Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 3 грудня 2021 року № 479 "Про клопотання Громадської організації "Центр впровадження та контролю демократичних та виборчих ініціатив"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 09 січня 2022 року". Центрвиборчком України. 2021

Документ актуальний на 18.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 3 грудня 2021 року № 479

Про клопотання Громадської організації "Центр впровадження та контролю демократичних та виборчих ініціатив" щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 09 січня 2022 року

До Центральної виборчої комісії надійшло клопотання Громадської організації "Центр впровадження та контролю демократичних та виборчих ініціатив" щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час повторних виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та повторних виборів Кароліно-Бугазького сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області 09 січня 2022 року на території Одеської області.

Розглянувши зазначене клопотання, Центральна виборча комісія встановила.

Частиною першою статті 58 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що у виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від громадських організацій, яким у порядку, встановленому Кодексом, надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах.

Згідно з частиною першою статті 60 Кодексу громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку, може звернутися до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сорок днів до дня голосування на місцевих виборах з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час відповідних виборів, яке підписується керівником громадської організації та засвідчується печаткою організації. До вказаного клопотання додається копія статуту громадської організації, засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", після початку виборчого процесу.

Громадська організація "Центр впровадження та контролю демократичних та виборчих ініціатив" звернулася до Центральної виборчої комісії з клопотанням щодо дозволу мати офіційних спостерігачів у терміни, передбачені Кодексом. Це клопотання підписано керівником відповідної громадської організації.

Зазначену громадську організацію зареєстровано в установленому законом порядку, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

За змістом статуту Громадської організації "Центр впровадження та контролю демократичних та виборчих ініціатив" до її статутної діяльності належать питання виборчого процесу та спостереження за ним.

При цьому в указаному клопотанні зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, передбачений Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", замість додавання до нього копії статуту, засвідченого у порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат".

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань":

дозволено проводити державну реєстрацію юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих, зокрема, в електронній формі (частина друга статті 4, частина перша статті 14);

результатом отримання відповідної адміністративної послуги є формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів (пункт 9 частини другої статті 25);

результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації підлягають обов’язковому безоплатному оприлюдненню на порталі електронних сервісів, доступ до яких надається за відповідним кодом доступу (пункт 9 частини першої статті 1, стаття 12).

На виконання вказаного Закону Міністерство юстиції України наказом від 23 березня 2016 року № 784/5 затвердило Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

Згідно з цим наказом упровадження порталу електронних сервісів здійснюється не пізніше 01 травня 2016 року. Відповідно до положень зазначеного Порядку портал електронних сервісів забезпечує доступ до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у тому числі виписки та установчих документів юридичної особи, шляхом їх пошуку за кодом доступу.

Таким чином, наслідком державної реєстрації громадської організації є повідомлення про надання адміністративної послуги в електронній формі через портал електронних сервісів. Державна реєстрація не передбачає наслідком видачу громадським організаціям установчих документів у паперовій формі. Це унеможливлює засвідчення копії статуту (у разі наявності у громадської організації його електронної копії) відповідно до Закону України "Про нотаріат" та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, оскільки неможливо пред’явити його оригінал у паперовій формі.

Неузгодженість законодавчих підходів, закладених у Кодексі та Законах України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про нотаріат", порушує рівність прав та можливостей громадських організацій як учасників виборчого процесу, зокрема зареєстрованих до 01 травня 2016 року (які мають установчі документи в паперовій формі) та після цієї дати.

Разом з тим згідно з Конституцією держави Україна є правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права, що вимагає від держави його втілення у правотворчу діяльність, у тому числі в закони; права і свободи людини і громадянина визначають зміст і спрямованість діяльності держави (статті 1, 3, 8).

Складовими принципу верховенства права є, зокрема, правова передбачуваність та правова визначеність, необхідні для того, щоб учасники відповідних правовідносин мали можливість завбачати наслідки своїх дій і бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що набуте ними на підставі чинного законодавства право, його зміст та обсяг буде ними реалізовано (підпункт 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року № 1-рп/2015).

При цьому принцип правової визначеності передбачає, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, установлюваних такими обмеженнями; обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010).

Як зазначено в пункті 44 доповіді "Верховенство права", схваленій Європейською комісією за демократію через право (Венеційською комісією) на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25 - 26 березня 2011 року), держава зобов’язана дотримуватись законів, які запровадила, і застосовувати їх у передбачуваний спосіб та з логічною послідовністю.

Враховуючи викладене, а також те, що Кодекс наділяє виборців правом здійснювати спостереження за проведенням відповідних виборів (стаття 9), з метою недопущення порушень виборчих прав громадян України та забезпечення їх участі у виборах на рівних засадах, відповідно до статей 1, 3, 8 Конституції України, частини першої статті 58, частин першої - третьої статті 60, пункту 10 частини першої статті 205 Виборчого кодексу України, Порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів, установленого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 196, керуючись статтями 11 - 13, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Надати дозвіл мати офіційних спостерігачів під час повторних виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в багатомандатних виборчих округах № 1 - 5, 7 та повторних виборів Кароліно-Бугазького сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області 09 січня 2022 року на території Одеської області Громадській організації "Центр впровадження та контролю демократичних та виборчих ініціатив".

2. Копію цієї постанови видати представнику Громадської організації "Центр впровадження та контролю демократичних та виборчих ініціатив" за його зверненням.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О. ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -