<<
>>

ПОСТАНОВА від 23 липня 2021 року № 275 "Про Порядок розподілу керівних посад в окружних комісіях з всеукраїнського референдуму між суб’єктами подання кандидатур до складу цих комісій". Центрвиборчком України. 2021

Документ актуальний на 30.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 23 липня 2021 року № 275

Про Порядок розподілу керівних посад в окружних комісіях з всеукраїнського референдуму між суб’єктами подання кандидатур до складу цих комісій

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України "Про всеукраїнський референдум", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 2, 4 статті 17, пунктом 1 статті 20 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок розподілу керівних посад в окружних комісіях з всеукраїнського референдуму між суб’єктами подання кандидатур до складу цих комісій (додається).

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 23 липня 2021 року № 275

ПОРЯДОК

розподілу керівних посад в окружних комісіях з всеукраїнського референдуму між суб’єктами подання кандидатур до складу цих комісій

Цей Порядок з метою забезпечення однакового застосування Закону України "Про всеукраїнський референдум" (далі - Закон), дотримання передбачених ним принципів і засад процесу всеукраїнського референдуму визначає процедуру розподілу керівних посад в окружних комісіях з всеукраїнського референдуму між суб’єктами подання кандидатур до складу цих комісій та застосовується під час утворення окружних комісій з всеукраїнського референдуму (далі - окружні комісії).

1.

Окружні комісії утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

Окружна комісія складається із дванадцяти осіб.

2. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних комісій є:

1) ініціативна група всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (далі - ініціативна група), яка є прихильником питання всеукраїнського референдуму;

2) політична партія, яка утворила депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання та зареєстрована як прихильник або опонент питання всеукраїнського референдуму;

3) політична партія, яка зареєстрована як прихильник або опонент питання всеукраїнського референдуму (крім політичних партій, зазначених у підпункті 2 цього пункту).

3. Пропорційна частка кожної категорії керівних посад (голів, заступників голів та секретарів) в окружних комісіях для кожного суб’єкта подання, від якого до складу відповідних комісій включені кандидатури, в межах загальнодержавного округу з всеукраїнського референдуму (позначається літерою "А") визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного суб’єкта подання до складу окружних комісій, у співвідношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних комісій, та обчислюється за формулою:

A = (B : C) х D, де

літера "В" - кількість кандидатур, включених до складу окружних комісій окремо від кожного суб’єкта подання;

літера "С" - кількість кандидатур, включених до складу окружних комісій від усіх суб’єктів подання, що дорівнює сумі всіх "В";

літера "D" - кількість кожної категорії керівних посад у складі окружних комісій, що підлягають розподілу між суб’єктами подання, яка дорівнює різниці між загальною кількістю окружних комісій та кількістю окружних комісій, до складу яких кандидатури від відповідного суб’єкта подання не включено.

4. Відповідно до визначеної за вказаною формулою пропорційної частки керівних посад для кожного суб’єкта подання встановлюється кількість посад голів, заступників голів та секретарів, що виділяються суб’єкту подання у складі окружних комісій. При цьому першими підлягають розподілу посади голів окружних комісій. Під час розподілу кожної наступної категорії керівних посад (заступників голів, секретарів) ураховуються результати розподілу попередніх категорій керівних посад (голів, заступників голів).

З отриманого числа визначаються ціла та дробова його частини.

Ціла частина числа визначає кількість керівних посад відповідної категорії, що виділяються для суб’єкта подання у складі окружних комісій, а сума таких чисел, визначена для кожного суб’єкта подання, дорівнює кількості посад у складі окружних комісій, які вважаються розподіленими між суб’єктами подання.

Кількість керівних посад, що залишаються нерозподіленими (визначена як різниця кількості кожної категорії керівних посад, що підлягають розподілу ("D"), та загальної кількості розподілених посад цієї категорії), почергово по одній посаді розподіляється між суб’єктами подання у порядку спадання дробових частин чисел (від більшої до меншої), отриманих за результатами обчислення для суб’єктів подання пропорційної частки керівних посад. У разі рівних дробових частин чисел, обчислених для декількох суб’єктів подання, черговість розподілу посад між ними встановлюється за датою та часом надходження їх подань до Центральної виборчої комісії.

Розподіл відповідних керівних посад припиняється в разі, якщо сума кількостей виділених для кожного з суб’єктів подання посад голови, заступника голови та секретаря окружних комісій дорівнюватиме кількості керівних посад, що підлягали розподілу між суб’єктами подання у цих комісіях.

5. З дня, наступного за днем прийняття Центральною виборчою комісією рішення про введення в експлуатацію автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, розподіл керівних посад в окружних комісіях між суб’єктами подання кандидатур до складу цих комісій може здійснюватися засобами такої системи.

6. Рішення про призначення на керівні посади в кожній окружній комісії приймається Центральною виборчою комісією під час утворення окружних комісій та оформляється однією постановою Комісії.

При цьому забезпечується зайняття керівних посад у кожній окружній комісії кандидатурами як від суб’єктів подання, які є прихильниками питання всеукраїнського референдуму, так і від суб’єктів подання, які є опонентами цього питання (за наявності відповідних суб’єктів).

7. У разі ненадходження або надходження у недостатній кількості подань щодо кандидатур до складу окружної комісії, що унеможливлює формування керівного складу такої комісії за поданням суб’єктів подання відповідно до вимог Закону, на керівну посаду в окружній комісії може бути призначено особу, включену до складу комісії за поданням Голови Центральної виборчої комісії.

8. У разі якщо сумарна кількість керівних посад у складі окружної комісії (окружних комісій), які підлягають розподілу, є меншою, ніж кількість суб’єктів подання кандидатур до складу окружних комісій, що унеможливлює проведення пропорційного розподілу керівних посад серед цих суб’єктів, на посаду голови, заступника голови чи секретаря окружної комісії (окружних комісій) призначаються особи за рішенням Центральної виборчої комісії.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -