Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 20 листопада 2020 року № 509 "Про скасування пункту 2 постанови Новгород-Сіверської міської територіальної виборчої комісії Новгород-Сіверського району Чернігівської області від 9 листопада 2020 року № 65". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 25.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 20 листопада 2020 року № 509

Про скасування пункту 2 постанови Новгород-Сіверської міської територіальної виборчої комісії  Новгород-Сіверського району Чернігівської області від 9 листопада 2020 року № 65

До Центральної виборчої комісії 10 листопада 2020 року надійшла постанова Новгород-Сіверської міської територіальної виборчої комісії Новгород-Сіверського району Чернігівської області (далі - Новгород-Сіверська міська територіальна виборча комісія) від 9 листопада 2020 року № 65 "Про розгляд повідомлення від голови Чернігівської обласної партійної організації "Рідний дім" Гусака Р.В.", якою визнано Бондаренка О.А. таким, що "не може набути повноважень мандату міського голови", та призначено повторні вибори Новгород-Сіверського міського голови Новгород-Сіверського району Чернігівської області (далі - Новгород-Сіверський міський голова) на 17 січня 2021 року.

Також 20 листопада 2020 року Комісія отримала постанову цієї територіальної виборчої комісії від 5 листопада 2020 року № 61 "Про обрання Новгород-Сіверського міського голови".

Згідно з частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому цим Законом порядку.

Разом з тим частиною другою статті 1, пунктом 3 частини першої статті 17, пунктами 1, 2 частини першої статті 21 указаного Закону на Центральну виборчу комісію покладено повноваження щодо контролю за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення місцевих виборів, а також за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України.

На виконання передбачених наведеними нормами законодавства повноважень Центральна виборча комісія, вивчивши наявні в неї документи, зазначає.

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 160 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" 25 жовтня 2020 року відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, зокрема перші вибори Новгород-Сіверського міського голови.

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України організація і порядок проведення виборів і референдумів визначаються виключно законами України.

Спеціальним нормативно-правовим актом, за положеннями якого здійснюється організація і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, є Виборчий кодекс України (далі - Кодекс).

Порядок проведення голосування, визначення результатів місцевих виборів регламентовано розділом XXXX Кодексу.

Так, відповідно до частини першої статті 278 Кодексу міська виборча комісія на підставі протоколу про результати голосування з виборів міського голови приймає одне з передбачених цією нормою рішень, зокрема, про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та призначення у зв’язку з цим повторних виборів.

Рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів міського голови територіальна виборча комісія приймає за наявності підстав, зазначених у статті 280 Кодексу (частина сьома статті 278 Кодексу).

Пунктом 7 частини першої статті 280 Кодексу передбачено, що територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів, якщо особа після її обрання не набула повноважень міського голови у порядку, встановленому Кодексом, з підстави, зазначеної у частині четвертій статті 231 Кодексу, а саме - у разі смерті відповідної особи.

За змістом частини четвертої статті 283 Кодексу у разі виникнення (виявлення) до реєстрації обраного міського голови обставини, зазначеної у частині четвертій статті 231 Кодексу, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання відповідної особи такою, що не набула повноважень міського голови та призначає повторні вибори.

Частиною першою статті 286 Кодексу передбачено, що повторні місцеві вибори призначаються у випадках, порядку та строки, передбачені Кодексом.

Згідно з частиною четвертою статті 194 Кодексу, яка регламентує види місцевих виборів та порядок їх призначення, повторні місцеві вибори призначаються територіальною виборчою комісією у разі визнання відповідних місцевих виборів такими, що не відбулися, в порядку, встановленому Кодексом. Підстави для визнання місцевих виборів такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів визначено статтею 280 Кодексу.

Частиною другою статті 195 Кодексу встановлено, що повторні місцеві вибори призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за п’ятдесят днів до дня повторних місцевих виборів. Рішення про призначення повторних місцевих виборів приймається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня настання обставин, передбачених Кодексом, для призначення таких виборів або з дня припинення обставин, що стали підставою для припинення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

Відповідно до частини восьмої статті 195 Кодексу територіальна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу повторних місцевих виборів на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Офіційним оголошенням є прийняття відповідною виборчою комісією рішення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів. Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу в разі призначення територіальною виборчою комісією повторних місцевих виборів здійснюється одночасно з прийняттям нею такого рішення.

За змістом частин третьої, четвертої статті 4 Кодексу першим днем обчисленого у днях строку, який відповідно до Кодексу має початися у зв’язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події. Останнім днем обчисленого у днях строку, який відповідно до Кодексу має закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.

Як вбачається із наявних у Центральній виборчій комісії документів, постановою Новгород-Сіверської міської територіальної виборчої комісії від 5 листопада 2020 року № 61 "Про обрання Новгород-Сіверського міського голови" Бондаренка Олега Анатолійовича, який набрав у єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів Новгород-Сіверського міського голови найбільшу кількість голосів виборців, визнано обраним Новгород-Сіверським міським головою.

Пунктом 1 постанови Новгород-Сіверської міської територіальної виборчої комісії від 9 листопада 2020 року № 65 "Про розгляд повідомлення від голови Чернігівської обласної партійної організації "Рідний дім" Гусака Р.В." Бондаренка О.А. визнано таким, що "не може набути мандату міського голови", а пунктом 2 цієї постанови призначено повторні вибори Новгород-Сіверського міського голови на 17 січня 2021 року. Одночасно з прийняттям такого рішення указаною територіальною виборчою комісією не оголошено початок виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

Зважаючи на викладене, Комісія констатує, що Новгород-Сіверською міською територіальною виборчою комісією під час вирішення постановою від 9 листопада 2020 року № 65 питання про призначення повторних виборів Новгород-Сіверського міського голови, зокрема визначення дати проведення таких виборів, не дотримано положень частини другої статті 195 Кодексу в частині їх призначення на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а також не враховано вимог частини восьмої статті 195 Кодексу щодо одночасного з прийняттям рішення про призначення повторних виборів оголошення про початок виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

За змістом частин першої, четвертої, восьмої статті 33, частин першої, другої статті 202, статті 206 Кодексу територіальні виборчі комісії є постійно діючими спеціальними колегіальними органами, які в межах повноважень, визначених Кодексом та законами України, забезпечують організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

Частиною третьою статті 32 Кодексу територіальні виборчі комісії зобов’язано діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, установлені Конституцією України, Кодексом та законами України.

Згідно з частиною другою статті 33, частиною першою статті 202 Кодексу Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 205 Кодексу Центральна виборча комісія може з власної ініціативи в разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та/або прийняти відповідне рішення. Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийнято з перевищенням її повноважень, може бути скасовано виборчою комісією вищого рівня або судом (частина п’ятнадцята статті 36 Кодексу).

З огляду на викладене Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати пункт 2 постанови Новгород-Сіверської міської територіальної виборчої комісії від 9 листопада 2020 року № 65 "Про розгляд повідомлення від голови Чернігівської обласної партійної організації "Рідний дім" Гусака Р.В." як такий, що суперечить законодавству України.

Водночас з метою забезпечення дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізації виборчих прав громадян України Центральна виборча комісія вважає за необхідне зобов’язати зазначену міську виборчу комісію невідкладно, але не пізніше 23 листопада 2020 року призначити повторні вибори Новгород-Сіверського міського голови та оголосити про початок виборчого процесу зазначених місцевих виборів відповідно до положень Кодексу з урахуванням висновків, викладених у цій постанові.

Також Комісія вважає за доцільне звернути увагу Новгород-Сіверської міської територіальної виборчої комісії та її членів на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України в ході реалізації повноважень щодо підготовки та проведення місцевих виборів та організації своєї роботи, зокрема, вимог Порядку організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 173.

Окремо Центральна виборча комісія наголошує Новгород-Сіверській міській територіальній виборчій комісії та її членам на тому, що особи, винні в порушенні законодавства про вибори, виборчих прав виборців, кандидатів, місцевих організацій політичних партій - суб’єктів виборчого процесу, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом (частина третя статті 19 Кодексу). Статтею 157 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права.

Враховуючи викладене, відповідно до частин третьої, четвертої статті 32, частин першої, другої, четвертої статті 33, частини п’ятнадцятої статті 36, частини четвертої статті 194, частин другої, восьмої статті 195, пункту 5 частини першої статті 205, статті 206, частин першої, сьомої статті 278, пункту 7 частини першої статті 280, частини четвертої статті 283, статті 286 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 1, 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 16, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати пункт 2 постанови Новгород-Сіверської міської територіальної виборчої комісії Новгород-Сіверського району Чернігівської області від 9 листопада 2020 року № 65 "Про розгляд повідомлення від голови Чернігівської обласної партійної організації "Рідний дім" Гусака Р.В.".

2. Зобов’язати Новгород-Сіверську міську територіальну виборчу комісію Новгород-Сіверського району Чернігівської області невідкладно, але не пізніше 23 листопада 2020 року призначити повторні вибори Новгород-Сіверського міського голови Новгород-Сіверського району Чернігівської області та оголосити про початок виборчого процесу зазначених місцевих виборів відповідно до положень Виборчого кодексу України з урахуванням висновків, викладених у цій постанові.

3. Звернути увагу Новгород-Сіверської міської територіальної виборчої комісії Новгород-Сіверського району Чернігівської області та її членів на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України в ході реалізації повноважень щодо підготовки та проведення місцевих виборів та організації своєї роботи, а також на встановлену Кримінальним кодексом України відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права.

4. Копію цієї постанови надіслати Новгород-Сіверській міській територіальній виборчій комісії Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -