<<
>>

ПОСТАНОВА від 7 квітня 2020 року № 82 "Про внесення змін до Регламенту Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 27.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 7 квітня 2020 року № 82

Про внесення змін до Регламенту Центральної виборчої комісії

З метою визначення порядку забезпечення присутності члена Центральної виборчої комісії на засіданні Комісії за допомогою технічних засобів, керуючись частинами третьою, четвертою статті 10, статтями 11 - 13, статтею 32 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести зміни до Регламенту Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 квітня 2005 року № 72 "Про затвердження Регламенту Центральної виборчої комісії" (зі змінами), доповнивши його статтею 20-1 такого змісту:

"Стаття 20-1

1. Засідання Комісії може бути проведено із забезпеченням присутності на ньому члена Комісії за допомогою технічних засобів відповідно до цього Регламенту з особливостями, встановленими цією статтею.

На засіданні Комісії, яке проводиться із забезпеченням присутності на ньому члена Комісії за допомогою технічних засобів, розглядаються питання порядку денного, крім питань, що потребують таємного голосування або містять інформацію з обмеженим доступом.

2. За погодженням із Головою Комісії та за наявності технічної можливості член Комісії може брати участь у засіданнях Комісії за допомогою технічних засобів у разі неможливості фізичної присутності на засіданні з об’єктивних причин.

У разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану, встановлення у визначеному законом порядку режиму надзвичайної ситуації чи карантину або настання інших обставин, що об’єктивно унеможливлюють проведення засідання Комісії у звичайному порядку, ставлять під загрозу життя та здоров’я членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, засідання Комісії можуть проводитися з використанням технічних засобів у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному вебсайті Комісії.

У разі неможливості забезпечення одночасної трансляції такого засідання з технічних причин на офіційному вебсайті Комісії розміщується відеозапис зазначеного засідання.

3. Секретар Комісії забезпечує повідомлення членів Комісії, які залучаються до участі в засіданні Комісії за допомогою технічних засобів, про час проведення засідання, порядок віддаленого приєднання до участі в такому засіданні, питання, внесені до проєкту порядку денного, а також забезпечує надання їм проєктів постанов і необхідних матеріалів з питань, включених до порядку денного, електронною поштою або іншими технічними засобами зв’язку.

4. Обов’язки щодо здійснення необхідних заходів, пов’язаних із технічним забезпеченням участі в засіданні члена Комісії за допомогою технічних засобів, покладаються на відповідального працівника структурного підрозділу, до предмета відання якого належать питання інформатизації (далі - відповідальний працівник).

Відповідальний працівник здійснює активацію технічних засобів до початку засідання Комісії, перевірку їх функціонування та тестування.

5. Члену Комісії, який бере участь у засіданні Комісії за допомогою технічних засобів, перед початком засідання відповідальним працівником надсилається засобами технічного зв’язку індивідуальний згенерований код авторизації, що одночасно повідомляється секретарю Комісії, а також інформація про альтернативні засоби зв’язку для повідомлення про виникнення технічних перешкод.

На початку засідання проводиться ідентифікація членів Комісії, які беруть участь у засіданні за допомогою технічних засобів. Член Комісії, який бере участь у засіданні Комісії за допомогою технічних засобів, на пропозицію головуючого повинен озвучити свої прізвище, ім’я, по батькові, посаду та надісланий йому згенерований код для належної ідентифікації члена Комісії. При цьому повинна бути забезпечена можливість візуальної ідентифікації відповідного члена Комісії.

Секретар Комісії контролює відповідність коду авторизації, названого членом Комісії, коду авторизації, що був згенерований відповідальним працівником.

Відомості про результати ідентифікації членів Комісії вносяться до протоколу засідання.

Після проведення ідентифікації членів Комісії, які беруть участь у її засіданні за допомогою технічних засобів (проведення ідентифікації усіх членів Комісії в разі проведення засідання Комісії за допомогою технічних засобів), головуючий на засіданні Комісії оголошує кількість членів Комісії, присутніх на засіданні, та в разі, якщо таке засідання є повноважним (в разі присутності на засіданні не менше одинадцяти членів Комісії), оголошує його відкритим.

6. У разі озвучення неправильного коду секретар Комісії невідкладно повідомляє про це головуючого на засіданні Комісії. У такому разі, а також у разі неможливості забезпечити візуальну ідентифікацію члена Комісії член Комісії не бере участі в засіданні Комісії (вважається відсутнім на засіданні Комісії).

7. Усім присутнім на засіданні Комісії членам Комісії, в тому числі тим, що беруть участь у засіданні за допомогою технічних засобів, повинна бути забезпечена можливість аудіовізуального сприйняття ходу засідання Комісії, доповідати питання порядку денного, ставити запитання доповідачу й отримувати відповіді, реалізовувати інші надані їм права та виконувати обов’язки, передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Регламентом.

Голосування члена Комісії, який бере участь у засіданні Комісії за допомогою технічних засобів, здійснюється особисто шляхом висловлення своєї позиції "за", "проти" чи "утримався" з кожного питання, що ставиться на голосування.

Підрахунок голосів під час голосування на засіданні Комісії, що проводиться за допомогою технічних засобів, здійснюється секретарем Комісії, а в разі неможливості взяти участь у такому засіданні секретаря Комісії - секретарем засідання.

8. Член Комісії, який бере участь у її засіданні за допомогою технічних засобів, у разі втрати зв’язку з Комісією під час засідання зобов’язаний невідкладно повідомити про це головуючого на засіданні альтернативними засобами зв’язку.

У разі виникнення технічних перешкод під час засідання Комісії, що унеможливлюють участь члена Комісії в засіданні, головуючий на засіданні може оголосити перерву до усунення виявлених перешкод. Якщо в разі таких перешкод кількість членів Комісії, які беруть участь у її засіданні, стає меншою одинадцяти, а також у разі виявлення ознак втручання сторонніх осіб у систему забезпечення участі членів Комісії в засіданні Комісії за допомогою технічних засобів головуючий зобов’язаний невідкладно оголосити перерву в засіданні.

9. У разі участі Голови Комісії, секретаря Комісії в засіданні Комісії за допомогою технічних засобів протокол засідання, рішення Комісії, прийняті на такому засіданні, та додатки до них, можуть підписуватися особистими кваліфікованими електронними підписами відповідно Голови та/або секретаря Комісії з подальшим оформленням їх у паперовому вигляді.

Окрема думка члена Комісії, який брав участь у засіданні Комісії за допомогою технічних засобів та не погоджується з прийнятим Комісією рішенням, засвідчена особистим кваліфікованим електронним підписом, може надсилатися на адресу Комісії засобами електронної пошти та додається до протоколу засідання.

10. У разі проведення засідання Комісії за допомогою технічних засобів особам, яким відповідними законами України надано право бути присутніми на засіданні Комісії, надається можливість взяти участь у такому засіданні за допомогою технічних засобів у порядку, встановленому цією статтею, за умови повідомлення Комісії не пізніш як за 2 години до засідання про бажання взяти в ньому участь".

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


О.ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 лютого 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -