Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 21 серпня 2020 року № 196 "Про Порядок надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 28.08.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2020 року № 196

Про Порядок надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів

З метою визначення процедури надання дозволу громадським організаціям, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, відповідно до статей 58, 60, пункту 13 частини другої статті 86, пункту 10 частини другої статті 143 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 24 травня 2019 року № 900 "Про Роз’яснення щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України".

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 21 серпня 2020 року № 196

ПОРЯДОК

надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів

Цей Порядок розроблено на виконання частини першої статті 60 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) з метою визначення процедури надання дозволу громадським організаціям, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів.

1.

У виборчому процесі із загальнодержавних та місцевих виборів можуть брати участь офіційні спостерігачі від зареєстрованих у встановленому законом порядку громадських організацій, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним та яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах.

При цьому громадська організація може отримати дозвіл мати офіційних спостерігачів під час відповідних виборів у межах території, на яку поширюється діяльність громадської організації.

2. Громадська організація, що відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 60 Кодексу (пункт 1 цього Порядку), може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних чи місцевих виборів (далі - клопотання).

3. У клопотанні зазначаються:

1) назва громадської організації із зазначенням території, на яку поширюється її діяльність;

2) вид (чергові/позачергові/повторні - для загальнодержавних виборів; чергові/позачергові/повторні/проміжні/додаткові/перші - для місцевих виборів); тип (вибори Президента України/народних депутатів України/депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови) та дата проведення виборів, про дозвіл мати офіційних спостерігачів на яких звернулася громадська організація;

3) територія, дозвіл мати офіційних спостерігачів на якій просить дати громадська організація (України/Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, села, селища, міської, сільської, селищної територіальної громади (із зазначенням Автономної Республіки Крим, області, району)/ територіального(их) виборчого(их) округу(ів) (на виборах Президента України та народних депутатів України);

4) контактна адреса громадської організації, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (якщо така є).

Клопотання підписується керівником громадської організації та засвідчується її печаткою.

До клопотання додається копія статуту громадської організації, засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", після початку виборчого процесу.

4. Клопотання з доданими до нього документами подається до Центральної виборчої комісії у письмовій формі (на паперових носіях або у формі електронного документа з дотриманням вимог, передбачених частиною десятою статті 18 Кодексу) після початку виборчого процесу відповідних загальнодержавних чи місцевих виборів та не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування на загальнодержавних виборах і не пізніш як за сорок днів - на місцевих виборах.

У разі надходження клопотання та доданих до нього документів засобами електронної пошти (в електронній формі), крім тих, що надійшли у формі електронного документа з дотриманням вимог, передбачених частиною десятою статті 18 Кодексу, вони опрацьовуються Центральною виборчою комісією в установленому законом порядку після надходження цих документів у письмовій формі (на паперових носіях або у формі електронного документа з дотриманням вимог, передбачених частиною десятою статті 18 Кодексу). У такому разі днем подання клопотання вважається день отримання Центральною виборчою комісією клопотання з доданими до нього документами, яке відповідає вимогам, передбаченим абзацом першим цього пункту.

У разі надходження клопотання та доданих до нього документів до початку виборчого процесу відповідних виборів таке клопотання з доданими до нього документами повертається листом за підписом члена Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному частиною сьомою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", відповідному суб’єкту його подання.

5. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу.

6. Центральна виборча комісія відмовляє в наданні дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів у разі, якщо:

питання виборчого процесу та спостереження за ним не належать до статутної діяльності громадської організації;

громадська організація, що звернулася з клопотанням, не зареєстрована в установленому законом порядку;

клопотання громадської організації разом з доданими до нього документами надійшло з порушенням строку, встановленого частиною першою статті 60 Кодексу;

клопотання підписане іншою особою, ніж керівник громадської організації та/або не засвідчене печаткою громадської організації;

до клопотання додано копію статуту громадської організації, не засвідчену в установленому порядку або засвідчену до початку виборчого процесу, чи не додано копії відповідного статуту;

діяльність громадської організації не поширюється на територію, зазначену в клопотанні.

У разі якщо діяльність громадської організації поширюється лише на частину території, зазначену в клопотанні, Центральна виборча комісія може надати дозвіл такій громадській організації мати офіційних спостерігачів під час відповідних виборів у межах території, на яку поширюється діяльність громадської організації, про що зазначає у своєму рішенні.

7. Про прийняте згідно з пунктом 5 цього Порядку рішення Центральна виборча комісія повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення шляхом його опублікування на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації за його зверненням не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення.

8. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.

9. Невідкладно після завершення розгляду відповідних клопотань громадських організацій Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному вебсайті перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, із зазначенням дати та номера рішення Центральної виборчої комісії про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, а також за потреби території, у межах якої надано дозвіл мати офіційних спостерігачів, та виду, типу і дати виборів, на яких надано дозвіл мати офіційних спостерігачів.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -