<<
>>

ПОСТАНОВА від 6 жовтня 2020 року № 349 "Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій - суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), порядок їх виготовлення та передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 15.10.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 6 жовтня 2020 року № 349

Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій - суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), порядок їх виготовлення та передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям

Відповідно до частини шостої статті 37, пункту 8 частини першої статті 205, пунктів 10, 23 частини другої статті 206, статей 233, 234, 242, 246 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити форми:

інформаційного плаката місцевої організації політичної партії - суб’єкта виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) (додаток 1);

інформаційного буклета місцевої організації політичної партії - суб’єкта виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) (додаток 2).

2.

Встановити, що інформаційний плакат місцевої організації політичної партії - суб’єкта виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) (далі - інформаційний плакат) виготовляється друкарським способом на одному аркуші офсетного паперу щільністю не менше 80 г/м2, формату А3, за формою згідно з додатком 1.

Виготовлення інформаційного плаката здійснюється з використанням контрастних темних (чорних) шрифтів Verdana i Arial на світлому фоні, крім фотографій кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку місцевої організації політичної партії, які друкуються розміром 4 х 6 см у кольоровому форматі.

3. Встановити, що інформаційний буклет місцевої організації політичної партії - суб’єкта виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) (далі - інформаційний буклет) виготовляється друкарським способом, формату А4, за формою згідно з додатком 2.

Виготовлення інформаційного буклета здійснюється з використанням контрастних темних (чорних) шрифтів Verdana i Arial на світлому фоні, крім фотографій кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку місцевої організації політичної партії, які друкуються розміром 4 х 6 см у кольоровому форматі.

4. Затвердити Порядок виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій - суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям (додаток 3).

5. Встановити форми:

відомості погодження текстів інформаційних плакатів місцевих організацій політичних партій (додаток 4);

відомості погодження текстів інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій (додаток 5);

акта приймання-передачі інформаційних плакатів місцевих організацій політичних партій від підприємства-виготовлювача (додаток 6);

акта приймання-передачі інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій від підприємства-виготовлювача (додаток 7);

акта приймання-передачі інформаційних плакатів місцевих організацій політичних партій від територіальної виборчої комісії, що забезпечує виготовлення інформаційних плакатів, відповідній територіальній виборчій комісії (додаток 8);

акта приймання-передачі інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій від територіальної виборчої комісії, що забезпечує виготовлення інформаційних буклетів, відповідній територіальній виборчій комісії (додаток 9);

відомості про передачу територіальною виборчою комісією інформаційних плакатів місцевих організацій політичних партій дільничним виборчим комісіям (додаток 10);

відомості про передачу територіальною виборчою комісією інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій дільничним виборчим комісіям (додаток 11).

6. Цю постанову надіслати органам ведення Державного реєстру виборців для доведення до відома територіальних виборчих комісій.

7. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО

{Додатки 1-2}


Додаток 3

до постанови Центральної виборчої комісії

від 6 жовтня 2020 року № 349

ПОРЯДОК

виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій - суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям

Цей Порядок відповідно до статей 233, 234 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) регулює питання виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій - суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) (далі - інформаційні плакати, інформаційні буклети) та їх передачу відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям.

1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті, сільська, селищна виборча комісія (далі - територіальна виборча комісія) за рахунок бюджетних коштів, виділених на підготовку і проведення відповідних місцевих виборів, забезпечує виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів кожної місцевої організації політичної партії - суб’єкта виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше).

Для забезпечення виготовлення інформаційних плакатів, інформаційних буклетів територіальна виборча комісія використовує біографічні відомості та фотографії кандидатів у депутати, тексти передвиборних програм місцевих організацій політичних партій (далі - організації партій), подані для реєстрації кандидатів у депутати, включених до єдиного та територіальних виборчих списків організації партії.

До біографічних відомостей кандидата в депутати належать відомості про: прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати, число, місяць, рік народження, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання.

2. Текст інформаційного плаката та інформаційного буклета друкується державною мовою.

Під час затвердження тексту інформаційного плаката, інформаційного буклета територіальні виборчі комісії забезпечують дотримання встановлених Кодексом та цим Порядком вимог до інформаційних плакатів, інформаційних буклетів.

В інформаційному плакаті зазначається: назва виборів із зазначенням назви місцевої ради, позначення та номер територіального виборчого округу, назва організації партії, порядковий номер, під яким кандидатів у депутати включено до територіального виборчого списку організації партії, прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата, число, місяць, рік народження, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання кожного кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку, а також розміщуються фотографії всіх кандидатів. Інформаційні плакати друкуються однаковим шрифтом та в однаковому поліграфічному виконанні.

Інформаційний буклет повинен містити: назву організації партії, назву виборів із зазначенням назви місцевої ради, передвиборну програму організації партії (обсягом не більше 4 тисяч друкованих знаків), подану нею під час реєстрації кандидатів у депутати, а також єдиний виборчий список та всі територіальні виборчі списки організації партії з розміщенням фотографій усіх кандидатів у депутати, включених до територіальних виборчих списків.

У єдиному виборчому списку, що міститься в інформаційному буклеті, зазначаються порядковий номер кандидата в депутати в єдиному виборчому списку, прізвище, ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата в депутати, номер територіального виборчого округу, до територіального списку якого включено кандидата (крім першого кандидата), та порядковий номер кандидата у зазначеному списку. У територіальних виборчих списках кандидатів у депутати, що містяться в інформаційному буклеті організації партії, стосовно кожного кандидата в депутати, віднесеного до відповідного територіального виборчого списку, зазначаються порядковий номер у територіальному виборчому списку, прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата, число, місяць, рік народження, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання, а також розміщуються фотографії всіх кандидатів, включених до відповідного територіального виборчого списку.

Інформаційні буклети друкуються однаковим шрифтом та в однаковому поліграфічному виконанні.

Під час друкування інформаційних плакатів, інформаційних буклетів слід ураховувати, що у разі скасування реєстрації кандидата в депутати або вибуття його з балотування порядкові номери кандидатів у депутати, включених до відповідних виборчих списків організацій партій, не змінюються.

3. Інформаційні плакати виготовляються для кожного територіального виборчого округу з розрахунку по п’ять примірників інформаційного плаката кожної організації партії на кожну виборчу дільницю та для кожної територіальної виборчої комісії.

Інформаційні буклети виготовляються з розрахунку по п’ять примірників інформаційного буклета кожної організації партії на кожну виборчу дільницю та для кожної територіальної виборчої комісії.

4. Територіальна виборча комісія, яка забезпечує виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, визначає підприємство, яке їх виготовлятиме (далі - підприємство-виготовлювач), про що укладає з ним відповідний договір.

5. Підприємство-виготовлювач у визначений відповідним договором строк забезпечує виготовлення по одному зразку інформаційного плаката кожної організації партії для кожного територіального виборчого округу та інформаційного буклета кожної організації партії.

Член територіальної виборчої комісії, визначений її рішенням відповідальним за процедуру погодження текстів інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, у день виготовлення зазначених зразків повідомляє представників організацій партій у територіальній виборчій комісії про необхідність їх прибуття до територіальної виборчої комісії для погодження текстів інформаційних плакатів та інформаційних буклетів. Повідомлення може здійснюватися телефоном, електронною поштою чи з використанням інших засобів комунікаційного зв’язку. Особа вважається повідомленою, зокрема, у разі надсилання відповідної інформації на її контактний номер телефону, зазначений у заяві про реєстрацію представника організації партії у територіальній виборчій комісії.

6. Представник організації партії у територіальній виборчій комісії не пізніш як на наступний день з дня виготовлення зразків інформаційних плакатів та інформаційних буклетів погоджує їх тексти, проставляючи напис "Погоджено" із зазначенням свого прізвища та ініціалів, підпису, дати та часу погодження на текстах інформаційних плакатів та інформаційних буклетів та у відповідних відомостях (додатки 4, 5).

У разі відповідності відомостей, зазначених у тексті інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, відомостям, поданим організацією партії для реєстрації кандидатів у депутати, непогодження таких текстів інформаційних плакатів та інформаційних буклетів представником організації партії у територіальній виборчій комісії не може бути перешкодою для їх виготовлення.

У випадку неприбуття представника організації партії у територіальній виборчій комісії для погодження текстів інформаційних плакатів та інформаційного буклета в установлений територіальною виборчою комісією строк тексти інформаційних плакатів та інформаційних буклетів вважаються погодженими.

При цьому на зразках таких інформаційних плакатів та інформаційних буклетів відповідний член територіальної виборчої комісії, визначений рішенням комісії відповідальним за процедуру погодження текстів інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, робить відповідно напис "Представник місцевої організації політичної партії у територіальній виборчій комісії для погодження текстів інформаційних плакатів не прибув", "Представник місцевої організації політичної партії у територіальній виборчій комісії для погодження тексту інформаційного буклета не прибув", зазначаючи свою посаду, прізвище та ініціали, дату і час вчинення цього напису, та ставить свій підпис. При цьому у відповідних відомостях погодження текстів інформаційних плакатів, інформаційних буклетів (додатки 4, 5) зазначається прізвище та ініціали представника організації партії у територіальній виборчій комісії, навпроти яких замість дати, часу погодження та підпису представника організації партії у територіальній виборчій комісії вчиняється напис "Представник місцевої організації політичної партії у територіальній виборчій комісії для погодження текстів інформаційних плакатів не прибув", "Представник місцевої організації політичної партії у територіальній виборчій комісії для погодження тексту інформаційного буклета не прибув".

7. Згідно з договором із територіальною виборчою комісією підприємство-виготовлювач виготовляє інформаційні плакати та інформаційні буклети кожної організації партії у кількості, визначеній у договорі відповідно до пункту 2 цього Порядку, та передає їх на підставі акта приймання-передачі (додатки 6, 7) відповідно:

1) виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, міській (міста з районним поділом) виборчій комісії - не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування;

2) районній, міській (міста без районного поділу), районній у місті (в містах, у яких утворені районні в місті ради) виборчій комісії - не пізніш як за шість днів до дня голосування;

3) сільській, селищній виборчій комісії - не пізніш як за чотири дні до дня голосування.

Від імені територіальної виборчої комісії інформаційні плакати та інформаційні буклети від підприємства-виготовлювача отримує голова виборчої комісії або інша особа, уповноважена рішенням цієї комісії, яка підписує відповідний акт приймання-передачі.

8. Територіальна виборча комісія, яка отримала інформаційні плакати та інформаційні буклети, передає їх разом із виборчими бюлетенями з відповідних виборів у такі строки:

1) виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна виборча комісія передає відповідним сільським, селищним, міським виборчим комісіям - не пізніш як за шість днів до дня голосування;

2) районна виборча комісія передає відповідним сільським, селищним, міським виборчим комісіям - не пізніш як за чотири дні до дня голосування;

3) міська (міста з районним поділом) виборча комісія передає відповідним районним у місті виборчим комісіям - не пізніш як за чотири дні до дня голосування.

Інформаційні плакати та інформаційні буклети можуть передаватися міською (міста з районним поділом) виборчою комісією безпосередньо дільничним виборчим комісіям виборчих дільниць, утворених на території населених пунктів (сіл, селищ, міст), що входять до складу відповідної міської територіальної громади (міста з районним поділом), але не входять до складу районів у місті. Така передача відбувається не раніш як за три дні до дня голосування на засіданні міської територіальної виборчої комісії за відомістю (додатки 10, 11).

Інформаційні плакати та інформаційні буклети отримують члени територіальної виборчої комісії, уповноважені отримати виборчі бюлетені. Передача інформаційних плакатів та інформаційних буклетів територіальним виборчим комісіям фіксується в акті приймання-передачі (додатки 8, 9).

9. Міська (міста без районного поділу), районна в місті, сільська, селищна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає інформаційні плакати та інформаційні буклети відповідним дільничним виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями за відомістю (додатки 10, 11).

Інформаційні плакати та інформаційні буклети отримують члени дільничної виборчої комісії, уповноважені отримувати виборчі бюлетені.

10. Інформаційні плакати та інформаційні буклети використовуються для інформування виборців у приміщенні для голосування, у тому числі в день голосування та під час голосування за місцем перебування виборців.

11. Дільничні виборчі комісії розміщують інформаційні плакати у приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним у порядку розміщення назв організацій партій у виборчому бюлетені. При цьому розміщення таких плакатів здійснюється у спосіб, що забезпечуватиме їх доступність для ознайомлення, у тому числі для осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та тих, які пересуваються на кріслах колісних.

У такому самому порядку інформаційні плакати розміщуються у приміщенні територіальної виборчої комісії.

12. Дільничні виборчі комісії сприяють виборцям, які самостійно не можуть ознайомитися з інформаційними плакатами та інформаційними буклетами, у доступі до їх змісту у максимально зручний для таких виборців спосіб.

13. Відповідальність за збереження інформаційних плакатів та інформаційних буклетів у приміщенні для голосування покладається на дільничні виборчі комісії, а у приміщенні територіальної виборчої комісії - на відповідну територіальну виборчу комісію.

Секретар засідання

Центральної виборчої комісії

О.БОЯРЧУК

{Додатки 4-11}


Документи та файли

Сигнальний документ — f499060n71.doc
Сигнальний документ — f499060n72.doc

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 лютого 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -