Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 21 серпня 2020 року № 197 "Про Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від громадських організацій під час загальнодержавних та місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 28.08.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2020 року № 197

Про Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від громадських організацій під час загальнодержавних та місцевих виборів

З метою забезпечення однакового застосування законодавства про вибори під час організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів щодо реєстрації офіційних спостерігачів від громадських організацій, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, а також визначення процедури реєстрації офіційних спостерігачів від громадських організацій в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, відповідно до статей 58, 60, пункту 14 частини другої статті 86, пункту 14 частини першої статті 87, пункту 10 частини другої статті 143, пункту 14 частини першої статті 144, пункту 13 частини другої статті 206, частини першої статті 239 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 - 13, частиною другою статті 16, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1.

Затвердити Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від громадських організацій під час загальнодержавних та місцевих виборів (додається).

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 21 серпня 2020 року № 197

ПОРЯДОК

реєстрації офіційних спостерігачів від громадських організацій під час загальнодержавних та місцевих виборів

Цей Порядок розроблено з метою забезпечення однакового застосування законодавства про вибори під час організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів щодо реєстрації офіційних спостерігачів від громадських організацій, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним та яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (далі - відповідно офіційний спостерігач, громадська організація), а також визначення процедури реєстрації офіційних спостерігачів від громадських організацій в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.

1. Офіційним спостерігачем є особа, зареєстрована Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісією з виборів Президента України, народних депутатів України або територіальною виборчою комісією з місцевих виборів (далі відповідно - окружна виборча комісія, територіальна виборча комісія) офіційним спостерігачем в порядку, встановленому Виборчим кодексом України (далі - Кодекс) та цим Порядком.

2. Офіційним спостерігачем може бути громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

Офіційним спостерігачем не може бути:

1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

3) член виборчої комісії;

4) посадова або службова особа органу виконавчої влади, органів прокуратури або суду, правоохоронних органів, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування;

5) військовослужбовець, поліцейський, співробітник Служби безпеки України, особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

6) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу;

7) особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, що не погашена або не знята в установленому законом порядку.

3. Реєстрація офіційних спостерігачів здійснюється за поданням керівника громадської організації або іншого уповноваженого на підставі довіреності представника громадської організації, що засвідчується печаткою громадської організації.

У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, місце роботи (заняття), займану посаду, місце проживання та адреса житла, номери контактних телефонів, відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, що не погашена або не знята в установленому законом порядку, а також номер та дата рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл громадській організації мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах.

До подання додаються:

заява про згоду зазначеної особи бути офіційним спостерігачем від відповідної громадської організації;

копія паспорта громадянина України (копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копія лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копія першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

4. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача вноситься до Центральної виборчої комісії, відповідної окружної або територіальної виборчої комісії на паперовому носії та в електронному вигляді не пізніш як за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах.

5. Центральна виборча комісія, відповідна окружна або територіальна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному виборчому окрузі, забезпечує виготовлення та видачу їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше ніж на третій день після внесення подання.

Посвідчення офіційного спостерігача дійсне за умови пред’явлення офіційним спостерігачем документа, що посвідчує його особу.

6. У разі виявлення технічних помилок та неточностей у поданні про реєстрацію офіційного спостерігача та/або заяві про згоду зазначеної особи бути офіційним спостерігачем від громадської організації в постанові відповідної виборчої комісії про його реєстрацію зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.

7. Центральна виборча комісія на виборах Президента України, народних депутатів України здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі (не більше двох офіційних спостерігачів від однієї громадської організації), а також офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі.

На виборах Президента України, народних депутатів України реєстрацію офіційних спостерігачів у територіальних виборчих округах здійснюють окружні виборчі комісії.

На місцевих виборах реєстрацію офіційних спостерігачів здійснюють територіальні виборчі комісії.

8. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути недотримання вимог, встановлених частиною третьою статті 58, частинами четвертою, п’ятою статті 60 Кодексу, зокрема:

- невідповідність особи, запропонованої для реєстрації офіційним спостерігачем, вимогам частини третьої статті 58 Кодексу (пункту 2 цього Порядку);

- невідповідність подання щодо реєстрації офіційних спостерігачів та/або доданих до нього документів вимогам, встановленим частинами четвертою, п’ятою статті 60 Кодексу (пунктам 3, 4 цього Порядку);

- порушення встановлених частиною п’ятою статті 60 Кодексу (пунктом 4 цього Порядку) строків внесення подання щодо реєстрації офіційних спостерігачів.

9. У разі надходження до Центральної виборчої комісії подання (подань) щодо реєстрації в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі офіційних спостерігачів у кількості, що загалом перевищує дві особи від однієї громадської організації та/або подання щодо реєстрації в такому окрузі офіційних спостерігачів від громадської організації, від якої в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі вже зареєстровано два офіційні спостерігачі, відповідне подання разом з доданими до нього документами повертається листом за підписом члена Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному частиною сьомою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" відповідному суб’єкту його подання.

10. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією і припиняються після офіційного оголошення (офіційного оприлюднення) Центральною виборчою комісією, територіальною виборчою комісією результатів відповідних виборів, якщо інше не встановлено Кодексом.

У разі проведення повторного голосування офіційні спостерігачі на відповідних виборах продовжують здійснювати свої повноваження під час організації підготовки та проведення повторного голосування, їхні повноваження припиняються після офіційного оголошення (офіційного оприлюднення) результатів відповідних виборів.

11. Центральна виборча комісія, окружна або територіальна виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі встановлення фактів грубого або систематичного порушення ним Конституції України та законів України, про що приймає мотивоване рішення.

12. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись до відповідної виборчої комісії, яка його зареєструвала, з письмовою заявою про припинення повноважень такого спостерігача, та подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому Кодексом та цим Порядком.

13. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до виборчої комісії, яка його зареєструвала, із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається або направляється керівнику відповідної громадської організації.

14. У разі припинення повноважень (скасування реєстрації) офіційного спостерігача з підстав, зазначених у пунктах 11 - 13 цього Порядку, посвідчення офіційного спостерігача негайно повертається до виборчої комісії, яка його видала.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 3 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 04 січня 2022 року за № 21-30-40". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 2 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на повторних місцевих виборах 16, 23, 30 січня та 13, 20 лютого 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 1 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2020 року № 191". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 10 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 9 "Про розмір грошової застави на повторних та проміжних місцевих виборах у 2022 році". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2022 рік". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 6 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2022 рік". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 5 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область)". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 4 "Про Центр підготовки учасників виборчих процесів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 20 січня 2022 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 20 січня 2022 року № 13 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область), призначених на 27 березня 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 20 січня 2022 року № 12 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область), призначених на 27 березня 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 8 "Про затвердження середніх норм видатків міських, районних у місті, селищних, сільських територіальних і дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів на 2022 рік". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 26 січня 2022 року № 16 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 26 січня 2022 року № 15 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206, місцевих виборах 06, 27 березня 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 9 лютого 2022 року № 31 "Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 9 лютого 2022 року № 30 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 9 лютого 2022 року № 29 "Про розмір грошової застави на позачергових виборах сільських, селищних, міських голів 27 березня 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 9 лютого 2022 року № 28 "Про заходи щодо забезпечення безпеки функціонування інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України"Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"під час проведення проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206". Центрвиборчком України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -