<<
>>

ПОСТАНОВА від 3 червня 2021 року № 220 "Про надання доступу до бази даних Державного реєстру виборців відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Кам’янською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області". Центрвиборчком України. 2021

Документ актуальний на 09.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 3 червня 2021 року № 220

Про надання доступу до бази даних Державного реєстру виборців відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Кам’янською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області

Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів" у Дніпропетровській області утворено, зокрема, Кам’янський район (з адміністративним центром у місті Кам’янське).

Законом України від 17 листопада 2020 року № 1009-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій" Закон України "Про місцеві державні адміністрації" доповнено статтею 7-1, згідно з частиною першою якої утворення та реорганізація районних державних адміністрацій (далі -райдержадміністрації) здійснюються Кабінетом Міністрів України після прийняття Верховною Радою України рішення про утворення та ліквідацію районів з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про місцеві державні адміністрації".

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635 "Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій" утворено як нову юридичну особу публічного права Кам’янську райдержадміністрацію Дніпропетровської області, до якої у порядку публічно-владного правонаступництва перейшли повноваження, права та обов’язки реорганізованих Верхньодніпровської, Криничанської, П’ятихатської райдержадміністрацій відповідно Верхньодніпровського, Криничанського, П’ятихатського районів, ліквідованих Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX.

За змістом розпорядження голови Кам’янської райдержадміністрації Дніпропетровської області від 9 квітня 2021 року № Р-2/0/306-21 "Про структуру районної державної адміністрації" утворено, зокрема, відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Кам’янської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

До Центральної виборчої комісії надійшов лист Кам’янської райдержадміністрації Дніпропетровської області від 12 травня 2021 року № 23000-04-54-48/0/300-21 (зареєстровано в Комісії 18 травня 2021 року за № 21-28-6417) щодо надання доступу до бази даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) утвореному Кам’янською райдержадміністрацією Дніпропетровської області відділу ведення Реєстру.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Центральна виборча комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України та законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, установлених законами України.

Частиною другою статті 3 вказаного Закону визначено, що Центральна виборча комісія зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Пунктом 8 статті 17 зазначеного Закону встановлено, що Центральна виборча комісія є розпорядником Реєстру, забезпечує його ведення та функціонування відповідно до закону.

Правові та організаційні засади ведення Реєстру визначено Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон), згідно зі статтею 1 якого Реєстр - це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборці).

За змістом пункту 6 частини другої статті 14 Закону Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру надає доступ до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до Закону.

Порядок доступу до бази даних Державного реєстру виборців затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 120.

Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому Законом та розпорядником Реєстру (частина сьома статті 14 Закону).

Згідно з частинами першою, третьою статті 15 Закону орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та порядку, встановлених розпорядником Реєстру.

Програмні та інші засоби доступу надаються розпорядником Реєстру працівникам органу ведення Реєстру.

Постановою Центральної виборчої комісії від 26 січня 2021 року № 24 "Про заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" у зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України, утворенням та реорганізацією районних державних адміністрацій" Службі розпорядника Реєстру Секретаріату Центральної виборчої комісії доручено переформувати частину бази даних Реєстру, забезпечивши віднесення записів про виборців, чиї виборчі адреси належали до території, на яку поширювалися повноваження органів ведення Реєстру, утворених райдержадміністраціями, що припиняються, до віддання органів ведення Реєстру, утворених райдержадміністраціями нових районів.

Враховуючи викладене, відповідно до підпункту 3 пункту 4 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України, частин другої, сьомої статті 14, статті 15 Закону України "Про Державний реєстр виборців", Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів", постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321 "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються", розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 709 "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області" та від 16 грудня 2020 року № 1635 "Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій", постанов Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 120 "Про Порядок доступу до бази даних Державного реєстру виборців" та від 26 січня 2021 року № 24 "Про заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" у зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України, утворенням та реорганізацією районних державних адміністрацій", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1.

Надати відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Кам’янської районної державної адміністрації Дніпропетровської області доступ до бази даних Державного реєстру виборців в обсязі та порядку, встановлених Законом України "Про Державний реєстр виборців" і постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 120 "Про Порядок доступу до бази даних Державного реєстру виборців".

2. Кам’янській районній державній адміністрації Дніпропетровської області забезпечити неухильне дотримання постанови Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року № 572 "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців".

3. Службі розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Центральної виборчої комісії:

налагодити функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" з урахуванням цієї постанови;

забезпечити надання відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Кам’янської районної державної адміністрації Дніпропетровської області доступу до бази даних Державного реєстру виборців відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 120 "Про Порядок доступу до бази даних Державного реєстру виборців".

4. Відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації:

здійснювати організаційну підтримку відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Кам’янської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

довести зміст цієї постанови до відома органів, закладів, установ, які повинні подавати передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" відомості до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Кам’янської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

5. Копію цієї постанови надіслати Дніпропетровській обласній державній адміністрації для доведення до відома відповідного регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців та контролю за її виконанням, Кам’янській районній державній адміністрації Дніпропетровської області, а також органам ведення Державного реєстру виборців.

6. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -