<<
>>

ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 8 "Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії". Центрвиборчком України. 2020

Документ актуальний на 24.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2020 року № 8

Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії

З метою довгострокового планування діяльності Центральної виборчої комісії, зважаючи на необхідність сталого і поступового розвитку органу адміністрування виборів на основі поетапного виконання визначених завдань та потребу модернізації діяльності Центральної виборчої комісії, відповідно до пункту 1 розділу I, пункту 17 розділу II Плану роботи Центральної виборчої комісії на перше півріччя 2020 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 27 грудня 2019 року № 1990, керуючись статтями 1, 2, 12, 13, 16 - 22 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Розпочати розробку Стратегічного плану Центральної виборчої комісії на 2020 - 2025 роки.

2. Затвердити Положення про Комітет стратегічного планування Центральної виборчої комісії (додається).

3. Комітету стратегічного планування Центральної виборчої комісії у тримісячний строк після його утворення розробити проєкт Стратегічного плану Центральної виборчої комісії на 2020 - 2025 роки та подати його Голові Центральної виборчої комісії.

4. Покласти на Секретаріат Центральної виборчої комісії, Службу розпорядника Державного реєстру виборців (у межах компетенції) організаційне, юридичне, консультативне, інформаційно-довідкове, експертно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітету стратегічного планування Центральної виборчої комісії.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 16 січня 2020 року № 8

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет стратегічного планування Центральної виборчої комісії

1.

Комітет стратегічного планування Центральної виборчої комісії (далі - Комітет) є робочою групою, утвореною з метою попередньої підготовки проєкту Стратегічного плану Центральної виборчої комісії (далі - Стратегічний план).

2. Основними завданнями Комітету для досягнення поставленої мети є:

1) розробка календарного плану реалізації процесу стратегічного планування;

2) проведення організаційної оцінки, в тому числі SWOT-аналізу, для визначення базових показників;

3) розробка та проведення консультацій щодо визначення загальних стратегічних напрямів діяльності Комісії, зокрема місії та візії інституції;

4) розробка структури Стратегічного плану, в тому числі визначення базових організаційних принципів, напрямів та цілей;

5) розробка плану діяльності з установленими часовими рамками та ресурсами, необхідними для досягнення цілей;

6) проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими особами в процесі стратегічного планування;

7) розробка порядку моніторингу та оцінювання як невід’ємної частини Стратегічного плану і регулярне оцінювання під час її впровадження;

8) попередня підготовка проєкту Стратегічного плану;

9) інші завдання, визначені головою Комітету, спрямовані на досягнення поставленої мети діяльності.

3. Комітет для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від структурних підрозділів Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) залучати до роботи, запрошувати на свої засідання представників органів державної влади, наукових установ, громадських об’єднань, а також вітчизняних та іноземних фахівців, незалежних експертів та інших зацікавлених сторін (за їх згодою);

3) утворювати робочі підгрупи, інші робочі органи для опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Комітету, визначати порядок їх роботи.

4. Кількісний та персональний склад Комітету формується розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії із визначенням голови Комітету і його заступників.

5. Голова Комітету здійснює загальне керівництво його діяльністю, встановлює порядок роботи та головує на засіданнях Комітету.

У разі відсутності голови Комітету або неможливості здійснення ним своїх повноважень його функції виконує заступник голови Комітету.

6. Основною організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводять за потреби, але не рідше одного разу на два тижні.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу.

7. Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету шляхом відкритого голосування та заносяться до протоколу засідання. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується головуючим на засіданні.

8. Комітет систематично інформує Центральну виборчу комісію про свою діяльність.

Відомості про діяльність Комітету і підготовлені ним матеріали за необхідності розміщуються на вебсайті Комісії.

9. З метою залучення широкого кола представників громадянського суспільства, експертного середовища та інших зацікавлених сторін за дорученням Голови Центральної виборчої комісії Комітет організовує публічне обговорення проєкту Стратегічного плану.

10. Організаційне, юридичне, консультативне, інформаційно-довідкове, експертно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Комітету здійснюється Секретаріатом Центральної виборчої комісії, Службою розпорядника Державного реєстру виборців (у межах компетенції).

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 7 "Про реєстрацію народного депутата України Санченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 2 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 3 січня 2020 року № 1 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 4 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 3 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України"під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 6 "Про визнання обраним народним депутатом України Санченка О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 16 січня 2020 року № 5 "Про форми виборчої документації, рекомендовані для використання під час організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 13 "Про подання Політичної партії "Єдина Країна"щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 22 січня 2020 року № 12 "Про клопотання громадських організацій щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 11 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 16 "Про скаргу Сайчука А.О. та Ковальчука В.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 січня 2020 року за № 21-40-177". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 15 "Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 року № 14 "Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 10 "Про затвердження Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 20 січня 2020 року № 9 "Про затвердження обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року ". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 18 "Про здійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі послуг архівних установ, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року". Центрвиборчком України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 29 січня 2020 року № 17 "Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)". Центрвиборчком України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -