постійній основі повинно містити:

назву іноземної держави;

назву закордонної дипломатичної установи України, найменування військової частини (формування), дислокованої за межами України;

опис меж виборчої дільниці;

адресу приміщення для голосування;

площу приміщення для голосування (кв. м);

адресу приміщення дільничної виборчої комісії;

площу приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м);

обґрунтування необхідності утворення нової закордонної виборчої дільниці з посиланням на реквізити відповідного документа.

V. Порядок внесення подання щодо зміни меж виборчої дільниці, яка існує на постійній основі

5.1. Подання щодо зміни меж виборчої дільниці вноситься у випадку, якщо змінюється опис меж виборчої дільниці, яка існує на постійній основі.

5.2. Подання щодо зміни меж виборчої дільниці повинно містити:

номер виборчої дільниці;

опис нових меж виборчої дільниці;

обґрунтування необхідності зміни меж виборчої дільниці з посиланням на реквізити відповідного документа (у разі необхідності зміни меж виборчої дільниці у зв’язку зі збільшенням чисельності виборців посилання на реквізити відповідного документа є необов’язковим).

5.3. Подання щодо зміни меж звичайної виборчої дільниці вноситься з урахуванням вимог пунктів 2.4 - 2.6 цього Порядку.

5.4. Під час виборчого процесу відповідних виборів межі виборчої дільниці, що використовується для підготовки організації і проведення голосування на цих виборах, можуть бути змінені лише у зв’язку з необхідністю віднесення до цієї виборчої дільниці житлового будинку, який не входить до меж жодної виборчої дільниці. Таке обмеження не поширюється на випадок утворення нової закордонної виборчої дільниці, що потребуватиме зміни меж виборчої дільниці, яка існує на постійній основі.

Опис меж виборчої дільниці також може бути змінено під час виборчого процесу відповідних виборів у випадку, якщо такі зміни не впливають на межі цієї виборчої дільниці (її територію).

VI. Порядок внесення подання щодо зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії, інших відомостей щодо виборчої дільниці, яка існує на постійній основі

6.1. Подання щодо зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, яка існує на постійній основі, повинно містити:

номер виборчої дільниці;

нову адресу приміщення для голосування та/або нову адресу приміщення дільничної виборчої комісії;

площу нового приміщення для голосування та/або площу нового приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м);

обґрунтування необхідності зміни адреси приміщення для голосування та/або місцезнаходження (адреси приміщення) дільничної виборчої комісії відповідної виборчої дільниці з посиланням на реквізити відповідного документа.

6.2. Нова адреса приміщення для голосування та/або адреса приміщення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці зазначається з його місцезнаходженням.

6.3. Під час виборчого процесу відповідних виборів подання щодо зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, що використовується для підготовки організації і проведення голосування, може бути внесено не пізніш як за двадцять днів до дня голосування.

Центральна виборча комісія може розглянути подання щодо зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, яке надійшло пізніше ніж за двадцять днів до дня голосування, в разі виникнення обставин, які унеможливлюють їх використання, та змінити адресу приміщення для голосування та/або адресу приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці.

У цьому випадку суб’єкти внесення подання зобов’язані забезпечити інформування виборців про відповідні зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці.

6.4. У разі зміни назви іноземної держави та/або назви закордонної дипломатичної установи України, найменування військової частини (формування), дислокованої за межами України, при (у) якій утворена закордонна виборча дільниця на постійній основі, у відповідному поданні зазначаються:

номер виборчої дільниці;

нова назва іноземної держави та/або нова назва закордонної дипломатичної установи України, нове найменування військової частини (формування), дислокованої за межами України.

6.5. У разі зміни назви закладу, установи чи полярної станції України, де утворена спеціальна виборча дільниця на постійній основі, у відповідному поданні зазначаються:

номер виборчої дільниці;

нова назва закладу, установи чи полярної станції України.

VII. Порядок внесення подання щодо тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці, яка існує на постійній основі

7.1. Подання щодо тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці вноситься у зв’язку з тимчасовим припиненням діяльності стаціонарного закладу охорони здоров’я, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, полярної станції України, де утворена виборча дільниця на постійній основі.

7.2. Подання щодо тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці повинно містити:

номер спеціальної виборчої дільниці;

період, на який закривається спеціальна виборча дільниця;

обґрунтування необхідності тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці з посиланням на реквізити відповідного документа.

VIII. Порядок внесення подання щодо ліквідації виборчої дільниці, яка існує на постійній основі

8.1. Виборча дільниця, яка існує на постійній основі, ліквідується у випадках:

виникнення обставин, які об’єктивно унеможливлюють використання приміщення для голосування та/або приміщення дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці для організації голосування на виборах та/або розміщення дільничної виборчої комісії за відсутності інших приміщень, придатних для відповідного використання;

ліквідації (закриття) закладу, установи чи полярної станції України, де утворена спеціальна виборча дільниця на постійній основі;

недоцільності існування звичайної виборчої дільниці у зв’язку із зменшенням чисельності виборців на виборчій дільниці та можливістю віднесення виборців до суміжних виборчих дільниць;

недоцільності існування спеціальної виборчої дільниці, утвореної на постійній основі у стаціонарному закладі охорони здоров’я, у зв’язку зі змінами в організації надання медичних послуг;

закриттям закордонної дипломатичної установи України, передислокацією військової частини (формування), дислокованої за межами України, або в інших випадках за поданням Міністерства закордонних справ України.

8.2. Подання щодо ліквідації виборчої дільниці, яка існує на постійній основі, повинно містити:

номер виборчої дільниці;

обґрунтування необхідності ліквідації виборчої дільниці з посиланням на реквізити відповідного документа.

IX. Прийняття Центральною виборчою комісією рішень щодо виборчих дільниць

9.1. Центральна виборча комісія приймає рішення щодо утворення виборчих дільниць на постійній основі, зміни їх меж, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій, інших відомостей щодо таких дільниць, їх тимчасового закриття (для спеціальної виборчої дільниці) та ліквідації за результатами розгляду відповідних подань.

9.2. Під час утворення виборчої дільниці на постійній основі їй присвоюється порядковий номер.

Порядковий номер звичайної та спеціальної виборчої дільниці складається з шести цифр без інтервалу (хххххх). Перші дві цифри визначаються за порядковим номером регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, згідно із ДК 014-97 "Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України", затвердженим наказом Держстандарту України від 31 жовтня 1997 року № 659 (із змінами).

Наступні цифри визначаються у порядку черговості як порядкові номери виборчих дільниць, які утворюються в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. Наприклад:

у межах Автономної Республіки Крим - 010001, 010002, 010003 ..., 010010 ..., 011187;

у межах Вінницької області - 050001, 050002, 050003 ..., 050010 ..., 051067;

у межах міста Києва - 800001, 800002, 800003 ..., 800010 ..., 801020;

у межах міста Севастополя - 850001, 850002, 850003 ..., 850010 ..., 850177.

Порядковий номер закордонної виборчої дільниці складається з шести цифр без інтервалу (90хххх). Наприклад, 900001, 900002, 900003 …, 900010 ..., 900115.

9.3. Подання щодо утворення виборчих дільниць на постійній основі, зміни їх меж, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій, інших відомостей щодо таких дільниць, їх тимчасового закриття (для спеціальної виборчої дільниці) та ліквідації, що не відповідає вимогам та/або внесене з порушенням вимог Виборчого кодексу України та/або цього Порядку, повертається Головою Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншим членом Центральної виборчої комісії суб’єкту внесення такого подання без розгляду не пізніш як на п’ятий день з дня його надходження. У разі повернення подання зазначається вичерпний перелік порушень вимог Виборчого кодексу України та/або цього Порядку, які унеможливлюють розгляд такого подання Центральною виборчою комісією.

9.4. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць оприлюднюється в порядку, встановленому Виборчим кодексом України.

X. Облік виборчих дільниць, утворених на постійній основі

10.1. Облік виборчих дільниць, що існують на постійній основі, здійснюється з використанням автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" та передбачає внесення до неї відомостей про виборчі дільниці, утворені на постійній основі за рішенням Центральної виборчої комісії, а також додаткових відомостей щодо приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування виборчих дільниць, утворених на постійній основі, які подаються районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, Міністерством закордонних справ України безпосередньо відповідним органам ведення Державного реєстру виборців.

Додаткові відомості щодо приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування виборчих дільниць, утворених на постійній основі, включають:

площу приміщення дільничної виборчої комісії, приміщення для голосування (кв. м);

план-схему приміщення для голосування;

орієнтовну кількість виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на постійній основі у стаціонарному закладі охорони здоров’я, установі виконання покарань, слідчому ізоляторі (визначається з урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць відповідно у стаціонарному закладі охорони здоров’я, установі виконання покарань, слідчому ізоляторі);

кількість наявних стаціонарних ліній телефонного зв’язку у приміщенні дільничної виборчої комісії, приміщенні для голосування;

найменування операторів рухомого (мобільного) зв’язку, послуги яких доступні для використання у приміщенні дільничної виборчої комісії, приміщенні для голосування, із зазначенням наявного стандарту радіозв’язку;

поверх, на якому розташовано приміщення дільничної виборчої комісії, приміщення для голосування;

відповідність приміщення дільничної виборчої комісії, приміщення для голосування потребам громадян з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема, наявність у будівлі, де розташовано ці приміщення, ліфту (якщо вони розташовані вище першого поверху), оснащення пандусом, забезпечення можливості безперешкодного доступу зазначених осіб до відповідних приміщень та їх вільного пересування у цих приміщеннях;

відповідність приміщення дільничної виборчої комісії, приміщення для голосування вимогам щодо санітарних і технічних норм, державним будівельним нормам, а також нормативам облаштування цих приміщень, установленим Центральною виборчою комісією.

10.2. У разі надання органам ведення Державного реєстру виборців відомостей, необхідних для формування подань щодо утворення нових виборчих дільниць на постійній основі, зміни адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій виборчих дільниць, утворених на постійній основі, суб’єкти їх внесення також обов’язково надають додаткові відомості щодо приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування таких виборчих дільниць, зазначені в пункті 10.1 цього Порядку.

10.3. У разі зміни додаткових відомостей щодо приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування виборчих дільниць, утворених на постійній основі, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, Міністерство закордонних справ України у місячний строк подають змінені відомості органам ведення Державного реєстру виборців для актуалізації таких відомостей в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців".

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

{Додатки 2-4}


Документи та файли

Сигнальний документ — f497011n160.doc

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 лютого 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -