<<
>>

ПОСТАНОВА від 8 липня 2020 року № 134 "Про Порядок перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно для організації його голосування на місцевих виборах за місцем перебування". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 30.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 8 липня 2020 року № 134

Про Порядок перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно для організації його голосування на місцевих виборах за місцем перебування

З метою забезпечення однакового застосування виборчого законодавства України під час організації підготовки і проведення місцевих виборів, реалізації права голосу на місцевих виборах виборцями, тимчасово не здатними пересуватися самостійно, відповідно до частини четвертої статті 6, пунктів 4, 10 частини першої статті 205, пункту 1 частини другої статті 207, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої, частин п’ятої - восьмої, частини п’ятнадцятої статті 249 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 4 статті 17, пунктами, 2, 7, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно для організації його голосування на місцевих виборах  за місцем перебування (додаток 1).

2. Встановити форму журналу дільничної виборчої комісії з місцевих виборів звичайної (спеціальної) виборчої дільниці для реєстрації заяв виборців про бажання голосувати за місцем перебування (додаток 2).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 2 жовтня 2015 року № 380 "Про Роз’яснення положень Закону України "Про місцеві вибори" щодо перевірки факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися для надання йому можливості голосування за місцем перебування на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ".

4. Цю постанову надіслати:

Міністерству охорони здоров’я України для доведення до відома медичних установ з метою видачі ними за зверненнями виборців, тимчасово не здатних пересуватися самостійно, передбачених Виборчим кодексом України медичних довідок про стан здоров’я та надання відповідей на запити дільничних виборчих комісій з місцевих виборів про підтвердження достовірності виданих медичних довідок;

обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій після сформування їх нового складу.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 8 липня 2020 року № 134

ПОРЯДОК

перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно для організації його голосування на місцевих виборах за місцем перебування

Цей Порядок на підставі статті 249 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) визначає процедуру перевірки дільничною виборчою комісією з місцевих виборів (далі - дільнична виборча комісія) факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно для організації його голосування на місцевих виборах за місцем перебування.

1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем його перебування.

Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно і має  бажання проголосувати за місцем свого перебування, поштою або через інших осіб не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування подає до дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, на якій він включений до списку виборців, власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням такого місця. Заява викладається в довільній формі.

До заяви додається довідка медичної установи про стан здоров’я виборця, що засвідчує факт тимчасової нездатності його пересуватися самостійно. Така заява є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених Кодексом.

На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму.

2. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється в журналі дільничної виборчої комісії з місцевих виборів звичайної (спеціальної) виборчої дільниці для реєстрації заяв виборців про бажання голосувати за місцем перебування (далі - журнал реєстрації заяв) (додаток 2 до цієї постанови), де зазначаються, зокрема, дата і час надходження такої заяви, спосіб її надходження (поштою/у разі подання заяви іншою особою - прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) такої особи), прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця-заявника, адреса місця проживання (перебування) виборця та контактний номер його телефону (за наявності), назва та місцезнаходження медичної установи, що видала довідку про стан здоров’я виборця (графи 2 - 6 журналу реєстрації заяв).

3. Члени дільничної виборчої комісії мають право перевіряти факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно.

Для здійснення вказаної перевірки рішенням дільничної виборчої комісії визначаються не менш як три члени комісії, які повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу цієї дільничної виборчої комісії. 

4. Перевірка факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно (далі - перевірка) здійснюється до прийняття на засіданні дільничної виборчої комісії рішення щодо включення виборця до витягу зі списку виборців на звичайній (спеціальній) виборчій дільниці для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно, яке проводиться не раніше 12 години останньої суботи перед днем голосування.

5. Перевірка здійснюється з метою підтвердження таких фактів:

написання виборцем, включеним до списку виборців на звичайній (спеціальній) виборчій дільниці, заяви про бажання голосувати за місцем свого перебування;

видачі медичною установою довідки про стан здоров’я виборця, включеного до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, що засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно;

необхідності дотримання постільного режиму виборцем, включеним до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я.

6. Перевірку, не порушуючи при цьому прав та свобод виборця, проводять визначені для цього члени дільничної виборчої комісії щодо фактів:

написання виборцем відповідної заяви - шляхом особистого відвідування за адресою, зазначеною у заяві виборця, та/або опитування такого виборця за вказаним ним контактним номером телефону;

видачі медичною установою довідки про стан здоров’я виборця, включеного до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, що засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, - шляхом звернення до відповідної медичної установи із запитом про підтвердження достовірності виданої довідки про стан здоров’я виборця чи уточнення відомостей, зазначених у такій довідці;

необхідності дотримання постільного режиму виборцем, включеним до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, - шляхом звернення до керівника відповідного закладу охорони здоров’я із запитом про підтвердження факту призначення постільного режиму.

7. Звернення до медичної установи, керівника відповідного закладу охорони здоров’я може здійснюватися шляхом надсилання листа, телефонограми, факсограми, що підписується визначеними для проведення перевірки членами дільничної виборчої комісії. Звернення також може бути надіслане з використанням мережі "Інтернет", засобів електронного зв’язку із зазначенням адреси електронної пошти, на яку може бути надіслано відповідь.

У разі отримання відповіді на зазначене звернення усно (на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку) зміст відповіді викладається у довідці, що складається визначеними для здійснення перевірки членами дільничної виборчої комісії.

8. Прізвища, імена (усі власні імена), по батькові (за наявності) членів комісії, які перевіряли факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, а також результат перевірки зазначаються відповідно у графах 7, 8 журналу реєстрації заяв.

9. Результат проведеної перевірки враховується дільничною виборчою комісією під час прийняття рішення щодо включення виборця, від якого надійшла заява про бажання голосувати за місцем його перебування, до витягу зі списку виборців на звичайній (спеціальній) виборчій дільниці для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно, який невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. У разі непідтвердження фактів написання виборцем відповідної заяви та/або видачі медичною установою довідки про стан здоров’я виборця, що засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, та/або необхідності дотримання виборцем постільного режиму дільнична виборча комісія приймає рішення про відмову в наданні такому виборцю можливості голосувати за місцем його перебування.

Про прийняте дільничною виборчою комісією рішення зазначається у графі 9 журналу реєстрації заяв.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 8 липня 2020 року № 134

ЖУРНАЛ

дільничної виборчої комісії з місцевих виборів виборчої дільниці для реєстрації заяв виборців про бажання голосувати за місцем перебування


Документи та файли

Сигнальний документ — f497014n42.doc

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 лютого 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -