Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 21 серпня 2020 року № 192 "Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 27.08.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2020 року № 192

Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів

Відповідно до частини сьомої статті 63 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 4, 13 статті 17, пунктами 3, 17 статті 18, пунктами 2, 17 статті 19, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (додаток 1).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114 "Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України";

постанову Центральної виборчої комісії від 18 квітня 2014 року № 317 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114";

постанову Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 "Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів";

підпункти 2, 3 пункту 1 постанови Центральної виборчої комісії від 31 грудня 2018 року № 271 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії".

3.

Визнати такими, що втратили чинність у частині організації підготовки та проведення чергових, позачергових виборів народних депутатів України:

постанову Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року № 133 "Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України";

постанову Центральної виборчої комісії від 11 квітня 2014 року № 257 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року № 133";

постанову Центральної виборчої комісії від 15 травня 2014 року № 588 "Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року № 133 та від 24 квітня 2014 року № 356";

підпункт 1 пункту 1 постанови Центральної виборчої комісії від 31 грудня 2018 року № 271 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії".

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 21 серпня 2020 року № 192

ПОРЯДОК

розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок відповідно до частини сьомої статті 63 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) регулює питання розгляду виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів скарг на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу.

1.2. Під час розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, та прийняття за наслідками такого розгляду відповідних рішень виборчі комісії керуються положеннями Конституції України, Кодексу, Закону України "Про Центральну виборчу комісію", інших законів України, цим Порядком та іншими актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання законів України.

1.3. Під скаргою слід розуміти звернення, в якому міститься інформація щодо порушення законодавства України про вибори та вимога забезпечити реалізацію і захист виборчих прав, законних інтересів суб’єктів виборчого процесу, поновити порушені виборчі права.

2. Суб’єкти звернення зі скаргою до виборчої комісії

2.1. Відповідно до частини першої статті 65 Кодексу суб’єктом звернення до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, може бути:

- до виборчої комісії з виборів Президента України:

1) кандидат на пост Президента України, зареєстрований для участі у виборах Президента України.

Від імені кандидата на пост Президента України з урахуванням положень частин першої, дев’ятої статті 110, частин першої, другої статті 111 Кодексу суб’єктом звернення зі скаргою може бути:

уповноважений представник кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії - до Центральної виборчої комісії;

довірена особа кандидата на пост Президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі - до будь-якої окружної виборчої комісії;

довірена особа кандидата на пост Президента України у територіальному виборчому окрузі - до окружної виборчої комісії відповідного територіального виборчого округу;

2) політична партія (далі - партія) - суб’єкт виборчого процесу виборів Президента України в особі її керівника чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії.

3) офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента України, партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, громадської організації.

При цьому офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента України, партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, чи громадської організації, зареєстрований у відповідному територіальному виборчому окрузі, може звернутися зі скаргою лише до окружної виборчої комісії відповідного територіального виборчого округу; офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента України, партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, чи громадської організації, зареєстрований у закордонному виборчому окрузі, - до Центральної виборчої комісії як окружної виборчої комісії в закордонному виборчому окрузі; офіційний спостерігач від громадської організації в загальнодержавному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії та будь-якої окружної виборчої комісії;

4) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі виборів Президента України порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження;

- до виборчої комісії з виборів народних депутатів України:

1) кандидат у народні депутати України, зареєстрований для участі у виборах народних депутатів України.

Від імені кандидата в народні депутати України, включеного до регіонального виборчого списку партії, з урахуванням положень частин третьої - п’ятої статті 166 Кодексу суб’єктом звернення зі скаргою може бути довірена особа такого кандидата у виборчому регіоні - до окружних виборчих комісій на території відповідного виборчого регіону;

2) партія - суб’єкт виборчого процесу виборів народних депутатів України в особі її керівника, представника партії в Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи партії в загальнодержавному, територіальному виборчому окрузі чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії.

При цьому з урахуванням положень частин першої, п’ятої, тринадцятої, чотирнадцятої статті 165 Кодексу скарга за підписом представника партії в Центральній виборчій комісії може бути подана лише до Центральної виборчої комісії; за підписом уповноваженої особи партії в загальнодержавному виборчому окрузі - до будь-якої окружної виборчої комісії; за підписом уповноваженої особи партії в територіальному виборчому окрузі - до окружної виборчої комісії відповідного територіального виборчого округу;

3) офіційний спостерігач від партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному виборчому окрузі, громадської організації.

При цьому офіційний спостерігач від партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному виборчому окрузі, громадської організації, зареєстрований у відповідному територіальному виборчому окрузі, може звернутися зі скаргою лише до окружної виборчої комісії відповідного територіального виборчого округу; офіційний спостерігач від партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному виборчому окрузі, громадської організації, зареєстрований у закордонному виборчому окрузі, - до Центральної виборчої комісії як окружної виборчої комісії в закордонному виборчому окрузі; офіційний спостерігач від громадської організації в загальнодержавному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії та будь-якої окружної виборчої комісії;

4) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі виборів народних депутатів України порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження;

- до виборчої комісії з місцевих виборів:

1) кандидат у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрований для участі у відповідних місцевих виборах.

Від імені відповідного кандидата суб’єктом звернення зі скаргою може бути довірена особа такого кандидата;

2) місцева організація партії - суб’єкт виборчого процесу місцевих виборів в особі її керівника, представника місцевої організації партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, районній, районній у місті, а також міській, сільській, селищній (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчій комісії, уповноваженої особи місцевої організації партії в єдиному багатомандатному, територіальному виборчому окрузі чи іншої особи, уповноваженої рішенням керівного органу місцевої організації партії.

При цьому з урахуванням положень частин першої, п’ятої, тринадцятої, чотирнадцятої статті 236 Кодексу скарга за підписом представника місцевої організації партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, районній, районній у місті, а також міській, сільській, селищній (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчій комісії може бути подана відповідно лише до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної в місті, а також міської, сільської, селищної (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчої комісії; уповноваженої особи місцевої організації партії в єдиному багатомандатному, територіальному виборчому окрузі - до територіальної виборчої комісії на території відповідного виборчого округу з відповідних місцевих виборів;

3) офіційний спостерігач від кандидата в депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевої організації партії, яка висунула виборчі списки кандидатів у депутати на місцевих виборах, громадської організації - до територіальної виборчої комісії на території відповідного виборчого округу з відповідних місцевих виборів;

4) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі місцевих виборів порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження.

2.2. Виборець може оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність порушують особисто його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії, на здійснення спостереження, на присутність на засіданні виборчої комісії у визначених Кодексом випадках, під час проведення голосування відповідно до Кодексу, незабезпечення встановлених Кодексом умов для голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком).

2.3. Кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах (далі - кандидат), та від його імені довірена особа можуть оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність стосуються відповідного регіону, округу, де цей кандидат зареєстрований для участі у виборах.

3. Суб’єкти розгляду скарг. Предмет та суб’єкт оскарження до виборчої комісії

3.1. Суб’єкти звернення зі скаргою, зазначені в пункті 2.1 цього Порядку, можуть з урахуванням вимог Кодексу та цього Порядку оскаржити:

1) до Центральної виборчої комісії:

- бездіяльність окружної виборчої комісії;

- бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів;

- рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці;

- дії чи бездіяльність члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці;

2) до окружної виборчої комісії:

- рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, яка входить до відповідного територіального виборчого округу;

- дії чи бездіяльність члена дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, яка входить до відповідного територіального виборчого округу;

3) до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів:

- рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії нижчого рівня, яка встановлює підсумки голосування з відповідних місцевих виборів;

- рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів (у разі якщо підсумки голосування з відповідних місцевих виборів не встановлюються);

4) до територіальної виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з відповідних місцевих виборів (у разі якщо результати таких місцевих виборів встановлює територіальна виборча комісія вищого рівня), - рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів;

5) до територіальної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію, - дії чи бездіяльність члена такої дільничної виборчої комісії.

3.2. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, їх членів, зазначені у пункті 3.1 цього Порядку, також можуть оскаржуватися до суду шляхом подання позовної заяви.

3.3. Якщо судом відкрито провадження за адміністративним позовом із того самого питання та з тих самих підстав, що подано скаргу до виборчої комісії, виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання повідомлення суду про відкриття провадження повертає таку скаргу суб’єкту звернення без розгляду листом за підписом особи, вказаної у пункті 6.12 цього Порядку (частині другій статті 68 Кодексу), із зазначенням підстав її повернення.

3.4. Виключно до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, шляхом подання позовної заяви оскаржуються:

1) рішення, дії, бездіяльність Центральної виборчої комісії;

2) дії чи бездіяльність члена Центральної виборчої комісії;

3) рішення чи дії окружної виборчої комісії;

4) дії чи бездіяльність члена окружної виборчої комісії;

5) рішення чи дії територіальної виборчої комісії, крім установлених Кодексом (підпункт 3 пункту 3.1 цього Порядку) випадків;

6) дії чи бездіяльність члена територіальної виборчої комісії;

7) дії чи бездіяльність кандидата;

8) рішення чи дії партії (місцевої організації партії), громадського об’єднання, їх посадових осіб чи повноважних представників, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їхньої внутрішньої діяльності або виключної компетенції;

9) дії чи бездіяльність довіреної особи кандидата, уповноваженої особи партії (місцевої організації партії);

10) дії чи бездіяльність офіційного спостерігача від кандидата, партії (місцевої організації партії) - суб’єкта відповідного виборчого процесу, громадської організації;

11) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб;

12) рішення, дії чи бездіяльність засобів масової інформації, інформаційних агентств, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників.

4. Строки подання скарги до виборчої комісії

4.1. Загальний строк оскарження встановлено частиною першою статті 66 Кодексу, згідно з якою скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження.

4.2. Кодексом установлено такі спеціальні строки оскарження:

1) відповідно до частини другої статті 66 Кодексу скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування;

2) згідно з частиною третьою статті 66 Кодексу скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів виборчих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування та/або під час транспортування виборчих документів, може бути подана до виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності, але не пізніше часу прийняття відповідною виборчою комісією виборчих документів такої виборчої комісії відповідно до Кодексу.

4.3. Під час розгляду виборчою комісією питання щодо дотримання суб’єктом звернення зі скаргою строків оскарження виборча комісія повинна також враховувати такі положення Кодексу:

1) першим днем обчисленого у днях строку, який відповідно до Кодексу має початися у зв’язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події; останнім днем обчисленого у днях строку, який відповідно до Кодексу має закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події (частини третя, четверта статті 4);

2) обчислення строку оскарження починається з наступного дня після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, які оскаржуються (частина четверта статті 66);

3) днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути, але не була вчинена дія, передбачена законом (частина п’ята статті 66);

4) строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини першої статті 68 Кодексу (частина шоста статті 66);

5) зміна або уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою після її подання до виборчої комісії, викликані виявленням обставин, не відомих раніше суб’єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою.

Суб’єкт звернення зі скаргою повинен довести, що обставини, які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були відомі йому на момент звернення зі скаргою.

Суб’єкт звернення зі скаргою має право в межах строку подання скарги до виборчої комісії змінити вимоги скарги (змінити предмет оскарження без зміни підстав, збільшити або зменшити розмір вимог) шляхом подання письмової заяви.

Уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою (поправки, доповнення, внесені з метою надання більшої точності вимогам скарги без зміни їх по суті) здійснюється шляхом подання письмової заяви не пізніш як за дві години до початку засідання виборчої комісії, на якому така скарга розглядатиметься.

Заяви про зміну або уточнення вимог скарги, подані після закінчення вказаних строків, а також стосовно яких скаржник не довів, що обставини, які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були відомі йому на момент звернення зі скаргою, відхиляються, про що зазначається у рішенні виборчої комісії (частина восьма статті 66);

6) днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги виборчою комісією (частина сьома статті 66).

5. Приймання та реєстрація скарг

Скарги, що подаються до окружних і територіальних виборчих комісій, приймаються та реєструються відповідно до Кодексу і Порядку організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 173.

6. Вимоги до змісту і форми скарги. Наслідки подання неналежно оформленої скарги

6.1. Невідкладно після надходження скарги виборча комісія перевіряє дотримання суб’єктом звернення зі скаргою вимог Кодексу та цього Порядку щодо форми та змісту скарги (стаття 67 Кодексу).

6.2. Згідно з частиною першою статті 67 Кодексу скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі (на паперових носіях або в електронній формі, засвідченій кваліфікованим електронним підписом). Скарга повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення зі скаргою, його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі суб’єкту звернення;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб’єкта розгляду скарги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) підпис суб’єкта звернення зі скаргою чи особи, яка уповноважена представляти відповідного суб’єкта, із зазначенням дати підписання.

6.3. У скарзі можуть бути зазначені заінтересовані особи, яких суб’єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги.

6.4. Суб’єкт звернення може у скарзі заявляти вимоги про:

1) визнання рішення суб’єкта оскарження таким, що не відповідає вимогам законодавства (є протиправним), порушує виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу та його скасування;

2) визнання дій суб’єкта оскарження такими, що не відповідають вимогам законодавства (є протиправними), порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій;

3) визнання бездіяльності суб’єкта оскарження такою, що не відповідає вимогам законодавства (є протиправною), порушує виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу та зобов’язання вчинити певні дії;

4) поновлення в інший спосіб, що не суперечить Кодексу, порушених виборчих прав громадян, прав та законних інтересів суб’єкта виборчого процесу.

6.5. У скарзі зазначається статус суб’єкта звернення зі скаргою у виборчому процесі.

6.6. Якщо скарга від імені кандидата подається представником кандидата в Центральній виборчій комісії, територіальній виборчій комісії, довіреною особою кандидата, то у скарзі зазначаються також прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання чи офіційна контактна адреса (юридична або поштова адреса), а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є, кандидата, в інтересах якого вона подається. При цьому в разі подання скарги представником кандидата в Центральній виборчій комісії, територіальній виборчій комісії, довіреною особою кандидата до виборчої комісії особисто відповідна особа пред’являє посвідчення, видане виборчою комісією в порядку, встановленому Кодексом. В інших випадках до скарги додається засвідчена відповідно до законодавства копія відповідного посвідчення.

6.7. Скарга, що подається від імені партії (місцевої організації партії) - суб’єкта виборчого процесу, підписується її керівником із засвідченням підпису печаткою партії (місцевої організації партії або відповідної організації партії вищого рівня) або іншою уповноваженою на те особою. При цьому в разі подання скарги уповноваженим представником, уповноваженою особою партії (місцевої організації партії) чи іншою особою, уповноваженою рішенням центрального керівного органу партії (керівного органу місцевої організації партії), особисто відповідна особа пред’являє посвідчення, видане виборчою комісією в порядку, встановленому Кодексом, чи інший документ, що підтверджує повноваження такої особи. В інших випадках до скарги додається оригінал або засвідчена відповідно до законодавства копія відповідного посвідчення чи документа.

При цьому керівник партії (місцевої організації партії) діє як представник відповідної партії (місцевої організації партії) без додаткового уповноваження.

6.8. Якщо скарга подається офіційним спостерігачем особисто, він пред’являє посвідчення, видане виборчою комісією в порядку, встановленому Кодексом. В інших випадках до скарги додається засвідчена відповідно до законодавства копія відповідного посвідчення.

6.9. Згідно з частиною сьомою статті 67 Кодексу до скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що приєднуються до скарги, у кількості, що дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії.

У разі подання засобами електронної пошти (в електронній формі) скарги, засвідченої кваліфікованим електронним підписом, документи, що мають бути додані до неї відповідно до статті 67 Кодексу, подаються у формі електронного документа з дотриманням вимог, передбачених частиною десятою статті 18 Кодексу.

6.10. Скарга, оформлена без дотримання передбачених статтею 67 Кодексу та цим Порядком вимог, повертається суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, - невідкладно.

6.11. Повернення скарги без розгляду здійснюється листом за підписом особи, зазначеної у пункті 6.12 цього Порядку (частина друга статті 68 Кодексу), в якому зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 67 Кодексу та цього Порядку, у передбачені Кодексом строки.

6.12. Право повернути скаргу без розгляду мають:

1) щодо скарг, поданих до Центральної виборчої комісії, - Голова Комісії, заступник Голови Комісії або інший член Комісії за дорученням Голови Центральної виборчої комісії;

2) щодо скарг, поданих до окружної чи територіальної виборчої комісії, - голова або заступник голови цієї виборчої комісії.

6.13. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає рішення (постанову) про залишення її без розгляду по суті (частина четверта статті 68 Кодексу).

7. Опрацювання виборчою комісією скарги, що надійшла засобами електронної пошти (в електронній формі)

У разі надходження скарги (сканованої копії скарги) засобами електронної пошти (в електронній формі), крім тієї, яка засвідчена кваліфікованим електронним підписом, вона опрацьовується виборчою комісією в установленому Кодексом порядку після надходження цієї скарги у письмовій формі на паперових носіях або засвідченої кваліфікованим електронним підписом. Днем подання такої скарги вважається день отримання скарги виборчою комісією у письмовій формі на паперових носіях або засвідченої кваліфікованим електронним підписом.

8. Процедура та строки розгляду скарг виборчою комісією

8.1. Скарга, оформлена з додержанням вимог Кодексу та цього Порядку, розглядається відповідною виборчою комісією на її засіданні.

8.2. Порядок скликання і проведення засідань виборчих комісій установлено Кодексом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та актами Центральної виборчої комісії.

8.3. На засідання виборчої комісії з розгляду скарги обов’язково запрошується суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заінтересовані особи, зазначені у скарзі.

8.4. Про місце, день і час проведення засідання комісії, на якому передбачається розгляд скарги, виборча комісія повідомляє суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження, заінтересованих осіб, зазначених у скарзі, одним з таких способів:

- рекомендованою телеграмою;

- факсимільним повідомленням;

- засобами електронної пошти;

- по телефону (телефонограмою, SMS-повідомленням).

Докази повідомлення зазначених осіб додаються до протоколу засідання виборчої комісії, на якому відбувався розгляд скарги.

8.5. Неприбуття на засідання виборчої комісії осіб, які були належним чином повідомлені про нього, та/чи їх представників не перешкоджає розгляду скарги.

8.6. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб’єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а в разі неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб’єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду виборчою комісією.

8.7. Загальний строк розгляду скарг установлено частиною першою статті 69 Кодексу, згідно з якою скарга розглядається відповідною виборчою комісією на її засіданні не пізніш як на третій день з дня отримання скарги.

8.8. Частинами другою - четвертою статті 69 Кодексу встановлено спеціальні строки розгляду скарг:

1) скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, розглядається виборчою комісією не пізніш як на третій день з дня отримання скарги, але не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування;

2) скарга щодо порушення, яке мало місце в день голосування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та/або під час транспортування виборчих документів, розглядається відповідною виборчою комісією у дводенний строк з дня отримання скарги.

При цьому скарга щодо порушення, яке мало місце в день голосування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі (частині виборчого округу) та/або під час транспортування виборчих документів, що надійшла на момент прийняття документів дільничної (окружної, територіальної) виборчої комісії, повинна бути розглянута до ухвалення відповідною виборчою комісією рішення щодо прийняття таких виборчих документів;

3) скарга, що стосується відповідних виборів, однак надійшла до виборчої комісії поза межами виборчого процесу таких виборів, розглядається виборчою комісією протягом 30 днів з дня отримання скарги.

9. Докази

9.1. Згідно з частиною першою статті 71 Кодексу доказами, на підставі яких виборча комісія під час розгляду скарги встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інших обставин, що мають значення для правильного розгляду скарги, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (у тому числі електронні), які містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб’єктів виборчого процесу, посадових і службових осіб органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, відповідних правоохоронних органів, отримані на вимогу суб’єкта розгляду скарги, у тому числі і членів виборчої комісії на виконання повноважень виборчої комісії;

3) речові докази;

4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої комісії - суб’єкта розгляду скарги, суб’єкта звернення зі скаргою або суб’єкта оскарження;

5) аудіо-, відеоматеріали.

9.2. Відповідно до частини шостої статті 71 Кодексу письмові докази надаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії.

Якщо надано копію письмового доказу, виборча комісія має право вимагати надання оригіналу або самостійно витребовує оригінал письмового доказу.

Після розгляду скарги виборча комісія на вимогу власника документа повертає оригінал документа, а в справі скарги залишається засвідчена комісією його копія.

9.3. Докази виборчій комісії надають суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заінтересовані особи.

Виборча комісія - суб’єкт розгляду скарги може звернутися із запитом (витребувати) щодо додаткових доказів за власною ініціативою або на прохання суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження, заінтересованих осіб.

Якщо суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних доказів.

9.4. Згідно з частиною четвертою статті 71 Кодексу виборча комісія бере до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги, тобто лише ті докази, які свідчать про наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження чи заінтересованих осіб, або конкретизують, уточнюють ці обставини тощо. Про відхилення доказів, які не мають значення для розгляду скарги або не мають доказової сили, зазначається в рішенні виборчої комісії - суб’єкта розгляду скарги.

9.5. Виборча комісія повинна враховувати положення частини п’ятої статті 71 Кодексу, згідно з якими обставини (факти), для доведення яких законом установлено певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.

9.6. Відповідно до частини сьомої статті 71 Кодексу виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед установленої сили, за винятком обставин, фактів, установлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

10. Рішення виборчої комісії за результатами розгляду скарг

10.1. Рішення виборчої комісії повинно бути законним і обґрунтованим.

10.2. За результатами розгляду скарги виборча комісія на засіданні ухвалює рішення у формі постанови.

10.3. Перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення:

1) чи подано скаргу належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Кодексом;

2) чи віднесено Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги);

3) чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Кодексом.

10.4. Під час вирішення питання, чи подано скаргу належним суб’єктом звернення зі скаргою, виборча комісія повинна враховувати, зокрема, таке:

1) виборець є належним суб’єктом звернення зі скаргою лише в разі порушення оскаржуваним рішенням, дією або бездіяльністю особисто його виборчих прав або охоронюваних законом інтересів щодо участі у виборчому процесі;

2) кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах (довірена особа кандидата, яка подає скаргу від імені кандидата), є належним суб’єктом звернення зі скаргою лише в разі оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються відповідного регіону, округу, де цей кандидат зареєстрований для участі у виборах;

3) якщо скаргу до виборчої комісії від суб’єкта звернення зі скаргою подано особою, якій Кодексом не надано право представляти інтереси такого суб’єкта, або під час подання скарги не пред’явлено, а до скарги не додано оригіналу або належним чином засвідченої копії документа, що посвідчує право представляти інтереси суб’єкта звернення зі скаргою, така скарга повертається суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду відповідно до пунктів 6.11, 6.12 цього Порядку. Якщо вказані обставини виявлено під час розгляду скарги на засіданні виборчої комісії, вважається, що така скарга подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою.

10.5. Під час вирішення питання, чи належить розгляд поданої скарги до повноважень виборчої комісії, необхідно враховувати не лише зазначені у скарзі предмет і суб’єкт оскарження, а й проаналізувати сформульовані суб’єктом звернення зі скаргою вимоги та суть рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії.

10.6. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Кодексом.

10.7. Центральна виборча комісія, приймаючи рішення про залишення скарги без розгляду по суті, може з власної ініціативи взяти до розгляду факти, викладені у скарзі.

10.8. У разі якщо скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта розгляду такої скарги та в установлені Кодексом строки, виборча комісія переходить до розгляду скарги по суті.

10.9. Під час розгляду по суті скарги щодо рішення суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб’єктом оскарження на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;

4) чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги наданими доказами;

5) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;

6) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі скаргою, чи відмовити в їх задоволенні;

7) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб’єкта звернення зі скаргою в інший спосіб;

8) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту скасування рішення, вчинити.

10.10. Під час розгляду по суті скарги щодо дії (бездіяльності) суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб’єкта оскарження;

2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалася (вчинялася) суб’єктом оскарження на законних підставах;

3) чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги наданими доказами;

4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі скаргою, чи відмовити в їх задоволенні;

6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб’єкта звернення зі скаргою в інший спосіб;

7) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

10.11. Розглянувши скаргу по суті, виборча комісія може прийняти одне з таких рішень:

- про задоволення скарги повністю або частково;

- про відмову в задоволенні скарги.

10.12. Якщо у скарзі заявлено дві або більше вимог, виборча комісія повинна дати правову оцінку кожній з них.

10.13. Рішення про задоволення скарги виборча комісія приймає в разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори.

У разі задоволення скарги виборча комісія може задовольнити всі або частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.

У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства (є протиправними), порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

2) скасувати оскаржене рішення;

3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів;

4) зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити в інший спосіб порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

6) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

10.14. Виборча комісія вищого рівня за результатом розгляду скарги, на підставі рішення суду або з власної ініціативи може:

- скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання;

- зобов’язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.

10.15. У разі скасування судом рішення відповідної виборчої комісії, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків голосування та результатів виборів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або відповідна виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було скасовано з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює скасоване рішення.

10.16. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що:

1) оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб’єктів виборчого процесу;

2) суб’єктом звернення зі скаргою не надано підтвердження порушення суб’єктом оскарження законодавства про вибори, а наявних у матеріалах скарги доказів недостатньо для встановлення цього факту виборчою комісією;

3) виборцем не доведено порушення особисто його виборчих прав або охоронюваних законом інтересів щодо участі у виборчому процесі рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження;

4) на момент розгляду скарги виборчою комісією, членом виборчої комісії - суб’єктом оскарження вчинено необхідні дії, скасовано рішення, що є предметом оскарження, або іншим способом поновлено права суб’єкта звернення зі скаргою відповідно до вимог Кодексу (відсутність предмета оскарження).

10.17. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, вона згідно з частиною дванадцятою статті 72 Кодексу звертається до відповідних правоохоронних органів для перевірки цих обставин та вжиття відповідних заходів для припинення порушення законодавства. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

10.18. Під час оформлення окружною чи територіальною виборчою комісією постанови за результатом розгляду скарги враховуються зміст і вимоги до оформлення постанови виборчої комісії, визначені частиною третьою статті 37 Кодексу та Порядком організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 173.

10.19. Частиною чотирнадцятою статті 72 Кодексу передбачено, що копія рішення (постанови) виборчої комісії за результатом розгляду скарги видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а в разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний день - невідкладно.

10.20. Постанова Центральної виборчої комісії про розгляд скарги невідкладно оприлюднюється на її офіційному вебсайті.

Постанова про розгляд скарги, прийнята окружною чи територіальною виборчою комісією, не пізніше 11 години наступного дня після її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, в день голосування та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, - не пізніш як через чотири години після завершення засідання виборчої комісії вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, облаштованому в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.

Постанова про розгляд скарги, прийнята окружною виборчою комісією, не пізніше 11 години наступного дня після її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, в день голосування та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, - не пізніш як через чотири години після завершення засідання виборчої комісії надсилається через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює її на своєму офіційному вебсайті невідкладно після надходження.

Територіальні виборчі комісії оприлюднюють рішення про розгляд скарг на своїх офіційних вебсайтах (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший спосіб, визначений Кодексом.

Окружні та територіальні виборчі комісії надають усі свої рішення для оприлюднення на офіційних вебсайтах відповідних регіональних або територіальних представництв Центральної виборчої комісії (у разі їх утворення) не пізніше дня, наступного після дня їх прийняття. Зазначені рішення окружних та територіальних виборчих комісій оприлюднюються на офіційних вебсайтах відповідних регіональних або територіальних представництв Центральної виборчої комісії.

10.21. Постанова виборчої комісії, прийнята в межах її повноважень, є обов’язковою для виконання.

10.22. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, зокрема у вирішення питань, віднесених до їх повноважень, крім випадків, передбачених законом.

11. Заключні положення

Відповідно до частини першої статті 24 Кодексу виборчі комісії організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд скарг у строки та спосіб, установлені Кодексом.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -