<<
>>

ПОСТАНОВА від 16 листопада 2020 року № 487 "Про скаргу Одеської обласної організації Політичної партії "Сила і Честь", зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 листопада 2020 року за № 21-34-23810". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 19.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2020 року № 487

Про скаргу Одеської обласної організації Політичної партії "Сила і Честь", зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 листопада 2020 року за № 21-34-23810

До Центральної виборчої комісії 13 листопада 2020 року електронною поштою надійшла скарга Одеської обласної організації Політичної партії "Сила і Честь" в особі її представника в Одеській обласній територіальній виборчій комісії Заярної Олени Ігорівни, засвідчена її кваліфікованим електронним підписом, суб’єктом оскарження в якій визначено Одеську обласну територіальну виборчу комісію.

У скарзі суб’єкт звернення просить встановити факти порушення Одеською обласною територіальною виборчою комісією положень Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) у зв’язку з її протиправною бездіяльністю, яка полягає в порушенні вказаною виборчою комісією строків встановлення результатів виборів Одеської обласної ради, неоприлюдненні протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів Одеської обласної ради в територіальних виборчих округах та про результати вказаних виборів, складених 9 та 10 листопада 2020 року, ненаданні копій зазначених протоколів суб’єктам виборчого процесу, а також зобов’язати Одеську обласну територіальну виборчу комісію оприлюднити вказані протоколи та видати їх копії відповідним суб’єктам.

Свої вимоги суб’єкт звернення обґрунтовує тим, що 9 та 10 листопада 2020 року Одеська обласна територіальна виборча комісія склала протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів Одеської обласної ради у межах територіальних виборчих округів № 1 - 10, а 10 листопада 2020 року о 3 год 29 хв - протокол про результати виборів депутатів Одеської обласної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі. При цьому скаржник зауважує, що "копія Підсумкового протоколу не була надана суб’єктам виборчого процесу, на вимогу, невідкладно після складання", "Одеська обласна організація партії "Сила і Честь" не отримала на вимогу копію протоколу, як і інші присутні".

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

За змістом частини четвертої статті 14 указаного Закону скарги, що стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії в порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.

Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом XI Кодексу та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192 (далі - Порядок).

Згідно з частиною другою статті 72 Кодексу, пунктом 10.3 Порядку перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення, чи подано її належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Кодексом; чи віднесено Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги); чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Кодексом.

За змістом пункту 2 частини першої статті 65 Кодексу та пункту 2.1 Порядку суб’єктом звернення до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу місцевих виборів, може бути місцева організація політичної партії - суб’єкт виборчого процесу місцевих виборів в особі її керівника, представника місцевої організації політичної партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, районній, районній у місті, а також міській, сільській, селищній (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчій комісії, уповноваженої особи місцевої організації політичної партії в єдиному багатомандатному, територіальному виборчому окрузі чи іншої особи, уповноваженої рішенням керівного органу місцевої організації політичної партії.

При цьому з урахуванням положень частин першої, тринадцятої статті 236 Кодексу скарга за підписом представника місцевої організації партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, районній, районній у місті, а також міській, сільській, селищній (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчій комісії може бути подана відповідно лише до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної в місті, а також міської, сільської, селищної (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчої комісії.

Скаргу від імені Одеської обласної організації Політичної партії "Сила і Честь" подано до Центральної виборчої комісії представником указаної організації партії в Одеській обласній територіальній виборчій комісії Заярною О.І., що підтверджується доданою до скарги копією відповідного посвідчення.

Водночас, враховуючи викладене, Заярна О.І.

не є належним суб’єктом звернення з указаною скаргою до Центральної виборчої комісії.

Досліджуючи питання, чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою встановлені Кодексом строки оскарження, Комісія зазначає.

Згідно з частиною першою статті 66 Кодексу, пунктом 4.1 Порядку скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження.

За змістом частин четвертої - сьомої статті 66 Кодексу, підпунктів 3, 4, 6 пункту 4.3 Порядку обчислення строку оскарження починається з наступного дня після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, які оскаржуються. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути, але не була вчинена дія, передбачена законом. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги виборчою комісією. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини першої статті 68 Кодексу.

Так, частиною дванадцятою статті 255 Кодексу встановлено, що третій примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів по відповідному виборчому округу (за наявності - з позначкою "Уточнений") невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії.

При цьому члену відповідної територіальної виборчої комісії, кандидату, його довіреній особі, уповноваженій особі організації партії, офіційному спостерігачу, які були присутніми на засіданні під час складання протоколу про підсумки голосування з відповідних виборів, на його прохання невідкладно видається копія вказаного протоколу (у тому числі з позначкою "Уточнений") (частина десята статті 255 Кодексу).

Згідно з частиною першою статті 256 Кодексу обласна територіальна виборча комісія встановлює результати виборів депутатів обласної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підставі протоколів про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів з відповідних місцевих виборів не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування (на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року - не пізніше 6 листопада 2020 року, а в разі продовження цього строку на один день для подання протоколу з позначкою "Уточнений" - не пізніше 7 листопада 2020 року).

Частиною другою статті 256 Кодексу передбачено, що зміст протоколу про результати виборів депутатів, зокрема, обласної ради невідкладно оприлюднюється на офіційному вебсайті (за наявності) територіальної виборчої комісії, вебсайті відповідної місцевої ради (за наявності) або в інший визначений територіальною виборчою комісією спосіб та може оприлюднюватися на вебсайті регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії.

Скаржник стверджує, що Одеською обласною територіальною виборчою комісією порушено визначені Кодексом строки встановлення результатів виборів депутатів Одеської обласної ради 25 жовтня 2020 року, оскільки відповідний протокол про результати вказаних виборів складено лише 10 листопада 2020 року, а крім того, не оприлюднено протоколи про підсумки голосування, складені виборчою комісією 9 та 10 листопада 2020 року, та про результати зазначених виборів, а також не видано їх копії суб’єктам виборчого процесу на їх вимогу.

Враховуючи викладене, останнім днем оскарження бездіяльності Одеської обласної територіальної виборчої комісії щодо строків встановлення результатів виборів депутатів Одеської обласної ради було 8 листопада 2020 року (у разі продовження строку на один день - для подання протоколу з позначкою "Уточнений" - не пізніше 9 листопада 2020 року), бездіяльності стосовно неоприлюднення та невидачі копій протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів Одеської обласної ради в територіальних виборчих округах, складених 9 листопада 2020 року, - 11 листопада 2020 року, бездіяльності щодо неоприлюднення та невидачі копій протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів Одеської обласної ради в територіальних виборчих округах та про результати вказаних виборів, складених 10 листопада 2020 року, - 12 листопада 2020 року.

Натомість зазначена скарга Заярної О.І. отримана Центральною виборчою комісією лише 13 листопада 2020 року. Таким чином, скарга надійшла з порушенням строків оскарження, встановлених Кодексом.

Згідно з частиною третьою статті 72 Кодексу та пунктом 10.6 Порядку виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Кодексом.

За указаних обставин скарга представника Одеської обласної організації Політичної партії "Сила і Честь" в Одеській обласній територіальній виборчій комісії Заярної О.І. підлягає залишенню без розгляду по суті.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 65, частин першої, четвертої - сьомої статті 66, частин другої, третьої статті 72, частин першої, тринадцятої статті 236, частин десятої, дванадцятої статті 255, частин першої, другої статті 256 Виборчого кодексу України, Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192, керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Одеської обласної організації Політичної партії "Сила і Честь" в особі її представника в Одеській обласній територіальній виборчій комісії Заярної Олени Ігорівни, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 листопада 2020 року за № 21-34-23810, залишити без розгляду по суті.

2. Копію цієї постанови надіслати Одеській обласній організації Політичної партії "Сила і Честь" та Одеській обласній територіальній виборчій комісії.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -