<<
>>

ПОСТАНОВА від 16 листопада 2020 року № 488 "Про окремі питання діяльності Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 19.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2020 року № 488

Про окремі питання діяльності Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області

До Центральної виборчої комісії 15 листопада 2020 року надійшла постанова Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області (далі - Тузлівська сільська територіальна виборча комісія) від 14 листопада 2020 року № 129 "Про перенесення повторного голосування на 22 листопада 2020 р., в зв’язку з виявленням порушень виборчого законодавства України", в якій викладаються обставини порушення процедури отримання, транспортування та зберігання виборчих бюлетенів для повторного голосування в багатомандатному виборчому окрузі № 1 з виборів депутатів Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (далі - Тузлівська сільська рада), призначеного на 15 листопада 2020 року, що могли створити умови для фальсифікації зазначених виборів, унаслідок чого комісією вирішено "перенести проведення повторного голосування по кандидатам в депутати Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 р." та "призначити переголосування" 22 листопада 2020 року.

Також до Комісії 15 листопада 2020 року надійшло пояснення за підписом голови Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії Пишненко Л.Д., в яких зазначено, що 10 листопада 2020 року нею одноосібно, без поліції, вирішено забрати виборчі бюлетені для проведення повторного голосування з виборів депутатів Тузлівської сільської ради в багатомандатному виборчому окрузі № 1 з КП "Татарбунарська райдрукарня", а також указано, що бюлетені було привезено до Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії та закрито в сейфі.

Того самого дня до Комісії електронною поштою надійшло звернення (колективна скарга) кандидата в депутати Тузлівської сільської ради Маліванової О.П. та виборців села Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області, в якому повідомляється, що повторне голосування з виборів Тузлівської сільської ради, призначене на 15 листопада 2020 року, не відбувається, "дільниця закрита".

З метою з’ясування обставин щодо стану організації та проведення 15 листопада 2020 року повторного голосування в багатомандатному виборчому окрузі № 1 з виборів депутатів Тузлівської сільської ради, керуючись пунктом 1 частини третьої статті 29 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (далі - Закон), член Комісії 16 листопада 2020 року листом № 21-33/1-4568 звернувся до Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії з проханням надати Комісії до 15 години 16 листопада 2020 року інформацію щодо проведення повторного голосування з виборів депутатів Тузлівської сільської ради 15 листопада 2020 року, а в разі їх непроведення - пояснення щодо обставин і підстав невчинення відповідних дій.

До Комісії надійшли від Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії пояснення голови та секретаря цієї комісії, а також копія постанови вказаної комісії від 14 листопада 2020 року № 129, протокол засідання цієї комісії від 14 листопада 2020 року, складений о 14 годині 10 хвилин, акти про порушення виборчого законодавства України від 14 та 15 листопада 2020 року.

Комісія зауважує, що згідно з частиною четвертою статті 14 Закону скарги, що стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії у порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.

Основні засади, організацію і порядок проведення місцевих виборів визначено Виборчим кодексом України (далі - Кодекс), розділом XI якого унормовано процедуру та строки подання і розгляду скарг, а також вимоги до їх форми і змісту.

Також відповідно до частини сьомої статті 63 Кодексу постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192 затверджено Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів.

Частиною дев’ятою статті 67 Кодексу, розділом 7 зазначеного Порядку визначено, що в разі надходження скарги (сканованої копії скарги) засобами електронної пошти (в електронній формі), крім тієї, яка засвідчена кваліфікованим електронним підписом, вона опрацьовується виборчою комісією в установленому Кодексом порядку після надходження цієї скарги у письмовій формі на паперових носіях або засвідченої кваліфікованим електронним підписом.

Водночас Комісія зазначає, що відповідно до частини другої статті 1 Закону Комісія здійснює контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Згідно з частиною першою статті 16 Закону, якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому Законом порядку.

Враховуючи наведене вище, Комісія вважає за необхідне розглянути питання щодо організації повторного голосування депутата Тузлівської сільської ради в багатомандатному виборчому окрузі № 1 за власною ініціативою.

Центральна виборча комісія зазначає, що згідно з частинами першою, четвертою, восьмою статті 33, частиною першою статті 206 Кодексу територіальні виборчі комісії є постійно діючими колегіальними органами, що в межах своїх повноважень та в порядку, передбачених законами України, забезпечують організацію та проведення місцевих виборів.

Частиною третьою статті 32 Кодексу визначено, що виборчі комісії зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, установлені Конституцією України, Кодексом та законами України.

До повноважень відповідної територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати виборів депутатів сільської ради належить забезпечення підготовки та проведення відповідних місцевих виборів; забезпечення виготовлення виборчих бюлетенів та передача їх відповідним територіальним, дільничним виборчим комісіям, організація проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених Кодексом (пункти 1, 7, 19 частини другої статті 206 Кодексу).

Згідно з частиною четвертою статті 194 Кодексу, якою визначено види місцевих виборів та порядок їх призначення, повторні місцеві вибори призначаються територіальною виборчою комісією у разі визнання відповідних місцевих виборів такими, що не відбулися, в порядку, встановленому Кодексом.

Підстави для визнання місцевих виборів такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів визначено у статті 280 Кодексу.

Зокрема, пунктом 6 частини першої статті 280 Кодексу однією з підстав, за яких територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів приймає рішення про визнання виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів, визначено обставину, що голосування у день голосування (день повторного голосування) не було організовано і проведено відповідно до Кодексу на всіх виборчих дільницях відповідного виборчого округу.

Організація і порядок голосування на місцевих виборах визначені статтею 248 Кодексу. Організація голосування включає в себе, серед іншого, наявність і видачу виборцям виборчого бюлетеня для голосування (частини третя - десята статті 248 Кодексу).

Виготовлення виборчих бюлетенів та передачу їх виборчим комісіям унормовано статтею 242 Кодексу, а також Порядком виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 2 жовтня 2020 року № 330 (далі - Порядок).

Так, за змістом частини першої статті 242 Кодексу, пунктів 1.1, 1.13 Порядку сільська, селищна територіальна виборча комісія, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, на підставі договору, укладеного між нею і поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах не пізніш як за п’ять днів до дня голосування та отримує виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за чотири дні до дня голосування в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Від імені територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати місцевих виборів, виборчі бюлетені від підприємства-виготовлювача отримує голова виборчої комісії або інша особа, уповноважена рішенням цієї комісії, яка підписує акт приймання-передачі.

Сільська, селищна виборча комісія не пізніш як за чотири дні до дня голосування отримує від підприємства-виготовлювача виборчі бюлетені в упаковках цього підприємства. Отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача та їх транспортування до приміщення відповідної територіальної виборчої комісії здійснюється представниками територіальної виборчої комісії у супроводі поліцейських (пункти 1.11, 1.14 Порядку).

Міська у містах без районного поділу, районна в місті, сільська, селищна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені з кожних місцевих виборів в упаковці підприємства-виготовлювача (частина п’ята статті 242 Кодексу, пункт 2.3 Порядку).

Згідно з положеннями статті 248 Кодексу голосування проводиться в день голосування з 8 до 20 години без перерви у приміщенні для голосування дільничної виборчої комісії. Виборці голосують шляхом заповнення відповідних виборчих бюлетенів, після чого опускають заповнені виборчі бюлетенів до виборчої скриньки.

Натомість, як свідчать наявні в Комісії матеріали та інформація, виборчі бюлетені для повторного голосування з указаних виборів Тузлівською сільською територіальною виборчою комісією дільничній виборчій комісії передано не було, а голосування 15 листопада 2020 року на відповідній виборчій дільниці не розпочалося.

Таким чином, наявний факт того, що на окремій виборчій дільниці багатомандатного виборчого округу № 1 з виборів депутатів Тузлівської сільської ради не було організовано і проведено голосування відповідно до вимог Кодексу в день повторного голосування, що є підставою для прийняття рішення територіальною виборчою комісією про визнання зазначених виборів такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів (пункт 6 частини першої статті 280 Кодексу).

Частиною першою статті 269 Кодексу передбачено, що сільська, селищна, міська територіальна виборча комісія з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), встановлюючи результати голосування з виборів у відповідному багатомандатному окрузі, приймає одне з таких рішень: про визнання депутатів обраними у відповідному багатомандатному окрузі; про призначення повторного голосування у відповідному багатомандатному окрузі; про визнання виборів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися, та призначення у зв'язку з цим повторних виборів; про призначення повторних виборів у багатомандатному виборчому окрузі щодо тієї кількості депутатських мандатів, які залишилися вакантними.

Разом з тим усупереч вимогам Кодексу постановою Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії від 14 листопада 2020 року № 129 було перенесено проведення повторного голосування з виборів депутатів Тузлівської сільської ради на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року на 22 листопада 2020 року.

У зв’язку з цим Комісія зазначає, що згідно з Основним Законом держави громадяни України мають право вільно обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування (стаття 38).

Відповідно до Кодексу до основних виборчих прав громадян України належить право бути обраним (частина друга статті 6); громадяни України, які є виборцями, мають право висування кандидатів на виборах, яке реалізується ними через політичні партії та їхні місцеві організації або шляхом самовисування у порядку, встановленому Кодексом (стаття 11).

Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та Кодексом (частина восьма статті 7 Кодексу).

Забезпечення умов для реалізації виборчих прав громадян, дотримання основних засад виборчого права, належне здійснення виборчих процедур і механізмів, передбачених Кодексом, точне і достовірне встановлення результатів виборів гарантується (частина друга статті 19 Кодексу).

Водночас наведені обставини свідчать, що Тузлівська сільська територіальна виборча комісія допустила протиправну бездіяльність, не забезпечивши у визначений Кодексом спосіб отримання, транспортування та зберігання виборчих бюлетенів для повторного голосування в багатомандатному виборчому окрузі № 1 з виборів депутатів Тузлівської сільської ради, передачу їх дільничній виборчій комісії, що унеможливило проведення 15 листопада 2020 року повторного голосування з указаних виборів, а також не прийняла в установленому Кодексом порядку рішення про визнання виборів депутатів Тузлівської сільської ради у багатомандатному виборчому окрузі № 1 такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів.

Згідно з частиною другою статті 33 та частиною першою статті 202 Кодексу Центральна виборча комісія є комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

За змістом частини п’ятнадцятої статті 36 Кодексу рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийнято з перевищенням її повноважень, може бути скасовано виборчою комісією вищого рівня або судом.

Пунктом 5 частини першої статті 205 Кодексу встановлено, що Центральна виборча комісія може з власної ініціативи в разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення скасувати таке рішення.

З огляду на зазначені норми Кодексу Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати рішення Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії від 14 листопада 2020 року № 129 "Про перенесення повторного голосування на 22 листопада 2020 р., в зв’язку з виявленням порушень виборчого законодавства України" як незаконне.

Відповідно до частини першої статті 13 Закону рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання, зокрема, виборчими комісіями нижчого рівня.

Частиною третьою статті 208 Кодексу визначено, що повноваження усього складу територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну, дільничну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, Кодексу та законів України, невиконання рішень виборчої комісії вищого рівня.

Комісія вважає, що зазначена протиправна бездіяльність Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії свідчить про одноразове грубе порушення нею вимог Конституції України, Кодексу, законів України, актів Комісії та відповідно є підставою для дострокового припинення повноважень усього складу цієї виборчої комісії згідно з частиною третьою статті 208 Кодексу.

Водночас Комісія зауважує, що з метою забезпечення реалізації виборчих прав громадян та суб’єктів виборчого процесу, поновлення порушених виборчих прав необхідним є зобов’язати вказану виборчу комісію після сформування її нового складу вирішити питання щодо визнання виборів депутатів Тузлівської сільської ради в багатомандатному виборчому окрузі № 1 такими, що не відбулися, та про призначення відповідних повторних виборів щодо тієї кількості депутатських мандатів, що залишилися вакантними.

Крім того, Комісія звертає увагу, що особи, винні в порушенні законодавства про вибори, виборчих прав виборців, кандидатів, місцевих організацій політичних партій - суб’єктів виборчого процесу, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом (частина третя статті 19 Кодексу).

Відповідно до статті 157 Кримінального кодексу України перешкоджання вільному здійсненню виборцем свого виборчого права, перешкоджання роботі виборчої комісії, ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов’язків у роботі комісії без поважних причин є кримінально караними діяннями.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення законного перебігу виборчого процесу, захисту виборчих прав громадян та поновлення порушених виборчих прав громадян, відповідно до частини третьої статті 32, частин першої, другої, четвертої статті 33, частини п’ятнадцятої статті 36, пункту 5 частини першої статті 205, пункту 17 частини другої статті 206, статей 208, 269, пункту 6 частини першої статті 280 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 1, 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 16, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанову Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області від 14 листопада 2020 року № 129 "Про перенесення повторного голосування на 22 листопада 2020 р., в зв’язку з виявленням порушень виборчого законодавства України".

2. Встановити факт одноразового грубого порушення Тузлівською сільською територіальною виборчою комісією Білгород-Дністровського району Одеської області вимог Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України.

3. Достроково припинити повноваження всього складу Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області у зв’язку з одноразовим грубим порушенням нею Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України.

4. Зобов’язати Білгород-Дністровську районну територіальну виборчу комісію Одеської області не пізніше 18 години 00 хвилин 17 листопада 2020 року повідомити місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області було включено осіб, повноваження яких достроково припинено цією постановою, про можливість подання не пізніше 17 години 00 хвилин 18 листопада 2020 року до Білгород-Дністровської районної територіальної виборчої комісії Одеської області нових кандидатур для включення до складу цієї територіальної виборчої комісії.

5. Зобов’язати Білгород-Дністровську районну територіальну виборчу комісію Одеської області не пізніше 20 години 00 хвилин 19 листопада 2020 року сформувати новий склад Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області та невідкладно поінформувати про прийняте рішення Центральну виборчу комісію.

6. Зобов’язати Тузлівську сільську територіальну виборчу комісію Білгород-Дністровського району Одеської області після сформування нового складу вирішити питання щодо визнання виборів депутатів Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в багатомандатному виборчому окрузі № 1 такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі № 1 з виборів депутатів Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області щодо тієї кількості депутатських мандатів, що залишилися вакантними.

7. Звернути увагу членів Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області на необхідність неухильного дотримання вимог Виборчого кодексу України під час виконання їх повноважень.

8. Звернутися до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у цій постанові обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування, для чого передати їй копії відповідних документів та матеріалів.

9. Копію цієї постанови надіслати Білгород-Дністровській районній територіальній виборчій комісії Одеської області, Тузлівській сільській територіальній виборчій комісії Білгород-Дністровського району Одеської області.

10. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 лютого 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -