<<
>>

ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 23.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2020 року № 3

Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України

З метою забезпечення однакового застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України, дотримання рівних прав і можливостей брати участь у виборчому процесі всіх кандидатів у народні депутати України, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 2, частини третьої статті 3, частини першої статті 9, пункту 9 частини другої статті 30, частин першої, другої статті 55, частини першої статті 60, статті 107 цього Закону, підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України, статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", частини четвертої статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", Постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (зі змінами) та від 2 березня 2016 року № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" (зі змінами), керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 2 частини другої статті 16, пунктами 2, 13 статті 17, пунктами 1, 6, 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1.

Затвердити Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 29 травня 2019 року № 909 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України", від 7 червня 2019 року № 962 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 29 травня 2019 року № 909", від 11 червня 2019 року № 983 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 29 травня 2019 року № 909".

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 16 січня 2020 року № 3

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України

Це Роз’яснення розроблено з метою однакового застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон), чинних згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України в частині організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України, під час реєстрації Центральною виборчою комісією на проміжних виборах народних депутатів України кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями в одномандатних виборчих округах, кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування (далі - кандидат у депутати).

1. Висування і реєстрація кандидатів у депутати на проміжних виборах народних депутатів України проводяться в порядку, встановленому Законом з особливостями, визначеними статтею 107 Закону.

Центральна виборча комісія реєструє кандидата в депутати за умови отримання документів, передбачених частинами першою, другою статті 55 Закону, які обов’язково повинні містити відомості, зазначені в указаних нормах Закону.

Виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 Закону за змістом пункту 7 частини першої статті 60 Закону належить до повноважень Центральної виборчої комісії.

З метою встановлення відповідності кандидата в депутати вимогам статті 9 Закону в разі, якщо кандидат у депутати змінював до дня висування кандидатом у депутати прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена) та/або по батькові, в автобіографії зазначаються всі попередні прізвища, власні імена та по батькові, а також дата таких змін.

2. У разі виявлення в документах, поданих до Комісії для реєстрації кандидатів у депутати, відсутності або неповноти відомостей, які обов’язково повинні міститися у таких документах, про це невідкладно повідомляється політична партія - суб’єкт висування кандидата в депутати, кандидат в депутати відповідним листом за підписом члена Комісії, який надсилається поштовим зв’язком (або за наявності можливості в інших спосіб), з одночасним інформуванням телефонограмою за контактними номерами телефонів, вказаними в поданих до Комісії документах для реєстрації кандидата в депутати.

Для подання виправленого документа встановлюється час у межах визначеного Законом строку для прийняття Комісією рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації кандидата в депутати, про що зазначається у листі за підписом члена Комісії та телефонограмі.

Виправлений документ вноситься до Комісії політичною партією, кандидатом у депутати разом з відповідним супровідним листом.

У разі неподання до Комісії у встановлений строк виправленого документа відповідний документ вважається таким, що не поданий для реєстрації кандидата в депутати.

При цьому відмова в реєстрації кандидата в депутати не перешкоджає повторному поданню до Комісії документів для реєстрації кандидата в депутати в межах строку, встановленого частиною десятою статті 107 Закону.

3. За змістом частини першої статті 55 Закону Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, висунутих політичними партіями в одномандатних виборчих округах, за умови отримання документів, визначених у вказаній нормі Закону.

Документи для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих політичною партією в одномандатних виборчих округах, подаються до Центральної виборчої комісії відповідною політичною партією.

4. Відповідно до частини другої статті 55 Закону Центральна виборча комісія реєструє кандидата в депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі в порядку самовисування, за умови пред’явлення ним особисто документа, який підтверджує особу та громадянство України, а саме паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), та за умови отримання документів, визначених у вказаній нормі Закону.

Закон не передбачає можливості надсилання до Центральної виборчої комісії документів для реєстрації кандидата в депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі в порядку самовисування, поштовим зв’язком, засобами електронної пошти або подання їх Комісії в інший спосіб, ніж особисто з пред’явленням документа, що підтверджує особу та громадянство України кандидата.

У разі надходження до Центральної виборчої комісії заяви про самовисування та/або інших документів для реєстрації кандидата в депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі у порядку самовисування, поштовим зв’язком, засобами електронної пошти або подання їх Комісії в інший спосіб, ніж це передбачено Законом, вони не вважаються документами, поданими для реєстрації кандидата в депутати, та розглядаються в порядку та строки, визначені частинами другою, сьомою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

5. Народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на виборах народних депутатів України, є, зокрема, паспорт громадянина України.

За змістом частини четвертої статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", пунктів 3, 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (зі змінами) паспорт громадянина України виготовляється у вигляді паспортної книжечки або картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. При цьому паспорт громадянина України у вигляді картки може бути як у вигляді картки з безконтактним електронним носієм, так і у вигляді картки, що не містить безконтактного електронного носія.

Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.

Таким чином, у громадянина України, у тому числі в особи, стосовно якої подаються документи для реєстрації кандидатом у депутати, може бути паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або у вигляді картки.

Отже, для реєстрації кандидата в депутати до Центральної виборчої комісії подаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки.

6. За змістом частини другої статті 56 Закону, якою регламентовано порядок внесення грошової застави для реєстрації кандидатів у депутати, документ про внесення грошової застави відповідно до статті 56 Закону, який подається до Комісії разом з іншими документами для реєстрації кандидата в депутати, повинен підтверджувати здійснення банківської операції та має відображати:

внесення грошової застави саме політичною партією, яка висунула кандидата в депутати, або кандидатом у депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі в порядку самовисування;

дату внесення грошової застави політичною партією чи кандидатом у депутати (після початку виборчого процесу та до подання документів до Комісії для реєстрації);

внесення грошової застави на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії, відкритий для зарахування грошової застави;

внесення грошової застави в розмірі, встановленому частиною другою статті 56 Закону.

У документі про внесення грошової застави платником повинно бути зазначено політичну партію - у разі внесення нею грошової застави для реєстрації висунутих нею кандидатів у депутати, або кандидата в депутати - у разі якщо він балотується у порядку самовисування.

Внесення грошової застави політичною партією здійснюється шляхом перерахування коштів з банківського рахунку політичної партії на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 19 "Про штатний розпис Центральної виборчої комісії на 2020 рік". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 6 лютого 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 3 лютого 2020 року № 21 "Про зміни в складі окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -