<<
>>

ПОСТАНОВА від 8 жовтня 2020 року № 361 "Про скаргу ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ІГОРЯ КОЛИХАЄВА "НАМ ТУТ ЖИТИ", зареєстровану в Центральній виборчій комісії 6 жовтня 2020 року за № 21-34-15881". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 15.10.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2020 року № 361

Про скаргу ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ІГОРЯ КОЛИХАЄВА "НАМ ТУТ ЖИТИ", зареєстровану в Центральній виборчій комісії 6 жовтня 2020 року за № 21-34-15881

До Центральної виборчої комісії 6 жовтня 2020 року надійшла скарга ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ІГОРЯ КОЛИХАЄВА "НАМ ТУТ ЖИТИ" (далі - суб’єкт звернення), суб’єктом оскарження в якій визначено Херсонську міську територіальну виборчу комісію Херсонського району Херсонської області (далі - Херсонська міська територіальна виборча комісія).

У скарзі суб’єкт звернення просить "визнати протиправною бездіяльність Херсонської міської територіальної виборчої комісії щодо нездійснення належної перевірки поданих документів та неповідомлення про наявні недоліки у поданих до цієї виборчої комісії документах для реєстрації кандидатів на посаду Херсонського міського голови Херсонського району Херсонської області" та скасувати постанову Херсонської міської територіальної виборчої комісії від 23 вересня 2020 року № 16 у частині реєстрації кандидатів на посаду Херсонського міського голови Херсонського району Херсонської області (далі - Херсонський міський голова) на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, Колихаєва Юрія Анатолійовича та Рожкова Юрія Станіславовича, які надали неправдиві відомості щодо місця роботи.

Також суб’єкт звернення вважає, що "під час подачі документів на реєстрацію до Херсонської міської територіальної виборчої комісії Херсонського району Херсонської області Колихаєв Юрій Анатолійович та Рожков Юрій Станіславович надали недостовірні дані щодо свого місця роботи (заняття) та займаної посади".

На виконання частини п’ятої статті 70 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) та пункту 8.6 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192 (далі - Порядок), копію скарги надіслано суб’єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

За змістом частини четвертої статті 14 зазначеного Закону скарги, що стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії в порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.

Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом XI Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 72 Кодексу, пунктом 10.3 Порядку перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення, чи подано її належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Кодексом; чи віднесено Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги); чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Кодексом.

Частиною першою статті 65 Кодексу, пунктом 2.1 Порядку визначено, що суб’єктом звернення зі скаргою може бути місцева організація політичної партії - суб’єкт виборчого процесу місцевих виборів в особі її керівника, представника місцевої організації партії у відповідній виборчій комісії, уповноваженої особи місцевої організації партії в єдиному багатомандатному, територіальному виборчому окрузі чи іншої особи, уповноваженої рішенням керівного органу місцевої організації партії.

Постанова Херсонської міської територіальної виборчої комісії від 23 вересня 2020 року № 16 "Про реєстрацію кандидатів на посаду Херсонського міського голови Херсонського району Херсонської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року" підтверджує, що ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ІГОРЯ КОЛИХАЄВА "НАМ ТУТ ЖИТИ" є суб’єктом виборчого процесу відповідних виборів.

Отже, скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою.

Досліджуючи питання, чи належить розгляд поданої скарги до повноважень Центральної виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги), Комісія зазначає.

Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 65 Кодексу та підпунктом 1 пункту 3.1 Порядку до Центральної виборчої комісії може бути оскаржено бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

Суб’єкт звернення просить Комісію визнати протиправною бездіяльність Херсонської міської територіальної виборчої комісії щодо нездійснення належної перевірки поданих документів та неповідомлення про наявні недоліки в поданих до цієї виборчої комісії документах для реєстрації кандидатів на посаду Херсонського міського голови та скасувати постанову Херсонської міської територіальної виборчої комісії від 23 вересня 2020 року № 16 в частині реєстрації кандидатів на посаду Херсонського міського голови на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Колихаєва Юрія Анатолійовича та Рожкова Юрія Станіславовича, висунутих у порядку самовисування, у зв’язку з наданням ними неправдивих відомостей щодо місця роботи.

Однак зі змісту скарги вбачається, що суб’єкт звернення по суті оскаржує рішення та дії Херсонської міської територіальної виборчої комісії щодо реєстрації зазначених кандидатів на посаду Херсонського міського голови, а "здійснення належної перевірки поданих документів" є складовою процедури прийняття такого рішення.

За змістом пункту 1-1 частини другої статті 64 Кодексу, підпункту 5 пункту 3.4 Порядку рішення чи дії територіальної виборчої комісії, крім установлених Кодексом випадків, оскаржуються виключно до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, шляхом подання позовної заяви.

Отже, Центральна виборча комісія констатує, що є неналежним суб’єктом розгляду скарги ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ІГОРЯ КОЛИХАЄВА "НАМ ТУТ ЖИТИ" у частині вимог стосовно скасування постанови Херсонської міської територіальної виборчої комісії від 23 вересня 2020 року № 16.

Згідно з частинами першою, шостою, сьомою статті 66 Кодексу, пунктом 4.1, підпунктами 4, 6 пункту 4.3 Порядку скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій і третій вказаної статті Кодексу.

Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини першої статті 68 Кодексу. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги виборчою комісією.

Як вбачається зі скарги та доданих до неї документів, суб’єктом звернення зі скаргою оскаржуються дії Херсонської міської територіальної виборчої комісії, вчинені до 23 вересня 2020 року, а також постанова вказаної комісії від 23 вересня 2020 року № 16.

Указана скарга надійшла до Центральної виборчої комісії 6 жовтня 2020 року, тобто з порушенням установлених статтею 66 Кодексу та пунктом 4.1 Порядку строків оскарження.

Таким чином, скаргу подано з недотриманням установленого Кодексом строку.

Згідно з частиною третьою статті 72 Кодексу та пунктом 10.6 Порядку виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Кодексом.

За таких обставин скарга ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ІГОРЯ КОЛИХАЄВА "НАМ ТУТ ЖИТИ" підлягає залишенню без розгляду по суті.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1-1 частини другої статті 64, частини першої, пункту 2 частини третьої статті 65, частин першої, шостої, сьомої статті 66, статті 69, частин другої, третьої статті 72 Виборчого кодексу України, Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192, керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ІГОРЯ КОЛИХАЄВА "НАМ ТУТ ЖИТИ" залишити без розгляду по суті.

2. Копію цієї постанови надіслати ХЕРСОНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ІГОРЯ КОЛИХАЄВА "НАМ ТУТ ЖИТИ" та Херсонській міській територіальній виборчій комісії Херсонського району Херсонської області.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 лютого 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -