<<
>>

ПОСТАНОВА від 24 грудня 2020 року № 577 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 22 грудня 2020 року за № 21-36/1-31864". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 13.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2020 року № 577

Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 22 грудня 2020 року за № 21-36/1-31864

До Центральної виборчої комісії 22 грудня 2020 року засобами електронної пошти надійшла скарга Печеніна Анатолія Андрійовича та Кучера Ігоря Юрійовича, засвідчена кваліфікованим електронним підписом їх представника - адвоката Кравченка Ігоря Валентиновича, суб’єктом оскарження в якій визначено Кароліно-Бугазьку сільську територіальну виборчу комісію Білгород-Дністровського району Одеської області (далі - Кароліно-Бугазька сільська територіальна виборча комісія).

У скарзі суб’єкти звернення просять визнати протиправною бездіяльність Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії щодо невиконання нею приписів частини третьої статті 225 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс), зобов’язати Кароліно-Бугазьку сільську територіальну виборчу комісію розмістити у визначений законом спосіб інформацію про реквізити рахунку для внесення грошової застави кандидатами в депутати Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (далі - Кароліно-Бугазька сільська рада) з наданням доказів такого розміщення, а також надати Центральній виборчій комісії інформацію про реквізити рахунку для внесення грошової застави кандидатами в депутати Кароліно-Бугазької сільської ради з метою її розміщення на офіційному вебсайті Комісії.

Свої вимоги суб’єкти звернення зі скаргою обґрунтовують тим, що на момент подання скарги до Комісії Кароліно-Бугазька сільська територіальна виборча комісія усупереч частині третій статті 225 Кодексу не розмістила у визначений Кодексом спосіб реквізити рахунку для внесення, зокрема, кандидатами в депутати Кароліно-Бугазької сільської ради грошової застави, що є протиправною бездіяльністю та "порушенням початку виборчого процесу відповідних повторних виборів".

На думку суб’єктів звернення зі скаргою, така бездіяльність порушує виборчі права громадян, оскільки відсутність указаних відомостей безпосередньо вливає на можливість сплати такої застави, що може мати наслідком відмову в реєстрації відповідних осіб, зокрема заявників, кандидатами в депутати сільської ради на відповідних виборах. Разом з тим ця обставина вливає як на активне виборче право громадян (право обирати, тобто віддати голос за конкретну особу, що має намір балотуватись), так і на пасивне виборче право (право бути обраним).

На виконання частини п’ятої статті 70 Кодексу та пункту 8.6 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192 (далі - Порядок), копію скарги надіслано суб’єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подання письмових пояснень по суті скарги.

До Центральної виборчої комісії 23 грудня 2020 року електронною поштою надійшло пояснення Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії за підписом її голови та секретаря, у якому зазначено, що "вказані реквізити, як і Постанови оприлюднені на інформаційному стенді Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області (фотофіксація додається).

Також, членами Комісії додатково перевірено інформацію оприлюднену на офіційному стенді Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області (с. Кароліно-Бугаз, вул. Приморська 1, Білгород-Дністровський район Одеської області) та встановлено наявність усіх прийнятих Постанов Комісії, а також відповідних реквізитів, які є предметом скарги громадян Печеніна А.А., Кучер І.Ю."

На підтвердження викладеного до пояснення додано фотографії стенда офіційних матеріалів указаної виборчої комісії з розміщеною на ньому інформацією про реквізити відповідного рахунку.

Водночас повідомлення про реквізити рахунку для внесення грошової застави відповідними кандидатами від Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії до Комісії не надійшло.

Вивчивши скаргу, пояснення суб’єкта оскарження та додані до нього матеріали, Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" скарги, що стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії та розглядаються нею в порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.

Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом XI Кодексу та Порядком.

Частиною другою статті 72 Кодексу, пунктом 10.3 Порядку передбачено, що перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення, чи подано її належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Кодексом; чи віднесено Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги); чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 65 Кодексу, пункту 2.1 Порядку суб’єктом звернення до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, може бути, зокрема, виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження. До Центральної виборчої комісії може бути оскаржено бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів (пункт 2 частини третьої статті 65 Кодексу, підпункт 1 пункту 3.1 Порядку). Частиною першою статті 66 Кодексу, пунктом 4.1 Порядку встановлено, що скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження.

Враховуючи викладене, скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта її розгляду та у визначені Кодексом строки, а отже, в Комісії є підстави для її розгляду по суті.

Проаналізувавши наявні в Комісії документи та матеріали, Комісія зазначає.

За змістом частин першої, четвертої, восьмої статті 33, статті 206 Кодексу територіальні виборчі комісії є постійно діючими колегіальними органами, що в межах своїх повноважень та в порядку, передбачених Кодексом, забезпечують організацію та проведення місцевих виборів і забезпечують реалізацію виборчих прав громадян України, додержання та однакове застосування виборчого законодавства.

Згідно з пунктом 19 частини другої статті 206 Кодексу відповідна територіальна виборча комісія, яка встановлює результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, результати виборів сільського, селищного, міського голови організовує проведення повторних місцевих виборів у випадках, передбачених Кодексом.

Територіальні виборчі комісії та їх члени при виконанні своїх повноважень зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, Кодексу та законів України (частина третя статті 32, частина четверта статті 38 Кодексу).

Відповідно до частини третьої статті 225 Кодексу реквізити рахунку для внесення грошової застави не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу розміщуються відповідною територіальною виборчою комісією на її офіційному вебсайті (за наявності) та/або на стенді офіційних матеріалів такої комісії, а також передаються до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному вебсайті.

Постановою Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії від 9 грудня 2020 року № 273 "Про призначення повторних виборів" призначено на 7 лютого 2021 року повторні вибори депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради в багатомандатних виборчих округах № 1 - 5, 7 та повторні вибори Кароліно-Бугазького сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області та оголошено про початок виборчого процесу вказаних виборів з 19 грудня 2020 року.

Отже, не пізніше 21 грудня 2020 року на виконання частини третьої статті 225 Кодексу Кароліно-Бугазька сільська територіальна виборча комісія повинна була розмістити реквізити рахунку для внесення грошової застави на вказаних виборах у визначений Кодексом спосіб та передати їх до Комісії для розміщення на її офіційному вебсайті.

Частинами першою - третьою статті 71 Кодексу, пунктами 9.1, 9.3 Порядку визначено, що доказами, на підставі яких виборча комісія під час розгляду скарги встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інших обставин, що мають значення для правильного розгляду скарги, можуть бути, зокрема, письмові документи і матеріали (у тому числі електронні), які містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги; письмові пояснення суб’єктів виборчого процесу, посадових і службових осіб органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, відповідних правоохоронних органів, отримані на вимогу суб’єкта розгляду скарги, у тому числі і членів виборчої комісії на виконання повноважень виборчої комісії.

Докази виборчій комісії надають суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заінтересовані особи. Якщо суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних доказів.

Суб’єкти звернення зі скаргою стверджують, що Кароліно-Бугазькою сільською територіальною виборчою комісією не було виконано вимог частини третьої статті 225 Кодексу. Водночас доказів на підтвердження цього не надають.

Однак наявні в Комісії документи та матеріали спростовують твердження суб’єктів звернення зі скаргою та свідчать, що реквізити відповідного рахунку виборчої комісії розміщено Кароліно-Бугазькою сільською територіальною виборчою комісією на стенді офіційних матеріалів, а отже, вимоги частини третьої статті 225 Кодексу в цій частині вказаною виборчою комісією виконано.

Відповідно до пункту 4 частини тринадцятої статті 72 Кодексу та підпункту 4 пункту 10.16 Порядку виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що на момент розгляду скарги виборчою комісією, членом виборчої комісії - суб’єктом оскарження, зокрема, вчинено дії, скасовано рішення, що є предметом оскарження (відсутність предмета оскарження).

Наведені обставини обумовлюють відмову в задоволенні вимоги суб’єктів звернення зі скаргою стосовно визнання протиправною бездіяльності Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії щодо невиконання нею приписів частини третьої статті 225 Кодексу в частині розміщення виборчою комісією у визначений Кодексом спосіб інформації про реквізити рахунку для внесення грошової застави.

Також як похідна від указаної не підлягає задоволенню вимога скарги зобов’язати Кароліно-Бугазьку сільську територіальну виборчу комісію розмістити у визначений законом спосіб інформацію про реквізити рахунку для внесення грошової застави кандидатами в депутати Кароліно-Бугазької сільської ради з наданням доказів такого розміщення.

Разом з тим Кароліно-Бугазькою сільською територіальною виборчою комісією не передано до Комісії реквізитів рахунку для внесення грошової застави, а отже, має місце невиконання нею вимог частини третьої статті 225 Кодексу в цій частині.

Згідно з частиною дев’ятою статті 72 Кодексу, пунктом 10.13 Порядку виборча комісія приймає рішення про задоволення скарги в разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори.

У разі задоволення скарги виборча комісія може задовольнити всі або частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.

Зважаючи на викладені обставини, Центральна виборча комісія вбачає підстави для задоволення скарги в частині визнання протиправною бездіяльності Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії щодо передачі до Комісії реквізитів рахунку для внесення грошової застави та похідної від неї вимоги щодо зобов’язання вказаної виборчої комісії вчинити такі дії.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 32, 33, 38, 65 - 72, 225 Виборчого кодексу України, Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192, керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Печеніна Анатолія Андрійовича та Кучера Ігоря Юрійовича, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 22 грудня 2020 року за № 21-36/1-31864, задовольнити частково.

2. Визнати протиправною бездіяльність Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області, яка полягає у невиконанні нею вимог частини третьої статті 225 Виборчого кодексу України щодо передачі до Центральної виборчої комісії реквізитів рахунку для внесення грошової застави.

3. Зобов’язати Кароліно-Бугазьку сільську територіальну виборчу комісію Білгород-Дністровського району Одеської області невідкладно надати Центральній виборчій комісії інформацію про реквізити рахунку для внесення грошової застави кандидатами в депутати Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з метою її розміщення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

4. У задоволенні іншої частини вимог скарги Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстрованої в Центральній виборчій комісії 22 грудня 2020 року за № 21-36/1-31864, відмовити.

5. Копію цієї постанови надіслати Печеніну А.А., Кучеру І.Ю. та Кароліно-Бугазькій сільській територіальній виборчій комісії Білгород-Дністровського району Одеської області.

6. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови

Центральної виборчої комісії

В.ПЛУКАР

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 лютого 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -